Berättandet, digital storytelling, öppnar för det nya lärandet

Klanka inte på författarna för att skolans läroböcker, i historia till exempel, fungerar så illa. Bokens format tvingar till hårdpackning av information. Bra som introduktion och för tre sidors läxa som förhörs eller tenteras på prov. Men förstår elever sammanhanget och triggar det till mera läsande. Man längtar till 1800-talet då goda berättare som Anders Fryxell och Carl Grimberg skrev läroböcker.

Å andra sidan floppade e-learning också. Innehållet tog stryk om teknikglädjen fick ta överhanden. Ibland proffsigt men dyrt, men ofta producerat av klantiga amatörer.

Nu har efterkloka pedagoger uppfunnit digital storytelling, som är mer än ett buzzword. Det bygger på det goda berättandet, samma som i antiken eller för vikingarna vid stockelden. Det nya är knytningen till ljud, bild och video.

Ett lysande exempel på digital storytelling är The civil wars som tog fyra år att producera för Ken Burns. En omfattande arkivforskning resulterade i en11 timmar lång video delat på nio avsnitt. Se exempel.  Författaren och historikern David Gaub McCullough bidrar med en av berättarrösterna. Se avsnitten.


Ladda ner video eller MP3

Idag kan man med enkla program för PC eller Apple producera så enkelt att berättandet kommer i första rummet. En bra utbildning för digital storytelling ges på nätet  Lillehammers högskola (registrering krävs).

Man kan göra tvärtom och berätta med text, där bilder och video är inbakad. Ett sådant exempel är denna om Thomas Thorild. Med sina många länkar fungerar texten som en portal för fortsatta studier på nätet.

This entry was posted in Ej kategori. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *