Regionstyrelsen saknade trots lagkravet fungerande krisberedskapsplan då coronan slog till i februari/mars 2020. Ingen övergripande krisledning värd namnet och lika illa var det inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Akutsjukhusen styrning av pandemin från Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) kom igång sent. De besluten var dåligt underbyggda, för att man saknade vårdkompetensen enligt sjukhusen.

Under coronans andra våg hade man lärt sig m. Då fungerade organisationen bättre.Continue reading →