Ta hissen på Gärdets T-station upp till Furusundsgatan.

I kröken på Rindögatan, i gluggen mellan husen vidgar sig Ladugårdsgärdet. Att utländska underrättelseofficerare, mer eller mindre anonymt, gärna bosatte sig här under krigsåren var nog inte bara för att här fanns moderna lägenheter. På fälten övade militären och tidiga mornar väcktes hyresgästerna av salvor från skjutbanan. Inkallelser fyllde kasernerna, som nu är museer. Här och var fanns skyttevärn och pjäsplatser, som skydd mot fallskärmsjägare och glidflyg. Tillsammans med taggtråd färdig att rullas ut. Berget under Borgen dolde en hemlig ledningscentral.

Gärdet. Foto Ingemar Lindmark

Läs mera …