Tillbaka till Släkten farsidan räknat från Justinus och Hanna Larsson, Smedby, Tegeneby i Bohuslän

Fakta för anfäder till Justinus och Hanna Larsson, Smedby Tegneby

B1 Ingemar Lindmark
C1 Jens Larsson f19080531 Smedby Tegneby d1988 Sågen Ucklum  zzz
C2 Ruth Larsson f19140122 Långelanda prästgård. D19730830 Sågen Ucklum
d1 Justinus Larsson f18690105 Smedby d19591101 Smedby Tegneby. Lantbrukare, v kyrkvärd Tegneby. Mera om Smedby Släktdata19690123 förrättad boutredning efter avlidne Justinus Larsson.
d2 Hanna Larsson (Olofsdotter / Nilsdotter) f187113 Långeby Stala d19550324 Smedby Tegneby barn: 1) Orvar f19020220; 2) Annie Josefina f19061101; 3) Jens Henning f19080531 (faddrar Nils och Matilda Olofsson Leby); 4) Ingeborg Linnea f19100225; 5) Signe Konstantia f19111131.19555 upprättades bouppteckning efter Hanna Larsson. Dödsbodelägare änklingen Justinus Larsson Smedby Gilleby, Orvar Larsson Smedby Gilleby, Annie Abrahamsson Basteskår Gilleby, Jens Larsson Sågen Ucklum,  Ingeborg Larsson Stuveröd Fiskebäckskil, Signe Martinsson Hästekälld Ellös. Tillgångar 47131 kr, skulder 1846 kr, begravningskostnad 1846 kr.
E1 Lars Olofsson f18240717 Kungsviken Morlanda d18970727 Smedby Tegneby Släktdata Mera om Smedby
E2 Helena Larsdotter f1823 Västra Brattås Röra d19060427 Smedby Tegneby Släktdatabarn: 1) Olivia Matilda (Tilda) f1846 d1932 Kila Flatön; 2) Oscar Ludvig Maximilian f1850 d1934 Kungsviken; 3) Anna Kristina (Stina) f1852 d1913 Tavlebord Tegneby; 4) Karl Johan (Janne) f1854 d1933 Gilleby Tegneby; 5) Anders f1859 d1927 Hogen Tegneby; 6) Axel Leander f1861 d1913 Kortvet Tegneby; 7) Olof Anton f1864 d1950 Kila (bodde i Härbjörneröd; 8) Justinus f1869 d1959
E3 Olof Nilsson f18360513 Leby Tegneby d19150618 Långeby Stala SläktdataOlof Nilsson flyttade från Leby till Långeby 1865, ¼ hemman. Blev kyrkvärd i Stala där han ledde kyrkbygget.
E4 Anna Maria Berntsdotter f18341215 Bräcke Långelanda d19190606 Långeby Stala . Anna Maria räknar anor från Långeby, Jöns Torbjörnsson, 1600-talets början. Barn: Nils f1865, Oskar f1869, Hanna (d2) 18711113, Olof August f1874, Olivia f1877, Harald f18800919
F1 Olof Jacobsson f17870923 Vrångevatten Morlanda d18460819 Kungsviken Morlanda Släktdata1809 n97. Försäljer en femtedel och en sjättedel av hela kronoskattehemmanet Kungsviken till vår svågern Olof Jacobsson mot en överenskommen köpesumma 333 riksdaler att vårfrudagen detta år tillträda och som nämnda köpare tillfullo betalt avhända vi oss och våra barn 1/5 och 1/6 att tillfalla vår svåger. Som skedde i Vrångevatten 18090315 /Jon Andersson Brita Jacobsdotter (Jon skeppare Skaftö)1812 nr 77.Av det ¼ dels hemmanet Vrångevatten som avlidne Jacob Hansson ägt, avstår och försäljer å min hustrus vägnar hennes arv till hennes bröder Olof och Anders Jacobssöner överensk. Köpesumma 583 riksdaler. Vrångevatten 18120818 /Jon Andersson Britta Jacobsdotter1815 nr 8. Undertecknad försäljer med min hustrus samtycke mitt arv tillfallna 1/24 del av hemmanet Kungsviken för 666 riksdaler till min bror Olof Andersson i Kungsviken. Uddevalla 18140928 /Jon Andersson Britta Jacobsdotter i Källviken (Skaftö)1819 nr 8. Vrångevatten. Vi undertecknade försäljer min ägande 1/8 del Vrångevatten i Morlanda till min bror Anders Jacobson och hans hustru Johanna Larsdotter. Däremot har jag min broder Olof Jacobsson och hans hustru Johanna Larsdotter i Kungsviken min hustrus arv 1/24 del i hemmanet Fläskum överlämnande en 1/8 del i Åker Tegneby.1819 nr 58. Vrångevatten. Vi undertecknade försäljer min ägande 1/8 del i hemmanet Vrångevatten i Morlanda till min bror Anders Jacobsson och hans hustru Johanna Larsdotter. Däremot har jag till min bror Olof Jacobsson och hans hustru Johanna Larsdotter i Kungsviken min hustrurs arv som är 1/24 del i hemmanet Fläskum och 1/48 del i Åker Tegneb, .som tillhör deras svärfar Lars Jönsson i Fläskum överlämnande en 1/8 del i Vrångevatten till Anders Jacobsson och Johanna Larsdotter i byte mottager 1/24 del i Fläskum och 1/48 del Åker. Vrångevatten 18190227 /Olof Jacobsson, Kris tina Larsdotter Kungsviken Anders Jacobsson Johanna Larsdotter i Kungsviken.1845 sommarting Svanesund. Isak Olsson kärande och Olof Jacobsson Kungsviken svarande. Stämningen avsåg ett köp av en fjärdedels hemland i Bua av Olof Jacobsson och has syster . OJ skulle enligt käranden betala panteräkningen till panträttsinnehavaren Olof Johansson på torpet Backarna, utan avdrag lämna köpeskilling och lämna torpet till Isak Olsson. OJ:s gravsten är den äldsta på Morlanda kyrkogård:Här under hvilar stoftet/af/ Skeppsbyggmästaren / Olof Jacobsson / ifrån Kongsviken/ född d 23 sept. 1787/ d. d 19 aug. 1846/och dess kära maka/Christina Larsdotter / född. d. 12 juni 1792 /d. 3 maj 1871 Källa

I OJ:s bouppteckning redovisades en behållning 14194 riksdaler; Främsta tillgångar var förutom reverser var 1/9 part värda 88 rdr i vardera skonerterna Ambrosia och Elida och 1/9 (600 rdr i skonerten Fritioff samt del flera båtar. På gården Kungsviken fanns då tre hästar, sex kor, en oxe, två stutar, två tjurar, fem kvigor, fem par får en sugga och tre grisar. I bohaget ingick en ridsadel, en kvinnosadel, en söndrig åkkärra (sådana fordon var tidigare ovanliga i trakten), två kappslädar samt jordbruksredskap. En smedja med verktyg, bl a 10 yxor. Dessutom en långsåg, sex navrar (borrar) och ett antal hållhakar. Dessutom järnbeslag för väderkvarn (för att brorsonen i Vrångevatten var väderkvarnsbyggare?). 1) Kungsviken, ärvt och inlöst, taxerades då till 2645 rdr, 2) ¼ hemman Västra Bua förvärvat under äktenskapet 1650 rdr; 3) 3/16 del Fläskum hustruarv och förvärvat, taxvärde 1986 rdr , 4) 3/32 del av hemmanet Åker taxvärde 1179 rdr. Dödsboets delägare var ankan Kristina Larsdotter, myndiga barnen Anders, Lars, Johanna Kristina gm Anders Olsson i Brastad, Anna gm Johan Jacobsson Ängön Flatön. Och omyndiga barnen Sven och Martin. Förmyndare farbrodern Anders Jacobsson i Vrångevatten. Vidare avliden sonen Johannes barn Olle-Anton, Johanna-Kristina (förmyndare Johannes Larsson Utegård).

  f17920612 Fläskum Tegneby d18710503 Kungsviken Morlandabarn: 1) Johannes f1813 Bua Röra, d öre 1848 (barn Olle Anton och Johanna Kristina); 2) Johanna Kristina f1816 Hermanseröd Brastad, gm Anders Olsson Kungsviken; 3) Anders f1822 d1902 Fläskum Tegneby; 4) Lars f1824 d1897 Smedby Tegneby; 5) Anna f1820 d Ängön Flatön gm Johan Jacobsson (barn: Sven, Martin, ); 6) Sven f1827 d Kungsviken Morlanda; 7) Martin f1831 d St. Röra,1819 nr 59. Försälja vårt arv tillfallna delar i Fläskum som är 3/96 delar och andel i Åker som är 3/192 del till Olof Jacobsson och hustrun Kristina Larsdotter mot 875 riksdaler. Får tillträdas när deras far och svärfar Lars Jönsson i Fläskum nämnda h. Överlåter då skall köpesumman betalas och tillåtes köparen Olof Jacobsson Kristina Larsdotter förskaffa laga pant. Kungsviken 18190303 /Olof Olofsson å egna vägnar Olof Svensson å sina  omyndiga barns vägnar Olof Larsson i Fläskum Jacob Larsson Sörbo (Alltså levde Olof Larsson 1819)
 f3 Lars Andersson f17990302 Västra. Brattås Röra LA gift andra gången med Kristina Arvidsdotter: barn Anders,  Anton.  Säljer till mina söner Anders och Anton Larsson 11/32 del V Brattås för 7500 riksdaler, hälften vardera. Lars Andersson / Christina Arvidsdotter.
 f4 Inger Andersdotter f17961126 Östra Brattås Röra d18251017 V Brattås Röra Kusin till LAB. Bouppteckning 1827 efter IA. Delägare änklingen Lars Andersson, 4 omyndiga barn: Malena, Christina, Helena, Johanna (förmyndare morbrodern Anders Andersson Brattås). Fastighet 5/16 av V Brattås taxeringsvärde 2580 daler silvermynt , ½ hemman Bäcken tax.värde 2062 daler silvermynt . Silverkanna 511 lod 81 dalar, bägare 34 lod 51 daler silvermynt , dito 23 lod 34 daler. Barn: 1) Malena f1820 d1898 gm en kusin kusin Abraham Andersson Brattås, 2) Kristina f1820 d1898 gm Anders Olsson Fläskum f1818 d1902 (barn: Johannes, Lars, Olle, Anneli, Inger, Anders 3) Helena (e2)
f5 Nils Olofsson f18150728 Rom Ö Tegneby d18740801 Leby Tegneby. Nils Olsson övertog från fadern 1/8 Leby.18350805 säljer systern och svågern till NO 1/32 för 445 riksdaler. 1848 säljer Petter Andersson och Anna Larsdotter i Lunden 1/16 mantal i Leby till NO/Helena Andersdotter.Anna Larsdotters arv 1803 efter föräldrarna Lars Svensson och Malena Andersdotter för 660 riksdaler. 1841 lagfart st nr 5 2. Försäljer vårt i arv tillf. 1/36 mantal till svåger och svägerska Nils Olofsson och Helena Andersdotter mot 445 riksdaler. Rom 18350805 / Petter Olsson Christina Olofsdotter 1848 säljer Johannes Johannes och Anna Larsdotter1/32 mantal i Leby till NO och HA för 660 riksdaler.Auktion 18750407 efter avlidne Nils Olsson Leby och hans efterlämnade hustru. Div. lösöre. 1848 ht nr 38. Vi underteckande försäljer vårt ägande 1/16 del mantal Leby till Nils Olsson o.h.h Helena Andersdotter. Betalt kvitteras. Lunden 18480327 / Petter Andersson Anna Larsdotter.
f6 Helena Andersdotter f18131208 Ö Strand Tegneby  d18xx Leby Tegneby gm NO 18341005 släktdata
f7 Bernt Persson f17940416 Myggenäs Valla d18640806 Bräcke Långelanda gm f8 18180712. Åbo . SläktdataSläktdataBouppteckning 15 okt. Deltog: änkan Johanna Henriksdotter, son Petter i Ö. Trätte, dotter Anna Maria gm Olof Nilsson i Leby, dotter Inger Helena gm Olaus Torbertsson i Kebo, Tillgångar 1744 rdr skulder 227 rdr.
F8 Johanna Henriksdotter f17911010 Röd Valla d18810317 Bräcke Långelanda Släktdata
g1 Jacob Hansson Åberg f 17540127 Åsen Högås d18120426 Vrångevatten Morlanda Släktdata SläktdataSläktdata pyttipanna berlin Mera om Vrångevatten1813. Bouppteckning efter Jacob Hansson som avled 18120424. Arvtagare Olof, Anders, Britta gm Jon Andersson från Kungsviken bosatt i Fiskebäckkil, senare Källviken.
g2 Maria Svensdotter f17660725 Brunnefjäll Myckleby d18040323 Vrångevatten Morlanda gift 17870218Släktdata18040606. Bouppteckning eftr Maria Svensdotter, avliden 18040323. Dödsbodelägare Jacob Hansson  Åberg, sönerna Olof och Anders, dottern Britta omyndig. Närvarande Sven Olofsson Kungsviken. Inbördes testamente längst levande besitter all egendom.
g3 Lars Jönsson f1748 Fläskum Tegneby d18201214 Fläskum gm g4 17500605 berlin 17830616. Testamenttvist. Mot änkan Greta Börgesdotter i Vasseröd. Kärande: Jon Hansson Skantorp, Hans Larsson Mellby o.h.h Anna Sondotters vägnar, Lars Jönsson egna och hans systers Annika Jönsdotters vägnar,. Jon Sörensson och Anna Hansdotter i Holm. Anna Jonsdotter i Smedby Per Jönsson i ST Röra. Anders Sörensson och Malena Hansdotter i Holm. Johannes Rasmusson och Inger Jonsdotter i Båröd. Nils Nilsson i Gilleby å egna och omyndiga barns vägnar. Olof Persson i bua. Anna Jonsdotter på Lavön. Jon Jönsson i Kärra, Nils Trulsson och Ingeborg Persdotter i Bro. Per Andersson och Kerstin Persdotter i Ellös.1810 nr 124. LJ och AO säljer halva vårt ägande ¼ kronoskattehemman Fläskum samt 1/16 del Åker till sonen  Olof Larsson mot att han betalar sina tre systrar Kerstin, Christina och Johanna Larsdotter 238 riksdaler 42/38 rundstycke banco specie. Fläskum 18100601 / LJ och AO
g4  Anna Olofsdotter f17520306 Hästekälla Morlanda d18180128 Fläskum Tegneby gm g3 17500605, två månader efter födseln av första barnet Kerstin. 18190209. Bouppteckning efter Anna Olsdotter. Änkling Lars Jönsson, sönerna 1) Jacob och 2) Olof, döttrarna 3) Kerstin gm Olof Svensson Kungsviken, 4) Christina gm Olof Jacobsson Kungsviken, 5) Johanna gm Anders Jacobsson Vrångevatten. Alla närvarande utom Kerstin som avled ett år tidigare. Värderingsmän Lars Olsson och Per Andersson Mossen.
g5  Anders Andersson d y f1752 Brattås Röra d1800305 Brattås Röra AA var genom arv och lösen ägare av 5/16 mantal Västra Brattås. Gm ML 17300405. Makarna dog nästan samtidigt. Anders Andersson Ö Brattås (g7) ansvarade för föda, skötseln  och uppfostran av deras omyndiga son Anders och anhöll 1810 i rätten om ersättning hos förmyndaren Johannes Larsson Lunden att fråndras hans arv.
g6 Malena Larsdotter f17680602 Lunden (Gunneröd?) Morlanda d18090304  Brattås Röra Släktdata Berlin barn:  1) Lars f1799 gm kusinen Inger Andersdotter, 2) Anders , 3) Anna gm nämndemannen Johannes Reersson Röd Röra 4) Johanna gm Lars Engelbrektsson Myckleby
g7  Anders Andersson d ä f1752 Västra Brattås Röra d18120118 Östra Brattås Röra AA ägde 1806 3/8 mantal Ö Brattås som han tillsammans med hustrun förvärvat genom köp och byte. Samt 1/3 mantal Nävrekärr. Av detta 1/3 mantal hade Helena, enda barnet ärvt 2/9 mt. Hon och hennes man köpte 117850916 1/9 mantal av Helenas faster och hennes man. Anders och Helena bodde som nygifta hos föräldrarna i Nävrekärr med flyttade senast 1786 till Ö Brattås. 18050601 AA och HO i Brattås byter ¼ mantal Nävrekärr till Anders Olsson i Kärra o.h.h Anna Jönsdotter mot 1/8 mantal Ö Brattås. 18120212. Bouppteckning efter AA avliden 18120118. Änka Helena.Barn Olle f1778, Anders, Samuel,  Anders, Anna f1788 gm Anders Andersson f1776, Johanna gm Martin Samuelsson Svineviken, Inger Katarina. Den avlidne hade ägt 3/8 mantal Brattås, 1/3 mantal Nävrekärr.
g8 Helena Olofsdotter f1752 Nävrekärr Röra d1814 Östra. Brattås Röra Normanbarn: 1) Anders f17771112, Nävrekärr och Brattås d1857 , gm Christina Waldenström f1788 d1868; 2) Olof f1778 bodde 1814 på Utegård Röra gm Britta Hansdotter från Hvena Röra; 3) Samuel d17871109 d18420415 bodde i Brattås gm Britta Nilsdotter från Livetorp f1796 d18520417; 4) Anna gm Anders Andersson i Svineviken f1776; 5) Johanna f17921126 d18681017 gm Mattias Samuelsson i Svineviken; 6) Inger f17961126 d18261017 gm med kusinen Lars Andersson V Brattås f1799 d1845; 7) Katarina f17990528 d1882 gm kusinen Andreas Andersson i V Brattås f1793 d1876
g9 Olof Relfsson f1780 Rom Östergård Tegneby d18320331 Rom Ö Tegneby . Syskon: Barn: Per d1740 ogift, 2) Anders Relfsson, 3) Christina gm Petter Olsson Rom, 4) Nils, 5) Malena RelfsdotterOR ägde 1/8 mantal Leby och 1/8 mantal Rom Ö. Arvskifte 18320508 efter OR: änkan Ingegerd Nilsdotter,barnen 1) Nils, 2) Kerstin. ¼ Rom Ö, 1/8 mt mantal Leby. 3) Ingegerd Nilsdotter fisk som giftorätt 1/13 del i Rom Ö och 1/96 del i Leby samt ärvt 1/32 del. Sonen Nils fick 11/90 delar samt 1/72 del dotter Kerstin hälften mot broder.1820 meddelas fasta på 1/8 dek hemmanet Leby för Olof Relfsson o.h.h Ingjärd Nilsdotter.18320508 Arvskifte efter avlidne OR vilken avskiftesfördelning med änkan Ingjerd Nilsdotter och barn; son Nils Olsson, dotter Kerstin Olsdotter. ¼ mantal Rom Ö, 1/8 mantal Leby skiftas sålunda att Ingjerd Nilsdotter som giftorätt Rom Ö undfått 1/13 och i Leby 1/96 delar samt 1/72 del och dotter Kerstin hälften mot broder. makarna OR OCH IN ägde 1/4 mantal i Rom Östergård och 1/8 mantal Leby som dels hade ärvt och dels förvärvat. I boet ingick, 1 unghäst, 5 kor, 1 kviga, 2 yngre kvigor, 1 tjur, 2 spädkalvar, 5 får, 1 gris. Tillgångar värda 2125 Skulder 1188 rdr.1831 Undertecknad försäljer mitt ägande 1/8 mantal Rom Ö till min bror Olof Relfsson o.h.h Ingjerd Nilsdotter för 1458 riksdaler till fullt nöje betalt. Tveteberg 18310123 / Anders Relfsson.1841 Ogifte drängen Per Relfson som avled 13712. Arvtagare den avlidne broder Anders Relfsson, avlidne Olof Relfssons barn Nils Olsson i Leby och 2) Christina Olsdotter gm Petter Olsson i Rom 3) avlidne broder Nils Relfssons barn omyndiga Johannes Nilsson, Anna Nilsdotter, Sissela Nilsdotter, vars rätt bevakades av deras släkting Johannes Johansson i Tveteberg. 4) den avlidnes syster avlidna Malena Relfsdotters myndige Samuel Johansson och omyndiga Lars och Anders Johanssöner, vars rätt bevakades av Samuel Johansson i Tvet. Bouppteckning uppgavs av Nils Olsson i Leby (ingen fastighet).Barn: 1) Per d1740 ogift, 2) Anders Relfsson, 3) Christina (Kerstin?) gm Petter Olsson Rom, 4) Nils, 5) Malena Relfsdotter. OR ägde 1/8 mantal Rom Ö och ett hus i Leby. Bouppteckning /arvskifte 18320518 Mågen Peter och dottern Kerstin ärver 11/180 manat Rom Övergård., Kerstin och Peter köpte senare av modern Ingeborg och brodern Nils, 1/32 manat, med undantag för åbobyggnader.
g10 Ingejärd Nilsdotter f17830413 Lunden Tegneby d1868 Rom Ö Tegneby. Sörensson Barn med OR: 1) Nils 2) Kerstin f1810 gm Petter Olsson Rom ( lysning Kerstin )Testamente 1839: Emedan jag Ingegerd Nilsdotter änka för mycket betungad förestå jordbruket, överens att med detta mitt öppna brev att fast som lös egendom till mina barn Nils och Kristina jämte hennes Petter Olsson hälften till vardera utom de hemmanet ståndna mannhus utan ersättning tillfalla sonen Nils. Således bliva mina mina barn ägare av vardera å min nuvarande egendom 5/96 mantal Leby och en 1/32 del Rom Ö.Jag undertecknad upplåter och försäljer mitt ägande 1/160 del mantal Rom Ö till min son Nils Olsson i Rom överenskommen köpesumma 33 riksdaler 16 sp riksgäldssedlar vilken summa är genom särskild likvid betald och därmed kvitterad att tillträda fredagen 17330325. Rom Östergård 17320508 / Ingegerd NilsdotterIngegerd ärvde 5/96 mantal Leby kronoskattehemman. Delades sedan av Kerstin och Nils (huset övertogs av Nils). Marken såldes till Kerstin och hennes man Peter Olsson, Sörensson
g11 Anders Olofsson f17730519 Myggenäs Valla d18361224 Strand Övre Tegneby . Släktdata I första giftet gm Anna Johansdotter.1837. vinterting nr 11. Bouppteckning efter Anders Olsson avliden 18361224. Änkan Maja Olsdotter,omyndige sonen Olle, dotter Helena gm Nils Olsson Leby, Inger, Maja. Omyndiga bevakas av deras släkting Petter Svensson Säckebäck. Tillgångar 1/8del mantal Övre Strand varav den avlidne ärvt en fjärdedel och före äktenskapet köpt en tiondel värderat till 1000; 1/8del mantal Strand N som avlidne mannen gemensamt med hustrun sig under äktenskapet förvärvat värderat till 666. Behållit 3838 dlr silvermynt . 2 små silverbägare 4 lod och 1 lod. (samt ett antal reverser/fordringar)
g12  Maja Olofsdotter f17870515 (Rörvik?) Stala d18511031 Övre  Strand Tegneby.Strand Ö husförhörslängd 1841-48, 1849-53: Maja Olsdotter f17870515 Stala, d18511031 Övre  Strand gm Anders Olsson. Barn: 1) Helena gm Nils Olsson Långeby f17730509, 2) Olof Andersson f1826 Strand Ö gm Johanna Pettersson från Kärra Tegneby f1836 (med barnen Johan Alfred f1856, Petter August f1850, 3)Sofia Albertina f1853 bosatt i Ucklum, Johan August f1860, Olivia Gustava f1864)1842. Bouppteckning efter flickan Maja 1842, arvtagare den avlidnas moder Maja samt den avlidnes broder Olle Andersson och syster Helena gm Nils Olsson Leby. 1/32del mantal efter taxering 200 ; 1/48del mantal nedre Strand 75; kontant upptagna enligt bouppteckning efter dess fader 442; totalt 791. Begravningskostnad 83; 1851. Arvtagare i bouppteckning: änkan Maja Lisa Olsdotter; omyndige sonen Olle, dotterns Helena gm Nils Olsson Leby, dottern Inger-Maja omyndig. Omyndigas rätt bevakades av släktingen Peter Svensson, Säckebäck. Tillgångar 1/8 mantal Ö. Strand, efter arv och köp före äktenskapet, värderat till 1000 riksdaler; 1/8 N. Strand förvärvat under äktenskapet värderat till 666 riksdaler; två små silverbägare 4 lod och 1 lod. Låntagare: mågen Nils, Rasmus Olsson Tvetehogen, Johan Nilsson Stala, Olof Andersson Rom, Olof Helgesson Eskekärr, Helge Andersson Nötskär, Sven Andersson Bräcke, Bernt Rasmusson Tvet, Olle Nilsson Stala, Olof Andersson Röd, Samuel Olsson Lalleröd, Johannes Helgesson i Strand, Rasmus Helgesson i Strand. Behållning i boet: 3638 riksdaler 14 öre, i skulder 41 daler.
g13 Per Nilsson f17610216 Svanvik Valla d1817 Myggenäs Valla Bergkvist SläktdataPer Nilsson var även gift med Elsa Persdotter som dog 1785. Vid denna bouppteckning deltog den omyndigas mormoder Kerstin Andersdotter och Anders Engelbrektsson i Heller. Bouppteckning 18150124 efter Per Nilsson Myggenäs. Arvingar: Anna Berndtsdotter och barnen 1) Nils, 2) Bernt, 3) Anna 4) Britta, 4) Elsa . Tillgångar 2313 riksdaler, skulder 630 rdr. Bl a två hästar , sju kor, kvigor, tjur, 11 får, galt, sugga. Plog med järn, vagn, kärra, åksläde”Per Nilsson, Myggenäs …vid begravning hos Jonas Engelbrektsson i Hjälteby. Sven Ödman var nu återställd och var närvarande vid tingsrätten. De överfallna fick så tillfälle att berätta: Per Nilsson: Att han var gäst vid begravningen i Hjälteby, då Eklund ”var vid utmärkt humör”, tycktes bli våldsam mot någon av de närvarande. Per ville tala Eklund tillrätta, då Eklund gav Per ett slag. … Per Nilsson i Myggenäs, som var närvarande, hade velat ställa allt tillrätta, och därför fick han av Eklund en örfil. Vittnet blev ledsen över detta. Eklund ville nu begiva sig ifrån sorgehuset men blev hindrad av värden, därunder denne av Eklund fick tre örfilar. Vittnet yttrade då. ”Den vår Herre icke har givit mer förstånd, kan man ej begära bättre av.” Samt att Eklund var mycket rusig. ” Tjsf
g14  Anna Berndtsdotter f17700124 Ö Trätte f Fjällebro Valla d18370111 Myggenäs Valla Släktdata barn: 1) Nils f1791 d1837 Ö Fjällebro, 2) Bernt, f1794 Fjällebro d Bräcke Långelanda 3) Maria f1796 Fjällebro d1868 Fjällebro 4) Kristina f1799 Fjällebro d Bö Långelanda 5) Anna Britta f18021007 Myggenäs d1887 N Bråland Valla, 6) Per f1805 Fjällebro d Burås Långelanda 7) Elsa f1808 Fjällebro d1856 Myggenäs. 8) Petter f1815 Fjällebro d1846 Fjällebro
g15 (Hindrich) Henrik Bertilsson f17610218 Ö Trätte Långelanda d18351024 Släktdata Släktdata 17900306. Henrik Bertilsson Ö Trätte och Regina Svensdotter 26 år Röd Mjörn Valla.HB och RS hade alltså barnen: 1) Johanna, 2) Maria 3) Bernt 4) Torbent1827 nr 105. Underteckande äkta maka avhänder och upplåter till 1830 års fardag till vår son Bendt Nilsson halva gymnasiehemmanet Röd å vilken han redan erhållit stödjebrev till vår andra son Torbernt Henriksson samt vår dotter Johanna Henriksdotter och hennes man Bernt Persson §/3 dels kronoskattehemmanet Ö Trätte Långelanda hälften eller 1/6 del vardera. Mot det Bernt H betalar till sin systerdotter Regina i Vassbacka 583 riksdaler. Torbernt H till syster Maria Henriksson lika summa och dotter Johanna och dess man Bernt P till sina systrar och svägerskor Sigrid och Inger 583 riksdaler vardera. Av vilken betalas vid tillträdet 3/7 delar m.m. Röd 18270623 /Henrik Bertilsson Regina Svensdotter.Bouppteckning 18351104 efter änkemannen Henrik Bertilsson Gymnasiegården Röd Valla. Arvingar: sönerna Bernt och Torbent, döttrarna Johanna gm Bernt Persson, Sigrid gm Nils Persson Fjällerbro, Inger gm Per Persson Backa, Maria gm Lars Olsson När Valla, Elsa avliden med dotter Regina i Vassbacka Valla. Tillgångar 1002 riksdaler. Bl a två kreatur och får.
g16 Regina Svensdotter f17640315 Röd Valla d18330619 Röd Valla. Gm HB 17900416. Släktdata 17911010. Född en dotter Johanna; faddrar Bernt Göransson, Johannes Gunnarsson Ö Trätte, Anna Andersdotter Ö Trätte.Bouppteckning 18330618, efterlämnade f8 och Elsa. Inventarier bl a en silverbägare 56 lod,värde 93 riksdaler; en dito 25 lod värd 41 riksdaler. Tillgångar 1619 riksdaler skulder 90 riksdaler Släktdata
H1 Hans Hansson f1161230 Halleröd Högås, rusthållare d1805 Börsås Skredsvik drunknad nilsson pyttipannasläktddata Släktdata Släktdata pyttipanna nilssongenlinegift andra gången 1758 i Skredsvik med Stina Berntsdotter från Hällebäck, släktdata Levde på Åsen Högås, skatterusthållshemman vid NO-25 vid Majorens kompani vid Kongl. Bohusläns regemente.
h2 Börta Olofsdotter f172510 Hallerna Högås gm h1 17411213 d17570116 Åsen Högås Släktdata  barn: 1) Olof f17430814 Åsen d17430821, 2) Hans f17460309 Åsen, d1765 Åsen, 3) Nils f17480811 Åsen d18011007 Tånga Högås, Anders f17510707 Åsen, 4) Jacob Hansson Åberg f17540125 Åsen d18120426 Vrångevatten Morlanda
h3  Sven Olofsson f17320623 Ström Torp d18091127 Kungsviken Morlanda Släktdata Faddrar: Gullbrand Hansson (gm Olofs syster) i gåre. Jacob Jakobsson och Kersti Svensdotter i Söbben, Anna på ?blibräcka.17691202. Magister Peter Bundi o.h.h Elisabet Bagge bortbyter ½ mantal St. Hvena mot 2/3 mantal Kungsviken. Petter Bundi säljer detta 2/3 mantal Kungsviken till Sven Olofsson i Brunnefjäll o.h.h Johanna Larsdotter för 1708 riksdaler specie. 17711216 omtalas att SO och Anders Halvardsson i Håv på sina hustrurs Johanna och Anna Larsdöttrars vägnar blivit ägare till vardera 1/8 del mantal Brunnefjäll. Hustrurna har dessutom i mödernearv 1/8 del mantal i Utegård. gemensamt. SO byter nu bort hustruns del i Utegård mot 1/8 del mantal i Brunnefjäll samt en mellanskillnad av 200 daler eller 33 riksdaler specie. 17741007. Landsfiskal Sverin i Kolbäck svarande , SO i Kungsviken svarande. Angående av honom påstådd ansvar för olaga huggit av fyra stycken ekar och en bok. Parterna infann sig personligen. Svaranden nekade till att olovligt ha huggit ekar eller bok. Nr 88. SO i Kungsviken sin hustrus styvfar utbekomma svaranden innestående persedlar. (i vänlighet överenskomna).Nr 89. Samma parter SO i Kungsviken Olof Svensson i Röd, svarande bliva ålagd ta bort en sjöbod i Kungsviken. 1775 SO instämd som förmyndare för avlidne Anders Sverkersson i Ö Brattås efterlämnade son Christen Andersson . Förmyndare för bemälte pupils syster Relf Gullbrandsson Dalby1800 Försäljer till vår måg Jacob Hansson o.h.h Maria Svensdotter skattehemmanet Kungsviken mot 1150 riksdaler. Kungsviken 1800 /Sven Olofsson Johanna Larsdotter.1800. Försäljer 1/6 av skattehemmanet Kungsviken till vår måg o.h.h vår avlidna dotters och deras barn Anna och Christina 1150 som deras far till fullo betalt. /Sven Olofsson Johanna Larsdotter1800. Försäljer 1/3 av skattehemmanet Kungsviken fill vår son Olof Svensson o.h.h och arvingar 2300 riksdaler. /Sven Olofsson Johanna Larsdotter.
H4 Johanna Larsdotter f1744 (17660725)) Utegård Röra d1805 Kungsviken Morlanda Släktdata Kungsviken Morlandabarn: 1) Lars, 2) Olof f17730617 , 3) Kristina, 4) Inger, 5) Maria .
h5 Jöns Persson f1682 i Trätte Övre, Långelanda d1761 Fläskum Tegneby. JP första gången 1710 gm Kerstin Larsdotter Trätte Långelanda (deras barn 1) Bernt bodde i Hagered Rödbo, 2) Benta gm Rasmus Jonsson Varekil, 3) Kerstin gm Anders Jonsson Röd Röra)17340627. JP i Fläskum sin avlidna hustru Kerstin Larsdotters barn: Bengta och Kerstin tilldelat modersarv 10 C silvermynt , ?? äldste son Bernt.Inteckningsäenden 17360216: Tohl Andersson i Stala Tegneby sn har lånat av Jöns Pärsson i Fläskum yngsta dottern Kierstin Jönsdotters morsarv med pant i 1/3 Stala.17360608 Olof Nilsson i Kärra har lånat av Jöns Persson i Fläskum för att betala klockaren Relf Biörnsson i Tönsängen för hans arvsdel i Kärra. 17370523 Två stycken ¼ Nedre Trätte uppbjöds tredje gången. Jöns Pärsson i Fläskum förklarar att hans son Berent Jönsson har bördsrätt till gården vilket Jöns måste hävda innan laga kraft vunnits. 17420516: Olof Andersson i Lilla Wassö har lånat av Jöns Pärsson i Fläskum med pant i Lills Wassö 1/8. 17490527 köper JP i Fläskum 1/8 mantal Vassö av Olof Andersson därstädes.
H6 Kerstin Jonsdotter f1714 Skantorp Tegneby d1771 (vintern 1771 eller 1772?)  Fläskum Tegneby < >j151Barn: 1) Jon gm Anna Olsdotter från Kärra Röra 2) Per gm Anna Relfsdotter bosatt i Fläskumd sedan i St Röra, 3) Lars, 4) Kerstin gm Olof Olofsson bodde i Kärra Tegneby, 5) Anna gm Anders Ingesson i Smedby, 6) Inger gm Johannes Rasmusson Häröd, 7) Inger Utbud och inteckningsärenden:: Där Tohl Andersson i Stala i Tegneby lånade av Jöns Pärsson i Fläskum med morsarvet för  yngsta dottern Kierstin Jönsdotters morsarv med pant i 1/3 Stala   Barn: 1) Annaf1750 2) Lars f1748
h7 Olof Jacobsson f17200729 Hästekälla d18041001Stensbo Morlanda släktdata OJ andra gifte med Sara KiölInteckningsärenden 17400918 Nämndeman Olof Jacobsson och brodern Lars Jacobsson har ärvt Hästekiälla 1/1 som de uppbjuder första gången. Släktdata Berlin Släktdata 17400918 sid 51. Kärande Anders Andersson Vägeryd mot svarande dess svåger Olof Jacobsson i Hästekälla angående en tredjedel i hela hemmanet Hästekälla, som käranden till hälften i dess hustrus fäder- och mödernearv bekommit och andra hälften av svågern Sven Mattsson i Brunnefjäll lagligen köpt. Nämndemannan Olof Jacobsson vice versa kärande mot Anders Andersson tillika dess mad övriga svågrar, Jon Olsson i Edshult, Sven Mattsson i Brunnefjäll och dess syskons omyndiga Lars Jscobsson och Sisela Jacobsdotter, förmyndare Lars Rasmusson i Bua och bemälte Jon Olsson i Edshult, angående ett hundrade enkla och femtio dubbla dukater, som Hans Kongl. Majt:s vår allernådigste konung nämndemannen i faddergåva givit, men skifte icke honom enskilt tillagda blivit.17420927 höstting nr 59. Framkom för rätten nämndemannen Olof Jacobsson i Hästekälla, framvisade såväl å egna som sin omyndiga broder Lars Jacobssons vägnar denna häradsrätts stadsfärstelse- och förlikningsdom under 17400925 varmedelst bevisas att Anders Andersson i Vägeröd av förbemälte sin svåger mot 250 daler silvermynt . Utur dess köpta och ärvda en tredjedel uti hela hemmanet Hästekälla låtit utlösa, varjämte Anders Andersson sig förbehållit att om köpesumman 250 daler silvermynt . En månad därefter icke betalades bekomma ränta 5 % så länge till dess pengarna honom tillställdes. Havande jämväl Jon Olsson i Edshult till dess svågrar, förenämnda Olof Och Lars Jacobsöner, samma gång emot 100 daler silvermynt uppdragit dess hustru Karin Jacobsdotter ärdvda en sjättedel i samma gård tillika med dess dåvarande pupill och svägerska Cicilia Jacobsdotters ärvda en sjättedel i samma gård tillika med dess dåvarande pupill och svägerska Cecilia Jacobsdotter del för 100 daler silvermynt . Att således Olof oh c Lars Jacobsöner blivit med vad de ärvt, ägare till hälften vardera i Hästekälla gård, anhållande härå om häradsrätten fasta. Mera: se Olof Brattö Morlanda i Orust och Tjörns dombok 3. 1741-1760.1747, OJ i Hästekälla och Olof Jonsson i Sörbo köper ½ mantal Sörbo av framlidne kyrkoherde Nörings barn.OJ syster: 1) f17110714 Malena (gm Anders Andersson f Bäcken Morlanda, bosatt i Vägeröd?) d17640528 Bassholmen Dragsmark.OJ syster: 2) f17130802 Karin (gm Jon Olsson f Hoga Tegneby, bodde i Edshult?, d Trätte Långelanda) d17731021 Trätte Långelanda
h8 Anna Olofsdotter f1715c  St Hoga d17730622 Hästekälla Morlanda Släktdata 1740. Olof Perssons dotter Anna registrerad i avkortningslängd 17401231, gift med OJ Hästekälla 17400409.17511022 Uppbörds och lagfartsbok. Av häradsdomaren Olof Jacobsson och dess hustru Anna Olofsdotter i Sörbo har Sven Olofsson i Röd köpt tredjedelen av en 1/4ings hemman i Röd.
h9 13 h Anders Svensson f1725 V Brattås d17780118 Västra Brattås Röra. Bonde båtbyggare. AS andra gången gift med Dordi Persdotter f1729 d1801. ( bouppteckning Dordi arvtagare Andersson d.ä, Jon Andersson, Kerstin gm Arvid Jonsson) Dordis anfäder: Per Torgersson i Holm Tegneby gm NN Jönsdotter, dotter till Jöns Torbjörnsson i Långeby Stala.1756 dombok: AS har stämt grannarna Jon Torgersson och Anders Sverkersson för att de förövat olaga skogshygge på hans enskilda skog .Vidare kräver´AS Olof Sverkersson och dennes son Olof Olsson, även han boende i Brattås, att återställa att återställa en lammunge vilken de med sina får intagit på Hjältön skall ha intagit och sägs vilja tillägna sig. Olof Olsson förklarar inför rätten att lammungen följt med och diat ett av dem tillhörigt får men att han är villig att lämna tillbaka den. Efter hustruns död gifter sig AS med Dordi Persdotter f1729 d18010224. Gemensamma barn: Malena, Maret.AS ägde vid sin död ½ mantal V Brattås. Hälften, dvs ¼ var hans mors odelsjord.17530315 nr 60. Hans Larsson instämde Olof Assersson och Anders Svensson i västra Brattås för det de för tvenne år sedan skall till Hans Larsson sålt en stor s k backebåt vilken skall ha varit av så odugligt virke byggd, för densamma förliden höst uti sjön givit upp sig samt därigenom omkommit, varför käranden påstår betalning samt ersättning för sin därigenom lidna övriga skada. Häremot har svarandena vice versa instämt käranden med påstående icke allenast han måste bevisa, det denna båt första sommaren efter hans undfående haft något fel, utan också att Hans Larsson måste med ed betyga om han med båten icke stött på något skär eller klippa, att båten därigenom tagit någon skada. Olof Assersson och Anders Svensson erbjöd sig att med ed styrka att Hans Larsson av dem mottagit båten i ett försvarligt tillstånd både till virke och byggnad, förmenande att den olyckliga händelsen måste härflyta därav att Hans Larsson 1751, som var första året han brukade båten, med denna stött på en klippa, det Hans Larsson icke frångår, men berättar att han sådant som var på styrbordsidan där strax med nya bord förbättrat, däremot vattnet skall inkommit på babordsidan, nät båten förlidet år i sjön uppgavs och sjunkit, så att Hans Larsson med båtsällskapet med yttersta livsfara blev räddade. ….De tvistande kom överenskom att Olof Assersson och Anders Svensson av medlidande vill återge hälften av de pengar de fått för båten. 17500202 säljer Lars Svensson sin halva del i ¼ mantal V Brattås till brodern AS.176906 AS och Dordi Persdotter har från syskon och svågrar förvärvat ¼ mantal V Brattås.AS ägde vid sin död ½ mantal V Brattås;
h10 Dordi Persdotter f1729 Utgård Röra d1801 AS andra gången gift (före 1755)  med Dordi Persdotter  f1729 d1801.Piga i Brattås 1752 -1753.  Bouppteckning 1801 03 02 efter avlidna änkan Dordi Persdotter. Arvtagare Anders Andersson d ä, Jon Andersson, Anders Andersson d y,Kerstin Andersdotter gm Arvid Jonsson, Magdalena Andersdotter gm Olof Mattisson Skredseröd, Maret Andersdotter gm Olof Andersson Vrångevatten. Anna Andersdotter (gm Esbrjörn Johansson) avliden.Barn med AS:  1).Anders d.y Andersson f1760c Brattås Västergård, Röra. d18090305 Brattås V, 2) Anna Andersdotter f1761c i Brattås V.
h11 Lars Jacobsson f17290426 Hästekälla Morlanda d17910401 Lunden Morlanda 1752 släktdata släktdata1778. Lars Jacobsson i Lunden o.h.h Maren Nilsdotter säljer hustruns genom köp av Olof Trondsson /Fransson? o.h.h Margareta Andersdotter i Bäcken förvärva 1/3 mantal Ö Rålanda till änkan Klin Månsdotter Ö. Tvet.Vid sin död 1791 ägde LJ 1 mantal Lunden, av vilket han bytt till sig ¾ av sin bror Olof i Stensbo mot ½ mantal Hästekälla av sin bror och svägerska. ¼ hade Lars och Maren köpt. Dessutom ägde han 1/6 mantal Sörbo som makarna köpt. 17910412. Bouppteckning efter avlidne LJ Lunden Morlanda . Efterlämnar änkan Maren Nilsdotter, sönerna Jacob och Johannes, döttrarna Britta gm Anders Olsson Fossa, Malena (g6) gm Anders Andersson Brattås . Fastighet ett skattehemman Lunden har LJ under äktenskapet tillbytt mot hälften av kronoskattehemmanet Hästekälla för tre fjärdings h. Av besagda h. Lunden av brodern Olof Jacobsson Stensbo. Ena fjärdingen under äktenskapet förvärvat 2000; 1/6 del av gästgivargården Sörbo 550; sammaledes förpantat i Sörbo 336; bägare 82 lod värde 41; bägare 35 lod värde 17. Boets hela värde: 5500.
h12 Maren Nilsdotter f17271129 Gullixeröd, Morlanda , d18120315 in Sörbo, Morlanda Släktdata barn: 1) Johan f1757 Lunden (gm Kerstin Gunnarsdotter f1762) d18310318 Lunden , 2) Johanna f1759, 3) Bernt f1761, 4) Nils 1762, 5) Johanna f1764, 6) Britta 1766, 7) g6 Malena Larsdotter f1768 Lunden d18090304  Brattås Röra, (G6) 8) Jacob f17540320 Sörbo (gm Katarina Olsdotter f1754 Hästekälla Morlanda) d18280418 Sörbo
h13 Anders Svensson f1725 d17881005 Västra Brattås Röra  norman
h14  Anna Gullbrandsdotter f Dalby Röra d1748c V Brattås Röra

barn: 1) Anders d.ä f1752 d18120118 Ö Brattås gm Helena Olofsdotter från Nävrekärr,; 2) Jon f17560305 bodde V Brattås gm första gången Inger Svensson Kungsviken, andra gången Catharina Andersdotter Ahlroth d1809; 3) Kerstin d18230612 gm Arvid Jonsson V Brattås d1809; 4) Anna gm Esbjörn Johansson, Myckleby.


h15 Olof Andersson f1729 Bjällanda Bokenäs /Nävrekärr d17980510 Nävrekärr Röra bahus 1753okt. Olof Andersson Nävrekärr kärar till Börge Larsson i Livetorp med påstående att av denne utbekomma dels 4 daler silvermynt . Hustruns hos honom innestående arv, dels ett nötkreatur vilket vid trolovningen varit honom utfäst. Svaranden vidgår så väl de fordrade penningarna som skiftesbrevet efter hans och kärandens hustru nämner, som det påstådda kreaturet. Utslag: hustruns innestående arv utbetala och sagda kreatur som bör bestå av en stut eller kviga nästkommande vår 1754 som till besked länder. 17980822. Bouppteckning efter avlidne Olof Andersson i Nävrekärr som avled 17980606. En dotter Helena gm Anders Andersson Ö Brattås. Fastighet kronoskattehemmanet 2/9 del Nävrekärr värderat till 600 daler silvermynt .
h16 Karin Larsdotter f Livetorp Tegneby d17970124 Nävrekärr Röra. bahusdöd före OA.
h17 Relf Christensson f1741  Rom Östergård Tegneby d1810 Rom Ö Tegneby Sörensson dombok 1809 nr 15. En 1/16 del till min son Nils Relfsson som nu lantvärnist vid tredje kompaniet i Bohusläns lantvärn. Sedan han lång?? del före efter sin mor ärvt 1/3 och är således ägare till 1/16 del i hela odelshemmanet Rom Ö. Således upplåtes som arv 1/16 till min son Nils Relfsson. Rom 18080814.1811 nr 113. Undertecknade försäljer vårt arv tillfallna andel uti ¼ skattehemmanet Rom Ö till vår bror Anders Relfsson för köpesumma 416 riksdaler att betala hälften 18120324 och andra hälften efter vår far Relf Christenssons död.1811 nr 114 Ett liknande köpekontrakt till brodern Olof Relfsson. Rom18110910 /Per Relfsson/ Nils Relfsson / Malena Relfsson. Närvarande deras morbror Anders Nilsson Gilleby.
h18 Kerstin Nilsdotter f17470620 Långeby , Stala (Gilleby?) D18080720 Rom Ö TegnebyBarn: 1) Per ogift, 2) Anders Relfsson f1773, 3) Christina gm Petter Olsson Rom, 4) Nils, 5) Malena Relfsdotter 6) Olof f1780 d1832
h19  Nils Andersson f17570405 Kungsviken Morlanda d1798c Faddrar: Mattias Persson Kungsviken, Anund Andersson, Kersti Svensdotter, Börta Nilsdotter Skälebacken
h20 Anna Andersdotter f1753c Leby Tegneby d1814c Lunden Tegnebybarn: 1) Börta, 2) Ingegjerd, 3) Anna, 4) Malena. 5) Börta var halvsyster till de andra. Nils Andersson var gift tidigare.
h21 Olof Nilsson f1750c Säckebäck Stala d Strand Övre Tegneby d1785 gift 17720904 med h22 1726 nr 29: För Olof Nilsson, Myggenäs och dess hustru utbud 1/8 dels h.ö. Strand som Rasmus Tohlsson med hustru samtycke för 1000 riksdaler d. silvermynt . Utbud.17751130 nr 11: Nils Persson o.h.h Elin Jönsdotter ½ hemman Myggenäs Östergård sig tillhandlat av Olof Nilsson o.h.h Hedvig Andersdotter hennes arvegård för 3500 d.smt.17771122 nr 37: Avhandlingsbrev 17760304 med vittnen Anders Larsson och Anders Björnsson i Hjälmvik bestyrkt vara att Rasmus Tohlsson i Ö Strand till Olof Nilsson Myggenäs för 1100 d. silvermynt eller 185 riksdaler specie.Rasmus Tholsson köpte ¼ hemman Rålanda.
h22 Hedvig Andersdotter f17460125 Myggenäs Valla d Strand Övre  Tegneby. Död av ”Siukdom för sitt bryst ”Släktdata 17730519 dop Anders.
h25 Nils Persson f1724 Nordvik Stenkyrka d17860606  Svanvik Valla boupp 17860710 Släktdata Nils Persson ägde ½ mantal Svanvik, hustruns arv. Myggenäs köpt av Olov Nilsson som flyttade till Strand Övergård, Tegneby. 1/8 mantal i Nordfik Nils föräldraarv. Släktdata Mål 17480603. NP i Svanvik år sin hustrus Elin Jönsdotters vägnar, med vilken han i morgon skall sammanvigas, stämmer Rasmus Olofsson i Kebane med påståendet att han dels må visa räkning för hennes innehavda arv, dels återlämna hennes sängkläder. Rasmus Olofsson visar en förmyndarräkning , samt berättar arr Elins sängkläder innestå hos Anund Jönsson i Höviksnäs, vilket Anunds hustru, nu närvarande, tillstår. 17480604 vigdes NP från Nordvik och EJ i Svanvik. (EJ då 15 år gammal ?)17860701 bouppteckning nr 197. Efter avlidne Nils Persson i Svanvik; änka Elin Jönsdotter, barn: myndiga sönerna Per och Jon, omyndiga sönerna sönerna Relf och Petter, samt dottern Maret gift med Erik Andersson i Gälov. Fastigheter: ½ mantal Myggenäs, köpt under äktenskapet 17750224, och 1/5dels åtting Nordvik som avlidne mannen ärvt efter sin fader Per Nilsson i Nordvik enligt fasta 17620217.
h26 Elin Jönsdotter f17330418 Svanvik Valla  d18111117 Släktdata barn: 1) Elin (dog ung), 20 år före giftermål), 2) Per f1761 dog 8 år förolyckades efter fall från häst , 3) Relf (Rehr) f1766, 4) Maret, 5) Jon, 6) Petter f1769, 7) Elsa f1779Mål 1748 juni. Amund Jönsson på Höviksnäs stämmer Rasmus Olsson i Kebane, som förmyndare för hans syster Elin Jönsdotter; dels för att få betaling för att han haft henne i sitt bröd och henne påkostat, dels för att få sin lösningsrätt till halva hemmanet Svanvik. Vi målets uppropande inställde sig för käranden, som var sjuk, dess hustru Anna Bengtsdotter. Hon vill ha betalt för att hon läst Elin läsa i bok, samt underhållit henne i 7 månader. Rätten befriade Rasmus Olsson från svaromål. Elins make Nils Persson hade övertagit förmyndarskapet. 17920526. Änkan Elin Jönsdotter i Svanvik säljer till sin son Per Nilsson o.h.h Anna Berntsdotter sitt lagköpta 1/3del i ¼ mantal Myggenäs
h27 Bernt Persson f17370726 Krossen Valla d1795 (ålderdomsbräcklighet) Fjällebro Valla Bergkvist Släktdataägde ½ mantal Övre Fjällebro
h28 Guru Andersdotter f17450309 Lind Valla d18241105 Fjällebro Ö Valla Släktdata Släktdata barn: 1) Helge f1766 Fjällebro d Fjällebro, 2) Anna f1770 Fjällebro d1837,3) Helena f1781 Lind d Fjällebro
h29 (Barthold) Bertil Henriksson f17270902 Mölneby Långelanda d1801 Trätte Övre  gm h30 17610111släktdata 17790323: Bertil Henriksson bortbyter till Olof Mårtensson och hans hustru Inger Jonsdotter i Trätte ¼ mantal Mölneby Sörgård met 1/6 mantal Ö Trätte och ¼ mantal Tvet Olof Mårtensson bortköpta gård. 17920202. BH och Henrik Bertilsson i Trätte, Anders Gunnarsson och Maret Bertilsdotter i Röd säljer ¼ mantal Tvet S till ungkarlen Torbent Andersson i Loppetorp för 300 riksdaler specie.
h30  Elsa Olofsdotter f17200317 Åsen Långelanda d17771126 Släktdatabarn: 1) Martha f1764, 2) Henrik f17610218 , 3) MaretLagfart Ö Trätte Långelanda: Henrik Bertilsson efter hans avlidna moder Elsa Olofsdotter sedan 17780225 1/3 mantal Ö Trätte jämte 1/16 mantal Apleröd Des salig Marit Bertilsdotter blivit ägare berörda hemman. Henrik Betilsson uppbud 1/3 mantal lagfart 1783.
h31 Sven Månsson f17320312 Korsgården Viddesjärde Ödsmål d1690 Röd Valla gm h32 17511117 födelsebok
h32 Johanna Hälgesdotter f17220205 Röd Valla d17900425 Röd Valla (av feber) Släktdatabarn: Greta (dog ogift), Bengt Röd Mjörn Valla, Jöns (dog ung), Regina
I1 Hans Jacobsson f1688 Hälle Högås  d17330610 Hälle. Gift 17140110 Bosatt i Hälle Släktdata
I2 Sigrid Olofssdotter f1691 Halleröd Högås d17330610 Hälle Högås Släktdata pyttipanna Paret dog alltså samma dag.
I3 Olof Nilsson f16951220 Åsen d17390520 Åsen Högås gm i4 17140408 Släktdata ON i Åsen med brodern Olof (dräng) Nilsson kärande, samt svarande: svågern Olof Engelbrektsson i Svälte, Nils Nilsson i Berg, Henrik Jacobsson i Hälle med deras hustrur Marete, Börta, Marta Nilsdöttrar jämväl å egna vägnar Kerstin Nilsdotter. Käranden andrager svaranden som är deras systrar har bekommit av deras saliga föräldrar åtskilliga gångkläder bestigande till 47 riksdaler vardera. Häremot berättades svaranden att käranden fått av föräldrarna en grå klädesrock och byxor samt en grå klädeströja dessutom deras salig fader utlagt för den äldre Olof 6 riksdaler uti lägesmålsböter. Jämväl skall salig fader avträtt för honom 3 part av sitt bruk i Åsen
i4 Anna Mattesdotter f1680 Båröd Högås d17440408 Åsen Högås Släktdata barn: 1) Börta gm Hans Hansson i hans andra äktenskap. 2) Andra barn var dödfödda eller dog i späd ålder.
i5 Olof Olofsson f1700 Hogen Torp d17720301 Ström Torp.   Robertsson Släktdata gm MS 17291026 (rätt OO?: 1) 1757 byter Arvid Reuterberg i Ödsmål bort ¼ mantal Övre Ödsmål till Olof Olsson i Ström mot 1/4 mantal Hogen, 2) 17701012 upplåter OO i Ström sitt1/4 mantal Hogen i Torp till sonen Olof Olsson mot vissa förmåner)
i6 Margareta Svensdotter f117120118 Ström Torp d17920311 Ström Släktdata Släktdata faddrar till MS: Bernt Jonsson i Gäddesbräcka, Torger Nilsson i Föggestorp, Kerstin Svensdotter i Ström, Helga Olofsdotter i Ödsmål. Barn: 1) Sven f17320623, 2) Olof f1733 d1819, 3) Anders f1734, 4) kIRSTI F1736 D1741, 5) hANS D1749 D1819
i7 Lars Matsson f17100413 Brunnefjäll Myckleby d1744 Utegård Röra .släktdata 17440406. Upptecknades kvarlåtenskapen efter avlidne Lars Mattsson i Utegård. Änka var Anna Östensdotter.
i8 Anna Östensdotter f Utegård d1771 Röd Röra. Utegård?Andra gången gm Olof Svensson Barn: 1) Anna Brunnefjäll, 2) Johanna h4 Brunnefjäll senare Kungsviken, två barn som dog unga
i9 k231 Per Olofsson f1640c Ö Trätte d1716c Ö Trätte Långelanda k297 philip 1685 nr 33. Per Olofsson i Övre Trätte tillkännagav hur Rasmus Rasmusson Ö Dale 16510206 kontrakterat och förlikat med Per Olssons svärfar Jöns Gullbrandsson att han på 6 öresbol skulle betala honom 120 C silvermynt till Rasmus Ambjörnsson för sin död i så motto fullgjort att han 1651 betalt till Jöns Gullbarandsson 25 C. 16530518 30 dito 7 C. Resterande 60 C. Salig Rasmus Ambjörnssons son Rasmus Rasmusson betalt till Jöns Gullbrandssons måg Per Olsson i Ö Trätte vilken på hans hustrus vägnar uti denna panterättighet på skiftet efter Jönd G. Tilldelat 68 C. Rasmus Rasmusson fullgjort sin fars jordekontrakt.
i10 k232 Bengta Jönsdotter f1646 Vräland Långelanda d17120422 Ö Trätte Långelanda släktdata barn: 1) Cecilia f167601xx d17650304 Östra Burås, Långelanda (begravd i krykan) , 2) Kerstin d1667c d1718, 3) Helga f1669 Trätte, d17550917, i Gäddestala Myckleby,  4) Ingeborg f1672c Trätte, d1754 Västra Röd Långelanda, 5) Olof f1680 Trätte, d1748 Stora Hoga Tegneby, 6) Jöns f1682 Trätte d1761 Fläskum Tegneby, 7) Lars f1685 Trätte, d17650906 Krogeröd Myckleby, 8) Ingeborg f1688 Trätte, d1738eft Långelanda, 9) Anna f1690 Trätte, d17400921 Grenegård Långelanda.
i11 Jon Torstenson F1685c Skantorp d1757 Skantorp Tegneby Även gift med Marit Jonsdotter f1720c d1779 från Berg Röra. Fast som nybliven änkeman hade JT nyårsdag 1745 att han inte tänker förändra sitt nusörjande tillstånd”. Men 60-åringen gifter sig två år senare med Marit, till barnens förtrytelse. Änkan Marit gifte om sig med Gunnar Simonsson Skeppstala, 15 år yngre än Marit.JT övertog 1711 (förmodligen vid hans första gifte) bruket av frälsehemmanet Skantorp, som brukats av hans släkt i flera generationer. 1747 skatteköpte JT halva hemmanet Skantorp av Knut Bildt på Morlanda. Drygt ett årtionde tidigare hade han pantat sig till gården Bräcke av handelsmannen Anders Eliasson Bagge i Uddevalla. JT tog förmodligen över frälsehemmanet Skantorp 1771, i första giftet men Anna Jonsdotter  som tidigare generationer brukat i generationer. 1747 skatteköpte han halva hemmanet Skantorp av Knut Bildt, Morlanda. Drygt tio år tidigare hade han tillpantat sig gården Bräcke vid Skantorp av handelsmannen Anders Eliasson Uddevalla.Han blir änkeman 1744 och förklarar följande nyårsdag att han ” nu inte tänker förändra sitt nu sörjande tillstånd”. Två år senare gifter sig gamle Jon “till barnens synnerliga missnöje” med Marit Jonsdotter från Berg, Röra. Kort efter Jons frånfälle förklarar tingsrätten “att han allmänneligen var hållen för en trovärdig man”. Barn med Marit Jonsdotter: 1) Anna f1748 d1811 (gm Hans Larsson i Mellby f1749 d1801), 2) Malena f17520420 d18281007 (gm kronolänsman Johannes Olofsson Hästekälla f1744 d1823) 3) Helena död före modern.17540603. Åbon på gymnasiehemmanet Naveröd, Lars Olsson, instämmer åborna på Skantorp, Jon Torstensson och Hans Jonsson, för att de förövat åverkan med bränsles huggande på Naveröds skog.
i12 Anna Jonsdotter f1690 Varekil Stala d1744c Skantorp Tegneby barn: 1) Kerstin f1714c gm Jöns Persson Fläskum Tegneby f1684 d1761; 2) Ingegerd f1717 d17720129 bosatt Lavö / Hermanö Morlanda gm Olof Olsson Hoga Tegneby; 2) Hans ff1720c d1706 Bosatt Skantorp gm Ingrid Persdotter Utgård f1725c d1791; 3) Anna f1729c bosatt Lavö gm Olof Olsson från Haga; 4) Jon f1730c d1786 bosatt Vasseröd gm Greta Börgesdotter från Both f1747 (överlevde honom i många år).
i13 i21 Jacob Olofsson f1679 Hästekälla d1738 Hästekälla Morlanda Släktdata Berlin
i14 i22 Johanna Knutsdotter f1688c Mollösund d1735 Berlin Släktdata Hästekälla Morlanda BerlinSläktdatabarn 1) f17110714 Malena (g, Anders Andersson f Bäcken Morlanda) d17640528 Bassholmen Dragsmark, 2) f17130802 Karin (gm Jon Olsson f Hoga Tegneby, d Trätte Långelanda) d17731021 Trätte Långelanda 3) f17160122 Knut d17160309 4) f17170221 Maren d17571109 Brunnefjäll Myckelby 5) f17190312 Anna d17190813  6) f17200729 Olof d18041001 , 7) f17250107 Cecilia (gm Hans Persson f Skaftö) d17860108 Bua Flatön, 8) f17270219 Ulrika Elenora d17270307 9) f17280214 Knut d17280413, 10) f17290426 Lars d17910401 Lunden Morlanda 11) f17310327 Johan d17330405, 12) f17320710 Rutger d17320911
i15 Olof Persson f1670 d1748 St Hoga Tegneby. Han bodde på Röd Röra 1703. OP var kyrkvärd när Tegneby kyrka restaurerades 1725-1727. När OA dog gifte OP om sig med Ingeborg Persdotter f1685 d1761.1726. Jacob Olsson i Hästekälla stämmer OP för en häst som visade sig leda av kvarka, vilket kyrkobesökare kunde konstatera när Jacobs hustru red till kyrkan. Hästen hade inte kvarka vid försäljningen enligt OP Parterna förlikades så att köpet återgick. 1746. Olof Persson i Hoga lät uppvisa kvitto av dess son Olof Olsson av d. 13 hujus varigenom han tillstår att sig ha bekommit sitt lösörearv efter dess avlidna moder Anna Olsdotter. Nämndemannen Olof Jacobsson tillstår sig genom kvitto av d. 14 hujus av svärfadern Olof Persson ha fått betalt för sitt lösöre som han på sin hustru Anna Olofsdotters vägnar bort ha efter så väl hennes avlidna moder som efter hennes föräldrar. Änkemannen Lars Persson å sin hustrus Ingeborg Olsdotters vägnar ha av sin svärfader fått hennes lösörearv.
i16 Anna Olofsdotter f Röd Röra d St Hoga Tegnebybarn: 1) Ingeborg f1710 d1792 (?) gm Lars Persson Mellby Tegneby; 2) Jon f1711 d177x riksdagman bosatt Ö Trätte gm Karin Jacobsdotter från Hästekälla Morlanda.
i17  Sven Jonsson f1698 Röd Röra (även bosatt i Brattås) d17610118 Ängön Morlanda Berlin Efter hustruns död gifte han sig med Börta Andersdotter, f1708 d17740118 Ängö. . Detta äktenskap barnlöst. Tillsammans med två bröder en gård på Ängö Morlanda. Han flyttade dit och dog i lunginflammation 17610118. SJ var nämndeman 1739-1755c. (-1739?) . Änkan Dordi gifte om sig med Sven Jacobsson Kollungeröd Långelanda.Bodde första åren av giftermålet på hustruns gård men flyttade till Ängö Morlanda på 1740-talet.1747. Sven Jonsson, Anders Jonsson och Lars Jonsson köper Ängö Morlanda Fick med hustrun ¼ mantal V Brattås och ärvde 1/8 mantal i Röd. Köper 1747 med sina bröder Anders och Lars Jonsson ½ mantal Ängön . varav Sven hälften och bröderna andra hälften. 17490613 nr 26. Till danemannen Sven Jonsson Brattås och hans söner, bröderna Anders och Lars Jonssöner anhåller om fastebrev på helt skattehemman Ängö varav den förre erhåller hälften och de båda senare vardera en fjärdedel. Köpebrev av 1747 till välborna Makum Winholt och dess hustru välborna Elsa Dorotea Bildt för en betingad och betald köpeskilling tillhopa 4400 daler silvermynt enligt köpebrev 17470122.
i18 Kristansa / Kristina Andersdotter f V Brattås Röra d17931221? Östra Brattås Barn med SJ:1) Anders f1725 d1778 första gången gm Anna Gullbrandsdotter från Dalby Röra, andra gången med Dordi Persdotter från Utgård; 2) Lars som bodde i Utegård. I andra giftet hade SJ minst tre barn : 1) Kerstin gm häradsskrivaren Johan Billing; 2) Olof som tog över 1/8 mantal Röd efter fadern; 3) Bernt f1749, 1770 gm Maria Jönsdotter från Kila. Och som flyttade till Hede i Skredseröd där Bernt dog d1815. Hennes föräldrar hade ägt ¼ mantal i V Brattås dit Sven Jonsson flyttade.
i19  Gullbrand Relfsson f1691c Lerskall Röra d Dalby Röra. Levde på 1760-talet.Mars 1746. Gullbrand Relfsson i Dalby kärar till sin svåger i Rågårdsvik och Bengt Svensson i Fiskebäckkil, samt svägerskorna Kerstin Svensdotter på Gullholmen och Johanna Svensdotter i Fiskebäckkil, angående ränta på hans hustrus faders och svärfaders egendom.Under några år bodde GR i Lerskall och flyttade sedan till hustruns föräldragård, 1/3 mantal i Dalby.
i20 Gertrud Eriksdotter f Dalby d Dalby Röra. Hon var dör före 1746 då GR gifter om sig.Barn med GR: 1) Relf bosatt i Dalby gm Karin Svensdotter. Båda dog 1805; 2) Erik f1720, bosatt i Brunnefjäll, gm Anna Larsdotter; 3) Elling bodde i Kärr, gm Anna Svensdotter; 4) NN gm Anders Svensson i V Brattås Röra i dennes första gifte; 5) Kerstin gm Olof Sverkersson i Fundeskär; 6) Maret död ogit 1756.1756. Anna Larsdotter i Brunnefjäll /från Utegård / 22 år, som varit gift i 4 år, söker skilsmässa från sin man Erik Gullbrandsson, på grund av dennes oföretagsamhet som äkta man. Han blir dock, efter undersökning, förklarad vara en riktig karl, och hennes skilsmässoansökan ogillas.
I21 i13 Jacob Olsson f1679 Hästekälla d1738 Hästekälla Morlanda häradsdomare talman bondeståndetSläktdata 1714 hösttinget. Jacob Olsson Hästekälla (i21) beklagade över att Lars Börgesson varit vanvördig mot honom. Jacob hade varit hos Lars för att upprätta arvsskifte efter hans hustru. Då Lars hälsat Jacob med orden jag giver häradshövdingen och befallningsmannen och gack du fan i våld, din getaholing (vallhjon för getter). Senare under förrättningen hade Lars kallat Jacobs salige far för ”en enögd skälm”. Lars ursäktade sig med att han varit drucken men fick böta.1726. Jacob Olsson i Hästekälla stämmer Olof Persson för en häst som visade sig leda av kvarka, vilket kyrkobesökare kunde konstatera när Jacobs hustru red till kyrkan. Hästen hade inte kvarka vid försäljningen enligt Olof Persson Parterna förlikades så att köpet återgick. 17370214 Inteckningsärenden 1/3 Hästekiälla som häradsdomaren Jacob Ollsson en del ärvt och en del inlöst uppbjöds första gången.     Lars Andersson i Henån visade kyrkoherdeänkan Brita Nörings kvitto att hon lånat mot pant i gården ”17390917 Lars Lachonius har köpt en andel i Kiöperöd efter Sahl häradsdomare Jacob Ollsson i Hästekiälla. 17341007 sid 374 Orustting. Jacob Olsson och Johanna Knutsdotter testamente. Undertecknat 17341012.
I22 i14 Johanna Knutsdotter f1688c Mollösund d1735 Hästekälla Morlanda1) f17110714 Malena, 2) f17130802 Karin 3) f17160122 Knut 4) f17170221 Maren 5) f17190312 Anna  6) f17200729 Olof , 7) f17250107 Cecilia , 8) f17270219 Ulrika Elenora 9) f17280214 Knut , 10) f17290426 Lars 11) f17310327 Johan, 12) f17320710 Rutger  Släktdata
i23 Nils Olsson f1690 Getrilla Morlanda d17721224 Lunden Morlanda Berlin släktdata Bodde i Getrilla 1720.
i24 Börta Matsdotter f1688 d17421223 Berlin barn: 1) Ingiehl / Ingegerd f1720. 2) Maren
i27 Olof Sverkersson  f Ö Brattås d Ö Brattås Röra OS och systrarna Rangela (gm Olof Börgesson Leby) och Maret (gm Erik Larsson Gäddesgärde) ärvde ¼ mantal i Ö Brattås. OS utlöste systrarna och deras män så att han blev ensam ägare till Ö Brattås. Gården övertogs sedan av sonen Olof. 17310617 nr 8, OS (OSs ?) bror mig betalt en fordran som Erik och Kerstin Björnsdöttrar skall ha ärvt i denna fjärding till 15 daler silvermynt så att han med egen del däruti hela denna 1/4ing i Ö Brattås inlöst från alla. 1746 Fasta för OS ¼ mantal Ö Brattås, hälften ärvt, hälften köpt av systrarna Rangella och Maret.
i28  Kerstin Gullbrandsdotter  f Dalby Röra d Ö Brattås Röra
i29 Anders Börgesson f1698 Bjällanda Bokenäs d17591226 Nävrekärr Röra norman 17380930 nr 23. AB i Bjällanda Bokenäs och Amund Andersson i Nävrekärr drog lott om vilken av deras hustrur, Åsa och Karin Larsdöttrar, som skulle få behålla ärvda 1/3 mantal Nävrekärr. Den som vann fick betala 200 daler silvermynt samt ha deras gamla svärmo, Anna Andersdotter, o sig så länge hon levde. Anders och Åsa vann. 17380930 dombok. Svågrarna AB i Bjällanda Bokenäs och Anund Andersson i Nävrekärr övernskom attt lotta om vilken av deras hustrur Åsa och Karin Larsdöttrar om vem som skulle få 1/3 mantal Nävrekärr och ge den andre 200 daler i lösen och ha deras gamla svärmor Anna Andersdotter hos sig under hennes livstid. Åsa vann lottningen och fick hemmanet och den samma med döden avlidna hennes efterlämnade barn. Olof Andersson erhåller 2/3 delar och Elin 1/3 del av hemmanet Nävrekärr. Deras far Anders Börgesson förut nämnda 200 daler betalt hans svåger Anund Andersson 17390612.1740 nr 30. Anund Andersson i Bua kärande och hans svärmor Anna Andersdotter (mor till Åsa) i Nävrekärr och svåger Anders (AB) svarande. Käranden vill nytt skifte efter styvfadern Lars Jonsson i Nävrekärr. Efter samtal förlikades parterna så att första skiftet behålls. Men svärmor Anna Andersdotter försäkrades hennes barns dotter som dotterbarn skall få lika del uti vad efter hennes död kan det vara må. Och Elin Andersdotter utav beräknade 8 daler silvermynt . Gm 1) ÅL, 2) Märta Jönsdotter f1713 d17810219
i30  Åsa Larsdotter f Nävrekärr d17390612 före Nävrekärr Röra17390612 omtalas att Åsa är död.barn: 1) Olof 2) Elin. De ärvde 2/3 resp 1/3 i 1/3 mantal Nävrekärr.
i31 Lars Börgesson f1670c Kärreberg / St Hoga d1741 Livetorp1714 hösttinget. Jacob Olsson Hästekälla (i21) beklagade över att Lars Börgesson varit vanvördig mot honom. Jacob hade varit hos Lars för att upprätta arvsskifte efter hans hustru. Då Lars hälsat Jacob med orden jag giver häradshövdingen och befallningsmannen och gack du fan i våld, din getaholing (vallhjon för getter). Senare under förrättningen hade Lars kallat Jacobs salige far för ”en enögd skälm”. Lars ursäktade sig med att han varit drucken men fick böta.
I32 Börta Larsdotter d17340222 Avkortningslängder BA hade i ett tidigare gifte döttrarna Dordi och Anna Helgesdotter.Barn: h16 Karin Larsdotter f Livetorp d Nävrekärr
i33 Christen Andersson Rom Östra  Tegneby 1769. Av fadern CA har Relf Christensson köpt 1/8 mantal Rom Ö. Dessutom har Relf Christensson köpt 1/8 mantal Rom Ö av systern Anna o.h.h Johannes Andersson på Hjältön för 400 daler silvermynt .
i34 Kerstin Olofsdotter d Rom Östra Tegneby.Även gift med Jöns Olsson Rom?Barn: 1) Anna gm Johannes Andersson Hjältön, 2) Relf, 3) Jon
i35 Nils Henriksson f1712c Gilleby d1788c Gilleby Tegneby 17590314: Relf Henriksson i Otteslätt sitt ärvda 1/16 mantal i Gilleby till sin broder Nils Henriksson så att han blir ägare av 1/8 mantal Gilleby. 17870123: Nils Henriksson o.h.h Kerstin Matsdotter säljer 1/8 mantal till sonen Anders Nilsson för 100 riksdaler som även är undertecknat av svåger och syster Relf Christensson och Kerstin Nilsdotter i Rom.
i36 Kerstin (Matsdotter?) d1790före Långeby Stala barn: Anders (Gilleby), Kerstin gm Relf Kristensson Rom Tegneby.
i37 Anders Corneliusson f172x Kungsviken Morlanda levde 1758 , d1788 Lunden Tegneby eller Tången Morlanda. gm i38 17761102 (omgift?). Barnen föddes i Kungsviken .Berlin Släktdata 17721002. Åboer och jordägare i Lunden, Sven Larsson, Nils Persson, Anders Corneliusson och Helena Marcusdotter kärar till ägarna av Nösund, Erik Persson, Tore och Sven Nilssöner samt änkan Ingeborg Svensdotter beträffande markdelning.17571028 nr 53. Olof Olsson Östra Brattås, Jon Jonsson Stora Röra och Anders Corneliusson i Kungsviken har ej inlämnat brännvinspannor, och som skäl till detta anför de ursäkter. Anders uppger att pannan under flera års tid varit oduglig, och att han därför klämt ihop den; eftersom endast brukbara pannor skulle förseglas och sättas i kyrkan. Enligt Konglig förordning 17561126 och landshövdingens brev 17570207. De tre dömdes till dubbla böter och förklarades förlustiga sina brännvinspannor.
i38  Anna Börgesdotter f17300716 Fiskbäckskil d17660809 Tången Morlanda levde i Kungsviken Morlanda. Barn: 1) Nils f17570405 bodde i Lunden Tegneby, 2) Karin f17590721 d18000526 Grundsund gm köpman i Mollösund (kallade sig då Katarina Björnström), 3) Olof f176406xx d17660801F11759-07-21 Karin AndersCorneliusson Anna Börgesdotter Kungsviken Släktdata
i39 Anders Relfsson f1727c Leby d17940505 Leby Tegneby Båhus 1747. AR stämmer styvfar Jöns Ingesson för ersättning för drängtjänst under ¾ år; som fullvuxen dräng. Enligt vittnena Nils Nilsson och hustrun Kerstin Svensdotter i Leby har AR under dräntiden varit sjuklig och därimellan bjudit till. Dock had de hört att ingen ville köra då han styrde plogen eftersom han inte riktigt förstod sig på arbetet. Svarande Jöns Ingesson visade en förteckning som visar att han gett AR 4 par skor och åtskilliga klädespersedlar värda 19 daler. Utslag: ingen lön. 179 4nr 7 h.t. Bouppteckning efter AR. Efterlevande änka Inger Christensdotter. Arvingar: sönerna 1) Christen och Relf; döttrarna 2) Anna, 3) Karin, 4) Malena, 5) Anna gm Anders Matsson Eskekärr. AR har förordnat att den längst levande av makarna skall ha besittning av ½ mantal Leby på livstid. Mannens arv värderat till 1000 daler silvermynt.
i40  Inger Christensdotter f1730c Skörtorp Stala d Leby Tegnebybarn: 1) Christen, 2) 3) Anna, 4) Relf, 5) Karin,6) Malena, 7) Ingjerd (dog ung)
i41 Nils Jonsson f1720c Säckebäck d1785c Säckebäck  Stala gm i42 173606xx Berlin175911xx nr 48: Uti den ur domboken upptagna som meddelas Nils Jonsson i Säckebäck fastebrev på ¼ skattehemman, varuti han själv ärvt 2/3 och för den 1/3 som hans syster Johanna Jonsdotter i arv tillfallit bevisar han med ett av henne och hennes man Torbjörn Esbjörnsson på Backen den 17491203 cvitense dem hava betalt uppbud 1748.
i42 Anna Svensdotter f1730c Varekilsnäs Stala d1797 Säckebäck Stala barn: Olof, Tolle, on, Olof?Sven Markussons dotter gift i juni 1736 med Nils Jonsson i Säckebäck. Avkortningslängder Anna Svensdotter sängliggande i fem år på grund av ålderssvaghet. AS hade skrivit testamente till söner Tolle och Jon samt Kerstin, eftersom Anders och Olof långt tidigare erhållit sin tillständiga del.
i43  Anders Jakobsson f17071223 Myggenäs d Myggenäs Valla g17361010 Släktdata gm MR 17361010.
i44 Maret Reersdotter f17150204 Mällby Valla d17521002 Myggenäs Valla Släktdata Släktdata barn: 1) Jacob f1740, 2) Relf f1742, 3) Lars f1743, 4) Hedvig f17460125
i49 Per Nilsson f1680 Nordvik Stenkyrka Carlsson 17501011: Till tingsrätten ett av Per Nilsson i Nordvik 17500119 upprättade testamente av adj. Lars Andersson bevittnad, gjort det för oförsörjda bliva vid hemmabruket Nordvik samt att hans hustru efter hans död skal sitta orubbad i sin livstid vara hos dessa barnen. Somv id hemmans bruket komma att vara och hos den samma uppehälle och skötsel. Då hon hemmabruket inte längre kan eller vill förestå, bemälte Per Nilsson nu är avl. Ställes communikation till dem av Per Nilssons arvingar.1750 oktober nr 41: På begäran av Nils Persson i Svanvik bliver Mattis Bålsson i Tyfta och Karl Bålsson i Hålan förordnade som förmyndare för Per Nilssons omyndiga barn. Sven, Per och Börta.
i50 Maret Williamsdotter f1688 Toftenäs Stenkyrka d1773 Nordvik Stenkyrka Carlsson
i51 Mattis Olsson d1677c Brunnefjäll Myckleby Johansson
i51 Jöns Anundsson f1676 f1670? Röra Stenkyrka d173761101 Svanvik Ngrd Valla gm i52 1700 aforumbouppteckning1737 1737. Bouppteckning efter Jöns Anundsson i Svanvik på Tjörn. Änka Börta Eriksdotter; barn: Anund, Gullbrand, Sigrid, Maret, Anna och Elin. På de omyndigas vägnar Anund Rasmusson i Siröd, Truls Nilsson i Hovlanda och Bernt Nilsson i Röra. Fastighet : ½ mantal Svanvik Nordgård som makarna köpt 17111004 av Kongl. Majt.1728. Företogs saken emellan Jacob Larsson Bråland och Jöns Anundsson k. I Svanvik samt Lars Nilsson Fjällerbro svarande Jacob Larsson, Jöns Anundsson. Angående byte som Lars Nilsson skall ha gjort för sin framlidna hustru (son?) Jacob Larsson i Bråland, Nils Jacobsson att han skulle bliva förnöjd med bemälte gård Nedre Fjällerbro och där bekomma efter Lars Nilssons död. Emedan Lars Nilsson inga bröstarvingar fick i avseende på vilket löfte denna Nils Jacobsson efter Lars Nilssons vilja och samtycke skall ha blivit trolovad med Jöns Anundsson i Svanvik dotter Elin Jönsdotter. Därför Jacob Larsson och Jöns Anundsson påstått bytets fullbordande och beständigt eller att han måtte till Nils Jacobsson utgiva 250 Daler silvermynt . Som han uti Tjörns prästgård skall i stället för sedan han ifrån att upphäva och själv gifte sig vilket allt allt Lars Nilsson fullmäktige ombud bestritt i så motto att Lars Nilsson inte den av den löftesförsäkringen gjort Nils Jacobsson. Men till hans förlovning under det första villkoret med Elin Jönsdotter i Svanvik varav Lars Nilsson andragit efter han så mycket kunna försaka? Försäkra? Nils Jacobsson den halva gård i Fjällerbro eller det han vilja kunna m.m. (Svårbegripllig text, bör läsas på arkiv.) barn: 1) Anund, 2) Gullbrand, 3) Sigrid, 4) Maret, 5) Anna, 6) Elin
i52 Börta Eriksdotter f1685c Svanvik Neg d17460225 Svanvik Valla   (omgift 1737 Jöns Olsson, skild 1741)OBS, det fanns två Börta Eriksdotter i Svanvik. Mål 17460605. Mellan Jöns Olsson i Hoga kärande och hustru Börta Eriksdotter i Svanvik, berörande den förres påstående att såsom den där varit hennes man, njuta giftorätt i hennes kvarlämnade egendom. Svaranden företedde domstolens utslag 17410924, varigenom svarandens moder och svärmoder, som varit svarandens lagvigda hustru, dömes ledig ifrån det med honom ingångna äktenskapet, så att han prövats ha förverkat sin giftorätt i boet. (BO var alltså då avliden).
I53 Per Ellertsson f17011120 Krossen Valla d1733111 Krossen Valla Släktdata PE tidigare gift med Christina Bamsedotter vigd RB 17331111
i54  Rangela Björnsdotter f1692 Apelgården d17780402 Fjällebro Valla Släktdata barn:Sigri f1733, Erik f1735, Berent f1737, Berent f1739.RB sedan omgift med Hälje Olsson Fjällebro, vigsel 17570404
i54 Anna Olofsdotter f Höggeröd Torp
i55 Anders Håkansson f17090221 Furusäter Valla d17811020 Lind Valla. Båtbyggare bonde Bergkvist SvenssonSläktdata Släktdata gmi56 17320625, samma år som de tillträdde Lind där AH startade båtbyggeri.Mål 17480617. AH i Lind hade intygat att drängen Anders Rasmusson Rörvik, numera avliden, i april förordnat att om han, som då var sjuk, skulle dö, skulle hans syster och broder ärva lika delar av hans kvarlåtenskap.
i56 Anna Andersdotter f1706 Lilla Askerön Sörgård Valla d17690329 Lind Valla Släktdata barn (alla födda i Lind) : 1) Håkan f1733 d1786 Hällena Valla, 2) Helge /Hälje d.ä f1739 d1809, 3) Kristian, Hälje d.y, 4) Guru / Guri d1745 d1824 Fjällebro, 4) Kristina, f1740 d1801 Rörvik Valla, 5) Kristian f1747 d1796 Lind, 6) Helge d.y f17491218 d18340403 Lind
i57 Henrik Bertilsson f1689c Torsby Tegneby d17460306 Mölneby Södra Långelanda. aforum gm IR 1721.
i58 Ingeborg Rasmusdotter f16980419 Mölneby d17690408 Mölneby LångelandaFaddrar till IR: Anders Engelbrektsson Mölneby, Berta Persdotter, Olu Larsdotter HåforsBarn: 1) Rangella Brynella ? f17230119, 2) Berthild f17270901, 3) Sven f17320106, 4) Per 17340106, 5) Jon f17370616, 6) Aina f17400220 7) Simon f1720.1757 nr 33. Anders Björnsson i Mölnebo låtit instämma änkan Ingeborg Rasmusdotter därstädes med påstående att den till bägge deras ägande halva hemmanet Mölnebo (lag delning).176003xx nr 50. Av sina syskon, Sven, Simon, Per, Rasmus, och Brunelle Henriksdotter. Anpartar uti 1/4dings kronoskattehemman Mölneby Sörgård.Har deras broder Bertil Henriksson inlagt avhandlingsbrev som deras mor Ingeborg Rasmusdotter samtyckt med förbehåll att hon själv skall få vara rådande i huset och få bestyra arbetet. Till vardera broder åtagit sig betala inom ett års förlopp 210 daler silvermynt . Samt till syster Brynella 150 daler silvermynt . Såväl av mor som dess syskon tillstånd lämnat att med berörda lagfart söka.
i59 Olof Olofsson f16960618 Ö Trätte Långelanda d17630218 Långelanda dombok ht nr 57 1764. Per Larsson i Röd, Olof Olofsson Asen, Simon Tholsson Trätte och Bertil Henriksson Mölnebo påstående att de måtte åläggas med behöriga handlingar styrka deras deras och deras farfars (?) ägorätt till 1/3 hemmanet Trätte varuti k. Fader hade arvsrätt. K. inställde sig personligen . Sv med fullmakt för Bertil Henriksson eftersv. Faders och svärfaders fader Olof Olofsson i Ö Trätte 17240905 erhållit uppteckning och värdering. Då denna rättens dom uti förehaft tvistemål mellan Olof Olofsson svarande, far och svärfar kärande, part hans mor Helga Jonsdotter i Trätte sv. Angående 1/3 skattehemmanet Trätte Ö, varav ägande och dispositionsrätt henne fråndömt blivit 17361012, som innehåller hur Olof Olofsson dels ärvt dels genom syskon köp ( k. Fader Lars Olofsson i Röd) var nu utlösen förvärvat sig tredjedels skattehemman Ö Trätte. Vilket honom till ägo bevisat.
i60  Maret Rasmusdotter f16921025 Åsen d17630128 Åsen Långelanda gm i64 17190929 gm OO Ö Trätte 1719. barn: 1) Elsa f17200307, 2) Olof f1732
i61 Måns Svensson f 1699 Korsgården Ödsmål d17640616 V Röra Långelanda gm i62 17200611 anbytarsläktdata födelsebok. Lagfartsprotokoll 17641029 nr 50 : Den 15/9 avlidna Anna Olofsdotter i V Röd arvtagare Sven Månsson d.ä Röd Valla, Sven Månsson d.y å sin hustru Ingeborgs vägnar (Burås) Catarina Månsdotter och hennes man Lars Månsson Åsen, Ingeborg Månsdotter och hennes man Rasmus Nilsson på torpet Hjälperöd. Å de omyndigas vägnar häradsdomare Jon Jonsson Tyfta. Fastighet ½ hemman V Röra och ¼ hemman Korsgården Ödsmål.17660924. Aos arvtagare är Sven Månsson d.ä i Röd Valla, Sven Månsson d.y i Burås, å egna och hustrun Inger Månsdotters vägnar Olof och Lars Månssöner i V Röra, Katarina och hennes man Lars Månsson Åsten, Elin Månsdotter och hennes man Bernt Jonsson i Röd, Ingeborg Månsdotter och hennes man Rasmus Nilsson på torpet Hjälperöd, samt omyndiga Elsa Månsdotter. Efter lottdragning fick Sven Månsson d.ä 1/8 mantal Korsgården i Ödsmål, medan Olof och Lars fick vardera ¼ mantal V Röra.
i62 Anna Olofsdotter f17001202 V Röra Långelanda d17630216 d17640626? V Röra Långelanda anbytarsläktdata släktdata födelsebokBarn:1) Ingeborg f17261029 i Korsgården, 2) Elin f17290803 i Korsgården, 3) Sven f17320312 i Korsgården, 4) Katarina, 5) Ola f1739 i v Röra, 6) Lars f1742 V Röra.
i63 Helge Torkelsson f1683c Stora Askerön Norum d17610923 Röd Valla gm i64 17050420 släktdata Efter Gunnurs död gifter sig Helge med Ingeborg Börgesdotter. Han dog av ålder och blindhet 78 år.
i64 Gunnur  (Gunilla) Torbjörnsdotter f1679c Röd Valla Släktdata barn: Björn f1712, Bern f1714, Rasmus f1718, Sigrid?, Johannes? f17220205, Maret f171
J1 Jacob Hansson f1649c Hälle Högås d17271210 Hälle. Pyttipanna
J2 Margareta Henriksdotter f1661c Bokenäs d17250117 Hälle Högås
j3 Olof Nilsson f1654c Halleröd Högås d17240906 Halleröd Högås Släktdata
J4 Ingborg Hallstensdotter f1659c Halleröd Högås   d17160108 Släktdata
j5 Nils Olofsson f1628c Åsen Högås d17100921 Åsen Släktdata
J6 Börta Olofsdotter f1656 Noddebacken Röra D16990302 (16990321?) 43 år Åsen Högås Släktdata
j7 Mats Toresson f Båröd Högås
j8 Ingeborg Nilsdotter b1652c d16951225 Båröd Högås Släktdata
j9  Olof ( d.ä.) Andersson f1 Söbben 1665 Torp d1736 Hogen Torp anbytarforum OBS hade en bror Olof d.y.Gifte sig till Hogen 1695 med KB, som dog hos en son i Ström 1763. Vigsel 1695.
j10 Kerstin Bryngelsdotter f1669c Hogen d17631224 Ström Torp Släktdata barn: Karin gm Gullbrand Hansson i Gåre f16970318 gm 17241119 Gullbrand Hansson (inteckningsärenden 1736); 2) Anders f16980508 d1762 (som fick ¼ Söbben); 3) Olof f1700 d1772 som ärvde Hogen men gifte sig till Ström.
j11  Sven Andersson f1659 Ström d1700 Ström Torp SAs andra hustru Börta Eriksdotter i Ström dog 1701 54 år. Tredje gången gift 17040202 med AJbarn: 1 Börta f1708 d1709, 2) Margareta f17120118 (gift 17291026 med Olof Olofsson Hogen), 3) Åsa f1714, gm Ola Östensson Kopperöd
j12 Anna Jacobdotter f Hälle Högås d17590302 Ström Torp  (bror i1) Släktdata AJ omgift med Olof Relfsson Röd Långelanda, fick då dottern Johanna gm Olof Gullbrandsson Gåre.
j13  Mattias / Mats Torstensson f1686 Brunnefjäll d17190112 Brunnefjäll Myckleby död i magsjuka JohanssonTog över halva hemmanet Brunnefjäll 1708.
j14 Ingegerd Larsdotter f1683c Öberg Myckleby d17670308 gm j13 17080119. gift andra gång Tgore Björnsson 1720 Brunnefjäll Myckleby Johansson barn: 1) Ingegerd f17090329 Brunnefjäll d17650312 Kleva Torp, 2) Lars f1711 Brunnefjäll d1744 Utegård Röra, 3) Kerstin f1714c Brunnefjäll d1754 Ödsmål Övre torp, 4) Sven f17161016 Brunnefjäll d17900504 Brunnefjäll, 5) Magdalena f17190622 Brunnefjäll d17190624 Brunnefjäll.
j15  Östen Persson f Kärr Myckleby d Utegård Röra. Brukade Utgård 1706.Olof Persson Varekil, sin fasters son till saliga Sigrid Björnsdotter hade fått del av arvet eftersom Sigrids barn var döda. Olof klagade i rätten att Östen Persson i Utgård Röra fått ta över bruket av 1/4 del utan bördrätt. Rätten beslöt att Östen skulle få sitta kvar.Orust dombok 17061023 41-42
j16 Sigrid Björnsdotter d1688
j17 Olof Larsson f1600c Övre Trätte d1648 Övre Trätte Långelanda philip
j18 Ingeborg Persdotter f1606 Röd V, Valla   Västra Röd Långelanda d16971015 Ö Trätte Långelanda I barn: 1) Olof bodde i Ö Trätte 2) Per bodde i Ö Trätte gm Kerstin Jönsdotter från Vräland 3) Karin 4) Lars 5) Maret  / Marit f1634 d17080318 gm Björn Engelbrektsson Knöde
j21 Torsten Hansson f1655c Fläskum Tegneby eller Skantorp d1730c Skantorp Tegneby. Olsson.
Levde 1727 Skantorp. gifte sig 1684 med en änka (j22). Tog över Skantorp som åbo efter sin far 1710c. Avstod 1711c bruket av Skantorp till sonen Jon. 1698 lånade Torsten till klockaren Esbjörn Svensson Lunneslätt 80 daler silvermynt av styvbarnens arvspengar.(Mer om Esbjörn klockare) .1680 Fläskum: Peder Håkansson i Fläskum intagit Fläskum som legat öde i 6 år, måste uppbyggas.I mantalslängden uppges flera barn/styvbarn: 2) Lars, 3) Per, 4) Ingrid eller Inger
j22 Anna Persdotter f Holm? Tegneby. Var änka som TH gifte sig med 1684. Uppgavs 1697 vara sjuklig och 1705 vanför, levde 1709. barn med TH: 1) Jon f1685c, 2)
j23 Jon Nilsson f1660 Varekil d1723 Varekil Stala gm Dorotea 1690. Berlin gift 1690. Barn: 1) Per bodde i Varekil: 2) Anna gm Jon Torstensson Skantorp; (dotter gm NN Olsson Rörvik); 3) Börta gm Sören Andersson i Holm.
J24 NN f Ö Holm levde 1705. Hon var sjuklig 1607 och vanför 1705. Övriga barn är Lars, Per?, Ingrid (Inger?). Om de är barn i detta eller hennes tidigare äktenskap år oklart. Ett bälte kallat Holms bälte går enligt traditionen i arv till yngsta medlemmen i varje generation.
j24 Dorotea (Dordi) d1730c Varekil Stala. KnutssonKnutsson barn: 1) Relf bodde i Röra; 2) Rasmus bosatt i Varekil gm Bengta Jönsdotter som tidigare var gm Torbjörn Arvidsson Varekil; 3) Anna f1660 d1744 Skantorp Tegneby gm Jon Torstensson Skantorp; 4) Börta gm Sören Andersson V Holm; 5) Kerstin f1704 d17711027 gm Truls Nilsson Rörvik.
j25 Olof Rasmusson f1632 N Hoga Stala d17090221 Hästekälla nämndeman Sörensson
j26 Malin Jönsdotter f16421124 Vräland Långelanda d17240221Hästekälla Morlandabarn: 1) Rasmus Bua, 2) Jacob, 3) Jöns i Hällevik, 4) Lars i Stensbo, 5) Börta gm Toresson 6) Erik i Råön 7) ytterligare tre okända
j27  Knut Olsson f1655 Mollösund d1695 Mollösund Morlanda Skeppsbyggmästare Berlin pyttipanna 16921103 mål 3. KO i Mollösund fick intecknat att Knut Bilt var skyldig honom 200 daler mot pant i gården Edshult. Berlin
j28  Kerstin Jacobsdotter f1650 Mollösund Morlanda d17191128 Edshult Morlanda Berlin barn: 1) Jacob f1680 Mollösund d17481216, 2) Sigrid f1685 Mollösund d17231125 Hästekälla, 3) Johanna f1688 Mollösund d1735 Hästekälla
j29  Per Olofsson Trätte Långelanda
j30 Kerstin Jönsdotter f  Vräland Långelanda
J31 Olof Jonsson f Röd Röra d Röd Röra OJ löste ut brodern Halvard Jonsson och svågern Lars Tollesson från fädernegården.
j32 Maret Svensdotter f Röd Röra d Röd barn: 1) Anna gm Olof Persson i St Hoga Tegneby;(dottern Anna gm Olof Jacobsson i Hästekälla) 2) Sven bodde i Röd.1702 MS med sin man OJ till sin äldste bror Anders:som fått 1 öresbol i underpant.1702 sammanledes Lars Svensson till äldste bror Anders Svensson satt 1 öresbol odelsjord satt i underpant.
j33  Jon Svensson f1659 Röd levde 1731 d1740 Röd Röra . Johansson 17340527 sid 210. Nämndemannen JS i Röd har till protokollet fogat ett släktträd, där omnämned Olof Jonsson på Flatön, vars mor Gertrud uppges vara dotter till Olof Andersson av denna släkt.17380221. Nämnd som gamle nämndemannen 79 år i Röd Röra16980710. Jon Torgersson i Häröd oh hustrun Anna Svensdotter lånat av sin broder Jon Svensson i Röd 24 daler sätter i underpantet öresbol odelsjord.17010206 nr 15. Lars Svensson i Tången pantsatte ett öresbol odelsjord i Röd Röra mot ett lån på 30 daler av sin bror JS i Röd Röra. Berlin barn: 1) Sven, 2) Anders, 3) Lars 4) (möjligen också Reer och Kerstin)
j35  Anders Olofsson d V Brattås Röra I slutet av 1600-talet kom AO genom giftet till Brattås.
j36 Kerstin Tollesdotter f V Brattås Röra d  Brattås Röra Enda barnet: Kristina /Kristansa gm Sven Jonsson från Röd Röra. Kristina dog i slutat på 1740-talet.
j37  Relf  (Reer) Trulsson Lerskall Röra gm j38 16900706
j38 Kerstin Ellingsdotter f1679c  f1669c? Gåre Torp d1672c Lerskall Röra
j39  Erik Kristensson f Dalby Röra d1696c Dalby
J40 NN
j41 Olof Rasmusson St Hoga Stala d1709 Hästekälla Morlanda
j42 Malin Jönsdotter f16421124 Vräland d17240221 Hästekälla Morlanda
j43 Knut Olsson f165x Mollösund d17191129 Mollösund Morlanda- Berlin Skeppsbyggmästare ‘Blev kyrkvård 16860225, förmodligen efter svärfar Jakob Larsson. Skeppsbyggmästare Kort referat av mål 6 i Orust dombok 16921103. Knut Olsson på Mollösund fick intecknat att Knut Bildt var skyldig honom 200 Dr mot pant i gården Edshult.Referat av mål 16 i Orust dombok 17110606.

Nämdemannen Jacob Olsson i Hästekälla uppvisade en obligation på 6 Dr 28 öre, som hans svåger Jacob Knutsson, givit mot pant i husen vid Mollösund och en skuta. Obligationen var utgiven då Jacob Olssons hustru Johanna Knutsdotter skulle ta ut sitt fädernearv.

j44  Kerstin Jacobsdotter f1650 Mollösund d17191128 Edshult Morlanda Berlin barn: 1) Jakob f1680 d17481216, 2) Sigrid f1685 d17231125, 3) Johanna f1688 d1735
j45 Olof Persson f1655 d1735 Getrilla Morlanda Berlin
J46 Ingiehl Nilsdotter b1647 Getrilla Morlanda d17190425Getrilla Morlanda Berlin
J51 j101 Anund Bryntesson Bamse f 1620 Röra Stenkyrka d1695 Röra . Lagrättsman g1650c
j52 j102 Ingeborg Rasmusdotter f1605 Toggestala Långelanda  d1675c Vräland Långelanda
j53  Sverker Björnsson f1650c Ö Brattås d1701c Östra Brattås Röra
j55 Gullbrand Relfsson f1691c  i Lerskall d Dalby Röra Övriga barn (vilke mor är oklart): 2) Erik gm Anna Larsdotter Brunnefjäll där Anna dog omgift. 3) Relf, övertog Dalby, ¤) Elling bodde i Kärr,(ville 1757 att Relf skulle avstå hälften av den lott han köpt av Erik),GR var gift en andra gång med NN Svensdotter, troligen från Skaftö . GR kärade till sin svåger i Rågårdsvik och Bengt Svensson i Fiskebäckskil samt svägerskorna Kerstin Svensdotter Gullholmen och Johanna Svensdotter Fiskebäckkil angående ränta på hustruns arv efter fadern.
j56 Gertrud Eriksdotter f Dalby d Dalby Röra barn: 1) Anna gm Anders Svensson Brattås Röra
j59  Lars Jonsson Nävrekärr Röra f168x levde 1724 norman barn: Åsa, Karin 1695. sid 392 Emellan LJ Nävrekärr och hans förmyndare Olof Larsson i Nävrekärr och Olof Larsson i Gunneröd att Olof Larsson i Nävrekärr skall LJ hans innestående arv 23 daler silvermynt 2 öresbol LJ odelsjord i Nävrekärr som Olof Larsson brukat. Vilken begär avräkning för att han skött och fött Lars under hans späda år. 1695 sid 397 Såsom Olof Larsson i Nävrekärr inte kan tillåtas något bruk på dessa 2 öresbol, sedan LJ som med en systerlott och därägen en broder Jonsson på dess arv 23 daler som inte varit famme på skiftet ; begär Olof Larsson att LJ vill ta dessa 2 öresbol sina barns odel i Nävrekärr till betalning för skulden.1719 LJ för 27 C pantat 1/3 del i Nävrekärr till Olu Börgesdotter (eller hennes bror Sven Börgesson på hennes vägnar) , änka efter Lars Engelbrektsson. (deras barn 19 daler till Kerstin, gm Torsten Olsson; 3 daler till Engelbrekt, 3 daler Anna). Tillsammans 69 daler silvermynt och sätter 1/3 del skattehemmanet Nävrekärr i pant. 1722. LJ testamenterat sin dotter Karin 1/3 dels bruk i Nävrekärr. 1724. Börge Larsson i Ödsmål instämt LJ som brukat 1/3 i Nävrekärr på kotrakt i 6 år, innehaft han måste lämna ifrån sig till Börge Larsson igen, samt betala honom för det han gården innehaft, samt lämna tillbaka gåvobrevet som han bekommit vid dess inträde. 1724. Anund Andersson i Nävrekärr kärar mot sitt svärfolk LJ och AA i Nävrekärr för att de överfallit honom. Vilka försvarar sig med att han varit svår mot sin hustru, som är deras dotter.
j60  Anna Andersdotter f1671 Söbben Torp d17451017 Nävrekärr Röra  (Brattås Röra ?)Avkomling efter Anders Olsson som samtidigt med brodern Olof köpte del av Söbben i början av 1600-talet.
J61 k153 Börge Olofsson Junker d åren efter 1702 Leby Tegneby Härstamning för ofrälse Olof är okänd. Möjligen från Marstrand där hans bror Olof Ruut bodde 1683. Möjligen kan, och hans svåger Anders Nilsson, härstamma från Jylland. BOJ och IM levde 1663 på Valsäng Klövedal och 1665 på Åkervik i Stenkyrka. De bosatte sig på Backa under Kärreberg i Stala 1665 för att 1678 flytta till Hoga i Tegneby (Kanske också ett mellanspel i Brottby och utrikes).. 1702 kom han till Leby Tegneby där han dog några år senare. Där fanns det inte bränsle på gården för att kunna koka maten. BOJ hade stora skulder och höll sig undan hos brodern när fordingsägarna kom. 1680. Olof i Forsa Stenkyrka stämde BOJ för att denne 17 år tidigare drivit bort hans far från gården Forsa.16871103 Olof Persson i Hoga stämde sin styvfar BOJ för slagsmål. Så antingen har BOJ eller IM gift sig två gånger.¨BOJ i Valsäng resterade för två års skatt för gården till Margareta Hvitfeldt. Fogden till Sundsby menade att BOJ förbrutis sig ”taga gården”, i synnerhet som han olagligt sålt hö. BOJ klagade att han först måste betala kronans skatt men lovar att betala sin skuld till Margareta Hvifeldt före kyndelsmäss. Ting i Häggvall i Valla socken 12 januari 1665 nr 15Dansken Anders Nilsson Mörk och svågern Börje Olsson i Åkervik Stenkyrka anhöll om frejdbevis för sina hustrur, Ingeborg och Elin Nilsdöttrar Munk. Allmogen intygade att systrarna var barnfödda i Kärreberg av äkta föräldrarna adelsmannen Nils Munk, av dansk härkomst, och hans hustru Elin Reersdotter. Hon omtalas vara född i Kärreberg som dotter till knapen Reer Olsson och hustrun Ingeborg, dotter till bonden Truls Amundsson i Hjälmvik. Ting i Gilleby Tegneby 16650621 1665 stämmde Erik Wilhelmsson i Marstrand Reer Germundsoon i Korsgård för ett lån 60 riksdaler specie. Reer ville bara betala halva lånet eftersom andra halvan uppburits av BOJ i Brottkärr (?). Eftersom denne befann sig utomlands och Reer var borgensman ålades han betala hela lånet. Ting i Bro Morlanda 16660208 barn till BOJ: 1) Lars Börgesson f1670c d1741 bosatt i Livetorp. Andra gången gm Börta Larsdotter; 2) Olof Börgesson bodde i Leby Tegneby. Andra gången gm Rangela Sverkersdotter från Ö Brattås Röra; 3) Relf Börgesson bodde i Leby. Först gm Ingiel Tollesdotter, andra gången gm Karin Andersdotter från Ö Hoga Stala.
J62 k154  Ingeborg Nilsdotter Munk f Kärreberg levde 1700 d St Hoga Tegneby barn: Lars, Olof, Reer1656. När mor Elin dog 1655 for Elin och systern Else till bodern Richard på gården Havrekrogen Hassing men han nekade dom både föda och kläder. Barfota och utan skor och nästan nakna tog de sig tillbaka till Bohuslän.1663. IM gm BO bodde på Valsäng. 1665 på Åkervik Stenkyrka. Året efter på en husmansplats Backe under Kärreberg, sedan på Ileberg i Tegneby. 1678 flyttade paret till St Hoga i Tegneby där de levde till sin död inpå 1700-talet . På sin ålderdom beskrivs IM som krympling. 16650621 i Gilleby. Anders Nilsson med sin svåger BOJ boende på Åkervik Tjörn presterade i rätten en skrift dess hustrur Else och Ingeborg underskrift 7 maj innevarande år . Härstammandes hederlige Henrik Jonsson med lagtingsrätten är begärt det om Ingeborg och Else Nilsdotter som är rätt lagvigda hustrur är barnfödda på Kärrebergs gård i Stala. Verterligt göres att deras salig mormor Ingeborg i Kärreberg var född av bondefolk så väl som henes salig man Reer Olsson Green på Kärreberg var född av bondemans dotter och var smed. Vartill allmoge svarade att de inte kände till bemälte äldsta Ingeborg och äldsta Nilsdotter här på Kärreberg. Fadern vid namn Nils Munk som uppges vara av jydsk adel och modern hette Elin Reersdotter barnfödd i Kärreberg som skulle vare en knapedotter. Modern hette Ingeborg Trulsdotter barn av en bonde benämnd Truls Germundsson i Hjälmvik på Orust.
j65 Anders
j67 Olof Rom Mellangård Tegneby
J68 Malin Reersdotter Rom Mellangård Tegneby 17370523. Skänker Malin Reersdotter ¼ mantal Rom Mellangård till mågen Jöns Olsson och dottern Kerstin Olsdotter som sonen Anders klandrar men efter förlikning avstår . En Anders Olsson hade klagat men genom 30 daler silvermynt i förlikningsgåva avstått från målet. Kerstin Olsdotter dog 17550613.barn: 1) Anders, 2) Kerstin
j69 Henrik Andersson d174x Gilleby Tegneby HA och KR syns ha övertagit Kerstins arv i Gilleby.1721: Kristen Reersson o.h.h Karin Tollesdotter, som är barnlösa, inbördes testamente, efter bägges död deras arvingar taga del efter lag.Kristen Reersson var bror till Kerstin Reersdotter.1721: Kristen Reersson bevisade att han betalt sin farbrors Kristen Kristensson i Gilleby och faster Rangela Kristensdotters barn deras del i Stala efter fastebrevet daterat 16871103, samt betala sina syskon Anders Reerson i Fläskum, Sigrid, Malin, Kerstin, Ingeborg efter skiftebrevet 17041002.Möjligen har Karin Tollesdotters arvingar övertagit gårdsbruket i Stala (skiftebrev 17220332)
j70  Kerstin Reersdotter f Stala / Gilleby d Gilleby Tegneby barn: Helge (Gilleby), Anders (Tingstad Hisingen),
J75 Börje Torstensson f1700 d17420707 Kungsviken Morlandagift 1)17241213: Anna Olsdotter f1695 Backa Morlanda d17260727 Backa Morlandagift 2) 17270430 Anna / Annika ? Olsdotter f1705 d1755 Kungsviken Morlanda
J76 Anna / Annika ? Olsdotter f1705 d1755 Kungsviken Morlandabarn: Anna Börjesdotter f17300716 d17660809
j77 Reer (Relf) Börgesson f  St Hoga Tegneby d1747före Leby TegnebyRB gift första gången med Ingial Tollesdotter med barnen: 1) Ingeborg gm Torbjörn Olofsson Otteslätt, 2) Maret gm Per Olsson Lunden, 3) Anna gm Torbjörn Olofsson Hogen Tegneby. Även bröderna Olof i Leby och Lars i Livetorp var gifta två gånger.RB övertog Leby 1696c, ½ hemman som brukats av Ivar Mattsson. 1720: Engelbrekt Jonsson N Hoga betalar till Reer Börgesson i Leby o.h.h Karin Andersdotter 40 d? Hennes fädernearv 3 ½ öresbol i N Hoga.
j78  Karin Andersdotter f St Hoga Tegneby d1744c Leby Tegneby 1747: Som förmyndare för framlidne Relf Börgesson i Leby omyndige son Anders Relfsson göra i oktober 1747 Olof Andersson i Hoga och Anders Nilsson i Burås det påståendet att hans styvfader Jöns Ingesson i Rööd (?) / Leby / måtte edligen bekräfta riktigheten av arvskiftet efter hans avlidna hustru Karin Andersdotter. Uppgiven egendom: 20 daler hos Sven i Kärra, 8 daler hos Siri vid Stranden, en rebba 6 d., häkla 4 d., 1 betsman 12 d., 2 lillsaxar 10d., 2 kardor 12 d., 1 brännvinsdunk 11 d., ett par beteslangar 6 d., 1 kjol med lås 0,16 d., huggjärn o,2 d., lampa 3 d.,1 bussa med skaft 0,3 d., Summa 25,8 d.,
j79 Christen Rasmusson f Skörtorp Stala d Skörtorp
j80  Ingedborg Jansdotter f17xx början
j81 Jon Nilsson f Säckebäck Stala levde 1734 1693 nr3 sid 245: skiftebrev 16720415. Rasmus Olsson måg till avlidne Hans Jonsson instämt Hans Jonsons broder Nls Jonsson tvist om bördsrätt till Säckebäck. Gården ansågs tämligen god och tvenne härpå kunna vara 1693 Olof Hansson Skaftö säljer till sin svåger Rasmus Olsson sin odelsrätt i Säckebäck. 1) Per i Varekil, 2) Relf Röra, 3) Rasmus Varekil, 4) Anna gm Jon Torstensson, 5) en dotter gm Truls Nilsson Rörvik, 6) Börta gm Sören Andersson Holm (dottern Dorotea avkomlingar i Lalleröd), Rom, Håv).
j82 N N  f Kil  Valla barn: 1) i41 Nils, 2)Johanna gm Torbjörn Esbjörnsson på Backen
j83 Sven Marcusson f1690c Varekil Nordg d1767c Varekil N  Stala BerlinSven Marcusson omgift med Elisabett Larsdotter, som födde två söner, Per och Lars. Elisabett därefter omgift med Sven Engelbrektsson.17520324. Nämns SM Varekilsnäs o.h.h Elisabett Larsdotter.
j84 Kerstin Persdotter f Trolltorp Stala d Varekilsnäs Stala barn: Sigrid Söbben Torp, Anna gm Nils Jonsson Säckebäck, Per Varekilsnäs (svärfar till Olof Gullbrandsson V Röra Långelanda
j85 Jacob Engelbrektsson  f  V Hjälteby Valla d1710c (1717?) Myggenäs Nedergård Valla,  g1706 med j86 tjsf
j86 Helvig Larsdotter f1679c Skåpesund Valla d17520425 Myggenäs Valla Släktdata barn: Anders dop 17071223Helvig gift andra gången med Bengt Eskilsson, Röd Ödsmål. Äktenskapet barnlöst och därför testamenterade Bengt Eskilsson till Helvigs barn och styvdotter från tidigare äktenskap. 1733. Inlämnades till rätten följande testamente. Jag undertecknad Bengt Eskilsson i Myggenäs under sunt förnuft m.mm. Om Guds vilja hädankalla mig så vill jag att min kära hustru Helvig Larsdotter få behålla för sig och de sina icke allenast hemmanet som vi tillsammans ägt och förvärvat av kronan köpt utan och härjämte i sin livstid all kvarlåtenskap utan något ander oc efter hennes död hennes barn och min styvdotter Karin Jönsdotter ärva lika med varandra. Vilket så min yttersta vilja bekräfta med min hands underskrivande. / Myggenäs 17330703 / Bengt Eskilsson. Vittnen Mikael Kock, Erik Andersson
j87 Reer Clementsson f1663c Mällby Valla d17381228 Mällby gm j88 17061118 gm j99 16961108Enrolleringslista Fröberg
j88 Anna Olofsdotter tjsf barn: 1) Maret, dop 1695, 2) Anna f1692
j97 Karin Helgesdotter d1718eft
j97 Nils Hansson f1652 Olsby Östergård Stenkyrka d1719c Nordvik Stenkyrka  Carlsson NH andra gifte med Maret Nilsdotter, f1695 Nordvik, d1764. Barn: 1) Jon Nilsson, sjöman, nämnd 1708, 1726. Flyttade till Amsterdam.
J98 Karin Helgesdotter d1718eftbarn med j98, alla födda i Nordvik: Hans d1735 Nordvik, Per f1680, d1750 Nordvik, Sven d1744 Nordvik.
j99 William (Wilhelm) Hansson f1650c Toftenäs Stenkyrka d17341002 Toftenäs Carlsson.1694: Olof Hansson i Kurlanda sålt till brodern William Hansson sin andel efter deras far. I lika motto har Hans Hutting? I Bö Orust sålt till svågern William Hansson.1680: Reer Gunnarsson i Krossen Valla som inte längre vidmakthåller hela gården upplåter till William Hansson ½ skattehemman Krossekärr. Wilhelms och Börtas son Per f1685c Toftenäs (d17210117 Toftenäs, gm Maret Nilsdotter f Nordvik) dog av sviterna från ett slagsmål. För dråpet anklagades Olof Hansson Kurlanda och hans son Olof. De friades i brist på bevis, då fadern påstod att hans son var huvudsvag. Tydligen var de uppgivna förövarna farbror och kusin till Per Wilhelmsson.
j100 Börta Anundsdotter f1665c  (1655?) Röra Stenkyrka d17340218 Toftenäs Stenkyrka Carlsson barn: Wilhelmsdotter f Toftenäs d 1700 Hed Stenkyrka; 2) Ingeborg Levde 17460603. Bodde Utäng Stenkyrka. d1750 Kjebane Stenkyrka3) Ingrid f1680c Röra Stenkyrka d1750 Kjebane Stenkyrka. 4) Per f1685c Toftenäs d17210117 Toftenäs: 4) Maret f1688 Toftenäs d1773; 5) Hans f Toftenäs d1740c Toftenäs; 6) Hans d.y f Toftenäs, bodde i Hammar Solberga. Levde 17410911
J101 j51 Anund Bryntesson Bamse f 1620 Röra Stenkyrka d1695 Röra Sörgård Stenkyrka . lagrättsman g1650  j102 Svensson aforum Nämndeman Tjörn 1661-1695. Ägde l jord i Grössby Ucklum. Begärde tillsammans med Olof Rasmusson i Hästekälla och Simon i Åker (tinget 16811025) lindring på innestående skatt av det fjärdedelen skattehemmanet Måssen för 2,5 år; “därest de ingen lindring kunde bekomma ville de godvilligen giva hemmanet till Kongl Majt och Kronan, vilket sedan enligt Landshövdingens beslut skedde”. Pantade till sig 16740427 1/2 Kjöleröd för 200 daler silvermynt av Torkel Rasmusson. 1645. Mål ABB lägrat Berete Jonsdotter (misstanke barnet är Truls Amundsson, Rörvik Stala)1673. ABB var berusad och grälande med länsman Johan Olsson på ett bröllop.
J102 j55 Ingegerd Jönsdotter f1632 Prästtorp? / Vräland Långelanda d Röra. Levde 1699 d1700 Carlsson barn: 1) Bamse f1646 d1729, 2) Christoffer f1652 d1725, 3) Börta f1655 d1734, 4) Gullbrand f1658 d1716, 5) Rasmus f1663 d1728. 6) Jöns Anundsson  f 1676 Röra Stenkyrka d1737
j103 Erik Björnsson f Mölneby Långelanda / Svanvik Mellangård 1660c d16991030 Svanvik Valla Självmord med kniv i magen. Orsak uppges att han ångrat att ha bytt till sig gården Svanvik och inte kunde få bytet upphävt. G1684.med j104. Andra gången gift med Marett Andersdotter, dotter till Anders Svensson i Ävja och hustrun Maret Olsdotter.1684 kom Tron Jonsson från Svanvik till Mölneby efter gårdsbyte med svågern Erik Björnsson.1694 sid 329. Erik Björnsson Svanvik visade med sin gamla mors tillstånd att han intet det ringaste av henne (Elin ?) sin styvfader bekommit mera än som honom dess salig far tillkommit. Så att hans syskon honom på sådant sätt intet har att fordra eller tilltala. 1706 sid 537. Tron Jonsson i Mölneby övertog förmyndarskapet för EB och EA:s dotter Ingrid Eriksdotter. Förvaltade då Ingrids arv 18C.29 ½ öresmt. Vilka 50 C. Tron Jonsson sätter i säkerhet så mycket av sin odel i Mölneby.
j104 Elin Arnesdotter f1667 Häggvall Övergård Valla d16971219 Svanvik N Valla gm j103 1684 Johansson barn: Björn, Börta, Elin, Anna, Ingrid. Johansson
j105 Ellert Börgesson f1670 Krossen d1736 Krossen Valla Släktdata
j106  Kristina / Christensa Bamsedotter f1670c Hovlanda Stenkyrka d17480411(17481217?) Krossen barn: 1) Per, 2) Bamse
j109 Håkon / Håkan Kristensson f1672 d172502xx Furusäter (Myggenäs?) Valla gm j110 17051214, gm j111 17021214 Släktdata HK gift första gången 16930106 med Sisella Svensdotter, som dog 1702. Hon var dotter till Sven Björnsson och Karin Olsdotter Furusäter (59-årigt äktenskap). Sonen Erik, från giftet med Sisella dog 17 år 1717.
j110 Guru Eriksdotter f Bråland Övre Valla d1739eft Furusäter Valla Svensson Släktdata barn: 1)Anders f1709, 2) Olof f1715, 3)Helge f1717, 4) Erik f1703, 5) Sisella f1705, 6) Erik f1720.1731. Efter denna rätts obligation den 9 oktober förekom nu hustru Guru Eriksdotter i Furusäter samt Olof Olofsson och Anders Persson. De anfört att de ha betalt Christioffer & uti 2 öresbol 12 daler silvermynt . Av 1729 tillika 7 daler 3% silvermynt . Erkännes i övrigt att hon lovat 19 dler för all lösören att hustru Guru alldeles fri m.m.
j111  Anders Andersson f1680 Lilla Askerön (Nedergård Sörgård) Valla d17590324 Lilla Askerön bonde riksdagsman Bergqvist 17080613: Anders Andersson på l. Askerön nu efter saliga föräldrar tillfallit ¼ mantal skattehemman Lilla Askerön med kyrkjorden inräknat nu för rätten med sin hustru Ingeborg Olsdotter har betalt sina syskon deras efter skiftebrevet uti arv till syster Regina och hennes man Sven Andersson 27 riksdaler silvermynt och syster Margareta och hennes man Anders Borgesson 27 riksdaler tillhopa 54 riksdaler silvermynt för halva skattegården Lilla Askerön. Den andra halvparten har Anders Andersson själv ärvt efter föräldrar.År 1705 har AA vid kyrkojordens tillträde betalt efter lagens dom av 16730503 taga 6 riksdaler silvermynt.1735 AA Lilla Askerön visade skuldsedel han fått av Jacob Olsson med pant i ½ mantal Kil på Tjörn och i lös egendom.Inteckningsärenden
j112  Ingeborg Olofsdotter f1686 (1696?) Lind Valla d17690621 Lilla Askerön Valla gm j111 17031004 , 17 år gammal. Barn: 1) Regina 2) Anna d.ä. F17040210, 3) Helge f17080802, 4) Greta f1710, 5) Christen f17130104 d1713, 6) Kirsten f1714 d1741 6) Jerp f1716c d1799 Lilla Askerön, 7) Gunilla / Gunnur d1718 d1789 Skåpesund Valla, 8) Anders f1720 d1769 Östra Röd Valla, 9) Olof, f1725 d1798 Stenung Norum, 10) Anna d.y. f1722. d1786 i Hjälteby, Valla
j113 Bertil Jönsson Torsby Tegneby
j114 Karin Månsdotter f Kärra Stala barn: Jens i Torsby, Henrik i Mölneby Södra Långelanda.
j115 Rasmus Helgesson f1652c Mölneby Långelanda d17120919 Mölneby Långelanda barn: 1) Ingeborg f16980419,2) *Anna f1701, 3) Jon f16950908. Faddrar till Ingeborg: Anders Engelbrektsson Mölneby, Jcob Larsson. Börta Persdotter Röd Långelanda, Elin Larsdotter Mölneby, Jöns Persson Ö Trätte.1689 nr 58 Björn Larsson i Mölneby mot Rasmus hustru Kerstin i Mölneby för att hon skällt Björns mor för subba och Björn för subbunge.1695 säljer Anna , Johanna, Olu och Börta Helgesdotter sina arvsandelar i Mölneby till brodern Rasmus Helgesson  i Mölneby. Samma år säljer Karin, Torber, Börta, Elin, Rasmusdotter samt Rasmus Björnsson å sin avlidna Maret Rasmusdotter deras andels tillsammans 2 öresbol i Mölneby (dessa var fastrar till köparen Rasmus Helgesson).1694: Rasmus Helgesson begär värdering av 2 öresbol i Mölneby; Karin och Torber närvarande. 1694. Rasmus Helgesson i Mölneby att han måtte tillåtas få under de 3 öresbol som han på sista ting blev andra gången uppb. Och för den skull att dessa 2 öresbol bliva lagligen värderade för 12 C. Öresbolet, dem Rasmus skall betala till hösten. 1694. RH tillstod attJon Henriksson i Hals honom lånat 60 C. Till att inlösa sin odelsjord i Mölneby, sätter i underpant 6 öresbol i Mölneby. 1693: Östen i Gunneröd, Simon i Ottestala, Anders i Vassö och Rasmus Svensson utbjuder sin odelsrätt till Rasmus Helgesson.
j117 Olof Olofsson f1642c ÖvreTrätte Långelanda d17220107 Ö Trätte Släktdata 1689 juni: Per och Olof Olsöner i Ö Trätte bevisade sig ha löst en panträttighet, som Simon och Engelbrekt Andersöner tillförne haft uppå ½ öresbol i Ö Trätte för 11 riksdaler silvermynt . Per och Olof ärvt efter sin far Olof Larsson en panträttighet på 1 ½ öresbol odelsjord i Ö Trätte för 25 riksdaler silvermynt har uti deras syster Karin och Olof av sin syster Maret.1689 nr 54. Per och Olof för några år sedan av sin farbror Reer Larsson i Sandbacka ½ öresbol i Ö Trätte för 8 riksdaler smr underpant tills betalning sker.
j118  Hälja / Helga Jonsddotter f 1680c Hals Långelanda 17460102 Hals S (bodde som äldre på Hals)Släktdata gm j117 16930924barn: 1) Olof f16960618 d17630128 Åsen Långelanda, 2) Lars f1698 d1698, 3) Ingeborg f17001125 gm Per Helgesson Burås Långelanda d1741, 4) Lars f1702 d1752 Röd Postgård Långelanda, 5) Sven f1705 d1705, 6) Sven f1702 d1730, 7) Per f1711, 8) Anders f1714 d1756 Stora Hals Långelanda, 9) Anna f1717, 10) MaretHJ gift andra gången med Anders Andorsson d1741 Stora Hals, inga barn.
j119 Rasmus Björnsson f1654 Tollungeröd Långelanda d17510713 Åsen Långelanda gm j128 1689 f1688. Björ Gunnarsson i Högenorum på hans barns vägnar pant 1/6 i Åsen. Jon i Tolungeröd erbjöd sig at inlösa även ¼ av Anders h. i Vassö odel. Rasmus Björnsson sade sig vara oförmögen till halva sin del inlösa det övriga. (Jom på sin hustrus vägnar).1689. Anders i Vassö på sin hustrus vägnar krav på Jon i Tollungeröd vilken såger sig ha betalt; vittne Kersti i Grenbacka hade sett Jon betala hos Lars Jonsson i Toggestala till Anders svärfar Björn Olsson.1689 feb nr 36. Jon i Tollungeröd k. Sin h. Halvsyskon Anders h, i Vassö och Rasmus Björnsson Åsen av för sin hustru mödernerätt 8 ½ riksdaler. Jon h. Tilldömd 3 d silvermynt lika del som halvsyskonen.1695 sid 389. Rasmus Björnsson Åsen, Anders Björnsson Vassö k. Till Jon Gunnarsson i Tollungeröd vedergällning för 2 öresbol i Tollungeröd som Jon givit till barnen. En inlaga Jon Björnsson i Mölneby 16700626 fodrat salig Björn Olssons barn skall få 2 öresbol i Åsen odel mot 2 öresbol i Tollungeröd. On Gunnarsson svarar att han inlöst av rätt odelsman Rasmus Larsson med 20 d til Jöns Gullbrandsson i Vräland, dessutom på Rasmus Larssons vägnar betalt 31 daler silvermynt .1695 sid 189. RB i Åsen och Anders Björnsson Vassö fordrar av Jon Gunnarsson i Tolunngeröd vedergällning för 2 öresbol odelsjord i Tollungeröd som Jon Gunnarsson givit sina sina barn därpå gården. För att bevisa sin rätt till en inlaga som Jon Björnsson i Mölneby skrivit 16700627 han uti rätten fordrat att salig Björn Olssons barn måtte gå 2 öresbol odelsjord i Åsen mot förskrivne 2 öresbol odelsjord i Tollungeröd. Härtill svarade Jon Gunnarsson att han själv inlöst denna odelsjord i Tollungeröd som han var berättigad av rätt odelsman Rasmus Larsson med 20 c och till Jöns Gullbrandsson i Vräland därförutan på Rasmus Larssons vägnar betalt 31 C. 1696 nr 8. RB Åsen på sin hustrus Ses vägnar till halva skattegården N Trätte som Björn Torgersson nu brukar och i pant innehar (begär återlösning)1701 sid 133. Olof Jonsson i Åsen kärar till RB i Trätte sv. Att han nu vill lösa ifrån honom halvparten uti halva gården Åsen som Rasmus i pant för 100 C. Till vilket Rasmus nekar att gården blivit värderat reserverat att RB bör igenlösa sin pant från Olof Jonsson med så många pengar han därpå tagit 100 C.
j120  Sigrid Engelbrektsdotter f1650 N Trätte Långelanda d17400526 Åsen Långelandabarn: Maret, Olof. Två tvillingar föddes 16921025, där pojken hade utväxt på huvudet och dog.1696 nr 8. RB Åsen bördsman på sin hustrus SE vägnar till halva skattegården N Trätte som Björn Torgesson nu brukar och innehar i pant. Begärde för rätten att honom måtte efterlåtas efter mötesmanna ordom få infrälsa denna halva gård N Trätte Långelanda. Björn Torgesson ansåg sig kunna vägra odelsmän till denna pantsatta gård och även hans kostnander i byggning. RB bör betala327 c för sin hustrus odelsjord. Nr 9: RB uppb. Denna halva gård N Trätte
j121  Sven Larsson Viddesjärde/Apleröd Ödsmål
j123  Olof Gullbrandsson f1670 Mulltorp Långelanda d1733c V Röra Långelanda 1723. Olof Gullbrandsson i V Röra vill vinna halva gården Mulltorp emedan hans mor Elin Aslagsdotter är syskonbarn med Kerstin Simonsdotter l Mulltorp.
j124  Sigrid Persdotter f1660c Varekilsnäs Stala d17301011 V Röra Långelanda barn: Anna Olofsdotter. Flera barn dog unga.
j125 Torkil Olofsson d Stora Askerön Norum
j126 Johanna Helgesdotter f1644c Kyrkofjäll Klövedal d17010804 Stora Askerön Norum släktdata
j127 Torbjörn Botolfsson d V Röd Valla (Mjörn)
j128 Sigrid (Siri) Reerdotter f1649c Lilla Askerön d17030620 (16900420) Röd Valla
K1 Hans Engelbrektsson levde 1666 Hälle Högås pyttipanna dombok dombok dombok 16630224 Tinget läst ett brev daterat 16540211 där Nils i Gunneröd och hans hustru har sålt sin odelsjord Hogen i Röra till Hans i Hälle. (Ej helt säkert HE som avses).16660206. Anders i Hogen har stämt husbonden Hans i Hälle Högås för att denne olagligen sagt upp honom från arrendet på Hogen. Anders visar med Torger i Häröd Röra och Olof Trondsson Ödsmål i torp att han betalt Hans 40 riksdaler för livstids arrende och 12 rdr i löpande arrende.
k11 Olof Svensson d1626 d17090307 Noddebacken Röra d16980416 Noddebacken
K17 K119  Anders Olofsson f1632 Söbben d1707113 Söbben Torp Släktdata 1632-1707: ägde 1/2 Söbben 1706: barnen Olof och Anders ärver en fjärdedel Söbben vardera. 17301223. Olof Andersson d.y (OBS två bröder Olof, d.ä = j9). I Söbben lät uppvisa sin systers Ingial (Ingegerd) Andersdotter utgivna kivittenser undertecknat av Anders Olofsson varuti han tillstår sig ha bekommit betalning för all den odelsjord han efter dess moder ägt i Söbben efter skiftebrev 13 D 19% silvermynt . Varföre hon sin jord till bemälte Olof Andersson som henne betalt därföre avstår. I likhet motto visas Anders d.ä skrift av den 17300216 vilken till vittne underskrift av Samuel Reuterberg som medels ovan bekänner att deras moder Karin Jönsdotter den 17/5 detta år bekänner fullmäktig betalning för all dess odelsjord han efter så väl sin moder som bröder Jöns samt 2 D. Salig broder Lars i Sund. Sammanledes den ¼ding Olof d.ä jämväl genom skifte dem emellan deras odelsjord delpart i båda 1/4ding, så att Olof d.ä intet äger något i Olof d.y fjärdingen samma ifrån sig sina arvingar dill Olof d.y och hans arvingar, att äga nyttja och bruka.Aggersteen j Söbön hadhe stembt sin hustrus sahlig manss fadher Anders Olson j Söbön, anlangandhe nogon heemgifft för hans salig sonnss twenne omyndige barn, som han fordradhe af bemälte Anders Olson j Söbön. Häremot at swara mötte förbemelte Anders Olson och inlagde uthj rätten ett skifftebreff anno 1661 den 28 aprilis af crohnones befallningzman medh laghrättet här på ohrten, hwar uthj han bewijser, at dee twenne barn Larss Andersson och Olle Anderssonn resteradhe på deras mödernearff ting smedby Söbben, 630224-4, 660206-7 16630224 Kyrkoherde Henrik i Tegneby stämmer Anders (Olsson d.ä.) i Söbben såsom borgensman för sin brorson Jon (Olsson) därstädes för skuld om 100 daler med resterande ränta, pengar som Anders döms betala inom en månad.
K18 K119 Karin Jönsdotter / Jonsdotter f1637c Kyrkebyn d17220415 Söbben Torp Släktdata KJ hade två bröder,1) Olof 2) Kjället f1625c d17100819 bodde Kyrkebyn.Barn med AO: 1) Olof f1665c d1735 bodde i Hogen Torp; 2) Lars, bosatt i Sund Högås; 3) Jöns; 4) Anna f1675c gm Lars Jonsson i Nävrekärr Röra 5) Olof d y f1679 d1745 bosatt i Söbben Torp; 6) Maret f1664 d1752 sinnesvag ogift; 7) Ingegerd gm Olof Olsson (nämnd i
k19  Bryngel Eriksson Hogen Torp
k20  Olu Christoffersdotter f f Höggeröd Torp d17040521 Släktdata
k21 Anders Jönsson f1615c d16960417 Ström, Torp Robertsson
k22 Åsa Andersdotter f1623c d1700 Ström Torp Släktdata barn: 1) Sven f1658 d1729, 2) Jöns f1659 d1718
K23 H1 Jacob Hansson se H1
K24 H2 Margareta Henriksdotter
k25  Torsten Svensson f1652c d17190207 Brunnefjäll Myckleby. Bonde Släktdata Avkortningslängd JohanssonÄgde halva Brunnefjäll 1695-1708. Kom från Röra?
k26 Anna Matisdotter f1644 Brunnefjäll Myckleby d17190522 Brunnefjäll Myckleby pyttipanna barn: 1) Mats Torstensson f1686c Brunnefjäll, d17190112 Brunnefjäll
k27  Lars Olofsson, f1617 Öberg Myckleby d17030107 Öberg Myckleby Johansson
k28  Anna Olofsdotter f1648 Töllås Torp d17171016 Öberg Myckleby Johansson
k29 Per Helgesson Kärr Myckleby
k31  Björn Olofsson
k32 (Anna Torbjörnsdotter?)
k35 Per Olsson f1570 Västra Röd Valla
k36 Gunnilla Svensdotter f1570c Nordgård, Lilla Askerön Valla, nämnd  1580
k37 Gullbrand Olofsson f1575c Livetorp d1629c Livetorp Tegneby
K38 Helga Olofsdotterbarn: 1) Olof Livetorp, 2) Jacob Skeppstala, 3) Jöns Vräland, 4) Anna Lalleröd
k39 Rasmuss Toggestala Långelanda d1630c
k40 Börta levde ung. 1570-1650
k41 Hans Andersson Skantorp Tegneby f1625c Skantorp Tegneby d1689 Johansson HA levde en tid på 1650-talet i Fläskum Tegneby innan han flyttade till fädernegården Skantorp där han några år delade bruket med (svågern?) Per Simonsson. Sedan drev HA gården ensam. Strax före sin död förordnade HA att sonen Torsten Hansson skulle ärva allt lösöre mot att denne och hans hustru skötte honom på ålderdomen och ordnade hans begravning. Torstens systrar, Sissela och Amborg Hansdöttrar, fick ärva 3 daler vardera. Hans var soldat under en tid.
k42 Ingeborg Torstensdotter f1625c Nävrekärr Röra d1685före Skantorp Tegneby barn: 1) Torsten f1655c bonde Skantorp; 2) Cecilia 3) Amborg
K43 Per Torgersson Holm Tegneby16650110: dombok mål 10: Jacob Svennungsson i Yttre Holm och hans dotter Kerstin åtalades för att de slagit smeden Per Torgerssons dräng Börje Larsson från Östra Holm på väg hem från kyrkan. Männen var berusade och Jacob anklagade Börje Larsson för att ha stulit hans eka. Jacob dömdes böta 2 mark för att han utdelat två slag med käpp och dottern för en örfil. Dessutom utdömdes fem riksdaler för att slagsmålet skedde under kyrkofriden.
K44 NN Jönsdotter Långeby Stala
k45 Nils Jonsson Varekil f1630 Hjälmvik Nordgård Stala d1712 Varekil Stala Berlin Efter Annas död gifter NJ om sig med betydligt yngre Karin Nilsdotter från Lunden Tegneby.Nils Jonsson (med rötter från S Hoga Stala och Röd Röra) köpte 1672 8 öresbol jord i Tavlebord, ej odelsjord. BJ flytter dit, där Anna dör. Varefter NJ flyttar till Varekil. Barn med Karin Nilsdotter bl a: 1) Nils Varekil gm Amborg Nilsdotter; 2) Anna Tavlebord gm Christoffer Bengtsson (tidigare i Hälleberg) 3) Elin gm Olof Olofsson Tveteberg.1701 sid 92. NJ i Varekil och hans son Jon Nilsson. Tillstod Jon Nilsson att hans far betalt honom för andelen i Tavlebord i Tegneby 25 C. Jon Nilsson avsäger sig all rätt både nu och efter faderns död till denna halva skattegården Tavlebord . Att NJs 4 barn med sista hustrun Karin Nilsdotter skall efter hans död av den äldste sonen Jon oberäknat det opåtalt njuta och behålla.
k46  Anna Olofsdotter f1635 (1630?) Varekil d1685 (Varekil Stala) Tavlebord Tegneby barn: Jon. Jon ”förnöjdes” av NJ med 25 daler silvermynt för dennes intresse i Tavlebord. Denna gård testamenterades till barnen i andra äktenskapet.
k47 Rasmus Jonsson f 1692 Varekil Stala   aforum ‘Friköpte ¼ mantal Varekil 1750. 1755, uppges att RJ i Varekil är ägare av Jacklefjäll
k48 Bengta Jönsdotter f 1715 Fläskum Tegneby levde Varekil Stala
K49 Rasmus f1590 d1643 Hoga Nedre Stala Sörensson
K50 Börta Amundsdotter f1600 d1617barn: 1) Jon f1625 d1697; 2) Olof f1630 d1707 1666 dombok. Den änka Börta Amundsdotter i N Hoga Stala kom för rätta vid hennes sida stod hennes tvenne mågar, söner Jon, Olle och Torsten och bekände att hennes yngste son haver uti ofärdsår utlagt för henne skatter och annan gods för hennes bruk framlade ett register som belöpte sig till 60 riksdaler 32 silvermynt som blev påtecknat. Torstens bröder stod något emot han här hemma hos sin moder och får ock bruket med henne och därför väl kan söka gods hos henne. Men eftesom deras moder begärt hennes yngste son måtte få förskrivning för sina penningar satte honom 4 öresbol jord hennes odel.
k49 Rasmus f 1590c d1640c
k50 Berette Amundsdotter levde 1666 N Hoga Stala
k51 Jöns Gullbrandsson f 1600c Livetorp Tegneby d1671 Vräland l69716630224 Jöns i Vräland stämde odelsfolken till Rålanda Tegneby enligt pantebrev 16601022 för en skuld 139 riksdaler. Med upplupen ränta 159 dlr. Vilket skall betalas inom ett år om inte panten skall tillfalla JG. 16660206 Jöns instämd för husröta och andra brister i kronogården Vräland. Jöns pålades att hålla storstuga med fönster och skorsten i skick.
K55 Jacob Olsson, d1654 MollösundNämnd so kyrkvärd i Mollösund 16540311. Var död 16540903 dår Per Fredriksson Brems, borgare i Marstrand, till kyrkan skänkte ett kläde som mottogs av änkan Johanna Andersdotter.
K56 Johanna Andersdotter. Enligt kyrkoräkenskaper var hon 16550704 skyldig kyrkan 5 ½ daler silvermynt för Jakobs begravning. Därav kan man anta att graven fanns inne i kyrkan.
k59 Jöns Gullbrandsson f 1600c Livetorp Tegneby d1671 Vräland l697 .Anklagad för trolldom och satt i häkte där han efter toryr avled. Efter döden förklarades han oskyldig.
k60  Ingeborg Rasmusdotter f1605 Toggestala Långelanda d1675c Vräland .Barn: 1) Maret f1635c d17040901 i Åker Myckleby; 2) Anna f1636d d17110403 St Hals Långelanda; 3) Kerstin f1638c d17181216 Ö Trätte Långelanda; 4) Malin f16421124 d17240221 Hästekälla Morlanda. Döttrarna hade odel i Rålanda (dombok 19610225 nr 32); 5) Bengta f1646c d17120427 Övre Trätte Långelanda. 6) Sigrid f1629 d1681c Krogeröd Myckleby; 7) Ingegärd f1632 d1700c röra Stenkyrka. IR omgift 1674före med Olof Olofsson.
k63  Sven Anderson Röd Röra f1610c d1685före Röd Röra Johansson 1685 Reer Jonsson Röd kärar till Sven Anderssons arvingar om odelslösen som SA blivit tillbytt av Halvar Svensson. Reer anser sig lika berättigad som SA.
k64 Kerstin Jonsdotter f 1625c (Hjälmvik Nedergård Stala?) / St Hoga Stala f1635c Röd Rörabarn med SA: 1) Jon f1659 d1740c bodde i i Röd; 2) Anders bodde i Röd; 3) Lars; 4) Maret f1655c d1732c gm Olof Jonsson i Röd; 5) Anna gm Jon Torgeirsson i Röd1685. KJ för sin andel i Röd som brodern Reer brukar. Tilldömd Reer emedan Kertins man äger jord från annan odelsgren.
k65  Sven Andersson Röd
k66 Kerstin Jonsdotter
k7 Hallsten f1610 d16910802 Halleröd Högås
k71  Tolle Börgesson f 1635c V Brattås d V Brattås Röra barn: Kerstin gm Anders Olsson i V Brattås; 2) Maret gm Sven (Erik?) Håkansson (vars son flyttade till Amsterdam).1662 Peder Sörensson i Kolstorp tillstår sin mor Gunborg Tollesdottter vid Kolstorp boende har sålt till sin brorson TB 1 öresbol och 1 penningbol i Brattås Röra s. Arv efter hennes far salig Tolle i Brattås betalning 15 riksdaler.1666. Gunborg Tollesdotter i Kocketorp intygar genom sin son Per Svensson därstädes, att hon för 25 daler sålt 1 öresbol och 1 penningbol odelsjord i V Brattås, som hon ärvt efter sin far Tolle Olsson därstädes, till sin brorson Tolle Börgesson i Västra Brattås, till vilken försäljning dennes far Börge Tollesson med sin äldste son Olof samtyckt. Ting i Hällsberg Stala 166602061689 nr 15.höstting. Tokke och Olof Börgesöner i Brattås besvära sig över sin svåger Thor Assarsson på Kungsviksmark för hans hotelser samt låtit sin brorson slå egen en dörr. Thor uteblev. 1690 feb nr 22. Thior Assarsson med hustru samtycke säljer hennes odel i Brattås 4 penningbol för 6 daler. OB detta med samtycke av samtliga syskon för det stora besvär OB haft för sin sjuka bror Lars Börgesson och givet ½ öresbol av Lars odelsjord. Härmed OB med hustru och barn råder över halva gården Brattås.1695 sid 449. Kerstin Hansdotter fordan på TB 12 daler för ruse? som hennes andra syskon skall ha fått föräldrar. Kerstin omyndig.1695 sid 450. Kerstin Hansdotter tillstod att TB henne betalt dess odelsrätt i Brattås 4 penningbol med 3 daler arv samt för det hon ärvt efter sin morbror Mattis Börgesson i daler 20 öre silvermynt.Gunborg Tollesdotter i Kocketorp intygar genom sin son Per Svensson därstädes, att hon för 25 dlr sålt 1 öresbol och 1 penningbol odelsjord i Västra Brattås, som hon ärvt efter sin fader Tolle Olsson därstädes, till sin brorson Tolle Börjesson i Västra Brattås, till vilken försäljning dennes fader Börje Tollesson med sin äldste son Olof samtyckt.
k75  Elling Gullbrandsson f1649 Gåre Torp d17190503 Gåre Johansson Ingalill Svensson Mantalslängd 1715: Elling brukar Gåre fortfarande och äger även mark i Hallerö Högås. Brukar gården enligt mantalslängden 1673 och taxeringslängden 1715. Ägde även mark i Halleröd Högås. Barn: 1) Kerstin Ellingsson f1670 Gåre. 2) Hans f1676c d16990401 Höggeröd Torp, 3) Jon f1679 Gåre d17080318 Stora Klevedal Torp, 4) Herman f1683 d17080318 Gåre
k77  Kristen Astensson f Dalby d Dalby Röra
k81 Rasmus f 15xx slutet d1652 före
k82  Berette Amundsdotter levde 1666 N Hoga barn: 1) Jon gm Börta Engelbrektsdotter , bodde N Hoga, 2) Olof, 3) Torsten, 4) Håkan, 5) Anna gm Lars Gulliksson Röd Långelanda, 6) Elin
k87 Jakob Larsson
K88 Johanna Andersdotter
k105 Björn Olofsson Ö  Brattås Röra
k106 Kerstin Engelbrektsdotter f Kolbuxeröd Röra d Ö Brattås Röra
k109 Relf  Trulsson / Tholsson f 1660c Lerskall? d1726 Lerskall Röra RT bodde 1686 på Slätthult och 1697 på Töllås. RT var sjuk 1725 och testamenterade att hustrun skulle under sin livstid bo på gården. RT härstammade från Morlanda
k110 Kerstin Ellingsdotter f 1669c Gåre Torp d1749 Lerskall Röra Yvonne 16900706 gm Reer Tholsson1731 juni. KE vitnar tillsammans med övriga personer om vad de hört om förre länsmannens Jon Jacobssons förolyckande i Hjältösund.Barn med RT: Gullbrand f1691 bodde i Dalby Röra först gm Gertrud Eriksdotter från Dalby; 2) Per bosatt i Noddebacken; 3) Hans bodde i Lerskall Röra
k111 Erik Christensson 1695 sid 399. Anton Christensson i Baggetorp sålt 2 öresbol i Dalby Röra flr 60 C till sin bror EC.16981023 . Anders Amundsson i Bön för 20 år sedan betalt salig Erik Christensson i Dalby för dess halva del i en fjärding i Bön för 57 C som EC haft i pant av salig Nils Olssons söner i Bräggestorp(?). Tillägnas Anders Amundsson pantebrev som Olof Christensson hos sig haver. Barn: Gertrud gm Gullbrand Relfsson Dalby i hans första gifte.
k112 Dotter t Tolle Börgesson?
k117 Jon Björnsson f Nävrekärr Röra
K119 K17 Anders Olsson d ä f1632 Söbben Torp d1707 Söbben Torp norman 1632-1707: ägde 1/2 Söbben1706: barnen Olof och Anders ärver en fjärdedel Söbben vardera.
K120 K18 Kerstin Jonsdotter f1637c d1724  aforum barn: 1) Olof Andersson f17665c , gifte sig 1695 med Kerstin Bryngelsdotter till Hogen 2) Lars (bodde 1712 Sund Högås) , 3) Maret f1664, sinnessvag d1752, 4) Anna f1670 gm Lars Jonsson Nävrekärr, 5) Ingegerd f1675, nämnd i dombok nd i 1698 års dombok då hon utsatts för systern Marets vrede, troligen samma kvinna som 1710 gifte sig med Olof Olsson, sedan okänd bostadsort.
k123 Niels Vognsen Munk f 1590 Östed /  v Hassinggård Jylland d1644 Kärreberg . NVM från Östed och V Hassinggård, Jylland, kom till Kärreberg 1620. Gift med Elin Green, Havrekrogen, som ursprungligen var en del av Hassing Hovgaard, som till 1620 ägdes av Lars Vognsen. Hans dotter Kirsten gifte sig medl Niels Nielsen Munk (Vinranke) (t 1626). Gården ägdes sedan av sonen Niels Vognsen Munk (f 1643),som gifte sig med Elin Green f1606, Gården övertogs av Niels Vognsens två söner Richard och Christen Munk. Tidskrift.dkVid arvskiftet efter Reer Olofsson Green 16311014 tilldelades Kärreberg Elin och hennes man. Nils Munk dog troligen 1644 då arvskifte skedde. Endast barnet Rikard var då myndig. Elin bodde troligen kvar på Kärreberg och dog 1665. Kärreberg pantsattes sedan till Margareta Hvitfeldt av döttrarna. Brodern Rikard återlöste gården för att åter pantsätta den till Hvitfeldt för 800 riksdaler. 1633: fick av sin mor en gård i Vester Hassing.
k124  Elin Reersdotter Green f1606  Rossön Kärreberg d1655 Kärreberg Elin Green bodde som änka troligen kvar på Kärreberg, hon dog 1656. Kärreberg pantsattes sedan till Margareta Hvitfeldt av döttrarna. Kärreberg återlöstes av sonen Rikard, för att sedan åter pantsättas till Margareta Hvitfeldt för 800 riksdaler. Vid tinget 1663 begärde Olof Reersson att få lösa in gården av Hvitfeldt, eftersom gården varit hans fäders gård och blivit olagligen sålt av hans systerdöttrar.Barn: 1) Rikard f1624c d16690921före , V Hassinggård Jylland,, gm Else Nielsdatter-Munk från Mölgard; 2) Christen f1628 d1663eft gm Else Kristine Krabbe från Olsnäs. De övertog Kärreberg; 3) Regitte, 4) Ingeborg, gm Börge Olofsson Junker; 5) Else gm Anders Nilsson Mörk
k135 k139 Reer Christensson f1663 före Gilleby Tegneby d1700 eft Stala Tegneby1682 jan dombok. Reer i Gilleby instämt Halvar och Anders i Stala Tegenby socken angående något arv efter hans salig syster Kerstin Christensdotter som hos bägge dessa bröder kvarstått. Framvisande ett förlikningsbrev 16730415. Varom Kersin är tillfallit i arv 82 riksdaler. Vidare 1675 var Reer på skiftet i Stala och fordrade på sin systers vägnar för samma arv som där hade stått uti 5 år belöpande till 19 riksdaler vilket han bekommit men nu begär den därpå löpande räntan ifrån 16750811 till 1682 beloppet 109 riksdaler vilket var påfört 4 örebol jord. Begär Reer som är sin systers arvinge brukepart 1685. mera i dombok. ”Per Kristensson kräver som arvinge efter sin broder, prästmannen Lars Kristensson (kaplan i Tegneby pastorat?), 7 tunnor malt eller korn av Kristens (Nilsson) arvingar i Gilleby. Kristens ä.nka Sigrid och son Reer hävdar, att de ej bör återskaffa mer än 3 tunnor, eftersom förre svorenskrivaren Per Andersson till sig hemfört 4 tunnor av samma säd ….” Almegius Ting Smedby 16630224 1709. Christen Reersson i Stala (Tegneby) visade för rätten köpebrev 17000614 efter skiftet tillhandlat sigsig 6 öresbol odelsjord i Stala, Sin syster Ambor Nildsdotter(?) ½ öresbol 17000614, Sigrid Olsdotter i Gilleby sin andel tillhopa 1 öresbol 4 penningbol för 10 C. Christen Reerssons syster Karin dess 3 öresbol för 2 C och dess bruk dess pb. För 5 C efter den 17051015 har Christen Reersson betal Olof Kroksson i Hästlägg 6 C 12 öre sin odel i Stala det Christen har inlöst 3 penningbol.Barn: 1) Kristen, 2) Anders, 3) Malin gm Olof i Rom Tegneby, 4) Ingebor Reersdotter gm Olof Tollesson i Gilleby,
K153 j61 Börge Olofsson Junker d1702eft Leby Tegneby Härstamning för ofrälse Olof är okänd. Möjligen från Marstrand där hans bror Olof Ruut bodde 1683. Möjligen kan, och hans svåger Anders Nilsson, härstamma från Jylland. BOJ och IM levde 1663 på Valsäng Klövedal och 1665 på Åkervik i Stenkyrka. De bosatte sig på Backa under Kärreberg i Stala 1665 för att 1678 flytta till Hoga i Tegneby (Kanske också ett mellanspel i Brottby och utrikes).. 1702 kom han till Leby Tegneby där han dog några år senare. Där fanns det inte bränsle på gården för att kunna koka maten. BOJ hade stora skulder och höll sig undan hos brodern när fordingsägarna kom. 1680. Olof i Forsa Stenkyrka stämde BOJ för att denne 17 år tidigare drivit bort hans far från gården Forsa.16871103 Olof Persson i Hoga stämde sin styvfar BOJ för slagsmål. Så antingen har BOJ eller IM gift sig två gånger.¨BOJ i Valsäng resterade för två års skatt för gården till Margareta Hvitfeldt. Fogden till Sundsby menade att BOJ förbrutis sig ”taga gården”, i synnerhet som han olagligt sålt hö. BOJ klagade att han först måste betala kronans skatt men lovar att betala sin skuld till Margareta Hvifeldt före kyndelsmäss. Ting i Häggvall i Valla socken 12 januari 1665 nr 15Dansken Anders Nilsson Mörk och svågern Börje Olsson i Åkervik Stenkyrka anhöll om frejdbevis för sina hustrur, Ingeborg och Elin Nilsdöttrar Munk. Allmogen intygade att systrarna var barnfödda i Kärreberg av äkta föräldrarna adelsmannen Nils Munk, av dansk härkomst, och hans hustru Elin Reersdotter. Hon omtalas vara född i Kärreberg som dotter till knapen Reer Olsson och hustrun Ingeborg, dotter till bonden Truls Amundsson i Hjälmvik. Ting i Gilleby Tegneby 16650621 1665 stämmde Erik Wilhelmsson i Marstrand Reer Germundsoon i Korsgård för ett lån 60 riksdaler specie. Reer ville bara betala halva lånet eftersom andra halvan uppburits av BOJ i Brottkärr (?). Eftersom denne befann sig utomlands och Reer var borgensman ålades han betala hela lånet. Ting i Bro Morlanda 16660208 barn till BOJ: 1) Lars Börgesson f1670c d1741 bosatt i Livetorp. Andra gången gm Börta Larsdotter; 2) Olof Börgesson bodde i Leby Tegneby. Andra gången gm Rangela Sverkersdotter från Ö Brattås Röra; 3) Relf Börgesson bodde i Leby. Först gm Ingiel Tollesdotter, andra gången gm Karin Andersdotter från Ö Hoga Stala.
k154 J62  Ingeborg Nilsdotter Munk f Kärreberg levde 1700 d St Hoga Tegneby barn: Lars, Olof, Reer1656. När mor Elin dog 1655 for Elin och systern Else till brodern Richard på gården Havrekrogen Hassing men han nekade dom både föda och kläder. Barfota och utan skor och nästan nakna tog de sig tillbaka till Bohuslän.1663. IM gm BO bodde på Valsäng. 1665 på Åkervik Stenkyrka. Året efter på en husmansplats Backe under Kärreberg, sedan på Ileberg i Tegneby. 1678 flyttade paret till St Hoga i Tegneby där de levde till sin död inpå 1700-talet . På sin ålderdom beskrivs IM som krympling. 16650621 i Gilleby. Anders Nilsson med sin svåger BOJ boende på Åkervik Tjörn presterade i rätten en skrift dess hustrur Else och Ingeborg underskrift 7 maj innevarande år . Härstammandes hederlige Henrik Jonsson med lagtingsrätten är begärt det om Ingeborg och Else Nilsdotter som är rätt lagvigda hustrur är barnfödda på Kärrebergs gård i Stala. Veterligt göres att deras salig mormor Ingeborg i Kärreberg var född av bondefolk så väl som henes salig man Reer Olsson Green på Kärreberg var född av bondemans dotter och var smed. Vartill allmoge svarade att de inte kände till bemälte äldsta Ingeborg och äldsta Nilsdotter här på Kärreberg. Fadern vid namn Nils Munk som uppges vara av jydsk adel och modern hette Elin Reersdotter barnfödd i Kärreberg som skulle vare en knapedotter. Modern hette Ingeborg Trulsdotter barn av en bonde benämnd Truls Germundsson i Hjälmvik på Orust.
k155 Anders Jansson N Hoga Tegneby d1731
k156  Gunnela Olofsdotter N Hoga Tegneby
k157 Rasmus Nilsson Skörtorp Stala
k158  Börta Christensdotter f Skörtorp d Skörtorp Stala barn: Tolle, Christen
k159 Jon Jakobsson Rom Ö Tegenby
k161 Nils Jonsson f Säckebäck d Säckebäck Stala Dombok 1665: Anders och Hans i Säckebäck instämt sin yngre bror Nils i Kile Valla socken om någon jord i Kile som är arvfallen efter deras mor, vilken jord nu Nils brukar mot sina bröders vilja. Häremot att svara deras far Jon sade sig vara en gammal man och begärde att få sitta med sin yngre son på livstid och när han med döden avgår kan skifta jorden sig emellan. Som det nu befinnes att Jon är gammal utlevad man och ännu sitter änkeman bör jorden mot hans vilja delas. Anders påstår att framför någon måtte efter sin fars död vara närmast framför sin yngre bror Nils efter lag kap. 7. Den yngre brodern Nils är troligen bosatt i Säckebäck, identisk med k161 Nils Jonsson.Gm dotter till Sven Markusson Varekilsnäs Nordgård 173606xx ? Avkortningslängder
k162 Elin Tollesdotter f Varekilsnäs d Säckebäck Stala abarn: j91 Jon
k165  Marcus Svensson f1647 Varekilsnäs Nordgård Stala. Levde 1728 Berlin Johnard Bror till k247 Per Svensson VarekilsnäsMarkus lämnat bruket Varekilsnäs Nordgård 17280408 för sin höga ålderAvkortningslängder
k166 Maret Tollesdotter f1680 Varekilsnäs Stala d1760 Varekilsnäs Nordgård Stala barn: Sven, Olof, Kari, Anna, HindrikDombok 16880214 nr 30-34: Maret hade 6 öresbol i Varekilsnäs. Marcus Svensson löser 6 öresbol i Varekilsnäs S för 90 riksdaler. Rasmus erhåller 39 riksdaler, Kerstin 19 riksdaler. Salig Elins del står till godo. Stora Kerstin fick intet för det tidigare hon fått för mycket. Maret själv 19 riksdaler.
k167  Per Andersson Trolltorp f1647c Kyrkoröd Stala d1727 Trolltorp Stala barn: j84 Kerstin, Anders gm Anna Marcusdotter Varekilsnäs.
k169 Engelbrekt Andersson f16420915 V Hjälteby d17280206 V Hjälteby Svensson tjsf
k170 Gunnu (Guru?) Jakobsdotter f16490406 Fjällebro Övre Valla d17170922 V Hjälteby Valla Svensson
k171 Lars Kristoffersson f1656c Holma Stångenäs d17080318 Skåpesund Valla Släktdata LK 1699 omgift med Olu Andersdotter Släktdata
k172  Kerstin Andersdotter
k173 Clement Jonsson f1631c Stenungshus Norum d17000518 Mällby Valla Släktdata
k174  Anna Jonsdotter
k193 Hans Nilsson. f Olsby Östergård Stenkyrka,d1671 dombok Calrsson HN Olsby instämt sin granne Nils i Olsby för en mätning på deras åkerjord m,m, Framkom för rätten den änka Ingeborg på Ableröd uti Valle socken 1/4dings hemman och fordrade att Rasmus Torkildsdotter som är fäst vid hennes dotter och skall hålla bröllop på söndag och fått fasta på allt sammans fjärding part. Klagande nu för rätten att han är emot henne och icke uppehåller henne med föda och fastighet som han har lovat m.m.
K194 Anna d1691g
k197 Hans Willumsson Brems f Toftenäs d1691 Toftenäs aforum barn: 1) William, Toftenäs 2) Per, 3) Olof i Kurlanda, ) Lars , 5) Ingrid, 6) Anna gm Per Andersson Toftenäs
k198 Anna Toresdotter (styvmoder?) f Kurlanda Krogsdal? d 1691eft
k199  Anund Bryntesson Bamse f 1620 Röra Stenkyrka d1695 Röra. Lagrättsman g1650  j102 Carlsson aforumAB tilltalad för en tunna olja men nekar. Olof Ambjörnsson i Dyreby, Anders Simonsson Hovlanda sett AB för 18 år sedan komma till Toftenäs strand och sälja med båten. Och följa med i båten skeppare Per i Toftenäs. Kerstin Jonsdotter (Green gm Per Wellomsson Olsby) svarade så sant hon lever har AB varit och tagit samma olja i hennes hus i Toftenäs.
k200 Ingegerd Jönsdotter f1649 Vräland d Röra. Levde 1699 barn: Börta Carlsson barn: ) Bamse f1650c Röra Stenkyrka ; 2) Kristoffer f1652c Röra; 3) Börta f1655 Röra, d1734, bodde i Toftenäs Stenkyrka; 4) Gullbrand f1658 Röra; 5) Brynte f1660c Röra d17440921eft, levde då i Hovlanda Stenkyrka; 6) Rasmus f1665 Röra d1728 Kärrslätt Stenkyrka. /) Nils f1670 Röra. D1734 Röra. Bodde i Kärrslätt, flyttade mellan 16980307.16991208 till föräldragården. Liksom Rasmus ogift. Jöns f1676c Röra d17361101 Svanvik Valla.
k201 Brynte Bamsesson Hallsbäck Uppegård Klövedal f1600c  (1595c?) d1660 Röra Sörgård Stenkyrka Klövedal Strandfogde   Svensson Levde i Hovlanda, och i Röra. Lagrättsman Tjörn 16240925 -16521217. Strandfogde på Tjörn 16470716. Bytte till sig 163102-17 12 öresbol Krossekärr från Margareta Huitfeldt mot 12 öresbol “Vestere Haggestorp”, (hustruns odel). Bytte till sig 16470716 gården Röd i Långelanda socken mot 16 öresbol Skalbred i Grinneröd socken, som “iej er eijendes”. Ägde frälsegåden Skällebred i Grinneröd, Röd Morlanda och Röd Stenkyrka
k202 N Nilsdotter f Haketorp?)
k203 Jöns Gullbrandsson f 1600c Livetorp d1671 Vräland
k204 Ingeborg Rasmusdotter f1605 Toggestala d1620 d1704102675c Vräland
k205 Björn Jonsson f1630c Mölneby Sörgård Långelanda d1675c  Svanvik Valla 1665 Björn Jonsson Svanvik pant på Olof Jonssons gård i Stenkyrka-
k206  Ingeborg Wilomsdotter / Wihelmsdotter f1620c Toftenäs Stenkyrka d17041026 Svanvik Valla Johansson
k207 Arne Olofsson f1630c Häggvall V alla d1690 Häggvall aforum Svensson AO stämde Jöns Staffansson och Anders Bryngelsson i Hövik 16861001 för att de hade dödat hans svin som kommit in in på en åker.
k208 Sigrid Jakobsson f 1635 Aröd Stenkyrka d1710 Mölneby Uppegård Stenkyrka
k209 Börge Larsson f1635c Krossen d17000126 Krossen Valla
k210  Kerstin Persdotter f1650c Ö Holm Tegneby d Krossen Valla
k211 Bamse Kristoffesson f1630 Hovlanda Stenkyrka  d1703 Hovlanda. Lagrättsman 1640-talet. Bamse löste ut sina syskon från 1/4 mantal Hovlanda.1703 anförde BK klagomål mot grannar på andra halvan av gården.
k212  Elin Hansdotter barn: 1) Hans bodde i Hovlanda gm en dotter till Olof Persson i Krog; 2) Sigrid; Erik bosatt Krog gm dotter till Olof Persson i Krog; 3) Kristansa f1670 d1748 gm Ellert Börgesson i Krossen.
k217 Kristen Håkansson f1646c Bråland Valla d17090329 Bråland Övre Valla Svensson
k218  Ingrid Helgesdodotter f1
k219 Erik Guttormsson Bråland Valla f1642c Bråland Övre d16960328 Bråland Övre Svensson
k220 Börta Jacobsdotter f1642 Övre Fjällebro Valla d16990429 Bråland Övre Valla Svensson
k221 Anders Reersson f1650c Nedergård Sgrd Lilla Askerön d1691 Lilla Askerön Valla. Bonde Bergqvist1691: Anders i Evja, Anders Börgesson i Utäng förmyndare för Anders Reerssons barn fordrar av Helge Brun Svanesund 14 riksdaler.1673: Anders Reersson på tinget begärde att få ett gammalt dombrev av år 1623 omskrivet. 1680: Anders Reersson instämt Anders Persson instämt Per Håkansson i Bråland för att han kallat honom för kältring. Uppgörelse i godo. Per Håkansson återkallade sina ord. Barn: Anders ff1660 d17590323 bodde på Lilla Askerön gm Ingeborg Olsdotter från Rörvik Valla; f1686 d17690602; Margareta f1685c d1745 gm Anders Björnsson Stora Askerön f1683 d1735.
k222  Ingeborg Andersdotter f1650 Björneröd Myckleby d Lilla Askerön Valla
k223 Olof Gregersson f1652 Rörvik Valla d 1711 Lind / Rävo Hålta OG bor i Rörvik till 1708 då han flyttar tll sin gård Lind. Efter en tid flyttar han till Rävo på Inland. Enligt en släktgren så inträffade på ett bröllop, där stämningen var hög, att kaplanen Herman Nilsson lurade till sig köp av Rävlanda gård, eftersom Tjörn saknade kaplanboställe. Hustrun och barn knorrade varvid Olof svarade att ”i ska snart få gård”, Varefter han for till Inland och köpte Rävo.Olof förband sig att efter faderns död genast avstå Rörvik till brodern Anders och själv överta Lind. Olof blev nämndeman efter fadern och Anders blev strandfogde över Tjörn.1727. Nämndemannen Tolle Olofsson i Lind uppvisade ett avhandlingsbrev daterat 17270106 skrivet av dess fader Olof Gregersson i Rävo på Inland och hans moder Guru Helgesdotter samt Tolle Olofsson och hans svåger Anders Andersson. Varmed tillkännagives att av föräldrarna Greger Olofsson och Guru Helgesdotter så skola deras barn Tolle Olofsson och Anders Anderssons hustru Ingeborg Olofsdotter ha var sin gård; Tolle Olofsson Rävo och Ingeborg skall ha Lind.
k224  Gunnur Helgesdotter f1650c (Toröd Jörlanda?) Rävsal Valla GH uppges ha tillfört 1 mantal till boet.
k225 Jens Bertilsson f Torsby d Torsby Tegneby
k226 Beret
K229 Helge NNbarn: Anna , Johanna, Olu och Börta Helgesdotter
k231 i9 Per Olsson f1640c d1716c Ö Trätte Långelanda philip
k232 i10 Bengta Jönsdotter f1646c d17120427 Övre Trätte Långelandabarn: 1) Cecilia f167601xx d17650304 Östra Burås, Långelanda (begravd i krykan) , 2) Kerstin d1667c d1718, 3) Helga f1669 Trätte, d17550917, i Gäddestala Myckleby,  4) Ingeborg f1672c Trätte, d1754 Västra Röd Långelanda, 5) Olof f1680 Trätte, d1748 Stora Hoga Tegneby, 6) Jöns f1682 Trätte d1761 Fläskum Tegneby, 7) Lars f1685 Trätte, d17650906 Krogeröd Myckleby, 8) Ingeborg f1688 Trätte, d1738eft Långelanda, 9) Anna f1690 Trätte, d17400921 Grenegård Långelanda.
k233 j17 Olof Larsson f  Ö Trätte Långelanda f1600c d1648OL hade en bror, Reer Larsson, i Sandbacka i Ucklum
k234 j18 Ingeborg Persdotter  f1606c Västra Röd Långelanda d16971015 Ö Trätte Långelanda Ingeborg Persdotter f1606c V Röd Långelanda d16971015 Ö Trätte <j149 >l595 barn: 1) Olof bodde i Ö Trätte 2) Per bodde i Ö Trätte gm Kerstin Jönsdotter från Vräland 3) Karin 4) Lars 5) Maret  / Marit f1634 d17080318 gm Björn Engelbrektsson Knöde
k235 Jon Henriksson f1634c Hals d17141109 St Hals LångelandaJon sedan omgift med Börta Hälgesdotter.
k236  Anna Jönsdotter f1636 Vräland Långelanda d17110403 Hals LångelandaFörst gm Lars Börgesson. Omg med k235: barn: Hindic, Helga Trätte långelanda; Anna Hals Långelanda
k237 Björn Olofsson f 1600c Åsen Långelanda d 1669 Tollungeröd Långelanda BO omgift med Elin Rasmusdotter, syster till Maret. Födde en dotter gm Jon Gunnarsson, bosatta i Tollungeröd. Elin tycks ha varit 15 år när Maret dog. BL kom med giftet till Tollungeröd.
k238  Maret Rasmusdotter f  Svenungeröd d1656c Tollungeröd Långelandabarn: Rasmus Björnsson Åsen, Elsa gm Andersson i Vassö Myckleby 1695 . På MRs vägnar tillsammans med Torbor, Börta, och Elin Rasmusdöttrar säljer sin andel i Mölneby för 20 C till Rasmus Helgesson vilken samtidigt löste ut sina sex systrar med 10 C öresbolet.
k239 Engebrekt Toresson N Trätte Långelanda
k240 Ingegerd Börgesdotter
k245 Gullbrand Olofsson f1635c Åsen? Mulltorp Långelanda d Mulltorp Långelanda .  Försvann krigsåret 1676. Bror till Jöns Gullbrandsson Vräland aforum dombok Dombok 1665. Tolle och Gullbrand (Olofsson) i Livetorp med Jon i Håv, stämmer sin granne Rasmus (Henriksson) på Hagen om en kvarndamm som denne förstört. Kristen och Reer i Gilleby bevisade, att Rasmus ej lidit någon skada av Livetorps kvarndamm. Rasmus döms utge skadestånd om 3 mark för att han högg sönder fördämningen.1666. Karin Simonsdotter, dotter till Simon och Sigrid i Mulltop vilka sålt halva gården Ö Röra till Daniel Bildt 1665017. Hennes mor var sise systerbarn Karin farbroder Aslag.1669. Gullbrand Olsson Mulltorp instämt sin morbror Rasmus i Röra Långelanda för 4 öresbol Gullbrand Olssons moders sanna odel med 1 öresbol som Gullbrands far Olof i Livetorp pantat sig till =5 öresbol. Som Rasmus brukar men Gullbrand vill ha i besittning.1669. Börje Aslagsson i Näs lån av Anund i Åker Myckleby och sagt sid odel i Mulltorp i underpant.1669 tillstod Börge att Gullbrand som bodde i Livetorp men nu bor i Mulltorp som stod utsatt hos Björn Henriksson i Dyrtorp och graverar Mulltorp med 40 riksdaler.1689. Anders i Krosseskär på sin h. halvbror Jacob Aslagssons vägnar fädernearv i Mulltorp att fordra och hos sin svärmor Gertrud Månsdotter i Berg efter sin h. Tvenne syskon i Mulltorp. Kerstins och Elins begravningskostnad avdragen med 7 riksdaler.
k246 Elin Aslagsdotter f 1646c Mulltorp d17080626 V Röra Långelanda barn: 1) Olof levde i V Röra , 2) Ingeborg
k247 Per Svensson f1640c  Varekilsnäs Nordgård Stala. D1710c Varekilsnäs1706: PS instämt sin måg Krok Björnsson.168810xx: Anders Jönsson Kila Flatön gjort ett mågskifte med Per Svensson Varekilsnäs på deras hustrus vägnar jordbyte. Åsa Olofsdotter erhåller i öresbol i Varekilsnäs. Dordi erhåller rätt odel i Kila,1706: Östen Persson Utegård begärde att Per Svensson Varekilsnäs intyga att Östen betalt för 2 öresbol odelsrätt i Utegård. PS svarade att han för sin hustrus odelsrätt i Utegård bekommit betalning.1696: Olof Persson i Varekilsnäs huru hans morbrors dotter Sigrid Björnsdotter, samt hennes barn är döda och efter sig lämnat ¼ mantal skattehemman i i Varekilsnäs och barnens far Östen Persson till samma odelsjord är främmande – anser sig Olof P närmast att lösa. Östen svarade att han är sina barns rätta arvinge. Tilldömdes Olof Persson.1686 sid 628: Gro Engelbrektsdotter har 1671 bortpantat en skogsteg till PS för 4 riksdaler.
k248 Åsa Ofofsdotter f1640c Utegård Röra barn: Olof Varekilsnäs, Sistella gm Krok Björnsson, Sigrid gm Olof Gullbrandsson Röra Långelanda.
k251 Hälje (Helge) Alfsson levde Kyrkofjäll Klövedal f Kyrkefjäll d1688före, Svensson Kristiansson 12 ½ öresbol Kyrkefjäll i arv. Kyrkvärd.
k252 Rangela / Rangilla (Ragnhild) Olofsdotter f1602 (1608?) Lilla Askerön (Myggenäs?) d16910105Kyrkofjäll Klövedal Beltsen barn: 1) Olof Helgesson f1634 d1695, 2) , 3) Krok Helgesson f1632, 4) Anna Helgesdotter f1640c d1718, 5) Kerstin Helgesdotter f1652 d1729 (? gm Nils Persson Kollungröd, med barnet Olof Nilsson Svanvik Valla?), 6) Johanna Helgesdotter .
k253 Bodel (Botolf) Rasmusson f1607c Dale Morlanda d16970504 Röd Mjörn Valla
k255 Reer Olofsson f Nedergård Sörgård L Askerön Valla d1666c  ( d1680? ) Nedergård Lilla Askerön VallaBergqvist
k256 Anna Olofsdotter f Nedergård Lilla Askerön Valla d1691 Nedergård Sörgård Lilla Askerön Valla Bergqvistbarn: Olof, Anders; Jerp, Sigrid d.ä., gm Rasmus Larsson Aröd,;Kerstin gm Anders Börgesson Utäng; Börta (dog f1685före) gm Inge Persson Hvalsäng ; Sigrid d.y f1649c gm Torbjörn Botolfsson Röd Valla; Dordi f1654 d17340115 gm Ander Håkansson Höviksnäs.
l33  Olof Olofsson Söbben Torp f1585c d16730425före bonde
l34  Maret Olofsdotter d 16730415c Söbben Torp , boskifte 17590407barn: 1) Amund d1689före dombok 1689 21/6n18), Jon, 2) Anders f1632 d1707 Söbben ( 6 barn, bla två söner Olof som fick ¼ Söbben vardera) , 3) Lars d1680 Söbben, Marit, (bodde i Torp enl dombok 1673), Gunnela (i Torp, dombok 16701025)
l35  Jöns Kiälsson
l43 Anders Olsson Kärra Röra
L51 Mats Olsson f1601 Myckleby d1677 Brunnefjäll Mycklebybarn: Johannes f1640 Myckleby, 2) Anders f1642 Myckleby d1721 Myckleby, 3) Anna f1644 Myckleby d1719 Brunnefjäll16650110 nr 8 Befallningsmannen stämde Per Olsson i Hede i Myckleby för att hot att, om kronotjänare kommer till honom för att mäta ut förfallen skatt, skall han lägga dem för sin dörr. Skogsfogden Olof Hofman har med lagrättsmannen Jöns Bertilsson i Torsby och MO i Brunnefjäll i Pers frånvaro hämtat 2 unga oxar i dennes hage och fört dem till Hällebol. Dit har Per kommit och velat återlösa dessa.. Tjsf
l52 Ingeborg d1669före Brunnefjäll Myckleby barn: Anders Matsson Edet under Brunnefjäll (1644-1721) gm Elisabet Bruhn, kyrkoherdedotter efter Anders Helgesson Myckleby.
L55 Olof Helgesson f1620c Töllås Torp dombok dombok
l61 Olof Börgesson f1610 tjsf 16671029 nr 4. OB uti Utegård stämmer Olof i Strand för hans hustru (SB) efter sin far Björn i Kila på Flatön har ärvt, nämligen 7 penningbol i Strand. Svaranden nekade inte till att SB och hennes syskon ärvt detta och lovade betala 4 daler utöver de 6 daler han redan erlagt i pant för denna jord.
l62 Sigrid Björnsdotter f Kila Flatön Morlanda
l81 Anders Bryntesson f1590c d1670c Skantorp Tegneby. Riksdagsman bonde Johansson AB tycks ha gift sig omkring 1610 och då övertagit Skantorp. Levde innan i Fläskum Tegneby.1628. AB fick armen avslagen av grannen Simon i Lunneslätt, som fick böta 7 daler för misshandel. 1648, AB en betrodd man som utsågs att delta i herredagen i Oslo 1648.1659. AB:s hem plundrat av norska soldater som tog kläder och vävnader.1666. AB sålde en häst till länsmannen Hans Mattsson. Vid tinget i Gilleby slet sig hästen ur stallet och gick tillbaks till Skantorp. AB ledde hästen åter till tinget men länsmannen ville låta köpet återgå. AB gjorde vårarbete med hästen men Hans fick inte några pengar utan klagade vid tinget i Hälleberg att han varken sett häst eller pengar. AB lovade genom sonen att snarast betala tillbaks.Barn: 1) Hans, f1620c d1689; 2) Guru, förmodligen gm Per Simonsson, som en tid bodde på Skantorp. 3) Berette f1630före 4) Regine f1630före
l82 Anne Skantorp Tegneby (en gissning: dotter till bonden Hans i Fläskum Tegneby)
l83 Torsten Simonsson f1590c d1655c (1665?) Nävrekärr Rörabarn: 1) Simon d1685före (Genom arv och köp ägare till 8 öresbol odelsjord i Nävrekärr). Hans dotter Maret mördades 1681 i Nävrekärr av en berusad soldat med värja. Hon dog några dagar senare av såret).; 2) Torbjörn; 3) Ingeborg gm Hans Andersson i Skantorp; 4) Anna i Ödsmål; 5) Börta i Höggelid; 6) Åsa16810916 Ting Hällsberg. Mål mellan Simon Torstensson i Nävrekärr och ryttaren Per Hansson angående Marets död. Åsa framhöll senare att hennes bror uttalat en önskat att kyrkan skulle ha de 18 riksdaler som han fått som böter av ryttaren som stack ihjäl hans dotter. 1685. Åsa i Kalseröd, Ingeborgs barn i Skantorp , Börtas barn i Höggelid kärande, Anders Henriksson Nävrekärr svarande. Odelsrättighet 1/3 del i Nävrekärr. Emedan Anders och hans hustru är helt främmande till denna odel. Anders Henriksson svarar att hans hustru ärvt denna odel efter sitt barn som är avlat efter deras bror Simon, vilken av sina syskon efter köpebrev inlöst. 1693 sid 238. Åsa i Kalseröd kärande , Anna i Ödsmål, Anders Olsson i Nävrekärr svarande , odelsrätt efter hennes fas TS och bror Torbjörn Torstensson. Anders Olsson bemötte med köpebrev 16711002 att hans förman Simon Torstensson köpt av alla sina systrar all dess rätt i odelsjord i Nävrekärr för 60 daler silvermynt .
l84 Maret / Marit Nävrekärr. Levde 1645.
L89 L127 Jon Torbjörnsson f1590c d1655c Hjälmvik Nordgård Stala Berlin Johansson
L90 l128 Börta Björnsdotter. Levde 1645 i Hjälmvik Nordgård.Född på 1500-talet, ärvde 10 öresbol av faderns 15 öresbol. Barn: 1) Kerstin f1625c Hjälmvik. Levde 1630 i Röd Röra; 2) Nils f1630c Hjälmvik d1712 Varekil Stala
L101 Gullbrand Olofsson f1575c Livetorp d1629c (1646?) Livetorp Tegneby yvonne pyttipanna gm HO 1599. Gullbrand i Livetorp nämnd i1610 års extra skattemantal. Livetorp,1 mantal, var sedan 1500-talet kronoskattegård. Johansson
l102 Helga Olofsdotter f 1570c Tegneby d1646-1650 Livetorp TegnebyBarn: 1) Jakob Gullbrandson. F1595 Tegneby d1672 Skeppstala Tegneby, 2) Jöns Gullbrandsson. F1600 Livetorp, Tegneby D1671 Vräland, Långelanda (O), 3) Anna Gullbrandsdotter f1605 Livetorp, Tegneby d1632 Tegneby 4) Olof Gullbrandsson. f1605 i Livetorp, Tegneby d1665 Från 1631 förestår Helga och sonen Olof halva gården Livetorp. Äger sedan sin gårdsdel till 1637 då hon avstår 1/4 till sonen Olof. Resten 1/4 förestår hon ännu 1644. Nämns sista gången i i 1645 års köpskattelängd. Johansson
l103 Rasmuss Toggestala Långelanda  d1630c
l104 Börta levde ung. 1570-1650
l125  Anders i Röd Röra f1590cAnders härstammade på mödernet från denna gård. 1630. Anders uppges ha slagit Olof Hansson i Krogeröd och fick böta.Barn: 1) Sven f1610c bosatt i Röd gm Kerstin Jonsdotter från Hoga Stala: 2) Olof bodde i Rålanda; 3) Nilsl126  Maret Olsdotter f Nötskär Tegneby
l126  Maret Olsdotter f Nötskär Tegneby
L127 l89 Jon Torbjörnsson f1590c d1655c Hjälmvik Nedergård Stala Johansson
l129  Anders
l130  Maret Olsdotter f Nötskär Tegneby
l141 Börge Tollesson f 1600c V Brattås Röra barn: 1) Olof, 2) Tore, 3) Mattis, 4) Lars, 5) en dotter gm Thor Assarsson Kungsviken.1660. vari ingen landskyld förrän får sina utlagda 105 riksdaler igen. Anders Nilsson hans hustru Sistella Larsdotter på hennes egen och två yngre syskons vägnar stämmer sin farbror Börge i Brattås för arv och odel med honom börge framlade en förlikning av 1660 där han lovade giva sina brorsbarn 14 daler silvermynt . Därmed förpliktande de att avstå från sitt farsarv. 1665 BT stämmer brorsbarnens,( far Lars Tollesson) om landskyld deras fars gård i Brattås. BT hade ett brev 16601022. 1662 Peder Sörensson i Kolstorp tillstår sin mor Gunborg Tollesdottter vid Kolstorp boende har sålt till sin brorson TB 1 öresbol och 1 penningbol i Brattås Röra s. Arv efter hennes far salig Tolle i Brattås betalning 15 riksdaler.16600206 nr 2 Gunborg Tollesdotter Kocketorp intygar genom son Per Svensson Kocketorp, att hon för 25 daler sålt 1 öresbol och 1 penningbol odelsjord i Västra Brattås, som hon ärvt efter sin far Tolle Olsson V Brattås, till sin brorsonen Tolle Börgesson i Västra Brattås, vars försäljning hans far Börge Tollesson med äldste sonen Olof samtyckt. Tjsf 1666. Gunborg Tollesdotter i Kocketorp intygar genom sin son Per Svensson därstädes, att hon för 25 daler sålt 1 öresbol och 1 penningbol odelsjord i V Brattås, som hon ärvt efter sin far Tolle Olsson därstädes, till sin brorson Tolle Börgesson i Västra Brattås, till vilken försäljning dennes far Börge Tollesson med sin äldste son Olof samtyckt.Ting i Hällsberg Stala 16660206
l149  Gullbrand Ellingsson f1620c Gåre Torp.1645: brukade då mark i Gåre
l150 Sigrid Jonsdotter f1625c Stenevad Herrestad. D1699eft Gåre Torpbarn: Elling Gullbrandsson
l153 Ansten i Dalby
L193 Anders
L194 Maret Olsdotter f Nötskär Tegnebybarn: ) Sven f1610c Röd Röra, d1680 Röd Röra, 2) Olof f1620c Röd Röra
L205 Börge Tollesson f V Brattås Röra
l209 Olof Sverkersson Brattås Röra
l219 Elling Gullbrandsson Gåre Torp f1649c d17191673, 1715 : brukar Gåre enligt mantalslängd. Ägde även mark i Halleröd.
l221 Christen Anstenson Dalby Röra d1693före barn: 1) Olof bodde i Svineviken Röra; 2) Erik i Dalby; 3) Ansten (Anton) bodde i Baggestorp; 4) Karin 5) Malin 6) Kerstin1693 sid 268. Olof Christensson i Svineviken har efter salig far ärvt 2 öresbol odelsjord i Dalby och som Olof på skiftet som äldste bror tillerkänd utlösa sina syskon som utgör halvparten ad deras salig far efterlämande som är en tredjedel av halva gården Dalaby. Och strax på skiftet betalt sina systrar Karin och Malin Christensdöttrar för ett öresbol odelsjord i Dalby med 30 C. Och till yngsta systern Kerstin för ½ öresbol 15 C. Och 4 ½ öresbol i 1/3 del i hela gården Dalby tillkommer Olof Christensson.
l227 Måns Svenssoon f Hals Långelanda
l233 Björn Nävrekärr Röra
l234 Inger
l235 Olof Olsson f1585 Söbben Torp norman
l236 Maret Olsdotter Söbben Torp
l245 Niels Nielsen Munk Vinranke  f1552 Hungstrup, Tvede, Nörhald härad. d16260529 Moss Norge . Skriven 1622 till Östrup. Faställde då med Sören och Niels Munk till gården Mölgaard.
l246  Kirsten Lauridsdatter Vognsen af Stenshedef1570c,. Barn: 1) Niels d1644före, 2) Anne d1653eft, Else d1656eft.
l247 Reer Olofsson Green Rossö. f1550c d16311014före Hjälmvik Stala.tjsf 16311014: I arvskiftet efter ROG blev Kärrebergs gård tilldelad Elin och hennes man, Vapen: i silverfält med grå lax på okrönt adlig hjälm tvenne i silver och svart delade buffelhorn.
l248 Ingeborg Trulsdotter f 1580 Hjälmvik d1626 (d16311014eft?)barn: 1) Elin bosatt Kärreberg gm Nils Munk; 2) Olof bosatt Rossö gm Anna Jonsdotter; 3) Laurits fänrik
l269 Christen Nilsson f16630224 före  Gilleby Tegneby d1663före Gilleby Almegius ting Smedby 1663416630224. Peder Christensson arvinge efter hans broder, salig herr prästmannen Lars Christensson kom till rätten och krävde 4 tunnor m korn och tre tunnor malt salig Lars ägde och hade liggande i Gilleby, av Christens (Nilssons) arvingar i Gilleby. Christens änka Sigrid och son Reer hävdar, att de var mer än än 2 tunnor korn och 1 tunna malt , då förre sorenskrivaren Per Andersson till sig hemfört 4 tunnor av samma säd, vilket Jöns Bertilsson i Torsby intygar. Kristens dödsbos begäran om uppskov i målet tills dess Per Andersson återkommer till bygden avslås, och arvingarna i Gilleby döms att leverera 7 tunnor malt eller korn a 2 riksdaler tunnan inom 14 dagar. (Jöns var lagrättsmannen Jöns Bertilsson i Torsby).Per Kristensson kräver som arvinge efter sin broder, prästmannen Lars Kristensson (kaplan i Tegneby pastorat?), 7 tunnor malt eller korn av Kristens (Nilsson) arvingar i Gilleby. Kristens änka Sigrid och son Reer hävdar, att de ej bör återskaffa mer än 3 tunnor, eftersom förre svorenskrivaren Per Andersson till sig hemfört 4 tunnor av samma säd, vilket (lagrättsmannen) Jöns (Bertilsson) i Torsby intygar. Kristens dödsbos begäran om uppskov i målet tills dess Per Andersson återkommer till bygden avslås, och arvingarna i Gilleby döms att leverera 7 tunnor malt eller korn a 2 riksdaler tunnan inom 14 dagar. 1Gården Gilleby hörde Dragsmarks klosterlän 1604. Lagrättsman Nils med hustrun Kerstin levde på Gilleby 1660-talet. Nils dog före 1645 då Christen övertog gårdsbruket . Hustrun Siri Christens? tycks ha dött före 1669. Sonen Reer brukar halva gården på 1670-talet.Skrivna på Gilleby: 1) 1645 CN, Siri (Sigrid), Kristina änka efter Björn, 2) 1669 Christen och Reer, 3) 1680 1685 1690 1695 Christen , 4) Christen och Reer hälften vardera, 5) Christen, Olof, Henrik.
l270 Sigrid   Gilleby Tegneby barn: 1) Reer f1663före Stala / Tegneby? d1700c,2) Sigrid i Gilleby gm Olof Tollesson Varekilsnäs i hans andra äktenskap, 3) Engelbrekt Varekil, 4) Nils Bua Morlanda, 5) Kristen Gilleby, 6) Kerstin dog ung, 6) Lars? Dog ung. 7) Rangela gm Jon Tolesson Varekilsnäs, dodde i Marstrand1667. Kom för rätta Sigrid i Gilleby (dotter till CS) hade instämt Anders i Varekilsnäs för 3 öresbol 3 penningbol jord som hennes salig manköpt av tvenne bröder för 60 riksdaler av brev 1659. När Olof dog har Anders Svensson fått salig Olofs dotter till äkta och betalt 40 riksdaler , som salig Olof lånat att lösa samma jord 20 riksdaler . Anders S betala till Sankt Mårtens dag detta år de övriga 20 riksdaler skall Anders dela till salig Olofs egen hustru och de barn som är avlade med föreskrivne Sigrid. Anders Svensson som ännu brukar skall ges landskyld till dess drängebarn blir vuxen.16660206. Skrift 16051009 (nuv stämning 16660206): Jon Tollessons i Marstrands änka Rangela (Rangilla) instämt Sigrid i Gilleby för någon jord i Varekilsnäs som hennes salig man Jon Tollesson och salig brors Rasmus Tolleson tillkommer. Som hon menar är värd 2 öresbol och 8 penningbol. För denna jord har hon uppburit 1 ko för 4,5 riksdaler, en oxe 5,5 rdr och vill nufå resten. Mera i tjsf
l277 Christens Nilsson f16630224 före
l278 Sigrid
l307 Nels Vognsen Munk f 1590 Östed / v Hassinggård Jylland d1644 Kärreberg
l308 Elin Green f1606 Rossön Kärreberg d1665 Kärreberg
l309  Jon Rasmusson f1625 Hoga Nedre Stala d1697 Hoga Nedre Stala Johansson Sörensson Bonde smed. JR ägde hela Nedre Hoga, som sedan delades av sönerna.
l310 Börta Engelbrektsdotter f1630 Hällsberg Stala d1717 Hoga Nedre Stala Nilsson barn: 1) Engelbrekt f1659c d1728 Nedre Hoga; 2) Sigrid f1660 d1741 Hoga Nedre; 3) Rasmus f1662c d1725; 4) Elin f1665c d17581219 Bua Flatön Morlanda; 5) Anders f1666 d1728 Hoga Nedre; 6) Karin
L315 Christen Hälgesson
l316 Guru Andersdotter
l329 Sven Henriksson  f1600c Varekilsnäs Nordgård  Stala d1674c Varekilsnäs Stala Andersson ÖrnhällBoström
L330 Karin Persdotter  f1610c Röd Långelanda d 1680eft Varekilsnäs Nordgård Stala Andersson barn: 1) Marcus, 2) Dordi gm Anders Jonsson Kila Flatön.
l331 Tolle Olofsson Varekilsnäs f1625c Varekilsnäs Sörgården Stala. d1685 c Varekilsnäs S.
l332  Kerstin Gulliksdotter f1635c Västra Röd Långelanda. Barn: 1) Rasmus, 2) Kerstin kallad stora, 2) Elin gm Olof i Säckebäck, 5) Maret, 6) Kerstin kallad lilla.Kerstin och Elin döda före 1688.
l337 Anders Ingemarsson
l338 Rangela Andersdotter
L339 Jacob Larsson f1610c d1663före Övre Fjällebro Valla Carlsson Skeppsbyggare. Nämnd i 1661 års jordebok. Barn (alla födde i Fjällebro): 1) Sigrid, 2) Lars, 3) Anders d1691 Svanvik Valla, 4) Inge f1642 d17000626, 5) Börta f1642, 6) Anders f1646 d17000626, 7) Guru f1649c.
L340 Guru Andersdotter f1610c d1682eft Stenkyrka Carlsson 1667. Rotebåtsman Anders Olsson hade instämt hans salig morbroder Jacob i Fjällebro efterlevande hustru Guru och hennes son Lars för hans bröders och systers arv som Jacob inlöst i deras omyndiga år. Bekände han och hans morbröder har betalt och hans broder Tolle den arv han på deras vägnar hade uppburit med hans (?) bröder Hans och Anders Olofsöner för lång tid hade förvist åt Hålland? Och är döda och hans syster Merete i deras arv fordrade nu. Häremot bevisade nu änkan med länsmannen Jacob i Fjällebro för Håkan Rasmusson och lånade 30 riksdaler och sade sig därmed skulle betala hans syskonbarn ty han hade någon arv som var inne hos sig dem tillfallen efter deras broder Jörgen dagen efter kom Jacob till länsmannen igen och hade Anders Nilsson i Myggenäs med sig och sade nu har jag levererat min systerson Anders den arv jag hade hos mig.
l341 Kristoffer Andersson
l342 Maret Persdotter
l345 Jon Engelbrektsson Stenung Västergård Norum
l346 Maret Jonsdotter Stenung Västergård Norum
L349 Olof Olsson f1610c d1665 Varekil Stala, lagrättsman Fröberg
L350 Anna Nilsdotter f1605 Gilleby Tegneby d1697 Övre Hoga Vräland Långelanda syster till Kristen Nilsson Gilleby Tegneby, gm Siri/ Sigrid
L351 k51 Jöns Gullbrandsson f 1600c Livetorp Tegneby d1671 Vräland l697 Jöns i Vräland var stämd av Ambor och hennes man Simon i Hovfu? I Tegneby för en kåka en bänkedyna? Och 2 hyreder? Som han haver i pant till Jöns i Vräland och härpå har lånat 12 daler och 5 sättingar korn . Häremot bemötte Jöns i Vräland en specifikation efter ev kopia av hans räkenskapsbok att anoo 1647 lånade han Anders 12 daler silvermynt maj 2 riksdaler 2 tunnor 3 sättingar korn kapital och ränta belöper tillsammans 49 riksdaler 8 s. (nästa ting).
l352  Ingeborg Rasmusdotter f1605 Toggestala d1675c Vräland l600
l385  Nils Persson. f Olsby Östergård Stenkyrka. D1663eft Carlsson Svensson
l393  William / Wellom Pederssen f1570 Toftenäs,Stenkyrka d1640 Toftenäs lagman aforum Lindqvist Ägde 1 mantal Toftenäs och ½ mantf1570el V Röd. Inger hade med Röd till boet som 1660 såldes av arvingarna till Margareta Hvitfeldt och som då knöts till Sundsby.
l394 Inger Persdotter f1585 Marstrand d1650 f Västra Röd Vallabarn: 1) Per bosatt Toftenäs gm Kerstin Jonsdotter Kärrslätt (Per i först gift med NN Olsdotter); 2) Hans bosatt Toftenäs först gm NN Olsdotter, sedan gm Anna Toresdotter; 3) Kerstin gm Kristoffer Bamsesson i Hovlanda; 4) Börta, sannolikt först gm Björn Jonsson Svanvik Valla. Sedan omgift med Nils Björnsson Svanvik. 5) Ingeborg f1620 d17041026 gm Erik Olsson Svanvik Valla, sedan omgift Björn Jonsson.
L399 Jöns Gullbrandsson f1600c d1671
L400 Ingeborg Rasmusdotter f1605 c Toggestala Långelanda
l401 Bamse i Halsbäck Klövedal f1560c.d16410808 Halsbäck Uppegård Klövedal. Svensson Bamse ägde mark i Valsäng, Hovlanda, Kärreslätt och Lilldal på Tjörn. Hade ett adligt vapen med en slagbjörn på blå sköld.Bamse omnämnd i 1610 års kungskattelängd till 1635 års skattelängd. Enligt brev av 1632-03-07 gav Bamse i Halsbäck dottern Ellen Bamsesdotter 9 öresbol jord i Valsäng Nordgård. Skifet förättades 16410808 av lagman Hans Fransson. Dottern Karin Bamsesdotter fick 8 öresbol Halsbäck Uppegård och sonen Christoffer Bamsesson 2 öresbol. Enligt Bamse Anunsson i Krossekärr vittnesmål under ed 17270127 ägde Bamse i Halsbäck andra hälften i Halsbäck Uppegård i bruk. Bamse hette förmodligen Eriksson i efternamn.
L402 RanungBarn: 1) Brynte, f1595 d1660 bosatt i Hovlanda; 2) Karin f1590 gm Anen i Hallsbäck; 3) Elli 4) Chrisopher f1600 d1650 Kristoffer f Halsäck ägde gårdarna Hovlanda, Kärrslätt, Lilldal, Kyrkofjäll. Gm Kerstin Wellomsdotter Brems från Toftenäs.
l405 Gullbrand Olofsson f1575c Livetorp d1629c Livetorp
l406 Helga Olofsdotter f 1570c. Barn: 1) Olof, lagrättsman bosatt i Livetorp, Olof Gullbrandsson försvann krigsåret 1676  . 2) Jöns i Vräland, anklagad för trolldom; 3) Anna gm Reer Andersson i N Lalleröd Tegneby i hans första gifte.
l407 Rasmuss Toggestala d1630c
l408 Börta levde ung. 1570-1650
l409 Jon Björnsson Mölneby Sörgård Långelandaf 1590c d1672c  levde 1590-1672 Johansson
l410 Börta Helgesdotter levde 1640. Fader förmodligen Helge Olssoni Mölneby, nämnd 1615. Johansson barn: Thore i Eng, Björn Svanvik Valla, Börta gm Rasmus Esbjörnsson
l413 Olof Arnesson f d Häggvall, Valla aforum Svensson Beltzen
l414 Angunna Olsdotter Häggvall Valla Svensson
L415 Jacob Nilsson f Åseby Stenkyrka d1678 Aröd Stenkyrka Svensson
L416 N N Reersdotter f Aröd Stenkyrka d1679eft Aröd Stenkyrka Svensson
l417 Lars Olofsson
l419  Per Torgersson Holm Tegneby f1635. (1620?) D1685 Länsman i Orust västra härad. 16880227. PT tillkänna att han hittat sör (får) på sin loge en natt bland halmen, vilken sak borde tillkomma Sven Jönsson att svara för att borde söka på vad sätt deras sör (får) är komna uti hans loge. Sven svarade att han när detta hände han inte var hemma. 1688 nr 28. Kronolänsman Per Torgersson i Mölneby för hemgång han förehaft hos Sven Jönsson. Berättandes att Sven Jönsson att denne kom en natt till hans hus och ropade honom ut kallande honom tjörbotjuv, slog honom för bröstet och därefter sprang upp på hans tak sparkande på skorstenen. Sedan gick han in i stugan och letade i ugnen. Fann intet, hotade med att han skulle ner takåsen. Härtill kunde Per Börgesson (Per Torgersson?) inte neka. Sade sig ha gjor dett aför att han funnit Sven Jönsson sör (får) på sin loge. Betala i böter 40 daler.
l420  X Jönsdotter Långeby Stala
l421  Christoffer Bamsson f1600före Halsbäck Klövedal d1651före. Lagrättsman Tjörn Lindqvist Ägde flera gårdar på Tjörn
l422  Kerstin Wilhelmsdotter Brems f Toftenäs Stenkyrka d1690 Stenkyrka Lindqvist
l433  Håkan Persson
l434 Ingrid Kristensdotter
L437 Lars Persson Fjällebro Valla
L438 Siri Karlsdotter
L439 Jakob Larsson,f1600 Fjällebro Valla d1633 Fjällebro Valla Svensson Carlsson Skeppsbyggare. Nämnd i 1661 års jordebok. Barn (alla födde i Fjällebro): 1) Sigrid, 2) Lars, 3) Anders d1691 Svanvik Valla, 4) Inge f1642 d17000626, 5) Börta f1642, 6) Anders f1646 d17000626, 7) Guru f1649c.
L440 Guru Andersdotter f1610c d1682eft Stenkyrka Carlsson
l441 Reer Olofsson f Lilla Askerön Sörgård d1666c ( d1680? ) Lilla Askerön Valla Svensson
l442 Anna Olsdotter d1682c
l443 Andor Karlsson Ö Björneröd Myckleby
L444 Olug
l445 Greger Tollesson Rörvik f1621 d17080110 bonde lagrådsman. 1679 Greger i Rörvik: en stor olycka 8-9 september på skattehemmanet Gamleberg i Ödsmål avbränt av fienden, boende därpå. Olof Andersson, Björn Reersson, pastor Nils Jonsson vittnesbörd 29/11. Begärde skattefreihet.
l446 Börta Andersdotter f1630 Dyrtorp Spekeröd d16970312 Rörvik Valla släktdata barn: Tolle som dog ung, Anders, OlofEnligt Valla kyrkobok dog en Börta 1697 född Dyrtorp Spekeröd befryndad med Rörvikssläkten. Men enligt en arvstvist mellan Grers och sonen Anders 1695 sökte sonen Anders mödernearv enligt skiftesbrevet samt andel i försålda skatteggården Gamleberg i den del som modern varit med att inlösa. År 1703 sålde Greers i mantal Gamleberg 2/3-delars arv efter fadern, 1/3-del inköpt under hustruns tåldes till Lars Stubeus präst i Ödsmål.Det var Greers mening att äldste sonen Tolle skulle överta Rörvik men när denne dog ung gjorde fadern ett testamente 16910116 vari betämdes att Anders skulle besitta Rörvik och Olof Lind. Övernskommelse att Olof skulle hjälpa fadern på hans ålderdom att sköta Rörvik
L447 Helge Olsson f1635c Toröd Jörlanda d17060328 Toröd Jörlanda Bergkvist
L448 f1635c Kerstin Jerpsdotter f1635c Toröd Jörlanda d17060328 Toröd Jörlanda
l45 Hans Engelbrektsson
l461 Olof Larsson Ö Trätte Långelanda
l462 Ingeborg Persdotter f Röd Långelanda
l465 Lars
l467  Peder Olsson Röd f1560c Gulliks söner, Lars Simon, Sven, Torbent, Lars d.y Gulliksson söker återvinna Lilla Askerön Nordgård 1688. Han vad då bosatt i Herrestad socken.När Torbent dog gifte hustrun Anna Rasmusdotter om sig med Lars Gulliksson som dog 1688. I detta gifte föddes en dotter och en son f1663. Anna gifte sig tredje gången med Per Larsson.Anna och hennes förste man inlöste ett pantbrev på 6 öresbol för 117 riksdaler i Röd som Gullik pansatt.Anna i Röd instämt sina bröder Jon i N Hoga och Håkan i Kärra om arv efter deras mor Börta. 1681 uppskov.1682. Handelsman i Marstrand instämt salig Lars Gullikssons hustru Anna i Röd angående gäld.1689. Anders Gunnarssons arvingar pantsatt till Per Olsson Ö Trätte.1645 ägdes gården av Gullik och Germund.
l467 Peder Olsson Röd f1560c
l468  Gunilla /Gunla Svensdotter f Lilla Askerön Valla dr t Sven Larsson barn: 1) Gullik, 2) Gunnur, 3) Germund, 4) Gunella, 5) Ingeborg, 6) Kerstin.
l468  Gunilla Svensdotter f Lilla Askerön Valla dotter till Sven Larsson
l471   Jöns Gulbrandsson
l472  Ingeborg Rasmusdotter f1605 Toggestala d1675c Vräland l600
l473 Olof Svensson Åsen Långelanda
l475 Rasmus Larsson f1600c16101214 dombok: Laurids Jöde och hans son Rasmus säljer Grössby Ö i Ucklum socken. Denna gård har Laurits erhållit genom gifte och Rasmus arv efter modern Signe Olofsdotter.
l476 NN, troligen Mölneby eller Ängås Långelandabarn: 1) Maret k238 gm Björn Olsson Åsen Långelanda, 2) Elin även gm Björn Olsson, 3) Karin, ) Torbor, 5) Börta. Troligen även Hans Rasmusson, far till Ingeborg Hansdotter gm Jöns Gullbrandsson Vräland. Troligen också Helge, far till Rasmus Helgesson i Mölneby.
l489  Olof Gullbrandsson Livetorp f1605c. Nämndeman och riksdagsman / herredagsman. Deltog vid hyllningen av Fredrik III i Oslo 164x
l490  Ingeborg Persdotter f V Röra Långelanda
l491  l491 Aslag Andersson f1600 Näs Myckleby d1671Aslags första hustru troligen från Mulltorp Långelanda. I detta äktenskap tre söner: Börge, Jacob och Lars. Aslag förmodligen svåger med sin bror Simon. Bröderna tycks en tid ha bott i Mulltorp. Sonen Börge övertog del av gården men kom på obestånd och pantsatte sin del. Börge dömdes 1669 till 66 daler böter eller 8 gånger gatlopp för häststöld i Ödsmål. 16651013 Karin Simonsdotter i Mulltorp i Långelanda kärar Jakob Jakobsson skomakare om torpet Hagen under Östra Röra. Karin har tidigare bevisat sin bördsrätt till samma gård. Jakob visade en förteckning vad hans far kostat på torpet. Sedan betalade han10 riksdaler i övertag. Jakob bad tingsrätten om att unna hans far få behålla torpet så länge han lever. Karin tilldöms dock torpet, eftersom odelsberättigad har företräde till gårdens utmarker. AA i Näs i Myckleby lovar på sin brorsdotter Karins vägnar, att Jakob med sin far ersätts för deras omkostnader på torpet. Tjsf
l492  Gertrud Månsdotter f Berg
l493  Sven Henriksson Varekilsnäs Stala
L494
Olof Hermansson Green, till Rossö o Kärreberg f1560 Stala d1625 Stala Fröberg
L494 Birgitta Pedersdotter Måneskiöld
l495  Olof Börgesson
l496  Sigrid Björnsdotter  f Kila Morlanda
Truls Amundsson, Hjälmvik Stala
Anna
l501 Alf Olofsson  Stordal f1570c d16510412 Svensson AO fick med hustrun 12 öresbol jord i Kyrkefjäll oc del i KälkerönOmnämnd i kungsskattelängd 1610 och ännu i skattelängd 1645. 16470615. Köpte Gälov av Torkel och givit Sven Persson, gm Torkels änka, 25 riksdaler. Skifte 16510412. Jorden utgjordes av 24 öresbol Stordal, 12 ½ öresbol Kyrkofjäll, 1 öresbol Morik,8 öresbol Nedre Röra och 3 öresbol Gälöv. Tillsammans 48 ½ öresbol.
l502 Anne Krogsdotter f Kyrkefjäll, Klövedal d1651eft (d1664eft) Klövedal Svenssonbarn: 1) Jan död före skiftet efter fadern, 2) Olluff (Olof) d ä i Stordal (gm Ingeborg Olsdotter, Lilla Askerön, se nedan. Hon var syster till bror Helges hustru); 3)Helje (Helge ) Askerön ( gm Ragela Olofsdotter från Lilla Askerön) , 4) Kirsti (Kerstin) f1595 d1622 död före samma skifte, gm Hans _Ericsson Kebane Stenkyrka; 5)Anna f1610 d1694 gm Björn Clementsson Strandnorum Norum; 6)Marrete gm Reer Clementsson Nedre Hoga;Olof d y d1691På 1640-talet uppbar fogen Jacob Hansson-Nöring kronoskatt på Stordal och försökte få till ett sängkammaräventyr med Ingeborg Olofsdotter. Mannen Olof jagade då fogden med vapen ur sitt hus, men måste sedan fly från Tjörn för att söka rättvisa hos kungen. Olofs son Reer Olsson Stordal hade en hustru som sedan gifte om sig med Nils Olsson, vilken sägs ha gömt ”kungens guldvagga”.
l503 Olof Olsson f1560 Myggenäs Valla d1618 (1627?)De ägde jord på Askerön med flera ställen på Tjörn, Orust och Inland.
l504 Sigrid Reersdotter f1560 Nösnäs, Norum d1633 Södergården, Lilla Askerön, Valla tjsf tjsf Green Ängermarkbarn: 1) Björn; Reer bosatt på Lilla Askerön gm Anna olofsdotter; 2) Estrid Olsdotter gm Jerp Hellesen-Björn; 3) Ingeborg gm Olof Alfsson Stordal; 4) Rangela gm Helge Alfsson Kyrkefjäll; N WSigrid instämmer 1627 landsfogden Erik Jenssen för att återta 6 öresbol i Lilla Askerön som han under hennes minderårighet med orätt fråntagit henne. Hennes föräldrar uppges ha gått genom isen och drunknat när hon var ett halvt år gammal.Anders Reersson begärde på tinget att få den gamla domen från 1727 skriven på pergament. Då hade SR stämt landsfogden Erik Jonsson då hon förklarade att henner förfäder hade gettValla kyrka 6 öresbol jord på Lilla Askerön med rätta att återlösa densamma. Rätt till sådan återlösen hade Tord Bagge på sin hustrus vägnar erhållit 1476. Sigrid visade kvitto på att han 1476 löst jorden med 3 oxar och 6 kor. De 6 öresbolen har i lång tid varit kyrkans de har också i lång tid varit Sigrid och hennes förfäders odelsjord. Domen blev att dennajord skall tillhöra Sigrid och hennes arvingar. Dock skall till kyrkan ges 8 skilling i landskyld och varje nytillträdande arvinge skall i taga ge 24 mark. 16330503: SR begärde skifte efter sin avgångne man Olof Olsson. Björn äldst av bröderna erhöll 6 öresbol i Lilla Askerön. (Dessa 6 öresbol tycks Reer senare ha övertagit. Reer erhöll 6 öresbol i Lilla Askerön i Bön på Orust, Estri 6 öresbol i Kållekärr med anpart i ödesgärdet, Ingeborg 6 öresbol i Kållekärr med anpart i ödegärdet=uleborg, Ragnilla 6 öresbol 1 penningbol i Lundby på Inland.
l505 Rasmus Olsson
l506 Jös (Jöga) Björnsdotter
l509 Olof Olofsson f1560c d1627 Lilla Askerön Valla
l510  Sigrid Reersdotter f1560c Nösnäs Norum levde 1d633 L Johansson illa Askerön Valla tjsf tjsf GreenÄngermark
M101 Olof NN Brunnefjäll Myckleby. Bonde Brunnefjäll. Nämnd 1611 d1669före
M102 Gunilla Larsdotter f1580c d1650c Brunnefjäll MycklebyJon Olsson tog över gården 1640 från Gunilla .Barn: 1) Jon f1620 Brunnefjäll d1683c Brunnefjäll, 2) Mats d1677 Brunnefjäll
M109 Helge Persson f1590c d1660c Töllås Torp Johansson Levde i Töllås 1645. 1657 ägde han 11 kor, 2 hästar, 6 getter, 10 får och 3 grisar.
M110 Anna Olsdotter f Höggeröd Torpbarn: Olof f1620 Töllås bonde ; 2) Per f1630c, d1673 Töllås. Bonde.
M123 Björn Olofsson Kila Flatön Morlanda
M124 Anna Torbjörnsdotter Kila Flatön Morlanda
m161 Brynte L(arsson?) lagrättsman Dragsmarks kloster levde Otteslätt f1565c d Skantorp Tegneby 1642Olsson tjsf tjsf Johansson Brukade Skantorp 1600-talets första decennium. BL var förmodligen måg till Anders, som innan hade Skantorp, Anders byggde en kvarn vid Annefors som övertogs av Brynte och sedan Anders Bryntesson. Brynte verkar ha flyttat från Skantorp till Otteslätt 1610, anagligen beroende på gifte. Brynte i Otteslätt vittnar 1632 i en ägotvist mellan Tegneby prästgård och å andra sidan Lunneslätt och Bräcke (gårdar nära Skantorp). BL var då gift med Gjöa Björnsdotter (styvmor till Anders Bryntesson). Gjöa bodde 1607 på Dale i Morlanda gm Rasmus Olsson. Det äktenskapet gav fem barn: Bodolf Rasmusson dog på Röd Tjörn 90 år gammal; Med BL had hon döttrarna Guri (Tvet) och Birgitta (Otteslätt) Bryntesdöttrar
M165 Simon Torstensson. Levde 1600c d1610 Nävrekärr Röra Johansson
M177 Torbjörn
M178 Karin Jonsdotter f1570c Johansson
M179 Björn Olsson f1550c d1615c Röd Röra
m233Gullbrand Olofsson f1575c Livetorp d1629c Livetorp Tegneby
m234 Helga Olofsdotter f 1570c
m241 Tolle Olsson V Brattås Röra f1560c
M250 nnf
M252 Börta Björnsdotter
M254 Karin Jonsdotter f1570 Johansson
M255 Björn Olsson f1550c d1615c
M281 Tolle Olsson i Västra Brattås Röra f1560.Dombok 1666: Gunborg Tollesdotter i Kocketorp intygar genom sonen Per Svensson, att hon för 25 dalr sålt 1 öresbol och 1 penningbol odelsjord i Västra Brattås, som hon ärvt efter sin far Tolle Olsson, Köparen är hennes brorson Tolle Börjesson i Västra Brattås, med samtycke från köparens far Börje Tollesson  och dennes  äldste son Olof Hade en halvsyster, Borill Larsdotter.TO barn: 1) Börge bodde i Brattås; 2) Lars, även i Brattås; 3) Olof flyttade till Bokenäs; 4) Elli, flyttade till Kungsviken Morlanda
M297 Elling Olsson f1580c Gåre TorpBodde i Gåre 1620.Dombok 16660205 ärvde EO 13 öresbol Gåre Torp 1660205 ihop med brodern Kjell Olsson
m299 Jon Olsson d Stenevad Herrestad
M409 Tolle Olsson V Brattås Röra f1580c
m441 Ansten d1657 Dalby Röra barn: 1) Tolle bosatt i Köpenhamn, 2) Christen i Dalby, 3) en dotter gm Lars (brukade del av Dalby men Lars flyttade sedan till Lane)
m469 Olof NN.  Söbben Torp, Orust Johansson 1580: levde i Söbbenbarn alla födda i Söbben: 1) Gunillla, gift till Gåre Torp, 2) Olof f1580, d1645c Söbben, 3) Anders (L235) f1590c, d1679c Söbben, 4) Johanna, 5)
(m489 Nils Madsen Skade d1611eft )
m489 Niels Lauridsen Munk Vinranke f Hungstrup Nörhald h. Randers, d15660728 skeppsbrott Gotland på skeppet Poppegöien.
m490 Maren Seefeld d1566eft
Kirsten Munk f1536c Hungstrup  Roskilde. Begravd Väster Törslev
m491 Laurids Jörgensen Vognsen Mogensentorp
m492 (Anne Pedersdatter Måneskiöld Ifrågasatt släkttråd)
m493 Olof Hermansson Green, till Rossö o Kärreberg Stala d1595före tjsf 1591, OHG försvarade sin fars adelskap i rätten
m494 NN Olsdotter
m495 Truls Amundsson, Hjämvik Stala tjsf Storbonde? Dottern gifte sis adligt. Se Tjörns dombok
m496 Anna
M537 Nils Christensson Gilleby Tegneby f1570 d1640 d1654? Lagrättsman Fröberg 1) Kristen Nilsson d1663före , övertog föräldragården gm Sigrid ; 2) Gro Nilsdotter gm Helge Tollesson Skörtorp;3) Anna Nilsdotter gm Olof Olsson i Varekil. 3) Kristen Gro gm Olle HalvardssonNC syns ha ägt jord i Valsäng och Knöde, Klövedal.(Regnskab 1619-1620)
M538 Kerstinbarn: 1) Christen i Gilleby gm Siri Sigrid, ( son Reer i Gilleby, nämnd i Dbk 19630224 och 16730515) omnämnd i 1645 års köpskattelängd; 2) Engbret i Varekil (med sönerna Björn i Knöde Klövedal, 3) Anders i Mölneby Långelanda, Nils i Varekil Stala) 4) Christen Gro gm Tolle Halvardsson, Skörtorp i hans andra gifte. barn: 1) Anna f1605c Gilleby d1697 Övre Hoga Stala, 2) l269 Christens Nilsson f16630224 före
M593 Olof NN f1550c d1625 Gåre Torp Johansson barn: 1) Elling, 2) Kjell Olsson f1570c
m613 Niels Nielsen Munk Vinranke f1552 d16260529 Moss Norge
m614 Kirsten Lauridsdatter Hassinggaard Kjaerr f1570c d1663eft
M615 Reer Olofsson Green Rossö.  f1550c  d16311014 före Hjämvik Stala
M616  Ingeborg Trulsdotter f1580 Hjälmvik Stala  d1626 Carlsson
M617 Rasmus Rasmusson f1590 d1643 Hoga Nedre Stala Sörensson Johansson Rasmus var soldat, kanske i danskarnas krig på 1620-talet. Levde sedan på Nedre Hoga som bonde och smed.
M618 Börta Amundsdotter f1600 d1617 monel barn: 1) Jon f1625 d1697c bonde smed; 2) Olof f1630 d1707 Hästekälla Morlanda bonde nämndeman; 3) Anna f1620 d Röd Västra Långelanda, 4) Torsten f1627, 5) Håkan f1634 ;  6) Elin f1632; 7) Ingeborg f1635
M619 Engelbrekt Henriksson f1590 Varekilsnäs Sörgård Stala d1644c Hällesberg Stala  johansson
M620 Sigrid Björnsdotter f Hällesberg Stala d1645 Hällesberg Stalabarn, alla födda i Hällesberg: 1) Lars f1620c d1694c Hällesberg, 2) Henrik f1625, 3) Börta f1630c d1717 Hoga Nedre, Stala
m657  Henrik Tollesson f1560c Varekilsnäs Sörgård Stala ,  d1620eft i Varekilsnäs Sörgården, Stala. Henrik var ende gårdsägare 1601. Han slapp erlägga gårdstageaefter 1611. En process hade visat att gården en var donationsjord utan en arvegård. Andersson
m658  Sissela (Cecilia) Nilsdotter d1630c Varekilsnäs Sörgård Stalabarn: 1) Engelbrekt f1590c, 2) Sven 1600 Nordgård Varekilsnäs d1674c Varekilsnäs
m661  Olof Tollesson Varekilsnäs f1600c d1666före dombok dombok < 331 > 1321 Köpebrev 1650: Olof köpt av Rasmus och Jon 2 öresbol och 8 pb. Uppbudit.Köpebrev 1662: där två bröder sålt till Clement deras jord deras brev icks så lagligt förevarit. Olofs yngre bröder: Rasmus, Clement, Amund, Ingor. Första hustrun okänd. Dottern gm Anders Svensson. OT andra giftet med Sigrid. Inga barn med henneBarn med första hustrun: 1) Tolle bosatt Varekilsnäs gm Kerstin Gullichsdotter från Röd Långelanda 2) Sven 3) Anna gm Olof Nilsson Lunden Tegneby; 4) Rangela
Sigrid Christensdotter f Gilleby Tegneby dombokDombok 1667: kom för rätten Sigrid uti Gilleby (dotter till OT och SC) instämt Anders i Varekilsnäs för 3 öresbol och 3 pb. Jord som hennes sal. Man köpt av tvenne bröder för 60 riksdaler av brev 1659. När Olof dog har Anders Svensson fått hans dotter till äkta och haver han betalt 40 riksdaler varav 20 uti detta år till salig Olofs egen hustru. De som är avlade med föreskrivne Sigrid den för Anders nu brukar skall han giva lagskydd tills drängebarn bliver vuxen.Skrift 16051009 (nuv stämning 16660206): Jon Tollessons i Marstrands änka Rangela instämt Sigrid i Gilleby för någon jord i Varekilsnäs som hennes salig man Olof Tollesson tillkommer.
m663 Gullik Pedersson  Röd
M677 Lars Pedersson Carlsson
M678 Siri Carlsdotterbarn: Jacob f1610 d1663 Fjällebro
M698 Botilla Simonsdotter. f1590.
m681 Anders Jacobsson f17071223
M769 Per d614
M770 Ingeborg
m785 Peder Brems Fredriksson f1550c d1610c (1600?) borgmästare Marstrand levde från 1573 ToftenäsSvensson dombok aforum Lindqvist barn: 1) Fredrik Persson Brems f1580 Marstrand, 2) Ingrid Persdotter f1585 Marstrand d1650 Stenkyrka
m786  Ramiella /Ragnhild) Andersdotter d1633
m799 Gullbrand Olofsson f1575c Livetorp d1629c Livetorp
m800 Helga Olofsdotter f 1570c. Sonen Olof Gullbrandsson försvann krigsåret 1676
M801 Erik Bamsesson
m809 (förmodligen Helge Olsson, Mölneby Sörgård Långelanda, nämnd 1615)
M821 m785 Peder Brems Fredriksson f1550c d1610c (1600?) borgmästare Marstrand levde från 1573 ToftenäsSvensson dombok aforum Lindqvist barn: 1) Fredrik Persson Brems f1580 Marstrand, 2) Ingrid Persdotter f1585 Marstrand d1650 Stenkyrka
M822 m786 Ramiella /Ragnhild) Andersdotter d1633
M825 Arne Helgesson bodde Häggvall Valla omnämnd 1597 aforum AugustJ Beltzen
m829 Nils Jacobsson d Åseby Stenkyrka Lagrättsman 1610-1617. d1622-1625
m830 Elin Olsdotter Åseby, levde 1645
M831 Reer Torstensson, levde 1610 Aröd Stenkyrka, d1663eft Svensson
M837 Torbjörn Långeby Stala
M841 Bamse NN f1570c Myckleby d1639c Halsbäck Klövedal
M842 Rannung NN
M877 Lars Persson Fjällebro Valla
M878 Siri Karlsdotter Fjällebro Valla
m881 Olof Olofsson f1560 Myggenäs Valla d1618 Lilla Askerön Sörgård Valla Kristiansson arvsskifte 163305403
M882 l504  Sigrid Reersdotter f1560c Nösnäs Norum ld633eft Lilla Askerön Valla Svensson
m889 Tolle Annersen, Gamleberg Ödsmål
m890 Börta Clementsdotter
M891 Hans Jonsson Dyrtorp Spekeröd
M892 Rangela Andersdotter Dyrtorp Speleröd
M935 Sven Larsson
m949 Laurids Jöde/ Lars Jute f Jylland Danmark d Tollungeröd Långelanda1612 stod bonden Lars Jute från Jylland för gården (Vä)stra Tollungeröd. 1618 stod sonen Rasmus Larsson för samma gård.16101214 dombok: Laurits Jöde och hans son Rasmus säljer Grössby Ö i Ucklum socken. Denna gård har Laurits erhållit genom gifte och Rasmus arv efter modern Signe Olofsdotter.
m950 Signe Olofsdotter Nedre Kollungeröd Långelanda f Kåröd Myckleby dotter till knapen Olof Simonsson Kåröd.
m985 Henrik Tollesson Varekil levde 1611c
M1001 Olof AnderssonBrukade hela Stordal, Stenkyrka Tjörn.
M1002 N N Torkelsdotter. Kristiansson
m1003 Krog Olsson f1550c Kryrkofjäll Klövedal d1629 Kyrkefjäll Klövedal Svensson Länsman och stor jordägare på Tjörn med gårdar även på Inland och Orust. Blev förmögen på handel och sjöfart, bl a på Hamburg.Förde adligt vapen med en halv björn i skölden och strutsfjädrar på hjälmen.KO och syskonen bytte jord 16200427, då KO fick 14 öresbol i Kyrkefjäll, halvparten av 3 öresbol Gälöv och 5 öresbol i Rönneland på Inland.1585c skiftar barnen arvet efter första? hustrun, Arvskifte efter Krog 16320611. Barni detta gifte: Berette, Anne, Margareta och Elin.
m1004 Börta (d1647eft? 1585?) Kyrkofjäll Klövedal
m1007 Reer Björnsson f1540c d1563c L Askerön lagrättsman
m1008 Kerstin Toresdotter f Kärrslätt Stenkyrka d1608
m1019 Reer Björnsson f1540c d1563c L Askerön lagrättsman
m1020 Kerstin Toresdotter f Kärrslätt Stenkyrka d1608
N217 Per Helgesson Töllås Torp, bonde Johansson dombok
N218 Bente
N329 Torsten i Nävrekärr Röra
N355 Jon NN, N Hoga.
N356 Anna Björnsdotter f Röd Röra Anna ärvde 1 öresbol ½ penningbol som det sedan tvistades om i flera generationer.
N355 Jon N.N
N356 (?Anna Björnsdotter Röd Röra ?)
n467 Olof Olsson
n468 Marta Torkelsdotter f1529 Utäng Stenkyrka
n501 Björn i Röd RöraÄgde hela hemmanet Röd Röra taxerat till 30 öresbol (mitten 1500-talet)barn:1) Börta (som var mor till Anders, Ingeborg, 2)Anna gm Jon d.ä i N Hoga Stala)
n977  Laurids Munk f1480c Haubro. Gårdsägare d1549eft Hungstrup 1511, 1522, 1525, 1534 tillsammans med broder taxerad till Hungstrup.1536; dom på Kragelund, omnämnd i Köpenhamns Recesse, dvs reformationen1546: tillsammans med Peder Munk til Havbro, Peder Munk til Komdrup, Sören Munk som arvingar till Gude Munk rätten till Bonderup gård till Axel Juul.1559: levde då. Sonen Jesper uppträdde på hans vägnar som arvinge efter Niels Munk til Halkjär.
n978  Anne Jespersdatter f1510c d Hungstrup barn: Christoffer stupade 15651020 Svartenrå Axtorna, 2) Dorthe, 3) Niels d15660728 omkom utanför Gotland, 4) Kirsten d1611eft, 5) Jesper, stupad vid Svartenrå Axtorna, Köinge Halland 6) Birgitte
n979 Jens Tygesen Seefeld f1510före d15320125-15380924. Bodde på Dalsgaard, som plundrades och brändes under grevefejden. Efter giftemålet ökade Jens förmögenhet och han blev högadlig. I boet förde Ingerd Visborggaard nära Hardsund i Visborg socken Hinsted härad, Mariager kommun. Båda gårdarna brändes ner under grevefejden av bondehären anförda av Skipper Clement. Ägde Visborggaard och Randrup (Skipsted socken) 1521-1538.
n980 Inger Andersdotter Björn d1543eftGift med: 1) Munk Jensen, 2) 1512 med Jens Tygesen. barn: 1) Enevold d1557, 2) Maren.
n981 Jörgen Lauridsen d1629 efr, lagman 1581 Tönsberg Norge.
n983 Peder Knutsson / Knudsen Måneskiöld f1529 Arlösa Enslöv d16071030 Olsnäs Stenkyrka.Ägde Åkervik och Olsnäs, Stenkyrka, Tjörn. 1562 hovjunkare1565 amiral, fogde i Viken, länsman.1593: Olsnäs blev adlig sätesgård.Barn: 1) Laurids d1653före, 2) Knud d16350120eft, 3) Anne d1656eft
n984 Bodil Lauridsdotter Green av Sundsby f1545c Sundsby d1590c Olsnäs Stenkyrka
n985 Herman Jakobsson (Green) till Rossö Stala, levde Rossön 1568 och 1591, d1595 Stala tjsf
n986 NN Olsdotter
N1197 Olof NN f1550c d1625c Gåre Torp
n1229 Olof Hermansson Green, till Rossö o Kärreberg Stala
n1231 Truls Amundsson, Hjälmvik Stala
N1232 Anna
n1237 Hindrik Tollesson Varekilsnäs Stala f1560 d1620 Nilsson 1611: Henrik Tollesson styrkte en lagmansdom att hans förfäder i många generationer ägt jord i Varekilsnäs.barn: 1) Sven Henriksson Varekil Nedergård, 2) Engelbrekt Henriksson
n1238 Sissela Nilsdotter d1630c Varekilsnäs
N1239 Björn Halvardsson f1560 Hällsberg Stala d1612 Hällsberg Stala Nilsson
N1313 Tolle Amundsson f1500c (1520?) Stala d1568c Stalabarn: 1) Clement tollesson f1540-1555 Stala, d1600 Stala, 2) Henrik Tollesson f1560 Stala, d1620-1625 Stala
n1321  Tolle Cllementsson Varekilsnäs  Sörgård Stala f1575c d1647c Skrift 16051009 (nuv stämning 16660206): Jon Tollessons i Marstrands änka Rangela instämt Sigrid i Gilleby för någon jord i Varekilsnäs som hennes salig man Olof Tollesson tillkommer.
n1322  Bente barn: 1) Olof Varekilsnäs, 2) Clement (Näs), 3) Anund, 4) Ingor, 5) Anund, 6) Jon (död före 1666, hustru Rangela i Marstrand).Anund och Jon ärvde 8 öresbol i Varekilsnäs
n1325  Peder Olsson f1560c Röd LångelandaGulliks söner, Lars Simon, Sven, Torbent, Lars d.y Gulliksson söker återvinna Lilla Askerön Nordgård 1688. Han vad då bosatt i Herrestad socken.När Torbent dog gifte hustrun Anna Rasmusdotter om sig med Lars Gulliksson som dog 1688. I detta gifte föddes en dotter och en son f1663. Anna gifte sig tredje gången med Per Larsson.Anna och hennes förste man inlöste ett pantbrev på 6 öresbol för 117 riksdaler i Röd som Gullik pansatt.Anna i Röd instämt sina bröder Jon i N Hoga och Håkan i Kärra om arv efter deras mor Börta. 1681 uppskov.1682. Handelsman i Marstrand instämt salig Lars Gullikssons hustru Anna i Röd angående gäld.1689. Anders Gunnarssons arvingar pantsatt till Per Olsson Ö Trätte.1645 ägdes gården av Gullik och Germund.¨
n1326  Gunilla (Gunla) Svensdotter f Askerön Ng Valla d barn: Gullik, Gunnar, Germund, Ingeborg, Kerstin
N1393 Peder i Fjällebro
Raderas: N1601 Bamse Simonsson f1568 Långelanda Svensson
n1617 (förmodligen Olof Persson Mölneby Sörgård Långelanda, nämnd 1580) Johansson
N1649 Helge Botolfsson Beltzen
N1661 Torsten Reersson, f1581c d1605före aforum Carlsson
n1685 m785 Peder Brems Fredriksson f1550c d1610c (1600?) borgmästare Marstrand levde från 1573 ToftenäsSvensson dombok aforum Lindqvist barn: 1) Fredrik Persson Brems f1580 Marstrand, 2) Ingrid Persdotter f1585 Marstrand d1650 Stenkyrka gm Peder Brems Fredriksson f1550c d1610c Marstrand levde från 1573 Toftenäs
n1686 Ramiella /Ragnhild) Andersdotter d1633.1633. Änkan Ramiella och hennes arvingar säljer V. Malö Morlanda till Daniel Bildt.
N1753 Peder i Fjällebro , nämnd i jordeböcker 1573, 1585 Svensson
n1763 Reer Björnsson f1540c  d1626 Nösnäs Norum L Askerön lagrättsman 1578 Kristiansson Ägde hela Nösnäs. Flyttade till Lilla Askerön.
n1764  Kerstin Toresdotter f Kärrslätt Kållekärr Stenkyrka d1608
n1899 Olof Simonsson Kåröd Myckleby f1510 Levde 1568 i Kåröd. Knape Fröberg barn: 1) Erik i Kåröd 2) Olof i Kåröd, 3) Helle, 4) Signe
N2001 Anders f1510c. Levde Stordal Stenkyrka
N2003 Torkel Jansson
N2004 Beritte (Berette) Reidarsdotter (Reersdotter) . Från släkten Green på Rossö
n2005 Olof Olsson f1525 Klövedal, d1580före Kyrkofjäll Klövedal. Pyttipanna Äger Kyrkofjäll. Barn; 1) Krog Olsson f1550 Klövedal, d1629-1630 Klövedal, 2) Helga Olsdotter gm Esbjörn f1570 Tegneby, d1646-1650 Tegneby. (erhöll efter arvsskifte 1620: gården Tyfta Stala samt Bockholmen väster om Kälkerön) 3) Olof Olofsson d1632 Klövedal.
n2006 NN Torkelsdotter f1529 Utäng. Barn:1) Krog f1550 d1629 Klövedal ; 2) Helga f1570 Tegneby (som ägde 10 öresbol jord i Tyfta, Stala); 3) Olof d1632 Kövedal
n2015 Tore Toresson i Kållekärr
n2039 Tore Toresson
O2473 Tolle, Varekilsnäs, Stala. Nämnd 1568
O2477 Halvard ?, (förmodan)1573: skriven för Hällsberg
o2641 Clement Tollesson Varekilsnäs Sörgård Stala f1540c d1600c Varekilsnäs. Ägde 1 mantal i gården från 1570.
o2651 Sven Larsson
o3233 (förmodligen Per Helgesson,Mölneby Sörgård Långelanda, stod för gården 1568
o3321 Reer Osäker koppling aforum
o3527 Tore Toresson Kållekärr Kristiansson
o3797 Simon Eriksson Kåröd Myckleby. Bodde 1532 i Kåröd. d1561före Knape Sörensson Simon Eriksson erhöll denna gård af K. Christian II år 1532, fri från all ränta och tunga, sannolikt såsom belöning för någon denne konung bewisad tjenst under hans infall i Bohuslän nämnde år. Holmberg Erhöll frälsebrev för sätesgården Kåröd . Arvskifte efter SE 15611114barn: 1) Olof i Kåröd, 2) Karin i Bö Stenkyrka, 3) Bamse i Näs (möjligen anfader till Bamse i Halsbäck).
o4009 Olof Eskilsson (Askelsson) f1480 Åseby Stenkyrka d1558 Kyrkofjäll Klvedal tjsf pyttipanna OS slog oprovocerat ihjäl Lars Gaut 1516. Han dömdes att böta till Gud och den dödes arvingar, samt till kungen vederbörlig mansbot och skälig friköpsavgift. OS var lagrättsman på *Tjörn sex år senare.
o4010 Ellen Ormsdotter f1470c (1505?) Kyrkofjäll Klövedal d1558 Klövedal Svensson barn: 1) Olof Olsson; 2) Jermund Olsson
o4011 Torkel Jonsson Utäng Stenkyrka
o4012 Berette Reersdotter Utäng Stenkyrka
04029 Tore Björnsson
o4077 Tore Björnsson
 p5281 Tolle N.son f1540c Varekilsnäs Sörgården, d1568c. Ägde hela Varekilsnäs S.
P6641 Torbjörn Esgersson OBS osäker koppling aforum
p7053 Tore Björnsson Kristiansson nämnd 1529
p7593 Erik Bamsesson Kåröd Myckleby. Lagrättsman. Knape Fröberg Sörensson EB nämnd 1510. Möjligen samma som lägrättsmannen Erik Manxasson?, omnämnd 1523, son till Bamse Eriksson, lagrättsman på Orust, nämnd 1478-
p8019 Orm f1440c
p8020 Helga f1440c . Från Kyrkofjäll. Svensson Enligt vissa uppgifter: EO:s mor var Elin Simonsdotter f1400c dotter till Simon Dyresson i Kyrkofjäll f1360c d1423eft och Katrin Thoresdotter.
p8153 Björn ägde mark i Kyrkefjäll och Kållekär
q6457 Henrik Måneskiöld
q6458 Karen Jensdotter
q7865 Laurits lagrättsman 1493 Sundsby Valla
q7866 NN Jonsdotter f Skantorp Tegneby d Sundsby Valla
p8019 Orm
p8020 Helga
p8057 Björn ägde mark i Kyrkefjäll och Kållekärr
p8153 Björn ägde mark i Kyrkefjäll och Kållekär
q14105 Björn ägde mark i Kyrkefjäll och Kållekär
q15185 Bamse Eriksson nämnd 1478 lagrättsman
q16114 Ellen Simonsdotter
r15731 s39283 Jon Torstensson Skorre? aforum 1482: JTS dotter Gyde Jonsdotter ägde Skantorp och Lunneslätt, som hon pantsatte till Bo Flemming.
r15732 s39283  Cecilia Amundsdotter, Skantorp Tegneby
r15733 Olof
r15734 Sigrid Jonsdotter
r19641 Laurits lagrättsman 1493 Sundsby Valla
r19642 NN Jonsdotter f Skantorp Tegneby d Sundsby Valla
r19779 Olof Tollesson f1380 nämnd 1407 för Varekilsnäs
r21121 Tolle Olofsson levde under 14 00-talet
R26563 Sigge Birgersson Carlsson
r28232  Ellen Simonsdotter
r32227 Simon Dyresson ägde jord i Kyrkefjäll d1423 före
r32228 Katarina Drotning Toresdotter från 1423 i Kyrkefjäll d1423 eft
r32609 Simon Dyresson ägde jord i Kyrkefjäll d1423 före
r32610 Katarina Drotning Toresdotter från 1423 i Kyrkefjäll d1423 eft
r39195 Jens Lavesson Udsen d1388eft
s21127 Olof Tollesson, levde slutet 1300-talet och början på 1400-talet
s28232  Katarina Drotning Toresdotter från 1423 i Kyrkefjäll d1423 eft
s28231 Simon Dyresson ägde jord i Kyrkofjäll d1423 före SD förvärvade Kyrkofjäll 1377, som idag bör varaq Sveriges äldsta släktgård. Tjsf13770524 Simon i Kyrkofjäll på tin i Islänningaby (Bö Stenkyrka) instämmer Ingeborg Jonsdotter. Eligt densamma kungöra trenne män, Arne Bensson Nikkulus Björnsson och Torsten Tordarsson att Simon Dyresson instämt Ingeborg Jonsdotter för att förete bevis att Jörund Halavardsson ägt flera i Klvöedal. De förebrakta vittnena svarade att Jörund Haavardsson ägde 12 örfesbol i Kyrkofjäll, 15 öresbol i Hougnorum (Högnorum), 9 öresbol i Bäck, 1 mb i Baasteröd, ½ mb Soohlouginom, 9 öresbol i Kyrkesund, 6 öresbol i Vik, 9 öresbol i Toröd.13770213. Har sira Olof Jonsson och hans syster Ingeborg Jonsdotter betalt Simon Dyresson 6 öresbol Kyrkefjäll och 2 ½ öresbol Haugen i Klövedals socken. . Som på tinget blivit Dyresson tillerkända för talan han fört för Orm Torsteinsson.
S28232 Katarina Toresdotter14230215. I Kyrkefjäll omnämnt ett gammalt diplom där Johan Platoslagare gårdiom Marstrands kloster och Dagfin Nicolass kungör att Catarina Toresdotter avsod till sina söner Jörund och Reidolf Simonssöner vad ägde i Kyrkefjäll samt arvsrätt efter sin morbror Aslak Eivindsson med undantag av vad som tilllkom hennes döttrar. Det tolkas som att bröderna är söner till Simon Dyresson. 14251102 kungöres att Thorbjörn Andnunsson och hans hustru Margareta Simonsdotter , syster till de båda bröderna Jörund och Reidolf, sålde 10 öresbol i Kyrkefjäll.
s31451 Asbjörn Jonsson d1432eft
s31452 Karin Dansdotter
s31461 Torsten Skorre f1385?
s31463 Amund Green f1385??
s31467 Jon
s31468 Katrin Ormsdotter Drotning d1489eft
s31473 Niels Baden d1450, rådman Köpenhamn
s42241 Olof Tollesson f1380c Varekilsnäs Sörgård Stala
s56419 Simon Dyresson ägde jord i Kyrkefjäll d1423 före
s56420 Katarina Drotning Toresdotter från 1423 i Kyrkefjäll d1423 eft
s64455 Torer Drotning Jonsson länsfogde d1388 före
s64456 X Eyvindsdotter fr
t11239 Torer Drotning Jonsson länsfogde d1388 före
t11240 X Eyvindsdotter fr
t69935 Torer Drotning Jonsson d1388före
t69936 N Edvinsdotter
t78572 Katrin Ormsdotter Drotning d1489eft
u157143nTorer Drotning Jonsson d1388före
u157144 N Edvinsdotter
u225877 Jon Saulsson d1399 Stenkyrka
v451353 Saules Jonsson
w902705 Jon Drottning dy f1215 d1274

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.