December 2013 går till historien som månaden då Vetenskapsakademien ger Nobelpris till professorerna bakom teorin om Higgspartikeln – samtidigt som samma akademi stänger museet i Stockholms gamla observatorium. Trots att där illustreras en vetenskaplig blomstringstid som  bidrog till att lyfta landet ur fattigdomen.

1700-talets Wasamuseum? Observatoriemuseet uppe på Brunkebergsåsen hade med rätt matchning kunnat bli 1700-talets ”Wasamuseum”. Inte lika storslaget men lika unikt. Satt i rätt sammanhang kanske större, för vilken annan stad kan visa upp sådan historisk miljö? Sverige var då inte längre en stormakt politiskt, men vetenskapligt. Om man så vill en vagga för den agrara och industriella revolutionen.

Läs mera