Lärarförbundet har ett tjugotal år rangordnat 290 kommunerna efter resultat och resurser till undervisningen; 1) andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år 2) utbildade lärare; 3) lärartäthet; 4) friska lärare; 5) löner; 6) kommunen som huvudman; 7) andel barn i förskola; 8) betygsresultat i åk 9. 9) andel elever godkända i alla ämnen i åk 9.

Sammanvägningen i rapporten Sveriges bästa skolkommun ger ett resultat för 2021 som överraskar. Indexen toppar med ett antal avfolkningskommuner med bräcklig ekonomi. Vilka meriterade lärare vill ta jobb i glesbygden? Många tycks det.

Tabellen visar de bäst rankade skolkommunerna för 2020 och 2021.

Det är sämre ställt med kommunerna i Stockolmsregionen och Mälardalen. Haninge på plats 290 bland 290 kommuner. Nynäshmn (287) , Botkyrka (283) och Norrtälje (280) är inte mycket bättre.

Sämsta skolkommunerna i Lärarförbundets jämförelse 2020 och 2021:

Salem toppar som skolkommun i Stockholmslänet, dock inte bättre än plats 46 i Lärarförbundets jämförelse – tätt följt av Danderyd (66) , Nacka (67) och Stockholm. Att välutbildade och välbärgade bor i Stockholms norrortskommuner gör just inget avtryck i denna skolundersökning.

Ranking för skolorna i Stockholms län 2020 och 2021:

Ladda ner rapporten Sveriges bästa skolkommun


/ Av Ingemar Lindmark