Stockholms Handelskammare har analyserat boendet för 104 tusen unga i Stockholm som är verksamma i samhällsviktiga yrken. Till exempel poliser, brandmän oh personal i sjukvården. 16 tusen har inte råd att skaffa en vanlig bostad i Stockholms län.

Åtta av tio av unga ensamstående kan inte köpa en vanlig etta någorlunda centralt i Stockholms kommun.

Kreditrestriktionerna stoppar 19 % i Stockholms kommun för denna kategori. Motsvarande för länet är 15 %. Amorteringskravet har förvärrat situationen.

Ladda ner rapporten