Stockholms ekonomi lyfter, även jämfört med 2019. Tillväxt 4,6 % i år. 3,9 och 2,6 % enligt prognosen för 2022 och 2023. Att jämföra Europas städer med 2020 snedvrids av att ekonomin för Sverige och Stockholm kom relativt lindrigt undan krypningen i skuggan av pandemin.

Med statistik från Oxford Economics och Stockholms handelskammare hamnar Stockholm på en sjundeplats beträffande förväntad ekonomisk utveckling perioden för 2019-2023. Där rankas trettio av Europas största städer. Oslo ligger snäppet före och Köpenhamn ett snäpp efter.

Fyra städer i östra Europa väntas växa mer. Dublins siffror blåses upp av att multinationella företag etablerar sig där för låga bolagsskattens skull. Immateriella rättigheter säljs från dessa huvudkontor.

Ladda ner rapporten

/ Av Ingemar Lindmark