Gör video av bildspel med PhotoFilmStrip

Framgången  för filmerna Ken Burns The Civil wars bygger på bildspel och bra berättare. Programmet för att med panorering ge bilden filmkänsla heter PhotoFilmStrip. Det finns ett antal sådana gratisprogram, några dessutom mer avancerade. PhotoFilmStrip är en molntjänst som är enkel att använda och är därför en bra start. Se presentation och laddning. Där kan appen laddas ner för att organisera verksamheten. Användarnamn, e-postadress och lösen registreras. Basversionen är gratis.

Exempel:

Detta behövs för att producera en bildspelsvideo, till exempel på Youtube:

1. En ljudfil, mp3. Notera tiden för varje bild som ska visas.

2. Alternativt en mp3 musikfil.

3. Svit med bilder. Lämpligen .jpeg. Spara gärna bilder och ljudfiler i separat mapp. (tankning med URL-adress direkt från nätet fungerar inte).

 

Gör så här:

1. Öppna PhotoFilmStrip. Klicka på +symbolen för nytt projekt. Döp projektnamnet och välj format, lämpligen 4:3.

2. Om mp3-fil för musik/tal behövs: a) markera i Total length och Audio file. b) Bläddra aktuell mp3-fil i datormappen. c) notera tid i ljudfilen för bildväxling.

3. I redigeringsformuläret: klicka gröna +symbolen för att lägga in bilderna från mappen i datorn (ordningen går att ändra i efterhand).

4. a)  klicka på bild i remsan. b) ange tid för visning (ev med stöd av ljudfilen). b) välj zoom/panorering från menyn mellan de stora rutorna.

5. Klicka i vänsterrutan. För alternativ ”Adjust position directly”: dra i kanterna/hörnen för att anapassa storleken.

6. Samma rutin i högerrutan. Zoom/panorering sker mellan formen på dessa rutor.

7. Skriv ev. Text för visning av aktuell bild i bildspelet.

8. Klicka Tools och Render.  I formulär Configure: Välj i första hand VCD/PAL/MPEG4.

9. Spara bildspelsvideon och ev textfil (.srt) i en datormapp.

10. Välj ”Ladda upp” i Youtube, bläddra/klicka bildspelsvideon. Välj även publicering: Offentlig/Olistat (endst via länk, ej sökbart)/Privat. Se manual

11. Ev textfil .srt läggs på separat.


Ladda ner video eller MP3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *