56 % i denna kategori har eget boende medan 8 % bor i andra eller tredje hand. Det framgår i Hyresgästföreningens rapport Unga vuxnas boende 2021 byggd på en enkät med unga vuxna i storstadsregionerna.

Särskilt vanligt är sådant boende i burgna förorter som Täby, där villor och radhus dominerar.

54 % i Stockholm vill helst bo i en bostadsrätt. Staden skiljer sig från andra kommuner att där är bostadsrätt vanligare än hyresrätt.

Ladda ner rapport …

/ Av Ingemar Lindmark