Regionstyrelsen saknade trots lagkravet fungerande krisberedskapsplan då coronan slog till i februari/mars 2020. Ingen övergripande krisledning värd namnet och lika illa var det inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Akutsjukhusen styrning av pandemin från Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) kom igång sent. De besluten var dåligt underbyggda, för att man saknade vårdkompetensen enligt sjukhusen.

Under coronans andra våg hade man lärt sig m. Då fungerade organisationen bättre.


Den kan utläsas i en 600 sidor tjock rapport ”Region Stockholms hantering av covid 19” från konsulten KPMG, beställd av Region Stockholm. Läkartidningen summerar slutsatserna.

Det var brist på det mesta. Lagren med skyddsutrustning tömdes snabbt och man fick improvisera. Sjukhuspersonal, främst IVA, gick på knäna. Äver här måste sjukhusen improvisera, med långa pass bland annat, för det brast i rekryteringen centralt. Läkare och sköterskor snabbutbildades kompletterat med flygvärdinnor från SAS.
Denna regionens självrannsakan kan ses som en vitbok beträffande bristerna i svenska beredskapen.

Ladda ner rapporten.


/ Av Ingemar Lindmark