Stockholm står åter för landets hetaste fastighetetmarknad. Konsulten Svefab tar tempen med en ”fastighetsindex”. Stockholms kommun toppar hösten 2021 med index 88, följt av Göteborg, Uppsala och Malmö.
För länet är marknaden mest expansiv norr om Mälaren. Sämre för förortskommunerna i söder, med Nynäshamn i botten.


Det är full fart på byggen och byggprojektering, trots osäkerheten i pandemins kölvatten. Bostäder efterfrågas, gärna större en bit utanför city. Frågan är om suget mattas orsakat av höga hyror och stigande villapriser. Medelpriset både för småhus och kvadratmeterpriset för bostadsrätter har ökat runt 80 % 2011-2021. Men medelinkomsten bara 27 % och låneskulden per skalle 126 %.


I stort sett är folkmängd den samma under perioden. Men kanske växer den gröna vågen då många jobbar hemifrån. Inte i samma utsträckning som under pandemin. Fast trenden skapar osäkerhet för byggare och fastighetsägare, särskilt för kontorslokaler.

E-handeln är ett annat orosmoment. Flyttar andra in då butiker lämnar? Som då HM stänger paradbutik på Hamngatan, balanserat av IKEAs konceptvaruhus i Gallerian. Köpcenterdöd i perifera lägen hotar.

Ett säkert kort är de logistikcentraler som byggs vid motorvägsinfarterna. Sista milen är kritisk för e-paketen.

Ladda ner rapporten.


/ Av Ingemar Lindmark