Min farmors far, ”säteribonden” och Gustaf V i Stalas kyrkkrig

1810-1855 ökade Stala församlings befolkning från 910 till 2 254 personer. Den delvis medeltida kyrkan blev för trång. Gråstensväggarna var spruckna, vilket syns på teckningen ritad av kyrkvärden Olof Nilsson i Långeby , som var min farmors far.  .

Därför uttaxerade sockenstämman 1858 åtta riksdaler på varje hemman för ett kyrkbygge. Först 1871 kunde kyrkstämman välja en kyrkobyggnadskommitté med Olof Nilsson som ordförande.

Stämman bestämde att varje hemman skulle forsla åtta kistor sten till bygget och dessutom utföra kyrkodagsverke, vilket också gällde för underlydande torpare.

Läs mera…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.