Vi uppgörelser på torget måste djuren vägas med en statlig våg, vilket gjordes i blodbesudlade våghuset i hörnet Kungsgatan / Slöjdgatan. Säljare var både långväga personer och slaktare i kvarteret.  Det visar en text från Svenska Dagbladet i juni 1885. Hälsovårdsnämnden anmälde slaktare Ölund från Vallentuna för att slaktat en sjuk tjur. Det mjältbrandsmittade köttet såldes på torget, som måste desinficeras. Många kor hade tuberkler som spreds i mjölken.

Våghuset 1915. Reklamen på brandväggen förvarnar om Paul Bergströms kommande bygge.  Specerihandel på nr 13. Klicka till Stockholmskällan

Slaktarna ansågs farliga då de som oftast var berusade och for runt med knivarna. Än värre var att de ansågs dricka oxblod.

Namnet Spruthuset kommer sig av att här låg en provisorisk brandstation tills stationens i Johannes var byggd 1876 uppe på Brunkebergsåsen. Stadsvakten höll också till där.


PUB-varuhusets kvarter

PUB-varuhus. Nemera Hotel Haymarket. Foto: Ingemar Lindmark

Paul Bergström omringade torget med butiker. Under första världskriget manifesterat med en magnifik fasad på huset han byggde på våghusets tomt Hötorget nr 15. Troligen var det här Lenin köpte kostymen för att vara propert klädd då han kom till revoutionens Petersburg.

Torghandeln var noga reglerad. Bönderna i mitten där hästarna måste ha tornistrar för att inte stjäla hö av varandra. För spillningens skull var soparna snabbt framme med skyffeln .

I Hötorget 13 drev Gustav Sundström speceri och kryddhandel sedan mitten på 1800-talet. Cigarrer köptes i tobaksaffären på nr 13 och i kaféet kunde man få en porter.

Bredvid låg en manufakturhandel, ägd av Axel Hinderson sedan 1854. Likt Paul Bergström som tonårig  bodknodd. Hindersons flyttade till Kungsgatan, manifesterat som en seglivad firma under 150 år.

Bergström tjänade bra på affärsmodellen med konfektion till fasta priser utan kredit. Han köpte upp så gott som hela kvarteret mellan Drottninggatan och Hötorget. 1925 öppnade han PUB med stor ljusgård och en Hötorgsfasad som matchade Konserthuset stilideal.

Paul Urbanus Bergström

“Den 16-årige västgöten styrde stegen mot Hötorget, som myllrade av Stockholmsfruar, lantbor, hästskjutsar, kålrötter, potatis och blommor. Här skulle han till att börja med vara lagerbiträde åt lärftkramhållare C J Pettersson. Därmed är den geografiska platsen i denna historia fastslagen. Paul U. Bergström blickade ut över det livfulla torget med förväntan och ett uns oro i bröstet. Föga anade han att detta torg och hans eget namn likt ler och långhalm skulle jämställas. Sex år senare startade han sin första egna butik på Holländaregatan 2. Sakta och med fingertoppskänsligt urval erövrades fler lokaler som till att börja med hade till syfte att ekipera män och gossar. ” Ur Axfasts årsskrift.

Pauls son Kristian tvålade skägget på Ekengrens frisersalong av en flicka som han raskt anställde för PUBs hattavdelning. Greta Gustafsson extraknäckte som mannekäng och även i reklamfilm. Hon upptäcktes och Gustavsson blev Garbo.

Kooperativa förbundet köpte PUB ett år efter Paul Bergströms död 1935. Det stuvades om efter 1994 till gallerior. 2015 gav kooperationen upp och huset gjordes om till Scandic Haymarket Hotel.


Efter Gamla Brogatan

Grävskoporna hann inte fram till gatan. Den ger en känsla av gamla Klara som det en gång var.

 

1865 startade John Wall järnhandel i Hötorget nr 11 och sedan till Drottninggatan 1889 till branden då det blev flytt till PUB-gallerian. Nu vid Samuelsgatan nära NK. 16 år gammal kom Paul Bergström som biträde till lärftskramare Carl Pettersons manufakturbod i huset. Österlund och Andersson sålde sängkläder och järnsängar med mässingknoppar.

Annons i Idun 1900

 

 

 

 

 

 

 

1891 började Martin Olsson i broderns kryddbod på nr 11, som han tog över sju år senare. Utsökta kaffeblandningar bidrog till firmans expansion.

I grannhuset nr 9 sålde Puttkammer i Galanthandeln allehanda persedlar.

Bredvid drev Charlotta Holmberg länge en viktualie och delikatesshandel. För alla tre ett strategiskt läge intill saluhallen.

Ägaren Oscar Andersson i Charlotta Holmbergs affär 1943. Klicka till Stockholmskällan:


Förspel för Filmstaden Sergel

Som förlustelse bär SF Filmpalatset Sergel vid Hötorget på en tradition. Under Gustav II Adolf byggdes på 1620-talet Beridarbanan, en långsträckt anläggning mellan Sergel- och Slöjdgatorna (då Östra och Västra Bangatorna) ända ner till Mäster Samuelsgatan. I ridhuset nära Hötorget dresserades hästar och mönstrades soldater för trettioåriga kriget. Som stormaktstidens Globen ner mot Mäster Samuelsgränd var anläggningen arena för tornerspel, karuseller och adliga bröllop . Under drottning Kristinas kröning 1650 spelades Stiernhjíelms Lycksaligheetenes Ähre-Pracht. Folk bjöd på helstekt oxe och vin ur springbrunnar. Efterföljande slagsmål förde med sig att nästa morgonen hittades tio döda ute på gatan.

Rännarbanan, som den också kallades, kapades och delen närmast Hötorget blev lokal för konstnärer. Först göts statyer för nya slottet på 1690-talet. Johan Tobias Sergel blev 1786 först i en rad bildhuggare. Sergels Ateljé längs Sergelgatan gav namn åt både huset och gatan . Till mångas fasa tuggade grävskoporna i sig huset för Nya Hötorgcity 1953.

Lantbruksakademien tog i 1800-talets början över andra halvan med stallar och förnämliga porthuset. Kontor och verkstäder byggdes, för att utveckla lantbruksmaskiner var tanken. Det gick sådär och i stället tillverkade innovatören Fredrik Blom monteringsfärdiga hus, som Rosendals slott på Djurgården.

1828 hyrde Nya Elementar in sig i lokalerna med Carl Jonas Love Almqvist som rektor. Storheter som Geijer och Tegnér revolterade mot klassisk undervisning och ville se en nyttigare pedagogik med ämneslärare, därav namnet Elementar. Läroverket fick ett nytt hus vid Slöjdgatan 1859, använt fram till rivningsraseriet 1952.

Inspirerat av Paris restes 1879 paviljongen med gjutjärn och gasljus som komplettering till insläppet från de stora fönstren.

Hötorgshallen 1889. Målning; Lotten Rönnquist

Att fylla de 118 stånden visade sig svårt. Hyran 500-1000 kronor/år avskräckte när bönder och mamseller på torget kom undan med betydligt mindre. Hästekipagens kapplöpning tidiga mornar för att få de bästa platserna på torget var ett folknöje. Några kom genom tullarna med tomma vagnar för att i smyg lasta kött hos stadens slaktare, vilket straffades med böter. Det var först 1914 då handeln utomhus med kött och mejeriprodukter förbjöds som kommersen tog fart i Saluhallen.

Filmstaden och Hötorgshallen. Foto: Ingemar Lindmark.

Hallen revs 1995 och ersattes med en ny under markplanet fyra år senare. Köpladan ovanpå doldes under påbyggnaden med 14 biosalonger 1995


Före Hötorgsskraporna
Svevägen snöpte av Oxtorgsgränd. Stumpen utanför Konserthuset får nöja sig med att heta Hötorget. Där HM idag har butik framför höghuset låg förr Hötorget nr 12. På hörnan till Sergelgatan fanns vid förra sekelskiftet handlaren John Johnsson som sålde kaffe och matvaror. Specerihandlaren John E Johansson tog över 1923, där han bevarade butikens tradition ända till Norrmalmsrivningen.

Från Oxtorgsgränd fanns en dörr till Hildur Andersson som köpte ull och begagnat ylle för återvinning i färgeri och ullspinneri.

Klicka till Stockholmskällan

Intill har Kafé 12an just ersatts med ICA-restaurangers Ringbaren, ett koncept med brickluncher som förre ägaren Mjölkbaren hämtade från USA. Slink in med “välling och strömming” var populärt, hos torgförsäljarna inte minst. I sällskap med skinnknuttar och spättor.

Klicka till källan

Första höghuset med DUX-skylten invigdes 1961. Lokalen framför, där HM finns numera, fylldes med Ringbaren. Bredvid sålde Kapp-Ahl, 60-talets Paul Bergström, billiga kappor. Bättre bemedlade köpte lodenrockar och bössor hos Mauritz Widfors. Erling Persson köpte Widfors 1968 för lägets skull. Lagret initierade Mauritz herrkonfektion, det vill säga M i H&M. Det ser glest ut i skyltfönstren och snart tar H&M ner skylten på Hötorget.

Bedagade Hötorgscity väcker minnen hos nostalgiker, som kanske fikade med kärleken på Sergelterrassen ovanpå Ringbaren. Konserthuset lockade nog inte -utom i källaren mot Kungsgatan där det lyssnades på skivor hos Broddmans. Lockade av “Broddmans, Broddmans, Broddmans och allt i foto” i RadioNord-reklamen?

Klicka till OpenstreetMap