Folkmorden i landskapen vid Göta älv då borgen Älvsborg stormades 1612

Kalmarkriget kallas i landskapen på båda sidor Göta älv för Brännefejden, för både fienden och de egna tillämpade brända jordens taktik. Ladugårdar och visthusbodar tömdes av härar, som var större än tidigare. Nöden var stor och folk svalt, hur många döda vet ingen. Änkorna var många. Många kvinnor skändades av knektarna.

 

Fler dog i fältsjukan än i strid. De inkvarterades i stugorna och spred smittan till lokala befolkningen. Läs mera

About Ingemar Lindmark

Ingemar Lindmark journalist tel 08 42 03 06 72 ingemar.lindmark@bredband.net
This entry was posted in Göteborgsregionen, Kungälvsregionen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *