Vandra och nätvandra runt Riddarholmen

Riddarholmsbron

Betongbron är från 1958. Innan fanns en bro anlagd 1867 för nya järnvägens skull. Då var gjutjärn populärt. Det användes både i bron och i Gamla  Riksarkivet strax intill. På 1780-talet ersattes träbroarna med en stenbro ritad av arkitekten Erik Palmstedt. Gustav III hyllades för detta med ett minnesmärke på latin på Riddarhusets mur nära brofästet. En brovalv kan ses utanför Stockholms Stadshus. En skylt vid Munkbron 7 berättar om brons historia.

 

I Bergenstrahlska huset på hörnan Munkbroleden / Stora Munkbrogatan hade hovurmakare Fredman sin verkstad – tills han blev hemlös alkoholist. Johan Bergstrahl ägde palatset intill när han 1774 byggde huset som bär hans namn. Som annex till Ryningska palatset. Här möter 1600-tal 1700-tal. Idag arkiv för Högsta Domstolen.

Amiralen Erik Ryning lät på 1640 uppföra det roströda palatset. Tomten var ledig efter stora branden 1625.  Stadsmuren och tegel från stadsporten fick släppa till byggmaterial. Samma arkitekt som för Riddarhuset, fransmannen Simon de la Vallée. Ett antal år efter 1756 drev Gottfrid Saks i huset vinstuga och uppskattad bordell, av Bellman inte minst.  En rest av barockens utsmyckning är portalen mot Stora Nygatan. Idag säte för Arbetsdomstolen.


 

Gamla riksarkivet, där tiden stått stilla

Huset ser i stort sett ut som när arkivet byggdes 1890, fast nu renoverat för Stureplangruppens festvåningar. Medeltida formspråk förenades med tyskinspirerad industrialism, ytterligare påmind med stambanan utanför. Inkråmet i gjutjärn gav perfekt miljö för många filminspelningar, t ex för Millenniums redaktion Stieg Larssonfilmerna. Se STV Hemliga svenskrum. Ett så välbevarat bygge typiskt  för sent 1800-tal är unikt i Europa. Riksarkivet, som hade arkiv i Stenbockska palatset, flyttade 1995.


Karolinska gravkoret i vitt närmast, Gustavianska koret till höger. OBS takvandrarna på gamla riksdagshuset.

 

Riddarholmskyrkan, Stockholms äldsta byggnad. En kyrkogård som är ett hus, sedan länge avlyst för gudstjänster. SvT Hemliga svenska rum / Youtube.

Gråmunkeholmen blev Riddarholmen när stormaktstidens fältherrar och andra adliga belönades med en tomt för palatset – och ett mausoleum invid kyrkan.

Kung Magnus Ladulås skänkte 1270 mark till Fransiscanerordens gråbröder, som byggde ett kloster och kyrkan invigdes 1300. Efter Gustav Vasa en svensk protestantisk kyrka som efter Gustav II Adolf blev gravplats för kungar och högadliga. Karlkungarna med nummer X, XI och XII i Karolinska gravkoret ritat av Nicodemus Tessin d.ä.

Karolinska gravkoret ritades av Nicodemus Tessin d ä. Carl Hårleman avslutade bygget 1743 så att Karl XII äntligen kunde få frid uti en svart marmorsarkofag. Systern Ulrika Eleonora och gemålen Fredrik ligger bredvid i kolmårdsmarmor, samma sten som var på modet i Stockholms slott och på Drottningholm.


Wrangelska palatset (B), Riddarholmen, Birger jarls torg 16. Fältmarskalken Carl Gustav Wrangel gav namn till palatset när han för sina segar i trettioåriga kriget fick det i gåva av drottning Kristina. Hon hade köpte det efter byggherren och riksrådet Nils Sparre.

Rikedomen från Wrangels krigsbyten räckte för att både bygga Skokloster och att bygga om palatset, rikt utsmyckad, vilket syns på Erik Dahlbergs teckningar (Lyssna till radioprogram om Suecia Antiqua et Hodierna). Mesta prakten försvann i branden 1692, men en snabb restaurering gjorde att nyblivne kung Karl XII och hans hov kunde flytta in efter att Tre Kronor eldhärjats. Palatset kallades Kungshuset då kungligheterna bodde där fram till 1754. Då kunde Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika flyttade in i nya slottet med sina tre barn.

Wrangelska palatset, Birger Jarls staty.

Birger Jarl, hyllad som stadens grundare, blickar ut över det trekantiga torget som bär hans namn. Det gör också Gustav Vasas andra runda befästningstorn i nordväst på vad som då kallades Gråmunkeholmen.

Svea hovrätt tog över palatset där de 1792 dömde kungamördaren Jacob Johan Anckarström till stegling och halshuggning. Hans fängelsehåla i källaren är ytterligare en av stadens attraktioner som väntar på att öppnas för allmänheten. Innan hudflängdes kungamördaren med spöstraff på Riddarhustorget. Lyssna tillradioprogram.

 

 

Eftersom de flesta av hovrättens förhandlingar är offentliga kan man smyga sig in och se interiören, dock med sina många sessionssalar betydligt mindre pampigt än på Wrangels tid.


 

Efter att blixten brände av kyrkan 1835 kröntes tornet med en spira av gjutjärn (omgjutning klar 1970).

Krymplingen Lennart Torstensson var trettioåriga krigets store fältherre. Han vilar här tillsammans med ett antal ättlingar. Svårt sjuk avgick Torstensson som ÖB 1644 och ersattes av Carl Gustaf Wrangel. Plats för konstskatterna fick han, förutom i nybyggda Skokloster, i palatset på Riddarholmen.

Kammarrättens hus i stram nyklassicism uppfördes 1804, med plats för Kammararkivet. Idag säte för Högsta Förvaltningsdomstolen.


 

Riksrådet Peder Eriksson Sparre reste palatset omkring år 1640. En professor i förlossningskonst inrättade ett BB med tio sängar på 1763, vilket senare blev Allmänna BB. Efter 1776 lokal för statliga verksamhet, nu senast Högsta Förvaltningsdomstolen. Fasade har återfått vita färgen den hade på 1600-talet.


 

Gustavkungarna II, III och IV på sydsidan i det Gustavianska koret.  17 monarker med anhöriga har sin viloplats i gravkamrarna. Gustav II Adolf själv är pionjär i sällskapet med en bastant marmorsarkofag parkerad i Gustavianska gravkoret. I den stängda kryptan under finns Adolf Fredrik, Gustav III, Gustav VI Adolf och Karl XIII.

Siste Bernadotten i det Bernadottska blev Gustav V.

Kungliga lik som äro balsamerade få icke av allmänheten uppgrävas; man inskränker sig därför att vördsamt frammana deras skuggor. Detta går till på följande sätt. Man går en mörk höstkväll med fana och ställer sig utanför Riddarholmskyrkan.
På ett givet tecken infalla sångarne i en hymn av Atterbom, då genast de höga fönsterna fyllas med skuggor som hålla för öronen och nicka beskyddande åt det unga Sverige, ty det är mest ungdomen som av sina lärare uppmuntras att dyrka skuggor för att de icke skola taga en onyttig del i verkligheten” Ur August Strindbergs Det Nya Riket.


Gymnasiegränd ner mot RiddarholmshamnenWrangelska palatset (B), Riddarholmen, Birger jarls torg 16. Fältmarskalken Carl Gustav Wrangel gav namn till palatset när han för sina segar i trettioåriga kriget fick det i gåva av drottning Kristina. Hon hade köpte det efter byggherren och riksrådet Nils Sparre.


 

Vinkar Evert Taube hem till sin Astrid  högst upp i ateljévåningen  vid Slussen / Södermalmstorg? Eller framför han sin Stockholmsmelodi? Gordon Willys bronsskulptur på granit från Vinga har prytt Taubes terrass sedan 1990. “Se hur hela Uppland står i lågor”. Eldkvarn brann 1878 och ersattes med Ragnar Östbergs skapelse Stadshuset 1923.

…och i en krets av ljus, som under en lampskärm låg Riddarholmskajen med sina ångbåtar i alla regnbågens färger, sjögröna med cinnoberröda vattengångar, lysande av blankskurad mässing, och vitt järn, svarta skorstenar och kopparröda ångpipor; gamla Gripen och Kommendörkapten, den långa smala Aros med för och roder i båda ändar, Prins Gustaf och Upland och längst bort vid Simskolan den lilla Tessin; och över master, skorstenar och flaggstänger höjde sig de två
hundraåriga lindarnes gröna kupoler, under vilka bärargillets ledamöter togo skugga, och därbakom gymnasiihusets åldriga fasad och högst över alla Riddarholmskyrkans järntorn.” Ur August Stridnbegs novell Den romantiske klockaren på Skärö.


 

Birger Jarl är oskyldig till Birger Jarls Torn. Gustav Vasa byggde tornet 1727 av tegel från rivna Klara kloster som en del i befästningen; fram till tornet, senare inlemmat i Wrangelska palatset. På Gråmunkeholmen, som namnet var då, betade fåren runt kyrkan och några få hus.

Ägaren till Schering Rosenhanes palats, grosshandlare  Berge Olofson Ström, byggde efter 1750 Överkommissariens hus och äldsta delen av Gamla AuktionsverketGeneral-assistancekontorets pantbank fanns här 1772-1890. Panterna lagrades i tornet. Idag lokal för Justitiekanslern och Svea Hovrätt.

Stockholm troddes allmänt, att stocken förvarades i det torn som anses vara den äldsta byggnad i hufvudstaden och där nu en del af Allmänna pantlånekontorets (Assistansens) säkerheter äro magasinerade. Ännu finnes längst ner i tornets djup en gammal lös stock, som har utseende af att hafva varit nyttjad till någon hissinrättning på tornet, men visats såsomtill vår hufvudstads namn, ett skämt af pantlåneinrättningens tjänstemän, hvilka därmed tillfredsställt en och annan naiv forntidsälskare“. August Strindberg om Stocholms tillkomst i Sägner och skrock, Gamla Stockholm. I boken Nya Riket löste officerarna ut sina uniformer på Assistansen när det var parad.


  

 

 

Det numera rosa barockpalatset är väl bibehållet sedanNicademus Tessin d ä ritade om huset för familjen Stenbock på 1670-talet. Inredningen svarade Carl Hårleman för efter 1720. Riksarkivet intog huset 1865 och rev flyglarna för att ge palts för nya arkivet och järnvägen.

23 juli 1756 avrättas ungeErik Brahe tillsammans med tre andra, mer eller mindre skyldiga till att ha medverkat i drottning Lovisa Ulrikas misslyckade statskupp. Från stupstocken kunde Brahe blicka upp mot sin bostad i Stenbockska palatset strax intill. Eller så såg han bort mot Riddarhuset där han stod högst i rang och hade vikarierat som lantmarskalk.