«

»

aug
01

MG04 0198-199 , Carl Johan Ekström , 1816-1882 , Torebo

Svenska gravar

Personakt

Släktdata

Karta

Torebo, 1 mantal frälse, bebygdt för ståndspersoner, äger
vacker belägenhet, åker till 20 tunnors utsäde, äng till 100
skeppund, skattlagd mjölqvarn, 5 torp, löfskog af ek och björk, samt
den bästa barrskog i pastoratet. Ägdes senast af hr Olof Bildt,
men nu, efter dennes död, af mågen, landtbrukaren Ekström. En
del af Torebo, kallad Marieberg, äges af vår frejdade djurmålare
hr kammarjunkaren V. v. Wright, hvilken äfvenledes genom sitt
gifte tillhör Bildtska slägten.

Klicka till Gravkarta och Gravregister

Lämna ett svar

Din e-post adress kommer inte att offentliggöras.

Du kan använda följande HTML etiketter och attribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>