I dödens skugga. Författare runt Svenshögen bjuder på resor till barndomen

Kanske är det därför jag så gärna läser böcker som skildrar barndomen, ofta förlängt med ett vilset inträde i vuxenheten. Än mer om innehållet knyter an till min egen verklighet på en gård. Denna trakt är rikligt begåvad med sådana författare.


 

About Ingemar Lindmark

Ingemar Lindmark journalist tel 08 42 03 06 72 ingemar.lindmark@bredband.net
This entry was posted in Kungälvsregionen, Uddevallaregionen and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *