Hästekällasläkten i Morlanda, Orust

Hästekällafruns ridtur till häxornas Mollösund

Fast det bara var ett par fjärdings väg hade Johanna inte sett sin mor Kerstin på hela sommaren. I detta nådens, eller snarare onådens, år 1715 har Jacob har haft mycket att bestyra som befallningsman och dessutom sitta ting. Mycket av gårdens skötsel har fallit på Johanna, slitsamt för kronan kräver årligen åtta tunnor korn …

Hästekällasläkten antavlor

Hästekällasläkten fakta

g3 Lars Jönsson f1748 Fläskum Tegneby d18201214 Fläskum gm g4 17500605 berlin 17830616. Testamentstvist. Mot änkan Greta Börgesdotter i Vasseröd. Kärande: Jon Hansson Skantorp, Hans Larsson Mellby o.h.h Anna Jonsdoters vägnar, Lars Jönsson egna och hans systers Annika Jönsdotters vägnar,. Jon Sörennson och Anna Hansdotter i Holm. Anna Jonsdotter i Smedby Per Jönsson i ST …

Resan hem till Hästekälla

Solen börjar gå ner över Morlanda hed denna kvalmiga Sankt Hans 1720. De två hästarna letar sig fram på vägen från bryggan vid Malö Strömmar, förbi kyrkan och upp mot Säteriet. På den ena sitter bondståndstalmannen, Jacob Olsson i Hästekälla, rejält sliten efter den två veckor långa skjutsningen från Stockholm till Uddevalla. På den andra …

Så gick det för Jacob Olssons och Johanna Knutsdotters barn.

Så gick det för Jacob Olssons och Johanna Knutsdotters barn. Antavla 1. Wikipedia Pyttipanna (nr 15501 i Morlandaregistret) 1. Äldsta barnet Malena (nr 25876 i Morlandaregistret) , född 17110714 gifter sig med Anders Andorsson, född 1698, från Bäcken i Morlanda. De bosätter sig i Vägeryd på Skaftö där de får sex barn födda 1731-1742. Bara …

Släkt med bondeståndstalmannen Jakob Olsson, Hästekälla på Orust?

23 år gammal efterträdde Jacob Ohlsson ,1702, avlade han sin far Olof Rasmusson i Hästekällasom nämndeman i häradsrätten i Oruts och Tjörns tingslag. Han fick tolv barn med med Johanna Knutsdotter, dotter till skeppsbyggmästaren Knut Olsson i Mollösund – där sex blev vuxna och därmed stommen för ett stort antal ättlingar.  Jacob Ohlsson representerade Orusts och Tjörns härader i bondeståndet vid  utskottsmötet 1710, det …

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.