I Stockholm har var tredje heltidsarbetande arbetat hemifrån all sin arbetstid under pandemin. I landet har fyra av tio som arbetat hemifrån gjort det alla veckans dagar. Det redovisar rapporten Svenskarna och Internet från Internetstiftelsen.

Nära hälften av yrkesarbetande svenskar har arbetat hemifrån under pandemin – runt 20 procent hela tiden. Sju procent är missnöjda med hur arbetet gått till. Över 80 procent anser att det fungerat bra. Nio av tio vill fortsätta med hemarbetet i viss utsträckning. Mest positiva är högutbildade tjänstemän i storstad. Föräldrar med barn hemma också.

Ladda ner rapport ...

/ Av Ingemar Lindmark

Ladda ner rapport …

/ Av Ingemar Lindmark