Från Hjärtum kan spår skönjas till Europas litterära giganter

I mitten på juli 1795 lämnade författaren Mary Wollstonecraft sin dotter och barnflickan Marguerite i Göteborg och for norrut för att komma till Strömstad och Sydnorge. Vilken väg tog hon på den två dygn långa resan till gästgiveriet i Kvistrum, strax söder om Munkedal? I boken Brev skrivna under en kort vistelse i Sverige, Norge och Danmark, avslöjar hon bara att det var billigt att hyra posthästar för den egna vagnen för resan på de glest trafikerade vägarena. Boken i engelsk version.

Hennes reseberättelse blev mäkta populär och översattes till flera språk. Fast mindre populär i Göteborg. De som berikats av kriget levde i överdåd, med mycket sprit och mat. Damerna blev feta och fick dåliga tänder av allt socker och kaffedrickande. Dålig hygien och hunsat tjänstefolk bredde på avsmaken för staden.


Wollstonecraft genom Hjärtum

holmen

Holmens gård vid Göta älv, Väasterlanda.

Av allt att döma for hon älvdalsvägen för att sedan färja sig över älven vid Holmen en dryg kilometer söder om Ströms slott. Kanske tog hon där in på Holmens gästgiveri för i kvällningen körde man inte gärna den backiga vägen från Hasteröd till Backamo och Grinneröds gästgiveri i Åsen.

Den gamla kungsvägen över Hisingen, med två färjor, och sedan de bergiga vägarna genom Solberga och Ucklum var för de flesta ett sämre val.

Kanske var det gästgiveriet i Hjärtum hon tänkte på då hon skildrar början på resan från Göteborg.

Gästgiverierna var OK tyckte hon, frånsett sängarna och det hårdtuggade rågbrödet. Rummen var kvava för de murade ugnarna vedeldades bara två gånger varje dag. Det dröjde innan bönderna ställde upp med hästar så därför skickade förryttare som förvarnade om ankomsten.

Wollvagn

En vagn Wollstonecraft använde på resan. Finns på Röds herregård i Halden.

På återresan for hon samma väg genom Bohuslän fast då tog hon från Ström i Hjärtum ha gjort an avstickare till Trollhättefallen som var den tidens stora turistattraktion. Vilken sida längs älven hon sedan tog till Göteborg vet man inte.

Trollhättefallen enligt Wollstonecraft.

 Madame Geraldeine de Stael

Från älven och Holmens gästgiveri kunde Wollstonecraft se Strömfallen och Ströms slott.

Hennes ressällskap, Elias Backman, berättar nog om vännen John Hall som är ägare till flera sågar vid fallen.   Skottättade Hall är rikaste köpmannen i Göteborg och vän med familjen Backman.

Elias Backman är också affärsbekant med Rutger Maclean, som är uppväxt på Ströms slott och har byggt en kvarn i fallen. Fast detta år är bröderna Rutger och Gustaf Maclean upptagna med att dela arvet på Slimminge i Skåne. Gustaf får Ström och Rutger ägnar sig  delats med brodern. Gustav  äger Ström och Rutger kan ägna sig åt jordreformer på Svaneholm inspirerad

Rutger Macklean var enligt handelsböckerna affärsbekant med Elias Backman och även med Ismails två handelsagenter i Köpenhamn. När Wollstonecraft på sensommaren 1795 for genom Skåne och Köpenhamn befann sig troligen Gustaf Maclean på arvegodset Slimminge som han då sålde till brodern Rutger. Inspirerad av J H Bernstorff genomförde han skiftesreformerna på Svaneholm och granngodset Slimminge.

Greve Bernstorff är den klokaste ministrar skrev Wollstonecraft men då syftade hon på brorsonen Andreas Petter, vars stöd hon sökte i silverskeppsprocessen.

Bodde Gustaf Macklean och Eva Löwen på Ströms slott när Mary Wollstonecraft for förbi?Paret hade efter sin grand tour i Europa gift sig i september året innan. Vid nyår 1794/95 i Köpenhamn köpte de en egendom åt Evas son, kungamördaren Adolph Ribbing. En bra gissning är att de sedan for till Gustafs ärvda gods i skånska Slimminge, som han det året sålde till bror Rutger. Ström i Hjärtum blev nästa bostad. “Med förmåga att gagna i högre yrken valde han jordbrukarens” som det står på minnesmärket Eva Löwen reste över sin man i slottsparken.

Klicka på siffrorna.


Engelsk författarinna på skandinavisk resa
Hur kom det sig att Mary Wollstonecraft gjorde denna vådliga resa? Efter självmordsförsöket i maj och sedan på ett skepp från Hull som släppte av henne och babyn på ett skär (fyren Nidingen?) utanför Onsalahalvön.

Orsaken avslöjades efter ett par århundraden av historikern Per Nyström, uppväxt i ett folkskollärarhem en halvmil söder om Ströms slott. Efter karriären som länets landshövding listade Nyström ut att Wollstonecraft letade efter sin älskares försvunna skepp, med silver i kassan.

I februari 1792 överlämnade Mary Wollstonecraft sin feministiska pamflett A Vindication of the Rights of Woman till franske diplomaten Charles Maurice de Talleyrand som i London försökte få till stånd en fransk-engelsk allians. Efter septembermorden blev han kvar i London och var nära vän och kanske älskare till Germaine de Stael under hennes engelska vistelse våren 1793.

Wollstonecraft ville få sina radikala idéer bekräftade då hon anlände till revolutionens Paris i december 1792 – en månad efter Adolph Ribbing anlände dit med sin mor och sambo. Korsade deras vägar i stadens utländska koloni? Etablissemanget var decimerat för många av de som överlevt hade emigrerat, som Madame de Stael tidigare efter septembermorden september. Förskräckta paret Löwen Macklean for vidare till Rom och Neapel med Pompeji, där de i januari umgicks med Gustav III:s syster Sofia Albertina.


Skräckens Paris

Med ett kungamord som merit smälte Adolph snabbt in i stadens radikala societet där även Wollstonecraft fanns med. Hon bodde när fästet Temple där kungafamiljen satt inspärrad. Hon såg Ludvig XVI transporteras till nationalkonventet anklagad för kontakt med Frankrikes fiender.

Vid samma tid häktade Thomas Thorild och fick avhandlingen Om det allmänna förståndets frihet tagen i beslag. Den populäre poeten sågs som en svensk jakobin och blev därför i februari landsförvisad på fyra år. I Köpenhamn ger han ut skriften Om Qvinnokönets naturliga höghet, helt i Wolstonecrafts anda. När hon sommaren 1795 åker förbi Thorilds fördelsgård i Svarteborg befinner han sig i svenska Pommern, upptagen med att bli Greiwalduniversitetets bibliotekarie.

Thorild och Wollstonecraft har som radikala tänkare en hel del gemensamt. Hans publik breddades med skriften Om det allmänna förståndets frihet. Hennes litterära genombrott kom med reseskildringen Letters Written During a Short Residence in Sweden, Norway, and Denmark, som översattes till flera språk. Innan nådde deras verk en intellektuell elit. För Wollstonecraft poeter som William Wordsworth. För Thorild Atterbom och fosforisterna som Madame de Stael träffade i Uppsala 2013. För sena tiders feminister har Thorild och framförallt Wollstonecraft varit ikoner.

I januari 1793 såg Adolph Ribbing kungen, nu kallad medborgare Capet, förlora huvudet i giljotinen. Ryktet gick att tronföljaren, påtänkt som Ludvig XVII, var avlad av Marie-Antoinettes förmenta älskare Axel von Fersen – en gång också älskare till Adolph Ribbings mor Eva Löwen. Efter kungaparets misslyckade flyktförsök bosatte sig Fersen i Bryssel. I februari fångcell
Trots att Wollstonecraft räknades sig till de utsatta girondisterna stannade hon kvar och kunde med skräckfyllda upplevelserna året efter i London publicera boken An Historical and Moral View of the French Revolution.

Att ha mördat en svensk kung hjälpte inte. I mars 1793 arresterade adelsmannen Ribbing för sitt stöd till franska kungafamiljen. Ambassadören Erik Stael von Holstein hjälpte honom att fly till Geneve omedveten om att ädlingen snart skulle gilja hans fru Germaine. Hon, som bodde på sin fars slott Coppet, och Ribbing försökte hjälpa Marie Antoinette innan hon halshöggs i oktober 1783. Änkan Capet, som hon då kallades, misstänktes nämligen för att i kriget bistå sitt hemland Österrike.


Bygdens son löste gåtan bakom Wollstonecrafts resa

Germaine de Stael.

1794 innebar både passion och hjärtesorg för Europas två stora författarinnor med feministiska förtecken. Germaine de Stael – som då bara hade skrivit en bok, om Rousseau – som ett förebud till fransk revolutionen. Efter nyåret 1794 tändes hennes passion med Adollph Ribbing, som då fanns i hennes hus nära Genève. Madame försökte hålla kärleken vid liv med brev till både Adolph och hans mor. För när maken Erik Stael von Holstein dök upp i Schweiz hade den svenske ädlingen dragit till Tyskland och Danmark. Äktenskapet var på upphällningen och hon fann sedan tröst i den radikale Benjamin Constant, som blev far till ett av hennes barn.

När kriget med England utbröt fängslades brittiska undersåtar i Frankrike. Wollstonecraft räddades av amerikanen Gilbert Imlay, som i april 1794 lät henne flytta in som sin fru och därmed amerikansk medborgare; i realiteten som sambo för minnena från sin våldsamme far hade gjort henne skeptisk till äktenskapet. Åtminstone hos Mary tändes kärleken för han var stilig, begåvad och hade ett spännande förflutet från amerikanska frihetskriget.

Priserna steg i Frankrike och folk svalt. Den brittiska sjöblockaden med kryphål i Göteborg och Hamburg öppnade affärsmöjligheter för smarta utlänningar som Imlay. Han flyttade till le Havre där Mary i maj 1794 födde deras barn Fanny. Strax efter köpte han det tremastade skeppet Liberté. Det döptes om till Maria Magrethe efter hustrun Mary och barnflickan Margaurite med en norsk flagga i masten. För att ta sig genom engelska spärren registrerade ägarskapet med en ung norsk kapten, Peder Ellefsen, som bulvan.

Gilbert Imlay. Klicka till källan

Före avfärden till Göteborg stuvade Imlay och hans amerikanske kompanjon Coleman in 36 silverbrickor krönta med kungafamiljens emblem. Tillsammans med 32 silvertackor värderades skatten till 3 500 pund, motsvarande flera miljoner idag. Sedan överger Imlay familjen och flyttar till London. Mary blir kvar i Paris den den stränga vintern, då många dog av svält, och publicerar då An Historical and Moral View of the Origin and Progress of the French Revolution. Se hennes tidslinje.

Tanken var att man för silvret i Göteborg fylla skeppet med livsmedel, som sedan skulle ge Imlay en rejäl vinst i det svältande Frankrike. Problemet var att Maria Magrethe efter besöket i Köpenhamn i augusti 1794 inte syntes till i Göteborg. I stället dyker det upp vid jultid i Arendal på norska sydkusten – utan silverlast varvid Ellefsen arresteras.

Mary Wollstonecraft följer efter Imlay till London våren 1795, där han som den undflyende älskaren räddar henne från ett självmordsförsök. Han övertalar henne att fara till Skandinavien med en fullmakt att sköta affärerna kring Ellefsen och det försvunna silvret. Om detta skriver hon inte en rad i reseberättelsen Letters Written in Sweden, Norway, and Denmark. I stället blandar hon där yttre iakttagelser med en inre resa, där det trassliga förhållandet till Imlay ibland antyds mellan raderna.

Den verkliga orsaken till resan avslöjades först 1980 med Per Nyströms Mary Wollstonecraft’s Scandinavian Journey. Västerlandasonen som blev landshövding hade då i arkiven letat rätt på skeppspapperen. Norska forskare har sedan bidragit med fler upplysningar.

1903 gav Margareta och Per Edvin Nyström liv åt sonen Per. Familjen bodde i skolan i Västerlanda kyrkby, en halvmil söder om Ströms slott. Nyström var förutom radskrivare för lokalpressen folkskollärare och bodde i skolan med familjen i Västerlanda Kyrkby, en dryg halvmil söder om Ströms slott.

Nystrom

Landshövding Nyström med hndelsman Flink på Malön.

Per Nyström studerade i Lund men avbröt karriären som lovande historiker för att bli journalist. Och efter kriget Gustav Möllers statssekreterare efter sin nära vän Tage Erlander. Det belönades med posten som landshövding i Bohuslänet, där han fick äran att förlägga petrokemin till Stenungsund. Historieforskningen inriktad på 1700-talets näringar återupptogs efter pensioneringen.

Gustav VI Adolf på Eriksgata nedanför Ströms slott 1955. Till vänster landshövding Per Nyström. Klicka till källan Lillaedetbilder.


Reseskildringen – och verkligheten

Wollstonecraft hade goda skäl att dölja verkliga syftet med den skandinaviska resan. Imlay tänkte lura den brittiska flottspärren och smuggla varor till fienden Frankrike. Som engelsk medborgare riskerade författarinnans medverkan att betraktas som landsförräderi.

Göteborg: The appearance of the accommodations obliged me to deliver one of my recommendatory letters, and the gentleman to whom it was addressed sent to look out for a lodging for me whilst I partook of his supper. As nothing passed at this supper to characterise the country, I shall here close my letter.

Inget sägs i boken att hon ett par veckor bodde hos finske grosshandlaren Elias Backman, i ett tvåvånings trähus vid Lilla Torget i Göteborg. Elias var gift med en fransyska som han blev bekant med under sina år som handelsman i Nantes och Paris – och sannolikt då blev partner till Gilbert Imlay.

Göteborg, hamnkanalen. Till höger Lilla torget. Klicka till källan.

Det sägs att Elias Backmans beröring med de de rebelliska som mördade Gustaf III tvingade honom att fly till Frankrike och liera sig med jakobinerna. Ligger en sanning i detta kan det finnas en relation till Adolph Ribbing.

Under Reuterholm ställde sig Sverige neutralt i kriget mellan Frankrike/England och Backman kunde återvända till Göteborg, antagligen utskickad dit som agent för Gilbert Imlay i Paris. Där utnämndes Backman av Georg Washington till generalkonsul, som den förste amerikanske i Europa.

Rutger Macklean var enligt handelsböckerna affärsbekant med Elias Backman och även med Ismails två handelsagenter i Köpenhamn. När Wollstonecraft på sensommaren 1795 for genom Skåne och Köpenhamn befann sig troligen Gustaf Maclean på arvegodset Slimminge som han då sålde till brodern Rutger. Inspirerad av J H Bernstorff genomförde han skiftesreformerna på Svaneholm och granngodset Slimminge.

Greve Bernstorff är den klokaste ministrar skrev Wollstonecraft men då syftade hon på brorsonen Andreas Petter, vars stöd hon sökte i silverskeppsprocessen.

Gunnebo: It visited, near Gothenburg, a house with improved land about it, with which I was particularly delighted. It was close to a lake embosomed in pine-clad rocks. In one part of the meadows your eye was directed to the broad expanse, in another you were led into a shade, to see a part of it, in the form of a river, rush amongst the fragments of rocks and roots of trees; nothing seemed forced.

Gunnebo slott. Klicka till källan.

Familjen Backman var bekanta med skottättade familjen Hall som då var nästan klara med italienskt inspirerade sommarnöjet Gunnebo. Nyklassiskt inspirerat av Pompeji ser det ut som ett stenhus fast det är byggt i trä. (Som Ströms slott efter ombyggnaden i början på 1800-talet).

John Hall den äldre ägde flera sågar vid Lilla Edet, moderniserade med tunna sågblad tillverkade i Kollerö bruk norr om Hjärtum. 1809 ägdes också järnbruket av Hall men allt såldes året efter på exekutiv auktion. Elias bror Pehr, gift med en fransyska även han, hade affärer med Hall och drogs med i trasslet. De små svenska järnbruken med sitt träkol kunde inte konkurrera med de engelska där man lärt sig använda billigt stenkol för att färska järn i ugnarna.

John Hall den yngre kunde glädja sig åt besök från medlemmar av den landsförvisade franska kungafamiljen – men fick flytta efter konkursen 1807. Även Elias Backman kom på obestånd. Hans skepp Maria Margareta kapades under Pommerska kriget av fransmännen och försvann i Medelhavet. och försökte då förgäves få ersättning av staten. Skeppet blev en förbannelse för sina ägare, från Gilbert Imlay och framåt.

strom1830

Strömfallen, till vänster en av sågarna.

Tänkte kanske Adolph Ribbing på att han kunde ägt John Halls sågar vid fallen, då han promenerade med sin mor i Ströms slottspark. I sin ungdom hade han nämligen uppvaktat Halls dotter, den söta och välartade Christine. Hon hade mer pengar än de flesta och han adlig – men inte tillräckligt fin så hon gifte sig 1792 med den från Paris hemkomne ädlingen Claes Wachtmeister. Historien är romantiserade av Selma Lagerlöfs goda vän Sophie Elkan i boken En historia från det gamla Göteborg.

Genom Bohuslän: Sometimes a servant who can drive would be found very useful, which was our case, for I travelled in company with two gentlemen, one of whom had a German servant who drove very well. This was all the party; for not intending to make a long stay, I left my little girl behind me.

En av gentlemännen var Elias Backman som följde med i jakten på Ellefsen. Året innan hade han fått nys om att Maria Margareta synts i sydnorge. Han fick norrmännen att tillsätta en kommission som ett tag höll Ellefsen i häkte. Backmans besättning från Göteborg hade hämtat skeppet som nu låg i Strömstad för reparation.

Strömstad: Here we were most hospitably received, and introduced to a very fine and numerous family.  I have before mentioned to you the lilies of the north, I might have added, water lilies, for the complexion of many, even of the young women, seem to be bleached on the bosom of snow.  But in this youthful circle the roses bloomed with all their wonted freshness, and I wondered from whence the fire was stolen which sparkled in their fine blue eyes.

Wollstonecraft och Backman gästade handelsmannen Kristoffer Norberg som tillsammans med svärsonen, häradsdomare Arvid Jacob Unger, var inblandad i jakten på silverskeppet. Av stormar illa åtgångna Maria Margarethe med skepparen Waak som befäl hade anlänt i mitten juni. Skeppet reparerades på rådman Herbert Lundströms varv i Bojarkilen (norr om Strömstad där sjukhuset finns numera). Wollstonecraft skriver som fru Imlay under ett kontrakt där hon för för 250 pund säljer Maria Margareta till Elias Backman. Båten avseglar i början på september och registreras en vecka senare i Göteborg.

Strömstad 1887. I fonden Laholmen där Norberg hade skrärgårdsverk. I mitten badhuset där Norberg var delägare. Närmst syns tomten där Emilie lekte i pappa Rutgers handelsbodar.

Norberg var en av stadens sillkungar med salterier, trankok, saltimport och båtar. I några fall samarbetade han med ortens unge handlare Rutger Smith. Kanske inspirerade Norberg till Emilie Flygare Carléns Ett köpmanshus i skärgården. För den koleriske Norberg bråkade både med magistraten och sina barn. Han anklagades för samröre med norrmännen när Strömstad ockuperades 1788 men blev inte dömd.

Strömstad sett mot norr, tidigare på 1800-talet

Kanske hörde Emeli som barn talas om Wollstonecraft. Hennes mor Margareta Smith lånade Madame de Staels böcker från Hallmans lånebibliotek i Uddevalla.

I vilket fall som helst påverkades Emilie Flygare Carlén av Alexandre Dumas och andra franska författare. Vem vet, kanske också av operett-texter författade av Dumas vän Adolphe de Leuwen, son till Adolph Ribbing.

(Antalet exemplar på Hallmans lånebibliotek visar vad man helst läste i landskapet, inte minst bland badgästerna på Gustafsberg. Bland de inhemska författarna på 1840-talet toppade Emilie Flygare Carlén med mer än 40 böcker till låns. Alexandre Dumas var med drygt 80 exemplar mest populär bland de utländska).

Sonen, Kristian Norberg den yngre, blev Strömstad hjälte 1808 då han ute bland skären satte stopp för ett norskt anfall. Vid nästa gränsstrid, 1814, ledd av kronprins Karl Johan Bernadotte övernattade kung Karls gemål Elisabeth Charlotta hos häradshövding Unger på Saltkällans säteri nära Munkedal. Drottningen brukade bada på Gustafsberg, där Gustaf VI Adolfs son kurerades tio år tidigare. På hemresan dinerade hon hos Bennets på Ströms slott för att beklaga sorgen efter Eva Löwen.

Wollstonecraft och Backman hann med ett besök i Fredrikshald och Familjen Anker på Röds Herregård (där hennes vagn finns kvar) innan hon vid Moss korsade Oslofjorden. Backman återvände till Göteborg.

Sydnorge: It was late when I reached Tonsberg, and I was glad to go to bed at a decent inn. The next morning the 17th of July, conversing with the gentleman with whom I had business to transact, I found that I should be detained at Tonsberg three weeks, and I lamented that I had not brought my child with me.

I was soon to be in a smaller one—for no other name can I give to Rusoer.  It would be difficult to form an idea of the place, if you have never seen one of these rocky coasts.We were a considerable time entering amongst the islands, before we saw about two hundred houses crowded together under a very high rock—still higher appearing above.  Talk not of Bastilles!  To be born here was to be bastilled by nature—shut out from all that opens the understanding, or enlarges the heart.  Huddled one behind another, not more than a quarter of the dwellings even had a prospect of the sea.  A few planks formed passages from house to house, which you must often scale, mounting steps like a ladder to enter.


Fastighetsexpoatören 

adolpheMest av allt ville Eva höra sin son berätta om barnbarnet som hon inte fått träffa, den ny sjuårige Adolphe. Enda barnbarnet, dessutom med efternamnet Leuven efter farmor. Eva var för skröplig för att resa till Qinchy, där familjen bodde i ett slott strax öster om Paris .

adele2Vid trettiofyra års ålder hade Adolph Ribbing äntligen stadgat sig och gifte sig med den blida fransyskan Adèle Billard d’Aubigny, som tre år senare, 1802, gav liv till lille Adolphe. Ribbing hade mött Adele redan 1794 i Schweiz. Revolutionärerna hade då fördrivit adliga Adele och de andra nunnorna från ett franskt kloster. Trots Ribbings ombytlighet och Adeles nerver trasade av terrorn så blev äktenskapet lyckligt, ända till att koleran tog hustrun 1830.

Efter skräckväldet och Robespierres arkebusering kunde Ribbing återvända till Frankrike i mitten på 90-talet. Med mammas pengar och lån köpte han billigt kloster och egendomar som aristokraterna lämnat. Fastighetsjobberiet gav en liten vinst så att familjen fick försörjning.

Barnbarnet föddes i fastigheten le Gouvernement som Ribbing köpte 1800 i Brunoy. Namnet kom från en administration för greven av Provence, som 1807 blev välbekant i Göteborg. Han bodde i olycksalige John Halls hus på Östra Långgatan. De gästade också stadens kommendant Nils Ehrenström och hans charmanta hustru Marianne, författarinnan som skrev om sin vän Carl Gustaf af Leopold.

Officeren Nils Ehrenström var bror till Johan Albrecht, som suttit på Marstrands fästning för sin stämpling mot Reuterholms regim, tillsammans med Mauritz Armflet. Göteborgs frikostighet behövdes för det panke greveparet var tvungna att sälja sina vagnar i staden. Bättre råd fick greven av Provence 1814 – som kung Ludvig XVIII.


Brunoy, strax öster om dagens flygplats Orly. Le Gouvernement är rivet men parken vid Rue Talma och LÝerres är kvar.

Ribbing säljer 1803 le Guvernement till Napoleons favoritskådespelare François-Joseph Talma, som tillssammans med hustrun Caroline Vanhove rustar upp huset och utvidgar parken (Huset är rivet men parken vid Rue Talma och L’Ýerres är kvar). Då kunde ingen ana att denna Comédie-Françaises superstjärna skulle ge Adolphe de Leuven och hans kompis Alexandre Dumas ett ett startskott in i teatervärlden.

quinchy1

Familjen Ribbing flyttade samma år till det näraliggande lantstället Le Petit Quincy. Lille Adolphe kunde plocka vindruvor och ficka i dammen nedanför. För på somrarna i Quinchy sköter familjen ett litet lantbruk men under vintern bor de helst inne i Paris.

quinch2

Le petit Quinchy

Ribbing har tröttnat på platsen när han besöker sin mor på Ström och säljer huset strax efter hemkomsten. Om det var för att Eva Löwen inte kunde bidra med mer understöd vet man inte. Adolphes undervisning kostade och det krävdes dyra kostymer för att röra sig i salongerna. Men kretsarna runt Napoleon aktade han sig för.

Slottet Villers-Helon

Slottet Villers-Helon

Slottet Villers-Helon (karta för kommunen Villers-Cotterêts ett tiotal mil norr om Quincy), som Ribbing köpte obesett, skulle bli ett klipp trodde han. Men då det visade sig att skomakare, som gjorde soldatkängor, hade huggit upp golven så överlät han kontraktet till sin vän Jaques Collard. Senator Collard, skeptisk till Napoleon även han, upplät Villers-Helon till mulatten Thomas Alexandre Dumas – som 1802 blev pappa till Alexandre junior.

Dumas blev efter revolutionen general och krigshjälte, för tåget över Alperna bland annat – men sparkades av Napoleon efter kampanjen i Egypten. Hemresan med nödhamn i riket Neapel ledde två hårda fängelseår. Han dog 1806 och hustrun, som förvägrades pension, fick försörja sig som biträde i en tobaksaffär. Som förmyndare tog Collard väl hand om unge Alexandre, som lite motvilligt fick en bra utbildning.

Efter Napoleons fall 1815 tog rojalisterna under Ludvig XVIII hämnd. Samma tid som Alexandre Dumas tog avstamp för Greven av Monte Cristo. Den vita terrorn fick Ribbing att fly med sin familj till Bryssel, och där medverka i en liberal tidning. En artikel retade preussiske kungen och han förvisade 1820 till Frankrike, närmare bestämt till ett hyrt hus i byn Villers-Cotterêts inte långt Collards som hade köpt Villers-Helon.


Kungamördarens son kung på operan

“This young man was tall, dark and gaunt, his black hair cut as short as bristles; he had good eyes and a strikingly defined[Pg 25] nose; his teeth were as white as pearls, and he had a carelessly aristocratic bearing; he was the Viscount Adolphe Ribbing de Leuven”. Så skildrade i My Memoirs den tonårige Alexandre Dumas mötet 1819 med Adolphe i en skogsby nära Villers-Cotterêts. Visserligen var han inte greve och hette inte Ribbing, för de etiketterna berövade domstolen pappa Adolph efter kungamordet.

Unge poeten de Leuven kom i sällskap med värden Collards dotter Caroline, som höll sin treåriga dotter Marie. (Denna Marie Capelle Lafrange skulle senare dela Frankrike i två halvor: var hon skyldig eller oskyldig till giftmordet på sin man?). De två nittonåringarna gästade Collards, vilken blev inledningen till en livslång vänskap. Kanske för att båda var lite udda, som hellre tjuvjagade och jagade flickor än gick i skolan.

Alexandre Dumas

Alexandres hårburr avslöjade arvet från sin färgade farmor, som var slav. Alexandres pappa, som blev general, föddes både som slav och adelsman. Adolphs pappa hade fått betala ett högt pris för sin upprorisk mot despoter, låt vara att det gav bra stoff till spänningsromaner.

Alexandre följde efter lika fattige Adolph till Paris, där han fixade två teaterbiljetter av bekantingen Talma. Skådespelet frälste Dumas, tillsammans med Adolph skulle de bli 1800-talets Shakespeare. Första dramat, Christine med drottning Kristinas mord på , blev ingen succé.

Ett trettiotal av de Leuvens produktioner översattes till svenska, varav några av teaterdirektören Anders Lindeberg. Ett stycke var komedin Regentens dotter som framfördes på Gustaf III:s Operahus 1846, femtiofyra år efter att librettoförfattarens far i huset deltog i mordet på samme kung.

Anders Lindberg och Adolphe de Leuven var båda teaterdirektörer. Den senare på Opera Comique i Paris, tills 1874 då han avgick i protest mot uppsättningen av Bizets Carmen. Omoralen och mordet på scen blev för mycket för kungamördarsonen. Lindeberg startade utan vederbörligt tillstånd Nya Teatern vid Kungsträdgården 1842, som dock inte bar sig. Staten tog så småningom över till vad som skulle bli Kungliga Dramatiska Teatern.

Lindbergs livsöde platsar i en operett. Som när kungen ville skydda sitt teatermonopol i hindrade honom att öppna en teater. Klagoskriften 1834 till justitieombudsmannen avslutades med : ”Vi hafva i dag den 13 mars. I dag är ett fjärdedels sekel förflutet, sedan en svensk konung störtades från sin tron för det han illa vårdat sitt lands intressen”. Majestätsförbrytelse ansåg makthavarna och Lindberg dömdes att mista huvudet.

Uppståndelsen i riket och utomlands ledde till benådning och tre års på Vaxholms fästning. Kruxet var att Lindberg inte sökt nåd utan krävde att “att blifva afrättad på sin födelsedag 8 november, på hvilket datum äfven drottning Desideria var född, och som tillika är årsdagen af Stockholms blodbad”. Begäran bifölls och en själasörjare förberedde för bödeln. Skandalen avvärjdes genom en amnesti av alla politiska fångar till minne av Karl XIV Johans landstigning 20 oktober 1814.

Men Lindberg vägrade lämna cellen tills skurkärringar jagade ut honom. Ute på gården lurades han möta en person utanför murarna. Porten slogs igen och Lindberg hindrades från att ta sig in. Lindberg återgick att skriva för Aftonbladet, i den liberala kretsen med Lars Hierta och August Blanche.

I sin bok En badresa till Strömstad skildrar Lindberg besöket 1834. En ung dam ber honom bedöma ett manus med titeln Waldemar Klein. Som den förste recensenten hoppades Lindeberg i Aftonbladet att Emilie Flygare Carléns första bok inte skulle bli den sista. 

Adolph de Leuven var sin tids Björn Ulveus. Mormors dagbok och Det sällsamma giftermålet är exempel på texter av de Leuven som Anders Lindberg översatte på 1840-talet.

Eva Löwen dog 1813 och parkerades bredvid sin make i Macklenas gravkor vid Hjärtums kyrka. Ström ärvdes av Gustaf Mackleans systerdotter, gift med friherre Gustaf Ulrik Bennet. Adolph Ribbing fick inte längre pengar från Sverige utan hankade sig fram som journalist, först Le Vrai Liberals i Bryssel och efter utvisningen 1820 i liberala paristidningen Le courrier français. Likt bekantingen Alexandre Dumas lär Adolph ha deltagit på barrikaderna i juni 1830. Den folkliga resningen banade väg för nye kungen Ludvig Filip.

Gustav III, Robespierre, Napoleon och nu Bourbonerna. Hatet mot despoter kostade på för Ribbing. Älskade hustrun Adele var sjuk och dog av kolera 1832. Det var dyrt i Paris och han bodde stadens fattigare kvarter. Det smärtade att få understöd från sonen Adolphe, som inte levde i ett överdåd trots att han var firad teaterproducent. 1843 dör Adolph Ribbing, sjuttio år gammal och begravs bredvid hustrun. Fast pengarna räckte inte till en beständig grav.

/ Av Ingemar Lindmark

ribkarta

El

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.