Coronan och vaccinet satte strålkastarna på Life Science. Samtidigt som landets export minskade 6 % 2020 slog exporten av läkemedel rekord. Står med försäljningen 115 miljarder kronor för en tiondel av totala exporten. Till stor del från Stockholmsregionen. Man är på god väg mot målet att 2025 vara en av världens främsta kluster inom ”livsvetenskap”.

Klicka till rapporten

Dynamiken visas i ny rapport från Stockholms Handelskammare.

Nya Hagastaden runt Karolinska i Solna skall för life science bli vad Kista är för IT. 120 företag finns redan i klustret runt KS och KI. Fullt utbyggd 2030 ska 50 tusen arbeta si stadsdelen och 13 tusen väntas bo i dessa gränstrakter mellan Stockholm och Solna. Tidigare känt som Norra Stationsområdet.

Inom fem kilometers radie finns hälften av Stockholmsregionens företag, som geografiskt sträcker sig från Uppsala i morr till Södertälje i söder. Fem universitet och tre universitetssjukhus utgör kärnan. 21 000 arbetar i 1 500 företag inom life science. De 5 000 som är verksamma hos Astra Zeneca i Södertälje står för 6 % av landets varuexport.

Expansionen bygger på ett stort antal små företag som knoppar av från institutionerna. Många köps av större företag för att växa internationellt. Grogrunden är 50 tusen studenter och regioner i regionen.

Ladda ner rapporten…

/ Av Ingemar Lindmark