Med statligt stöd och byggkranar industrialiserades byggande och vi fick gement kallade betongförorter. I Stockholm allt högre hus närmast tunnelbanan och radhus i periferin.

Husen från miljonprogrammet är mestadels välbyggda men underhållet har ofta försummats. Men en mansålder på nacken är renoveringsbehovet stort. Det visar nya rapporten Hållbar upprustning av miljonprogrammet från NCC.

Boverket uppskattar renoveringsbehovet av dessa hus till 500 miljarder kronor. För allmännyttans del till 165 miljarder. Vem ska betala, hyresgästerna och bidrag från skattebetalarna? Ingen tycks ha råd och husen förfaller ännu mer.

Klicka till NCC-rapporten

430 tusen hyreslägenheter byggdes mellan 1965 och 1975. 100 000 är renoverade. Av de resterande 330 tusen finns 69 000 i Stockholms län, 60 000 i Västra Götaland och drygt 37 tusen i Skåne. Det vill säga huvudsakligen i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Ladda ner rapporten


/ Av Ingemar Lindmark