Stora entreprenörer kommer från Bohusläns schartaubälte – Orust med omnejd

Dagens quiz: Vem var mannen som föddes i mellersta Bohuslän, studerade och arbetade i Göteborg, USA och Zurich. Rekryterades som ung av Wallenberg för att bli chef för ett nedgånget Asea – som han lyfte till en succé. Mycket tack vare uppbackning från en samhällsengagerad hustru. Internationalist även han med ideella engagemang. Anses som 1900-talets stora industriledare.

 

Olof Martin och Eva Charlotta Edström

Percy Barnevik? Rätt svar är Sigfrid Edström som föddes i november 1870 i Edshult strax norr om Mollösund. Namnet Edström efter Edshult ärvde han av pappa sjökaptenen, som kom till världen trettio år tidigare som Olov Martin Simonson. Hans farfars far Olof Simonsson gifte sig till Edshult där hans Margareta Andersdotter födde honom tolv barn. Bakåt grenar sig släkten ut i Morlanda.

Fast svaret Percy Barnevik är nog väl så rätt. De två bohusläningarnas karriärer har löpt som två skenor i de spårvägar Edström byggde i Göteborg. Om Sigrid räknas som landets främste industriledare under första halvan av seklet har Percy fått samma hederstitel under den andra. Båda rekryterades av en Wallenbergare till Asea vid runt 35, ett företag som de sedan ryckta upp till nya höjder. Både anses bohuslänskt egensinniga, vilket behöves för att möblera om bland många underchefer som fastnat i hjulspåren.

.’

Luther och Schartau

 

Aina Orvarsson / Barnevik

Percy Barnevik, född 1941, är boktryckarson från Uddevalla, gift med Aina Orvarsson från Rålanda i Tegneby. Hon småbrukardotter som fick hjälpa till i gårdsbruket tidigt. I denna socken fick skolungarna traggla katekesen ännu på 1950-talet. Svartklädda kvinnor i hucklen satt i kyrkbänkarna och lyssnade troget till kyrkoherde Jonssons långa predikan.

Bondpåbrå även hos Percy, i Skåne. Fast farfar var fiskare som tog sig namnet Barnevik efter fiskeläget Brantevik. Percy Barnevik, som numera bekämpar barnarbete i fattiga länder, fick som liten pojke trycka visitkort och annat i pappas tryckeri. En positiv erfarenhet enligt memoarerna.

Visst fanns  i Uddevalla en schartauan, kyrkoherde Frank, men det var nog Luther i största allmänhet som satt i boktryckarväggarna. I de bohuslänska dygderna, med eller utan Schartau, ingick fliten, allvaret, helgfriden och ickeförhävelsen.

– Percys familj var allt annat än schartauaner säger Aina Barnevik. Hårt arbete gällde visserligen, men ingen underkastelse inför överheten. Tvärtom gällde det att vara smart och hålla sig framme.

Både Edström och Barnevik har gjort sig kända för extraordinär arbetskapacitet. Båda har mässat som upplysta patriarker, lätt besläktade med schartauanprästerna. Då var det främst kvinnorna som drogs till de timmalånga predikningarna. Det fanns en väg ut ur synden genom andlig förkovran, även för männen som slarvade och söp. Mollösundprästen var äkta schartauan och än värre var det på Käringön utanför Edshult, där pastor Simson med stor nit styrde sin herdaflocks väl och ve.

Sigfrid Edström bekymrade sig över häradshövding Wallenbergs kortspel men också de anställdas supande – vars fruar han äskade en förmanande insats. I ett tal lyfte han fram fruarna, Aseas beskyddarinnor, som hade en uppfostrande effekt på de Aseaanställda männen. Om rollen som moralpolis hängde samman med de bohuslänska rötterna eller hans idrottsliga ideal (bl a som ordförande i internationella OS-kommittén) skall vara osagt.

Samma skägg, samma glöd. Patrice Lumumba ledde befrielserörelse och blev Kongos förste premiärminister
Samma skägg, samma glöd. Percy Barnevik leder ”befrielserörelse” i Kenya, Indien och Afghanistan

Barnevik verkar ägna sig åt patriarkalisk fostran i Indien och Afghanistan. Det är enligt honom inte religionen som är det stora problemet i byarna utan fattigdomen. Biblisk men knappast religiös konstaterade Dagen.

Mera Barnevik: boken Jag vill förändra världen.

.

Släktkära

Lille Sigfrid flyttade med föräldrarna till Majorna i Göteborg, som nog låg bättre till för en sjökapten. Eller så var det för att barnen skulle få en bra skolgång; i Sigfrids fall Chalmers, som då var ett mellanting mellan gymnasium och högskola. Sigfrid Edström var släktkär, vilket som råge ledde till att flera anställdes som chefer på Asea. Hans vice VD Lindén var gift med systern Rosa. Att inte så få Edströmmare har levt i Morlanda kan man se på kyrkogården norr om Mollösund.

 

De två Aseacheferna gifte sig båda med lärare; färgstarka kvinnor med stort samhällsengagemang. Stark familjekänsla och livslånga äktenskap förenar de två Aseahövdingarna. Likaså det dåliga samvetet att för det globala flängandets skull inte gav barnen så mycket tid. Men dessa artade sig ju bra ändå.

”Min hustru Aina har i egenskap av så kallad vd-änka fått bära en oproportionerligt stort ansvar för våra tre barn under deras uppväxt” skriver Percy Barnevik i sin bok.

.

The brave men married to a Randall woman

 

Ruth och Sigfrid

Sigfrid Edström föll för Ruth Randall på atlantångaren Eturia och de gifte sig 1899. Hon föddes strax före den stora chicagobranden, som slukade pappa Theodors General Store. Bostaden klarade sig med ett par hundra meters marginal. Det var Theodor Randalls andra stora olycka för några år tidigare sårades han svårt i amerikanska inbördeskriget men räddades av en färgad soldat.

En tämligen liberal Sigfrid Edström skrev som SAF-ordförande under Saltsjöbadsavtalet. Men han blev med tiden alltmer konservativ. Det hindrade inte att han uppmuntrade Ruth Randall att som suffragett strida för kvinnlig rösträtt. Hon bildade kvinnoföreningar och tillsammans med Elin Wägner deltog hon i den internationella rösträttsrörelsens möte 1915 i Haag. De utsända delegationerna krav om omedelbar fred fick inte gehör hos regeringscheferna. Men aktionen ledde det Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.

Ruth Randalls omtanke tog sig olika uttryck. När maken var spårvägschef i Göteborg sydde hon den heta sommaren 1902 halmhatter med hål för öronen till spårvagnshästarna.

I Villa Asea var det Ruth Randall Edström som var chef; över familjeangelägenheter, ekonomi, representation och inte minst de omfattande sociala aktiviteterna. En tradition som Aina Barnevik senare levde upp till i samma hus. Socialt fixande lärde hon sig under på åren i Sandviken. I Zurich fortsatte hon med att knyta samman svenska och inhemska familjer. Dock gick hon inte som Ruth Randall in och chefade på Asea när maken var bortrest. Elaka tungor där kallade Ruths och svägerskan Rosas vick för sina bortresta män för kärringregementet..

Sigfrid Edström saknade inte humor även om han verkar bohuslänskt karg på fotografierna.  Edström startade en förening med syftet ”the brave men married to a Randall woman”. Då räknade han säkert in svärmor Jane Maria Randall, som efter makens död flyttade in i Villa Asea. Vilket kunde behövas för tre döttrar och en son skulle tas omhand plus Ruths systerdotter Jane Readhead. Jane gifte sig med advokaten Gustaf Norrthon. Deras son, Peter Norrthon, verkar idag som miljöapostel i Bohuslän.

– Jag har aldrig stött på Sigfrids karga shartauanska moralism säger Peter Norrthon.

Jane Maria ligger balsamerad i Västerås enda mausoleum intill makarna Edströms urnor. Svärmor hade nämligen lovat spöka för Sigfrid om hon blev kremerad. Hon tycks ha blivit sannspådd för vid senaste sekelskiftet bröt sig satanister in i gravkoret där de stal både urnor och Jane Marias skalle. Efter rituella seanser under några år fann polisen stöldgodset och stadens kyrkoherde Olof Hambreus fick förrätta en ny begravningsceremoni.

 

Familjen Edström. Jane Marie nere till vänster

Sigfrid och Ruth Edströms barn: Miriam, Björn f 1903, Janeise, Leonore.

Fler länkar Sigfrid Edström: 1, 2, 3

.

Starka och modiga

Kyrkoherdens hustru Birgitta Hambreus är dotterdotter till Sigurd och Ruth Edström. Som sådan ännu ett exempel på Edströmklanens kraftfulla kvinnor. Till exempel har hon varit ordförande i fredsorganisationen Ruth var med och bildade.

Birgitta Hambreus, dotter till chefen för ångturbintillverkaren Stal Laval, listade ut att det var något lurt med den svenska kärnkraftspolitiken. Efter att ha lyssnat på professor Hannes Alfvén övertygade hon partibrodern Torbjörn Fälldin om kärnkraftens vådor.

Hur denna c-riksdagskvinna tordes initiera stoppet för ny kärnkraft i Sverige är en gåta, prästfru som han var mitt i atomkraftens lejonkula. ABB Atoms kris – innan det såldes till Westinghous – bidrog till att  ABB nästan stod på öronen. Morfar Sigfrid roterade nog i sin urna men mormor Ruth, som den fredsaktivist hon var, hade nog applåderat.

Ruth Randall donerade till en minnesfond, idag värd 50 miljoner kr, till Västerås förskönande. Ett föredöme för Aina Barnevik tycks det. Hon understödjer räddningen av Bohusläns hällristningar. En insats som resulterat i spännande fynd i Ainas hemtrakt. Uddevalla museum förverkligade sin konsthall tack vare parets donation.

 

Anders Gustafsson, hemmansägare Hogen Tegneby, professor emeritus Oslo

Anders Gustavssoni Tegneby delar sin tid mellan gården i Hogen (rotera bild)och professuren på övertid i Oslo. Folklivsforskaren är rotad i det schartauanska och dessutom gift med församlingens diakon. Med en sådan bakgrund låg det nära till att upptäcka det stora i CG Bernhardssons folklivsmålningar. Fast samlingen riskerade att splittras när Skaftökonstnären dog. Som tur var hade Gustavs pojk i Hogen växt upp inte långt från jämnåriga Aina i Rålanda (rotera bild). Kontakten ledde till att Aina Barnevik köpte merparten av målningarna, som nu visas i olika sammanhang. De ger en inträngande bild av livet i skärgården, det religiösa inte minst, vilket man kan se på Västarvets webb.

.

.

.

.

Turbouppfinnaren

Vissa tyckte nog att Asea än mer framstod som ett ”familjeföretag” när Erik David Lindblom startade sin chefskarriär på STAL Laval efter giftermålet 1930 med Sigfrid och Ruth Edströms dotter Janeise.

Baserat på uppfinningen dubbla motroterande turbiner grundade Birger Ljungström STAL ( Svenska Turbinfabriks AB Ljungström) i John Fröbergs Finspång. Tre år senare, när Asea blev huvudägare, blev stugan för trång för Birger och brodern Fredrik. De fortsatte som konsulter för STAL samtidigt som de i sitt gamla bolag AB Ljungströms Ångturbin på Lidingö utvecklade ångturbindrivna lok, av vilka Nydqvist och Holm i Trollhättan tillverkade 2 000. Sedan fortsatte bröderna med luftförvärmare och en rad andra uppfinningar. Till de mer originella hörde Fredriks Ljungströmrigg med den staglösa rullmasten. En annan var en kombibilpedal för gas-broms som Axel Wenner-Gren sponsrade.

 

 

Birger Ljungström

Birger Ljungström föddes 1872 i Uddevalla och Fredrik några år senare – men då hade föräldrarna, Amanda Bernhardina Falck och kartografen Johan Patrik Ljungström, född 1828 – flyttat till Göteborg, där han uppfann lantmätarinstrument (Släktdata). Om Amanda vet vi inte mycket; annat än att Percys systerdotter Susanna Engström Barneviki Marstrand har med henne i släkttavlan på Geni. Och om de många barnen som radas upp i Släktdata. Johan Patriks köpmannaanor speglar en berg och dalbana i Uddevalla.

Birger Ljungströms farfar, Jonas Patrik Ljungström, titulerade sig guldarbetare (Släktdata). Han blev affärsidkare och umgicks med glasmästare Wennergren och andra i stadens bättre kretsar, som ofta svärmade för pietism och herrnhuteri. Efter konkurs 1830 stack Jonas Patrik till S:t Petersburg där han under några ut utvecklade teknik för dykning. Det marina låg tsaren varmt om hjärtat vilket fick Immanuel Nobel, Alfreds pappa, att ta fram nya minor. Den ryska förankringen måhända bidrog till att Alfred Nobel stöttade Birger Ljungströms uppfinnande under ungdomsåren, som den automatväxlade Svea-velocipeden.

För Jonas Patriks hustru Maria Kristina Spaak blev mannens flykt undan fästningen ännu en av svåra prövningar. Maria måste nu ensam i ett torp utanför staden ta hand om sina egna barn och mannens från giftet med Fredrika Charlotta Skarstedt, född 1888 (se Släktdata). Kanske är ryktet om tvegifte sant för mannen försvinner ur registren.

 

Birger Ljungström

Som liten gick Maria i en herrnhutisk skola i danska staden Christiansfeld. Tillbaks i Uddevalla brann pappa Fredrik Spaaks varulager upp i den stora branden 1805. Det var den tredje av stadens stora olyckor, vid sidan av försvunna sillen och Trollhätteslussarna. Båten med ett nytt lager sjönk och familjeekonomin med den. Marie fick hanka sig fram med smyckehandel innan hon mötte änkemannen Ljungström.

Jonas Patrik dog 1859 och Maria Kristina 1876. Hon var då den sista medlemmen i stadens Brödrasocietet, en väckelserörelse som hennes farfar, pietisten Peter Spaak, grundlade. Se postmästarens familj på Geni och Rootsweb.

Postmästaren och tullinspektören Peter Spaak var pietist av det radikala slaget, inspirerad av av Thomas Leopold som spärrades in på Bohus fästning för sitt kätteri. Leopolds pietistiska övertygelse formades av hans informator Herman Schröder från Uddevalla (på morsidan förankrad till Svanesund). Schröder fogade sig under överheten och blev biskop i Kalmar. Vilket Leopold inte gjorde. Den envisa fromheten renderade honom livstid i fängelsehålor och Danvikens hospital.

Uddevalla var en av de fyra svenska  städer där herrnhutarna fick praktisera sin tro. Maria Spaak hann före sin död uppleva konventikelplakatets avskaffande.

.

Mammas gata för företagsbyggare

Percy Barnevik och Aina Orvarsson gick i samma gymnasieklass. Proven brukade de skriva på Folkets hus vid Göteborgsvägen. Ställer man sig i gatukorsningen bakom det huset syns Packhusgatan söderut där Percy lekte som barn (rotera bild). Och uppåt Södertullsgatan mot öster där Gustav Thordén tillbringade tidiga barnaår strax före 1900. Grävskoporna har sopat rent kvarteret för ett byggkomplex på gång. Och lite längre upp en villa där Aina var inackorderad. Fast då hade Percy Barnevik flyttat till Västgötavägen, halvvägs mellan läroverket och regementet I17, som var hans två poler de åren.

Går man från läroverket 100 meter norrut, ungefär där Kilbäcksgatan stoppar vid högskolan (rotera bild), visar sig mark som en gång utgjorde Urhagens gård. Där växte en annan av stadens stora söner upp, dammsugarkungen Axel Wenner-Gren.

Gatan Zackaus gränd strax intill hedrar grosshandlare Adolf Zachau som 1873 grundade Uddevalla Tändsticksfabrik. Fabriken gick i graven på 1930-talet i sviterna av Kreugerkrachen. Grändens förlängning heter Jacob Thransgatan efter en tysk som 1834 tog över det nedgångna sockerbruket. Jacob blev förmögen och bruket blev i modern tid annex till läroverket.

.

Skolkatalog som historiebok

Namnen i skolkatalogen året då Aina och Percy Barnevik tog studenten ger blänkare från stadens historia. I deras klass på allmänna linjen finns en Peter Zackau och Christer Koch, ättling till Michael Koch, borgmästare och dynamisk företagare under Uddevallas gyllene år under andra halvan av 1700-talet. Avkomman major Michael Kock startade 1856 Kampenhofs spinneri där ännu vid seklets slut hölls husförhör med arbetarna, flickor mest, i katekeskunskap. På rasterna läste de bibeln.

 

Kampenhofs bomullsspinneri

 

Här och var i katalogen dyker upp namn som avslöjar släktskap med schartauanska prästfamiljer, som Rhedin, Frank och Norén. I andra ring namn som Beatrice Thordén, sannolikt dotter till skeppsredaren; och Håkan Gergils, son till stadens främste klädeshandlare. Håkan och Percy vann en resa till Rom-OS efter att ha vunnit en radiotävling i nutidsorientering.

I rollen som aktiespararboss snuvade Gergils Per Gyllenhammar på Volvos fusion med norgeoljan. Nässnäppet gillades säkert i Uddevalla, som i århundraden legat i fejd med konkurrenten Göteborg. Såren har satt spår i de gyllenhammerska hjärterötterna.

I sina memoarer erkänner Barnevik sin bonnighet och i samband med segeltävlingar synen på grabbar typ Gyllenhammar: ”Särskilt roligt var att vinna över de snobbiga göteborgarna utefter bohuskusten. Allra helst i Göteborg ute på Långedrag.

Anders Gustavsson i Hogen har avslöjat vad bohusläningarna tycker om dessa badgäster i boken Sommargäster och bofasta: kulturmöte och motsättningar vid bohuskusten.

.

Skeppsredaren

 

Gustaf B Thorén

Gustav Birger Thordén såg dagens ljus i Uddevalla 1894. Pappa Karl Teodor Pettersson titulerade sig hemmansägare från Överby i Herrestad väster om Uddevalla. Mamma Josefina Johansdotter var född ovanpå en potatiskällare på Bången i samma socken. Pettersson etablerar sig sedan som fiskhandlare i Munkedals hamn. Därefter faktor vid Munkedals järnväg när Ivar och de andra barnen föds runt sekelskiftet.

.

Pojkarna har läshuvud och byter från Pettersson till Thordén. Ivar läser till ingenjör och blir chef för Uddevalla gjuteri och mekaniska verkstad, som ägs av en MacFie. Anläggningen låg på Kasenabbe där Thorburnarna tidigare skeppade ut havre.

.

Gustaf Birger satsar på handelsutbildning och får jobb på ett rederi. Först i Göteborg och sedan i Helsingfors, där han kunde köpa in sig i egna båtar som mest gick på Amerika. Båtarna förnamn avslöjar släktkärleken. Clary Thordén efter hustrun, Josefina efter mamma och Matilda efter farmor.

Thordén tjänade bra på Murmansktraden under kriget. Skrämd av ryssen kom Gustav Thordén 1944 med några av sina båtar till Uddevalla. Han hade en större vision för Kasenabbe än sin bror. (Här låg Oddevold, embryot till Uddevalla. Därav namnet på fotbollslaget). Uddevalla stad med sina många arbetslösa fick ställa i ordning bäddarna när hans båtar kom med ett nedmonterat Libertyvarv från USA.

Samtidigt hann Thordén med att bygga en katedralliknande ladugård på Överby. ”Hur har du råd att dricka så dyrt vin?” frågade en gäst skeppsredaren. ”Gör inget, mjölken är dyrare på Överby”. Det är en av många anekdoter som tillskrivs Thordén. Idag är sonen Peter herre på gården.

Uddevallavarvets storhetstid med runt 3 000 anställda tog sin ända under paret Barneviks gymnasieår. Var världens tredje största varv räknat i sjösättningar. Men växtverken efter varvsbygget i Sörvik oroade bankerna. Varvet och sedan rederiet gled Thordén ur händerna. Sedan gled han själv av segelbåten för gott 1963.

Skeppsredaren har fått sista vilan i ett rejält tilltaget mausoleum på Herrestads kyrkogård. I sällskap med föräldrarna Karl Teodor Pettersson, hemmason från Överby, och Carolina Josefina, född ovanpå en potatiskällare.

För Barnevik blev Thordéns fallissemang en nyttig lektion. Citat ur boken:” Anläggningstillgångar kan inte finansieras med korta lån. Än mindre med förskott…..Senare i livet drog jag emellertid de ekonomiska slutsatserna. Jag hade fått en verklighetslektion i företagsamhetens och kapitalismens ABC”.

.’

Havrekungarna

Själv bosatte sig Gustaf Thordén i ett sjangdobelt hus på gården Kasen bland bergen ovanför varvet. Kanske hade han som förebild skotten William Thorburn vilken gjorde Kasen till en mönstergård. I varje fall var gården en förebild för bönderna i trakten. På en genomresa föll denne välbärgade tehandlarson pladask för det romantiska landskapet vid Byfjorden , som han köpte av Kockfamiljen för en tunna guld.. Badorten Gustavsbergs mondäna liv lockade nog också.

Kanske var Thorburns förtjusning av miljön inspirerad av Mary Wollstonecraft, som från resan skildrade landskapets skönhet men också fattigdomen. Eller från författare hemma i Edinburgh, som Walter Scott. Dennes böcker översattes för övrigt av komministersonen Jacob Ekelund från Valla på Tjörn. Förutom att vara landets mest kanske mest lästa läroboksförfattare hann han med att skriva Sveriges första historiska roman, Bergsflickan på Oroust, en folksaga från Bohuslän.

Frånsett lite skeppsfart slog sig William sig till ro på Kasen. Med det agrara i honom låg det nära till att exportera havre från Västsverige till Englands hästar, något som hans två söner växlade upp i stor skala. Magasin anlades vid bohusfjordarna, havrebanan till Västergötland byggdes och spannmålen skeppades ut från kajerna i Uddevalla. Under andra halvan av 1800-talet stod havren tidvis för uppemot en femtedel av Sveriges export där Thorburnarna kapade åt sig drygt en femtedel.

 

William Thorburn, Jessy Macfie

William Thorburn inte bara månade om familjen med sönerna och hustrun Jessy Macfie.  Traditionen att de två släkterna gifte in sig i varandra fortsatte med att parets dotter Jessie Thorburn äktade kusinen William Andrew Macfie. Från gården Anfasteröd styckade de av badorten Lyckorna.

.

.

.

Agrarerna som lyfte oss ur armodet

Rutger MacLean

Till denna agrara revolution bidrog en annan bohusläning från schartaubältet: Rutger Maclean född 1742 i Ström i Hjärtum. Han ärvde Svaneholm i Skåne där han sådde impulsen till de svenska skiftesreformerna. Till skillnad från andra bohusentreprenörer härstammade han från aristokratin i Göteborg. Pappan satt fånge efter Poltava. Ströms säteri ärvde familjen efter morfar Rutger von Ascheberg, landskapets store jorddrott vid sidan av Margareta Hvitfeldt. Själv ärvde Rutger Maclean Svaneholms gods, där han med bohuslänsk envishet flyttade ut arrendatorerna till sammanhållna ägor.

.

.

 

Boshuslänskt parhus, Hogen Tegneby

Nya plogar dyrkade upp leran innanför fjordarna. Utmarkerna dikades och blev åker. Pengar från spannmålen omsattes till en slåttermaskin och tröskverk med hästdriven vandring. Bäst klarade sig skogsbönderna som kunde sälja timmer till de många bohuslänska parhus som byggdes när byarna sprängdes.

Kvinnorna skötte kreaturen och kärnade i en separator. Efter 1860 kunde de sälja smör och ägg till en av de många handelsbodarna. Kontanterna användes inte bara för livets nödtorft utan de unnade sig sådant som bjöds ut i tidningsannonserna. För nu fanns annat att öva läsförmågan på än bibeln och postillorna. Paketen kom med posten, tåget eller ångbåten.

Lägg sedan till sillen och skutorna som förklaring att man i schartaubältet tycks ha klarat sig bättre än på andra håll under nödåren. Färre emigrerade härifrån trots att arbetslösheten var ett gissel. De som hade det sämst tog sitt pick och pack och drog till Göteborg.

.

Gosse från Svanesund svensk handels urfader

 

John Fröberg, Svanesund Ljungskile Finspång.

Vilken koppling finns mellan lanthandlaren Anders Olof Fröberg i Svanesund på Orust som konkursade efter misslyckade silloljeaffärer 1865 – och Åhléns varuhus, Clas Ohlson, kanske också H&M och Ikea? Svaret är sonen John som föddes i Svanesund 1859. Han var  var först med postorder, landets störste annonsör och inspiratör för ett antal handelsmän.

.

John Fröbergs livstidstabell ser ut så här: 10 år gammal: de utfattiga föräldrarna skickar honom till Ljungskile för att bli bodknodd i morbroderns affär. 14 år: Affären stänger och John får anställning hos en handlare i Finspång. 18 år: Blir butikschef för en filial i Lotorp. Köper en tryckpress och trycker visitkort i egen regi på nätterna. 23 år: 15 anställda i det växande tryckeriet, ett alster är Fröbergs katalog. Egen fastighet där stämpeltillverkningen breddas med ett kontorssortiment. 44 år: En konglomerat av verksamheter, inklusive en kraftstation och telefontråd till Norrköping. 50 år: John Fröberg dör med trassliga affärer och enligt nekrologen sinnesförvirrad.

Fröberg kunde tacka sin säljtalang för framgången. Tidningarna fylldes med orginella radannonser (exempel Kalmar, Svensk lärartidning) där han också rekryterade agenter, som snart kunde räknas i flera hundratal. En var bondpojken Johan Petter Andersson, som redan som trettonåring blev agent hemma i dalasocknen Ål. Fyra år senare fick han arbete hos Fröberg i Lotorp och strax efter anställdes farbrodern Erik.

Åhléns lyckträff

Ánderssöner fanns redan flera av på firman så de två dalmasarna bytte till Åhlén och Holm. När de lärt sig branschen for de hem till Insjön där ett oljetryck på kungafamiljen gav skjuts till en rekordartad postorderförsäljningen. När firman lämnade Insjön för Stockholm under första världskriget hade en cykelreparatören Clas Ohlson lärt så mycket att han kunde starta eget. Se filmen om Clas Ohlson.

John Fröbergs agentorganisation blev de fattiga pojkarnas handelshögskola. Ett exempel är Algot Johansson, ”Säg Algots, det räcker”i Borås. Ett annat är Oscar Ahrén, stor inom postorder och varuhus i Stockholm på sin tid.

 

Om Erling Persson inspirerades av Åhlen, Ahrén och andra postorderprofiler vet vi inte. Men det är högst troligt att han sneglade på deras skapelser när han i unga år cyklade ut med ostar i Klarakvarteren. Två annonssålda papprodukter, en ransoneringskortportfölj och adventstjärnan ”Tindra Kristall”, gav grundplåt för att starta kedjan Pennspecialisten i omgjorda hästportar. Som blev Ur&Penn, Hennes och H&M.

En yngling från gården Elmtaryd köpte pennor och klockor av Erling Persson, som han sedan annonserade med sådan vinst att han kunde registrera IKEA, Ivar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd. De korta varorna byttes mot möbler från lokala tillverkare. Det blev starten på en lång relation mellan familjerna. Första katalogen gick som bilaga i Jordbrukarnas Föreningsblad.

Frågan är om inte – vid sidan av Barneviks filantropi – mobiltefonen och bröderna Jochnicks Oriflame kan ses som några av Sveriges bättre gåvor till fattiga länder. Över 6 000 anställda i Oriflame drar in 1,3 miljarder Euro per år från hemförsäljning av ”Natural Swedish cosmetics” i 60 länder, inte minst på marknader som Indien och Kina. Likt  John Fröbergs firma på sin tid är Oriflame de fattigas handelshögskola. Dessutom viktig bidragsgivare till Barneviks Hand in Hand.

.

Suget från Bohuslän

På 1920-talet när Aseas Skandinaviska Elverk dragit fram trådarna på Orust dröjde det inte länge förrän agenter inom det elektriska knackade dörr. Tyckte husfar att dammsugaren från Electrolux var väl dyr gick agenten till lagårn och ryktade korna med apparaten så var affären klar.

Axel Wenner-Gren, född i Uddevalla 1880, talade gärna om sina bonderötter från Bäve och Forhälla socknar söder om Uddevalla. Pappa Crescens Leonard Vennergren var glasmästare, som hade råd att låta Axel ta studenten i Uddevalla och sedan få handelsutbildning i Berlin.

Att sälja dammsugare fick idolstatus, som för många blev en språngbräda i livet på samma sätt som hos John Fröberg.

Percy Barnevik en blåkopia av Wenner-Gren? Den förre tjänade en hacka på pappersavfall från stadens tryckerier, som han körde i en handkärra till skrothandlare Jansson. Den senare hade lärt sig fläta små papperskassar i skolan. Efter samma mönster lät han städslade kamrater väva samman metallstrimlor från faster Karolinas konservfabrik i Lysekil. Kassarna sålde lille Axel till badgästerna som lokalt hantverk. Sådan storytelling är våra entreprenörer skickliga på.

Axel Wenner.Gren

Axel blev snabbt Alfa Lavals bäste separatorsäljare. Men att som sin egen sälja lantbruksmaskiner gick sämre – tills han fick syn på en dammsugare i ett skyltfönster i Wien. Säljkonceptet hade han från Amerika och kanske också från Fröbergs efterföljare. Nu hade han en lovande produkt – om den kunde krympas och sänka priset.

Fotogenlampfabriken Lux i Stockholm tog fram första modellen. Genombrottet kom när Wenner-Gren köpt in sig i Elektromekanska, vars elmotorer möjliggjorde den kompakta dammsugaren. Suget från marknaden ledde till en fusion och klassikern, den liggande torpedmodellen, lanserades.

 

.

.

Lille Axel med mamma Alice Paulina Wennergren

1928 ägde Axel Wenner-Gren hälften av Electrolux, som då hade 10 000 anställda i fem fabriker och bolag i 20-länder.  På 30-talet var han en av världens rikaste.

Mellan världskrigen ägde Axel Wenner Gren ett sommarhus Halsenabb strax söder om Svanesund på Orust. Om Herman Göring verkligen var där är något som lokalhistoriker bör reda ut.

Wenner-Grens affärer blev allt yvigare med datorer och monorailtåg. Han förköpte sig på mark i British Columbia på samma sätt som Fröberg i Östergötland. Båda två fick sina livsverk pysa ihop..

 

Wallenbergarna köpte Electrolux billigt och Asea blev hälftenägare. Chef för Electrolux blev en envis dalmas, Hans Werthén, som agerade minst lika självständigt mot Percy Barnevik som Barnevik mot Peter Wallenberg.

.

Bohusläns Jan Stenbeck

Efter lumpen, i början på 80-talet, tryckte Torsten Jansson upp text på tröjor hemma i mammas tvättstuga i Dingle. Det är ett litet stationssamhälle med lantbruksskola ett par mil norr om Lysekil, som släkten kom ifrån. Historiskt i socknen Svarteborg med Thomas Thorilds barndomshem och platsen för vikingastrider.

Idag är Jansson miljardär, i varje fall när det inte krasar i glasriket.

Från tröjtryckningen var steget inte långt att importera kläder. Efter trassligheter bl a med en butik i Uddevalla fick New Wave Group en nystart 1990. Bolagen fick en katapult med Craft och profilkläderna, mycket tack vare Janssons säljtalang. Sedan följde företag för presenter samt kläder för sport och arbete. Slutligen rundade han av med Orrefors, Kosta Boda och Messing.

Allt som allt säljer NWG med 40 varumärken och dotterbolag i 20 länder för 4 miljarder per år. Nyckeln till framgången är logistiken och skickligt kombinerande av företagens resurser, helt i Edströms och Barneviks anda. Ett udda exempel på hur han krattar marknaden är att först författa en kokbok innan han lanserar en bok om bantning, självfallet fokuserad på sin egen.

Torsten Jansson, ”sillpatron”, Bohusläns Stenbeck
Jan Stenbeck, Stockholms Torsten Jansson
Åke Falk, rotad i Fjällbacka. Gestaltade handelsman Moss som gestaltade handelsman Didrichsen Fiskebäckkil

Två hustrur och ett antal medarbetare har haft svårt att hänga med det vandrande kraftpaketet från Dingle. En av Sveriges sämsta chefer konstaterade tidningen Chef. En doer i stil med Jan Stenbeck, som hellre inspirer än delegerar. Janssons bullrande lekamen kan stundom ses tillsammans med sina fyra barn på sommarvistet i Kämpersvik. Gamla ortsbor ser nog en viss likhet med Fjällbackabördige Åke Falk när han gestaltade den burleske patron Carl Johan Moss i TV-teaterns Ett köpmanshus i skärgården. Emilie Flygare Carléns förebild var den förmögne handelsmannen Johan Diedrichsen i Kristinebergs köpmanshus vid Fiskebäckskil.

Edström, Barnevik, Wenner-Gren, Jansson. Bohusläningar har sen urminnes tid agerat globalt. Sett till dagens svenska gränser var Anders från Orust vår förste man i Amerika. Vår förste nybyggare där, Roeloff Janse Van Masterland , kom som namnet visar från Marstrand.

.

Schartau eller ….?

 

Henrik Schartau såg inte sig själv som schartauan

Kristendomsadjunkten Sten Torgersson, som under paret Barneviks tid höll morgonböner på läroverket, skriver om staden kristenhet: ”Hernhutiska väckelsen hade vid århundradets mitt avtynat, varefter en annan stark andlig rörelse slog rot, nämligen schartauanismen, vilken bröt igenom under Gustaf Daniel Björckstid som kyrkoherde 1845–1853 och främst bars upp av småfolket, arbetare och tjänstefolk. Stadens ledande skikt tillhörde endast i undantagsfall den förhärskande kyrkoriktningen, men den färgade ändå mer eller mindre av sig på hela samhället. Uddevalla blev under Björcks tid ett centrum härför. En besökare vittnar om hur hela staden syntes vandra i stora svartklädda skaror till kyrkan.”Citatet är hämtat ur en skrift om bokhandlare Hallman, vars tryckeri Einar Barnevik senare övertog.

 

För unga kvinnor var Henrik Schartaus lärjungar den tidens popidoler. De förmedlade en nåd för medfödda och förvärvade synder förutsatt att man ägnades sig åt andakt och bibelläsning. Att förbannandet av synderna också hämmade supandet fick man på köpet. Men Strömstads Emilie Flygare Carlén var definitivt förbjuden i denna kulturskymning.

Dessa Schartaulärjungar förenades i ett kall med övertygande glöd. En tillfällighet att det bohuslänska entreprenörerna har varit säljare, för att inte säga predikanter, med en övertygande glöd?

Trots att den nya läran manade till underdånighet mot kyrkliga och världsliga överhetspersoner skrämdes biskoparna av den andliga farsoten och flyttade ut svavelosande predikanter till obygden – och väckelsen spred sig än mer. Uddevallafödde ärkebiskopen Anton Niklas Sundberg (svärson till majoren Michael Koch) anfäktades inte av schartauanismen så det störde. Men precis som de västsvenska svartrockarna var han avog mot frimicklare, nykterister och andra folkrörelser. Gustaf Fröding om Sundberg som handlingskraftig biskop i brandhärjade Karlstad: ”landshövdingen grät och bad, men biskopen svor och släckte”.

Bönder som ville att allt skulle vara vid det gamla lockades nog mer av lärans gammalkristliga hustavla. I denna manade till flit, nyttighet och lydnad mot sina herrar. Som i schartuanska socknar ledde till ekonomisk förstelning.

Ned ett undantag: Orust och trakterna längs Hakefjorden. Avreglering och Trollhätteslussarna satte fart på bondesjöfarten i dessa bygder på 1830-talet. Ut skeppades havre och virke från Vänern. In till Göteborg och andra städer födoämnen, kol och ved. Hemma fanns hustrurna som skötte barn och kreatur. De bönder som blev kvar på land byggde båtar eller partade i dessa (se bouppteckning). Sådan finansiering sköttes senare av Tegneby Sparbank, som först höll till i Rudolf Leopold Gerles köpmanshus i Nösund.

Föräldrar som var småföretagare är en gemensam nämnare för de flesta i denna text.  Var det kombinationen av småföretagaranda och de schartauanska dygerna med flit och hög moral som blev myllan för deras framgång? Även om de inte själva såg sig som schartauaner  söp de in värdegrunden från modersmjölken ända upp till konfirmationen.

.

Varför så många företagsbyggare från schartaubältet?

Knappast för att de lät sig födas i familjer som var schartauaner, eller ens religiösa. Men traditionen präglade en värdegemenskap i dessa bygder som uppmuntrade till företagande, trots trosriktningens utvecklingsfientlighet på andra håll. Tron på den egna förmågans knäcktes inte i ett landskap som i det stora hela saknade stora bruk och gods.

Påfallande många av de stora innovatörerna är sprungna från landsbygden och små städer.  Där nöden ingen lag har. Företagarlusten väcktes i schartaubältet på samma sätt som i fromma Småland och Västerbotten. Eller av  sturiga dalkarlar som Åhlén, Clas Ohlson, och Gustaf de Laval. Och i värmländska grannskapet Lars Magnus Ericsson, bröderna John och Nils Ericsson samt Georg Odhner med räknesnurran. Synd att så få av dessa bohusättlingar fick odla expansionslustan i det egna landskapet.

Kallelsen, byggd på tredje trosbekännelsen i katekesen, är en grundbult hos schartauanismen. Det gäller också kallelse till en livsuppgift, om än så ringa. Flit och plikt är honnörsord liksom ett anspråkslöst leverne.

De flesta i detta företagargäng är sprungna ur enkla förhållanden. Ett undantag Rutger Maclean som trotts slottslivet levde tämligen spartanskt. En enastående arbetsförmåga är något som de  tycks ha gemensamt, ofta efter 65+. En kallelse om man så vill: för företag, idrottande ungdomar, kvinnor i asiatiska byar eller skånska statare.

 

Få i detta företagbyggarsällskap har briljerat med ett överdåd, Axel Wenner-Gren och möjligen Gustaf Thordén undantagna. Wenner-Gren unnade sig Häringe slott, storslaget Djurgårdshus och inte mindre storslagna lyxkryssaren Southern Cross, med vilken han under kriget flydde till Bahamas. Visst, Thordén och William Thorburn bodde ståndsmässigt på Kasen. Men inte pråligt som den fantasiborg Bohusläningens grundare Ture Malmgren byggde på Tureborg.

.

Bohusläns elfte bud: du skall icke förhäva dig

 

Fiskargatan 9, Mosebacke

Familjen Barnevik bosatte sig inte i Djursholm som är brukligt i de kretsarna. Utan på Söder, låt vara i ett bättre kvarter mellan Mosebacke och Jonas Gardell. Stieg Larsson lät Lisbeth Salander flytta in efter Barneviks i en lyxig taklägenhet med 21 rum. Fast fiktionen stämmer inte med verkligheten, för familjen Barnevik bodde något enklare längre ner. I Salanderlägenheten bor Leif Lundblad, bankomatmatarens uppfinnare och bidragsgivare till Hand in Hand.

Framgång är relativt begrepp. En stockholmsyngling, som droppade ut redan på högstadiet, lyckades utbilda sig till tandtekniker och fick jobb på Mosebacke tandteknik. Fliten lönades sig tydligen för att kunde köpa en Lamborghini, han parkerade vid torget. En dag när han kom ut gatan stod en lång svartklädd herre med skägg och beundrade bilen. Percy Barnevik! Som antagligen är ovetande om att ha gjorde en utkuggad skolelev lycklig. Nog för att Barnevik borde haft råd med en sådan kärra. Under sin aktiva tid tjänade han väl i nivå med en icamaxihandlare på västkusten.

Aina Barnevik, gift med en styrelseledamot för General Motors, syns på somrarna köra omkring i en gammal Saab i Kämpersvik, norr om Fjällbacka. Inte i Marstrand eller Båstad, som man skulle kunna tro. Familjeklanen samlas i ordinära skärgårdshus i det gamla stenhuggarsamhället. I stället för ridhästar håller sig bonddottern med en flock inhyrda får.

Blir hon omkörd av en Ferrari kan det vara en snustuggande Torsten Jansson, som med sina söner skyndar från bostället på samma ort till en fisketur ute på fjorden. Å andra sidan hinner Jansson bara läsa enstaka deckare, förmodligen en Läckbergare från Fjällbacka. Makarna Barnevik har sex kilometer böcker på hyllorna.

.

Sjette Budet: »Du skall icke begå hor»

Tionde budet: Du skall inte hava begär till din nästas hustru, inte heller hans tjänare eller hans tjänarinna, inte heller hans oxe eller hans åsna, eller något annat som tillhör honom.

Det var så mycket sexualundervisning barnen fick i de bohuslänska skolorna. Vad de kunde förstå var begär till egen tjänarinna eller oxe OK.

Trots det tycks katekestragglandet haft god effekt på entreprenörerna i schartaubältet. Till skillnad från göteborgssocieteten hittar man hos dessa inga skandaler med skilsmässor och löskalägen. Undantag är Torsten Jansson, som bytte exet mot ett exstatsråd. Och Axel Wenner-Gren, som delade älskarinnan Inga Arvad med John F Kennedy. Denna danska journalist var också favorit hos Adolf Hitler. Rutger Maclean förblev ogift men många i trakten kan räkna sina gener från denne byahero.

Annars har landskapets entreprenörer värnat om sina familjeklaner mer än brukligt. Främst bör tacket gå till deras jordnära fruar. Handlingskraften ärvde de från hustrur till skeppare och fiskare, som sällan var hemma. För att citera en tolkning av hustavlan: ”Överheten i hushållet var framför allt husbonden, men i många situationer var det snarare husmor som genomförde de uppgifter som hörde till överheten. Rollen som tilldelats överheten i hushållet var att både moraliskt och ekonomiskt sörja för hushållets alla medlemmar, i detta ingick såväl att sätta mat på bordet som att se till att alla var insatta i guds vilja och bibelns ord.

Entreprenörer rotade i det schartuanska beblandade sig inte i onödan med societeten i Göteborg eller Stockholm, ens med giftermål. Inga barn på Lundsberg som frotterar med Madde på Stureplanskrogar eller rumlar i Saint Tropez. Inga exempel på förvärva, förvalta och fördärva hos bohusättade företagarfamiljer. Avkomman har genomgående artat sig väl. De har levt upp till fjärde budet och hedrat föräldrarna. Inte revolterat, som i Cecilia Gyllenhammars nyckeldrama En spricka i kristallen.

.’

Katekesförklaringen nr 46. Vem är vår nästa?

Svar: Alla människor som behöver vår hjälp, både vänner och ovänner, kända och okända, fattiga och rika.

Att skratta offentligt ansågs olämpligt i schartauanbältet. Det är först på äldre dar som Percy Barnevik ler på bild. Till skillnad från frikyrkliga Tjörn har Orust ingen sockendräkt eftersom det var svart som gällde. Carl Wilhelmsson i skepparsamhället Fiskebäckskil visade att schalett, schal och höghalsad långklänning var traktens burka. Tavlan Kyrkfolk har visats på Barnevikfinansierade Uddevalla konstmuseum. Än mer kan man tränga in i kustbornas vardagsliv i CG Bernhardssons folklivsmålningar från Skaftö, vilka vi nu kan se tack vare Aina Barneviks insats.

Frågan är om det inte är en kopia av detta Bohuslän som Percy Barnevik i Hand in Hand för vidare i i utvecklingsländer. Eller som han uttryckte på TV hos Skavlan ”Om vi ser till mellanöstern, Pakistan, Afghanistan, talibanerna: Problemen beror till 80 % inte på religionen utan på extrem fattigdom.”Som när sillen försvann hos oss strax efter år 1800.

3500 anställda och 35 000 volontärer i Hand in Hand tränar en halv miljon indiska kvinnor för att med mikrolån starta företag. Financial Times nominerade Percy Barnevik till hederstiteln årets filantrop. När nomineras Hand in Hand till Nobels fredspris?

Percy Barnevik – Partnership for Change from Hippie Media on Vimeo.

Paret Barnevik har plöjt ner det mesta av sin förmögenhet i Hand in Hand. Dessutom donation till Uddevalla museum och för att rädda hällristningar. I likhet med Gustav Thordén också stöd till Oddevolds fotboll.

Gustaf B Thordénsstiftelses ändamål är att som det heterverka till det allmännas fromma, särskilt intressen som rör Bohuslän och dess befolkning.

Ruth Randall Edströmsatte åtskilliga miljoner i en stiftelse ägnad att utsmycka Västerås till glädje för inbyggarna. Sigfrid Edström, som kunde studera i Zurich tack vare Hvitfeldska stipendiefonden, grundade en stipendiefond med samma syfte. Wenner-Gren-stiftelsernagynnar forskningen.

Rutger Macleanvar en socialt engagerad upplysningsman som avskaffade böndernas arbetsplikt, lärde dem nya jordbruksmetoder och drev folkskolor.

.

En gemensam nämnare?

Sett i en historisk spegel verkar inte de familjer som våra entreprenörer växte upp i ha varit speciellt religiösa, än mindre i schartauansk mening. Men de, eller deras föräldrar, levde i bygder präglades av denna trosriktning och tidigare från stadens fromhetsrörelser. De schartauanska dygderna präntades in i skolan och levnadsmönstren satt djupare än i den svarta klädseln. Med eller utan Schartau så verkar detta sällskap av företagsbyggare vara påverkade av dessa dygder, främst då flit och moraliskt leverne utan överdåd. De flesta har samhällsengagemanget gemensamt, både med tid och donationer. Dessutom inte så lite predikare för vad man anser som sitt kall.

Textens entreprenörer räknar så gott som alla sitt ursprung från småföretagarfamiljer, ofta med bönder i tidigare led. När föräldrarna drev en kommers föll det sig naturligt att gå en handelsutbildning. I vissa av gud förgätna trakter levde bönderna i en handelstradition, som bohuslänska bondesjöfarten, västgötaknallarna och handelsfororna i Dalarna. I ryggmärgen satt ett krismedvetande nedärvt från ekonomiska kriser, arbetslöshet och sill som kom och gick. Då gällde det att satsa på något nytt.

Det återstår att bevisa att kombinationen av dessa två aspekter ger en förklaring till att så många lyckade företagsbyggare kommer från det bohuslänska schartaubältet.

4 kommentarer

2 pingar

Hoppa till kommentarformuläret

 1. Tack för en mycket intressant historik och sammanställning. Själv är jag född 1949 i schartauanska Kville av helbohusländska föräldrar. Dock flyttade vi till Dalsland 1957 och jag kan försäkra att vi även på 1960-talet även där fick lära oss katekesen utantill. Hög arbetsmoral, det självklara i att hålla ingångna avtal och att inte sticka ut genom alltför lyxigt leverna är för mig mycket igenkända faktorer. Konceptet är framgångsrikt och även den nedärvda insikten att samla i ladorna för kommande sämre tider är viktig eftersom konjunkturerna alltid skiftar.

  • Ulf Olssonapril 17, 2014 kl. 10:12

  Trevliga noteringar! Bohuslän syns sällan i våra historieböcker. Grundsund ligger onekligen i det schartauanska bältet och därifrån härstammade väl Laurentius Laurin, som grundade Skandiaverken i Lysekil. Kanske kunde han ingå i din förteckning.
  Vänliga hälsningar
  Ulf

  • Peter Norrthonjanuari 5, 2015 kl. 18:04

  Fin marknadsföring av Orust
  Önskar redviking ett fortsatt Kreativt År
  Peter

 2. Fantastiska för oss som har släktband, till trakten farfars mor dotter till Lars Olsson Smedby. ,Gift med Simon August Samuelsson bosatt Kila Flatön, min Farfar Johan Henrik Simonsson gift med Johanna Larsson, hade tre barn Svea, tvillingarna Johan Ludvig , systern Britta.
  Lars Simonsson

 1. […] Här kan man få veta litet mer om Wenner-Gren och andra stora män från Uddevalla-trakten. Se även Ny Teknik. ”Pojken med guldbyxorna”. Jo visst. […]

 2. […] i sockenstämman behövde husfar kontorsartiklar. De beställde han från Åhléns läromästare, John Fröberg i Finspång. Handlarsonen från Svanesund ♦ blev som postorderhandels urfader landets störste […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.