Stockholm är en av fyra svenska städer som får högsta betyg för effektiv klimatanpassning. De andra är Linköping, Västervik, Växjö och Lund.

Internationellt är 95 städer A-klassade. Näst efter Storbritannien har Sverige flest städer i Europa med detta betyg. Och globalt en tredjeplats efter USA.

Klicka till interaktiv världskarta

För att få ett A ska staden visa upp en stadsomfattande inventering av CO2-utsläpp. Samt sätta mål för sänkta utsläpp och framtida bruk av förnybar energi.

Det krävs också bedömning av stadens risk och sårbarhet beträffande växthusgaserna. Utifrån detta redovisa en klimatanpassningsplan hur riskerna tacklas. Resultatet blir en klassning med betygen A, B och C.

Klicka till CDP-rapporten.

/ Av Ingemar Lindmark