Näst göteborgarna är stockholmarna minst nöjda med stadens planering. Slutsatsen bygger på en enkät gjord i landets tolv största städer. Detta redovisas i Samhällsbarometern 2021 från konsultfirman PE Teknik & Arkitektur. Mest nöjda med samhällsplaneringen är man i Örebro och Lund.

Samma gäller för frågan hur man ser på stadens hållbarhet. Bäst är Lund och Örebro. Göteborg intar jumboplatsen snäppet före Stockholm.

Bara 71 % av stockholmarna rekommenderar andra i bo staden. Att jämföra med 91 och 89 % för Umeå och Lund

Bara hälften av stockholmarna tycker att staden blivit bättre på miljö och hållbarhet under senaste decenniet. Fast Göteborg ligger sämre till i bottenligan.

Digitaliseringen gillar stockholmarna däremot. Även i topp för kollektivtrafiken, tack vare tunnelbanan. Bredband för distansarbete och hemleveranser fungerar bra. Nu ännu mer under pandemin – som bidrar till att man önskar kortare pendling till arbetsplatsen.

Flytten från centrala staden ökar. Fast rena landet tycks inte locka. Däremot till stadens förorter och till kransstäder.

Ladda ner rapporten Samhällsbarometern 2021

/ Av Ingemar Lindmark