22 trafikdöda i Sverige 2019. Med det måttet är Sverige mest trafiksäkra landet inom EU. EU-snittet ligger på 51 döda. Mest illa ställt är det enligt statistik från Eurotat i Rumänien med 91 döda och Bulgarien med 89.

Registrerat per miljon invånare noterade Stockholmsregionen 9 trafikdöda 2019. Viket innebär näst bästa region inom EU efter Wien med 6 döda. Berlin på en tredjeplats med 11 döda. I staden Stockholm dog 11 i trafiken 2020; två fotgängare, en cyklist och en bilist.

Målet från 2010 att inom EU halvera trafikdödligheten uppnås inte. Minskningen begränsas till 23 % för perioden 2010-2019. För Sveriges del 17 %. Se interaktiva diagrammet Förändring trafikdöda 2010-2019:

Klicka till interaktivt diagram.

EU-kommissionen satte 2018 målet att ytterligare halvera trafikdödligheten fram till 2030. Krocksäkra bilar betyder mycket. Motorvägar ökar säkerheten. Bättre traumavård kan spela in.

/ Av Ingemar Lindmark