Monthly Archives: February 2014

Berättandet, digital storytelling, öppnar för det nya lärandet

Klanka inte på författarna för att skolans läroböcker, i historia till exempel, fungerar så illa. Bokens format tvingar till hårdpackning av information. Bra som introduktion och för tre sidors läxa som förhörs eller tenteras på prov. Men förstår elever sammanhanget … Continue reading

Posted in Ej kategori | Leave a comment