Tillbaka till Hästekällasläkten i Morlanda, Orust

Hästekällasläkten fakta

g3
Lars Jönsson
f1748
Fläskum
Tegneby d18201214 Fläskum
gm g4 17500605 berlin

17830616.
Testamentstvist. Mot änkan Greta Börgesdotter i
Vasseröd. Kärande: Jon Hansson Skantorp, Hans Larsson
Mellby o.h.h Anna Jonsdoters vägnar, Lars Jönsson egna
och hans systers Annika Jönsdotters vägnar,. Jon
Sörennson och Anna Hansdotter i Holm. Anna Jonsdotter i
Smedby Per Jönsson i ST Röra. Anders Sörensson och
Malena Hansdotte ri Holm. Johannes Rasmusson och Inger Jonsdotter
i Båröd. Nils Nilsson i Gilleby å egna och
omyndiga barns vägnar. Olof Persson i bua. Anna Jonsdotter på
Lavön. Jon Jönsson i Kärra, Nils Trulsson och
Ingeborg Persdotter i Bro. Per Andersson och Kerstin Persdotter i
Ellös.

1810
nr 124. LJ och AO säljer halva vårt ägande ¼
kronoskattehemman Fläskum samt 1/16 del Åker till sonen
Olof Larsson mot att han betalar sina tre systrar Kerstin,
Christina och Johanna Larsdotter 238 riksdaler 42/38 rundstycke
banco specie. Fläskum 18100601 / LJ och AO

g4
Anna Olofsdotter
f17520306
Hästekälla
Morlanda d18180128 Fläskum
Tegneby

gm
g3 17500605, två månader efter födseln av första
barnet Kerstin.

18190209.
Bouppteckning efter Anna Olsdotter. Änkling Lars Jönsson,
sönerna 1) Jacob och 2) Olof, döttrarna 3) Kerstin gm
Olof Svensson Kungsviken, 4) Christina gm Olof Jacobsson
Kungsviken, 5) Johanna gm Anders Jacobsson Vrångevatten.
Alla närvarande utom Kerstin som avled ett år tidigare.
Värderingsmän Lars Olsson och Per Andersson Mossen.

g5
Anders Andersson
d
y f1752 Brattås
Röra d1800305 Brattås
Röra

AA
var genom arv och lösen ägare av 5/16 mantal Västra
Brattås. Gm ML 17300405. Makarna dog nästan samtidigt.
Anders Andersson Ö Brattås (g7) ansvarade för
föda, skötsen och uppfostran av deras omyndiga son
Anders och anhöll 1810 i rätten om ersättning hos
förmndaren Johannes Larrson Lunden att fråndras hans
arv.

g6
Malena Larsdotter
f17680602
Lunden
(Gunneröd?) Morlanda d18090304  Brattås
Röra Släktdata
Berlin

barn:
1) Lars f1799 gm kusinen Inger Andersdotter, 2) Anders , 3) Anna
gm nämndemannen Johannes Reersson Röd Röra 4)
Johanna gm Lars Engelbrektsson Myckleby

h7
Olof Jacobsson
f17200729
Hästekälla
d18041001Stensbo Morlanda släktdata

OJ
andra gifte med Sara Kiöl

Inteckningsärenden
17400918 Nämndeman Olof Jacobsson och brodern Lars Jacobsson
har ärvt Hästekiälla 1/1 som de uppbjuder första
gången. Släktdata
Berlin
Släktdata

17400918
sid 51. Kärande Anders Andersson Vägeryd mot svarande
dess svåger Olof Jacobsson i Hästekälla angående
en tredjedel i hela hemmanet Hästekälla, som käranden
till hälften i dess hustrus fäder- och mödernearv
bekommit och andra hälften av svågern Sven Mattsson i
Brunnefjäll lagligen köpt. Nämndemannan Olof
Jacobsson vice versa kärande mot Anders Andersson tillika
dess mad övriga svågrar, Jon Olsson i Edshult, Sven
Mattsson i Brunnefjäll och dess syskons omyndiga Lars
Jscobsson och Sisela Jacobsdotter, förmyndare Lars Rasmusson
i Bua och bemälte Jon Olsson i Edshult, angående ett
hundrade enkla och femtio dubbla dukater, som Hans Kongl. Majt:s
vår allernådigste konung nämndemannen i
faddergåva givit, men skifte icke honom enskilt tillagda
blivit.

17420927
hösting nr 59. Framkom för rätten nämndemannen
Olof Jacobsson i Hästekälla, framvisade såväl
å egna som sin omyndiga broder Lars Jacobssons vägnar
denna häradsrätts stadsfärstelse- och
förlikningsdom under 17400925 varmedelst bevisas att Anders
Andersson i Vägeröd av förbemälte sin svåger
mot 250 daler smt. Utur dess köpta och ärvda en
tredjedel uti hela hemmanet Hästekälla låtit
utlösa, varjämte Anders Andersson sig förbehållit
att om köpesumman 250 daler smt. En månad därefter
icke betalades bekomma ränta 5 % så länge till
dess pengarna honom tillställdes. Havande jämväl
Jon Olsson i Edshult till dess svågrar, förenämnda
Olof Och Lars Jacobsöner, samma gång emot 100 daler smt
uppdragit dess hustru Karin Jacobsdotter ärdvda en sjättedel
i samma gård tillika med dess dåvarande pupill och
svägerska Cicilia Jacobsdotters ärvda en sjättedel
i samma gård tillika med dess dåvarande pupill och
svägerska Cicila Jacobsdotter del för 100 daler smt. Att
således Olof oh c Lars Jacobsöner blivit med vad de
ärvt, ägare till hälften vardera i Hästekälla
gård, anhållande härå om häradsrätten
fasta. Mera: se Olof Brattö Morlanda i Orust och Tjörns
dombok 3. 1741-1760.

1747,
OJ i Hästekälla och Olof Jonsson i Sörbo köper
½ mantal Sörbo av framlidne kyrkoherde Nörings
barn.

OJ
syster: 1) f17110714 Malena (gm Anders Andersson f Bäcken
Morlanda, bosatt i Vägeröd?) d17640528 Bassholmen
Dragsmark.

OJ
syster: 2) f17130802 Karin (gm Jon Olsson f Hoga Tegneby, bodde i
Edshult?, d Trätte Långelanda) d17731021 Trätte
Långelanda

h8
Anna Olofsdotter
f1715c
St Hoga d17730622 Hästekälla Morlanda Släktdata

1740.
Olof Perssons dotter Anna registrerad i avkortningslängd
17401231, gift med OJ Hästekälla 17400409.

17511022
Uppbörds och lagfartsbok. Av häradsdomaren Olof
Jacobsson och dess hustru Anna Olofsdotter i Sörbo har Sven
Olofsson i Röd köpt tredjedelen av en 1/4ings hemman i
Röd.

h11
Lars Jacobsson
f17290426
Hästekälla
Morlanda d17910401 Lunden
Morlanda 1752 släktdata
släktdata

1778.
Lars Jacobsson i Lunden o.h.h Maren Nilsdotter säljer
hustruns genom köp av Olof Trondsson /Fransson? o.h.h
Margareta Andersdotter i Bäcken förvärva 1/3 mantal
Ö Rålanda till änkan Klin Månsdotter Ö.
Tvet.

Vid
sin död 1791 ägde LJ 1 mantal Lunden, av vilket han bytt
till sig ¾ av sin bror Olof i Stensbo mot ½ mantal
Hästekälla av sin bror och svägerska. ¼ hade
Lars och Maren köpt. Dessutom ägde han 1/6 mantal Sörbo
som makarna köpt.

17910412.
Bouppteckning efter avlidne LJ Lunden Morlanda . Efterlämnar
änkan Maren Nilsdotter, sönerna Jacob och Johannes,
döttrarna Britta gm Anders Olsson Fossa, Malena (g6) gm
Anders Andersson Brattås . Fastighet ett skattehemman Lunden
har LJ under äktenskapet tillbytt mot hälften av
kronoskattehemmanet Hästekällaför tre fjärdings
h. Av besagda h. Lunden av brodern Olof Jacobsson Sensbo. Ena
fjärdingen under äktenskapet förvärvat 2000;
1/6 del av gästgivargården Sörbo 550; sammaledes
förpantat i Sörbo 336; bägare 82 lod värde 41;
bägare 35 lod värde 17. Boets hela värde: 5500.

h12
Maren Nilsdotter
f17271129
Gullixeröd,
Morlanda , d18120315 in Sörbo,
Morlanda Släktdata

barn:
1) Johan f1757 Lunden (gm Kerstin Gunnarsdotter f1762) d18310318
Lunden , 2) Johanna f1759, 3) Bernt f1761, 4) Nils 1762, 5)
Johanna f1764, 6) Britta 1766, 7) g6 Malena Larsdotter f1768
Lunden d18090304  Brattås Röra, (G6) 8) Jacob
f17540320 Sörbo (gm Katarina Olsdotter f1754 Hästekälla
Morlanda) d18280418 Sörbo

i13
Jacob Olofsson f1679 Hästekälla
d1738 Hästekälla
Morlanda Släktdata
Berlin

i14
Johanna Knutsdotter f1688c Mollösund
d1735 Berlin
Släktdata
Hästekälla
Morlanda Berlin
Släktdata

barn
1) f17110714 Malena (g, Anders Andersson f Bäcken Morlanda)
d17640528 Bassholmen Dragsmark, 2) f17130802 Karin (gm Jon Olsson
f Hoga Tegneby, d Trätte Långelanda) d17731021 Trätte
Långelanda 3) f17160122 Knut d17160309 4) f17170221 Maren
d17571109 Brunnefjäll Myckelby 5) f17190312 Anna d17190813
6) f17200729 Olof d18041001 , 7) f17250107 Cecilia (gm Hans
Persson f Skaftö) d17860108 Bua Flatön, 8) f17270219
Ulrika Elenora d17270307 9) f17280214 Knut d17280413, 10)
f17290426 Lars d17910401 Lunden Morlanda 11) f17310327 Johan
d17330405, 12) f17320710 Rutger d17320911

i21
Jacob Olofsson f1679 Hästekälla
d1738 Hästekälla
Morlanda häradsdomare talman bondeståndet
Släktdata

1714
hösttinget. Jacob Olsson Hästekälla (i21) beklagade
över att Lars Börgesson varit vanvördig mot honom.
Jacob hade varit hos Lars för att upprätta arvsskifte
efter hans hustru. Då Lars hälsat Jacob med orden jag
giver häradshövdningen och befallningsmannen och gack du
fan i våld, din getaholing (vallhjon för getter).
Senare under förrättningen hade Lars kallat Jacobs
salige far för ”en enögd skälm”. Lars
ursäktade sig med att han varit drucken men fick böta.

1726.
Jacob Olsson i Hästekälla stämmer Olof Persson för
en häst som visade sig leda av kvarka, vilket kyrkobeökare
kunde konstatera när Jacobs hustru red till kyrkan. Hästen
hade inte kvarka vid försäljningen enligt Olof Persson
Parterna förlikades så att köpet återgick.

17370214
Inteckningsärenden
1/3 Hästekiälla som häradsdomaren Jacob Ollsson en
del ärvt och en del inlöst uppbjöds första
gången.     Lars Andersson i Henån
visade kyrkoherdeänkan Brita Nörings kvitto att hon
lånat mot pant i gården ”

17390917
Lars Lachonius har köpt en andel i Kiöperöd efter
Sahl häradsdomare Jacob Ollsson i Hästekiälla.

17341007
sid 374 Orustting. Jacob Olssson och Johanna Knutsdotter
testamente. Undertecknat 17341012.

i22
Johanna Knutsdotter f1688c Mollösund
d1735 Hästekälla
Morlanda

1)
f17110714 Malena, 2) f17130802 Karin 3) f17160122 Knut 4)
f17170221 Maren 5) f17190312 Anna  6) f17200729 Olof , 7)
f17250107 Cecilia , 8) f17270219 Ulrika Elenora 9) f17280214 Knut
, 10) f17290426 Lars 11) f17310327 Johan, 12) f17320710 Rutger
Släktdata

j
25 Knut Olsson f165x Mollösund
d17191129 Mollösund
Morlanda Skeppsbyggmästare

Kort
referat av mål 6 i Orust dombok 16921103.

Knut
Olsson på Mollösund fick intecknat att Knut Bildt var
skyldig honom 200 Dr mot pant i gården Edshult.

Referat
av mål 16 i Orust dombok 17110606.

Nämdemannen
Jacob Olsson i Hästekälla uppviste en obligation på
6 Dr 28 öre, som hans svåger Jacob Knutsson, givit mot
pant i husen vid Mollösund och en skuta. Obligationen var
utgiven då Jacob Olssons hustru Johanna Knutsdotter skulle
ta ut sitt fädernearv.

j25
Olof Rasmusson f1632 N Hoga Stala d17090221 Hästekälla
nämndeman Sörensson

j26
Malin Jönsdotter f16421124 Vräland
Långelanda d17240221Hästekälla
Morlanda

barn:
1) Rasmus Bua, 2) Jacob, 3) Jöns i Hällevik, 4) Lars i
Stensbo, 5) Börta gm Toresson 6) Erik i Råön 7)
ytterligare tre okända

j27
Knut Olsson f1655 Mollösund
d1695 Mollösund
Morlanda Skeppsbyggmästare Berlin
pyttipanna

16921103
mål 3. KO i Mollösund fick intecknat att Knut Bilt var
skyldig honom 200 daler mot pant i gården Edshult. Berlin

j28
Kerstin Jacobsdotter f1650 Mollösund
Morlanda d17191128 Edshult Morlanda Berlin

barn:
1) Jacob f1680 Mollösund d17481216, 2) Sigrid f1685 Mollösund
d17231125 Hästekälla, 3) Johanna f1688 Mollösund
d1735 Hästekälla

j41
Olof Rasmusson St
Hoga
Stala d1709 Hästekälla
Morlanda

j42
Malin Jönsdotter f16421124 Vräland
d17240221 Hästekälla
Morlanda

j43
Knut Olsson f165x Mollösund d17191129 Mollösund
Morlanda Skeppsbyggmästare Berlin

j44
Kerstin Jacobsdotter f1650 Mollösund
d17191128 Edshult Morlanda Berlin

K49
Rasmus f1590 d1643 Hoga Nedre Stala Sörensson

K50
Börta Amundsdotter f1600 d1617

barn:
1) Jon f1625 d1697; 2) Olof f1630 d1707

1666
dmbk. Den änka Börta Amundsdotter i N Hoga Stala kom för
rätta vid hennes sida stod hennes tvenne mågar, söner
Jon, Olle och Torsten och bekände att hennes yngste son haver
uti ofärdsår utlagt för henne skatter och annan
gods för hennes bruk framlade ett register som belöpte
sig till 60 riksdaler 32 smt som blev påtecknat. Torstens
bröder stod något emot han här hemma hos sin moder
och får ock bruket med henne och därför väl
kan söka gods hos henne. Men eftesom deras moder begärt
hennes yngste son måtte få förskrivning för
sina penningar satte honom 4 öresbol jord hennes odel.

k51
Jöns Gullbrandsson f 1600c Livetorp
Tegneby d1671 Vräland
l697

16630224
Jöns i Vräland stämde odelsfolken till Rålanda
Tegneby enligt pantebrev 16601022 för en skuld 139 riksdaler.
Med upplupen ränta 159 dlr. Vilket skall betalas inom ett år
om inte panten skall tillfalla JG.

16660206
Jöns instämd för husröta och andra brister i
kronogården Vräland. Jöns pålades att hålla
storstuga med fönster och skorsten i skick.

K55
Jacob Olsson

K56
Johanna Andersdotter

k59
Jöns Gullbrandsson f 1600c Livetorp
Tegneby d1671 Vräland
l697 .

Anklagad
för trolldom och satt i häkte där han efter toryt
avled. Efter döden förklarades han oskyldig.

k60
Ingeborg Rasmusdotter f1605 Toggestala
Långelanda d1675c Vräland .

Barn:
1) Maret f1635c d17040901 i Åker Myckleby; 2) Anna f1636d
d17110403 St Hals Långelanda; 3) Kerstin f1638c d17181216 Ö
Trätte Långelanda; 4) Malin f16421124 d17240221
Hästekälla Morlanda. Döttrarna hade odel i Rålanda
(Dmbk 19610225 nr 32); 5) Bengta f1646c d17120427 Övre Trätte
Långelanda. 6) Sigrid f1629 d1681c Krogeröd Myckleby;
7) Ingegärd f1632 d1700c röra Stenkyrka.

IR
omgift 1674före med Olof Olofsson.

L101
Gullbrand Olofsson f1575c Livetorp
d1629c (1646?) Livetorp
Tegneby yvonne
pyttipanna

gm
HO 1599.
Gullbrand
i Livetorp nämnd i1610 års extra skattemantal.
Livetorp,1 mantal, var sedan 1500-talet kronoskattegård.
Johansson

l102
Helga Olofsdotter f 1570c Tegneby d1646-1650 Livetorp Tegneby

Barn:
1) Jakob Gullbrandson. F1595 Tegneby d1672 Skeppstala Tegneby, 2)
Jöns Gullbrandsson. F1600 Livetorp, Tegneby D1671 Vräland,
Långelanda (O), 3) Anna Gullbrandsdotter f1605 Livetorp,
Tegneby d1632 Tegneby 4) Olof Gullbrandsson. f1605 i Livetorp,
Tegneby d1665

Från
1631 förestår Helga och sonen Olof halva gården
Livetorp. Äger sedan sin gårdsdel till 1637 då
hon avstår 1/4 till sonen Olof. Resten 1/4 förestår
hon ännu 1644. Nämns sista gången i i 1645 års
köpskattelängd. Johansson

l103
Rasmuss Toggestala
d1630c      o       x

l104
Börta levde ung. 1570-1650

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.