71 % i denna kategori har eget boende medan 5 % bor i andra eller tredje hand. , Det framgår i Hyresgästföreningens rapport Unga vuxnas boende 2021 byggd på en enkät med unga vuxna i storstadsregionerna.

Klicka till rapporten Unga vuxnas boende i Göteborg

Trots allt bättre statistik än för Stockholm. Men det innebär att 19 tusen unga göteborgare 20-27 år bor hos föräldrarna, frivilligt eller för att de måste. Var tredje ung vuxen staden tvekar att flytta till en annan ort. Två av fem, tvekar bilda familj på grund av bostadssituationen. Två av fem har senaste året hjälpts ekonomiskt av familj och vänner.

Ladda ner rapport Unga vuxnas boende i Göteborg ..

/ Av Ingemar Lindmark