Strax efter 12 checkar Assange in på Arlanda för SAS-flyget SK2679 som går 17.25 till Berlin. Avresan bör ha varit känd för svenska myndigheter innan för mötet i Berlin 28 september och framträdandet i London två dagar senare var enligt Assange aviserade långt tidigare enligt, i varje fall om polisen spanade i i hans öppna e-post.

14.25 samma dag utfärdar överåklagare Marinne Ny en europeisk arresteringsorder på Assange. En gåta är varför inte efterlysningen gick ut till polisen, på Arlanda främst. Eller om så var fallet: varför greps han inte? Polisiära myndigheter har tillgång till flygbolagets system för bokning. Att upptäcka en så känd person var inte svårt, fram till klockan fem då han passerade gaten.

Frågan göder misstanken att åklagaren inte ville fånga Assange i Sverige. I så fall måste han släppas efter ett förhör. Eftersom tillräckliga bevis för åtal saknades var åklagaren tvungen att stoppa förunderundersökningen och Assange var fri från misstankar. Dolda intressen i Sverige såg hellre Assange utrikes där han och Wikileaks kan skadeskjutas med en internationell arresteringsorder. Så långt konspirationsteorin. Håller inte den kan man vända på frågan: finns det andra förklaringar som verkar rimliga?

Dessa misstankar får näring av att Assanges väska kidnappades efter incheckningen på Arlanda eller innan den skulle lämnas ut på Berlin Tegel. Enligt Assange innehöll den tre laptoppar med information från Wikileaks och även från advokatkontakter. Väskan dök inte upp på karusellen i Tegel. Enligt personal på reklamationen var det extremt ovanligt att bagage försvann på direktflyg från Stockholm.


Vem ljuger?

I ett yttrande till Stockholms tingsrätt 2014 säger åklagrmyndigheten:  ”Åklagaren: Den 21 september 2010 togs kontakt med advokat Hurtig för att boka förhör med Julian Assange snarast möjligt. Parallellt gjorde polisen eftersökningar dock utan resultat. Under de följande dagarna togs upprepade kontakter med advokat Hurtig för att få till stånd förhör med Julian Assange. Den 27 september 2010 meddelade advokat Hurtig att han inte lyckats nå Julian Assange. Julian Assange anhölls då i sin frånvaro.  Advokat Hurtig underrättades”.

9 september 2010 ringer  försvarsadvokaten Björn Hurtig överåklagaren och ber om ett förhör med Assange. Inte just nu blev svaret. Samtidigt som Hurtig med e-poet upprepar önskan om förhör frågar han om något hindrar att Assange lämnar landet. Nej svarar Ny på båda frågorna.

Samma svar när Hurtig ringer Ny dagen efter, eftersom polisen som kan sköta förhöret är sjuk. Dock inte värre sjuka än att förhörsledarna Mats Gehlin och Ewa Olofsson förhör journalisterna Wahlström och Boström 20 september.

Dagen efter meddelar Ny med SMS och telefon försvarsadvokaten Hurtig att hon vill förhöra Assange 28 september.

Hurtig erkände i ett engelskt domstolsförhör att han haft kontakt med åklagaren Marianne Ny i september angående förhör med Assange. Hurtig säger att han därefter sökte Assange för att meddela att åklagaren önskade ett förhör men inte fick tag i honom.


Hantering enligt åklagarmyndigheten:

  • 27 september 2010:  Julian Assange anhålls i sin frånvaro.
  • September-oktober 2010:  Åklagaren gör upprepade försök att hålla förhör med Julian Assange18 november 2010: Marianne Ny begär Julian Assange häktad i sin frånvaro, på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt, tre fall av sexuellt ofredande samt olaga tvång. Skälet är att han inte kunnat höras under förundersökningen.Stockholms tingsrätt beslutar att häkta Assange i sin frånvaro, i enlighet med häktningsframställan. För att verkställa häktningsbeslutet beslutar åklagaren att efterlysa Assange internationellt och utfärda en så kallad europeisk arresteringsorder.
  • 22 november 2010: Julian Assange överklagar tingsrättens häktningsbeslut till Svea hovrätt.
  • 24 november 2010: Svea hovrätt avslår överklagandet och beslutar att han ska vara fortsatt häktad, på sannolika skäl misstänkt för olaga tvång, två fall av sexuellt ofredande samt våldtäkt, mindre grovt brott. Den internationella efterlysningen och den europeiska arresteringsordern justeras i enlighet med hovrättens beslut.
  • 30 november 2010: Julian Assange överklagar Svea hovrätts häktningsbeslut till Högsta domstolen
  • 2 december 2010: Högsta domstolen beslutar att inte medge Julian Assange prövningstillstånd. Svea hovrätts beslut står därmed fast. På begäran av brittisk polis kompletteras den europeiska arresteringsordern med information om maxstraffen för brotten sexuellt ofredande och olaga tvång