Tillbaka till Släktband som knöt samman båtbyggarna i Kungsviken

Fakta för Lars Olssons förfäder i Kungsviken och Brattås på Orust

E1 Lars Olofsson f18240717 Kungsviken Morlanda d18970727 Smedby Tegneby 

E2 Helena Larsdotter f1823 Västra Brattås Röra d19060427 Smedby Tegneby barn: 1) Olivia Matilda (Tilda) f1846 d1932 Kila Flatön; 2) Oscar Ludvig Maximilian f1850 d1934 Kungsviken; 3) Anna Kristina (Stina) f1852 d1913 Tavlebord Tegneby; 4) Karl Johan (Janne) f1854 d1933 Gilleby Tegneby; 5) Anders f1859 d1927 Hogen Tegneby; 6) Axel Leander f1861 d1913 Kortvet Tegneby; 7) Olof Anton f1864 d1950 Kila (bodde i Härbjörneröd; 8) Justinus f1869 d1959

F1 Olof Jacobsson f17870923 Vrångevatten Morlanda d18460819 Kungsviken Morlanda  Försäljer en femtedel och en sjättedel av hela kronoskattehemmanet Kungsviken till vår svågern Olof Jacobsson mot en överenskommen köpesumma 333 riksdaler att vårfrudagen detta år tillträda och som nämnda köpare tillfullo betalt avhända vi oss och våra barn 1/5 och 1/6 att tillfalla vår svåger. Som skedde i Vrångevatten 18090315 /Jon Andersson Brita Jacobsdotter (Jon skeppare Skaftö)1812 nr 77.Av det ¼ dels hemmanet Vrångevatten som avlidne Jacob Hansson ägt, avstår och försäljer å min hustrus vägnar hennes arv till hennes bröder Olof och Anders Jacobssöner överensk. Köpesumma 583 riksdaler. Vrångevatten 18120818 /Jon Andersson Britta Jacobsdotter1815 nr 8. Undertecknad försäljer med min hustrus samtycke mitt arv tillfallna 1/24 del av hemmanet Kungsviken för 666 riksdaler till min bror Olof Andersson i Kungsviken. Uddevalla 18140928 /Jon Andersson Britta Jacobsdotter i Källviken (Skaftö)1819 nr 8. Vrångevatten. Vi undertecknade försäljer min ägande 1/8 del Vrångevatten i Morlanda till min bror Anders Jacobson och hans hustru Johanna Larsdotter. Däremot har jag min broder Olof Jacobsson och hans hustru Johanna Larsdotter i Kungsviken min hustrus arv 1/24 del i hemmanet Fläskum överlämnande en 1/8 del i Åker Tegneby.1819 nr 58. Vrångevatten. Vi undertecknade försäljer min ägande 1/8 del i hemmanet Vrångevatten i Morlanda till min bror Anders Jacobsson och hans hustru Johanna Larsdotter. Däremot har jag till min bror Olof Jacobsson och hans hustru Johanna Larsdotter i Kungsviken min hustrurs arv som är 1/24 del i hemmanet Fläskum och 1/48 del i Åker Tegneb, .som tillhör deras svärfar Lars Jönsson i Fläskum överlämnande en 1/8 del i Vrångevatten till Anders Jacobsson och Johanna Larsdotter i byte mottager 1/24 del i Fläskum och 1/48 del Åker. Vrångevatten 18190227 /Olof Jacobsson, Kris tina Larsdotter Kungsviken Anders Jacobsson Johanna Larsdotter i Kungsviken.1845 sommarting Svanesund. Isak Olsson kärande och Olof Jacobsson Kungsviken svarande. Stämningen avsåg ett köp av en fjärdedels hemland i Bua av Olof Jacobsson och has syster . OJ skulle enligt käranden betala panteräkningen till panträttsinnehavaren Olof Johansson på torpet Backarna, utan avdrag lämna köpeskilling och lämna torpet till Isak Olsson. OJ:s gravsten är den äldsta på Morlanda kyrkogård:Här under hvilar stoftet/af/ Skeppsbyggmästaren / Olof Jacobsson / ifrån Kongsviken/ född d 23 sept. 1787/ d. d 19 aug. 1846/och dess kära maka/Christina Larsdotter / född. d. 12 juni 1792 /d. 3 maj 1871 Källa

I OJ:s bouppteckning redovisades en behållning 14194 riksdaler; Främsta tillgångar var förutom reverser var 1/9 part värda 88 rdr i vardera skonerterna Ambrosia och Elida och 1/9 (600 rdr i skonerten Fritioff samt del flera båtar. På gården Kungsviken fanns då tre hästar, sex kor, en oxe, två stutar, två tjurar, fem kvigor, fem par får en sugga och tre grisar. I bohaget ingick en ridsadel, en kvinnosadel, en söndrig åkkärra (sådana fordon var tidigare ovanliga i trakten), två kappslädar samt jordbruksredskap. En smedja med verktyg, bl a 10 yxor. Dessutom en långsåg, sex navrar (borrar) och ett antal hållhakar. Dessutom järnbeslag för väderkvarn (för att brorsonen i Vrångevatten var väderkvarnsbyggare?). 1) Kungsviken, ärvt och inlöst, taxerades då till 2645 rdr, 2) ¼ hemman Västra Bua förvärvat under äktenskapet 1650 rdr; 3) 3/16 del Fläskum hustruarv och förvärvat, taxvärde 1986 rdr , 4) 3/32 del av hemmanet Åker taxvärde 1179 rdr. Dödsboets delägare var ankan Kristina Larsdotter, myndiga barnen Anders, Lars, Johanna Kristina gm Anders Olsson i Brastad, Anna gm Johan Jacobsson Ängön Flatön. Och omyndiga barnen Sven och Martin. Förmyndare farbrodern Anders Jacobsson i Vrångevatten. Vidare avliden sonen Johannes barn Olle-Anton, Johanna-Kristina (förmyndare Johannes Larsson Utegård).

F2 Kristina Larsdotter f17920612 Fläskum Tegneby d18710503 Kungsviken Morlanda. Barn: 1) Johannes f1813 Bua Röra, d öre 1848 (barn Olle Anton och Johanna Kristina); 2) Johanna Kristina f1816 Hermanseröd Brastad, gm Anders Olsson Kungsviken; 3) Anders f1822 d1902 Fläskum Tegneby; 4) Lars f1824 d1897 Smedby Tegneby; 5) Anna f1820 d Ängön Flatön gm Johan Jacobsson (barn: Sven, Martin, ); 6) Sven f1827 d Kungsviken Morlanda; 7) Martin f1831 d St. Röra,1819 nr 59. Försälja vårt arv tillfallna delar i Fläskum som är 3/96 delar och andel i Åker som är 3/192 del till Olof Jacobsson och hustrun Kristina Larsdotter mot 875 riksdaler. Får tillträdas när deras far och svärfar Lars Jönsson i Fläskum nämnda h. Överlåter då skall köpesumman betalas och tillåtes köparen Olof Jacobsson Kristina Larsdotter förskaffa laga pant. Kungsviken 18190303 /Olof Olofsson å egna vägnar Olof Svensson å sina omyndiga barns vägnar Olof Larsson i Fläskum Jacob Larsson Sörbo (Alltså levde Olof Larsson 1819)

 

f3 Lars Andersson f17990302 Västra. Brattås Röra LA gift andra gången med Kristina Arvidsdotter: barn Anders,  Anton.  Säljer till mina söner Anders och Anton Larsson 11/32 del V Brattås för 7500 riksdaler, hälften vardera. Lars Andersson / Christina Arvidsdotter.

f4 Inger Andersdotter f17961126 Östra Brattås Röra d18251017 V Brattås Röra Kusin till LAB. Bouppteckning 1827 efter IA. Delägare änklingen Lars Andersson, 4 omyndiga barn: Malena, Christina, Helena, Johanna (förmyndare morbrodern Anders Andersson Brattås). Fastighet 5/16 av V Brattås taxeringsvärde 2580 daler silvermynt , ½ hemman Bäcken tax.värde 2062 daler silvermynt . Silverkanna 511 lod 81 dalar, bägare 34 lod 51 daler silvermynt , dito 23 lod 34 daler. Barn: 1) Malena f1820 d1898 gm en kusin kusin Abraham Andersson Brattås, 2) Kristina f1820 d1898 gm Anders Olsson Fläskum f1818 d1902 (barn: Johannes, Lars, Olle, Anneli, Inger, Anders 3) Helena (e2)

g1 Jacob Hansson Åberg f 17540127 Åsen Högås d18120426 Vrångevatten Morlanda  Bouppteckning efter Jacob Hansson som avled 18120424. Arvtagare Olof, Anders, Britta gm Jon Andersson från Kungsviken bosatt i Fiskebäckkil, senare Källviken. g2 Maria Svensdotter f17660725 Brunnefjäll Myckleby d18040323 Vrångevatten Morlanda gift 1787021818040606. Bouppteckning eftr Maria Svensdotter, avliden 18040323. Dödsbodelägare Jacob Hansson Åberg, sönerna Olof och Anders, dottern Britta omyndig. Närvarande Sven Olofsson Kungsviken. Inbördes testamente längst levande besitter all egendom.

g3 Lars Jönsson f1748 Fläskum Tegneby d18201214 Fläskum gm g4 17500605 17830616. Testamenttvist. Mot änkan Greta Börgesdotter i Vasseröd. Kärande: Jon Hansson Skantorp, Hans Larsson Mellby o.h.h Anna Sondotters vägnar, Lars Jönsson egna och hans systers Annika Jönsdotters vägnar,. Jon Sörensson och Anna Hansdotter i Holm. Anna Jonsdotter i Smedby Per Jönsson i ST Röra. Anders Sörensson och Malena Hansdotter i Holm. Johannes Rasmusson och Inger Jonsdotter i Båröd. Nils Nilsson i Gilleby å egna och omyndiga barns vägnar. Olof Persson i bua. Anna Jonsdotter på Lavön. Jon Jönsson i Kärra, Nils Trulsson och Ingeborg Persdotter i Bro. Per Andersson och Kerstin Persdotter i Ellös.1810 nr 124. LJ och AO säljer halva vårt ägande ¼ kronoskattehemman Fläskum samt 1/16 del Åker till sonen  Olof Larsson mot att han betalar sina tre systrar Kerstin, Christina och Johanna Larsdotter 238 riksdaler 42/38 rundstycke banco specie. Fläskum 18100601 / LJ och AO

g4  Anna Olofsdotter f17520306 Hästekälla Morlanda d18180128 Fläskum Tegneby gm g3 17500605, två månader efter födseln av första barnet Kerstin. 18190209. Bouppteckning efter Anna Olsdotter. Änkling Lars Jönsson, sönerna 1) Jacob och 2) Olof, döttrarna 3) Kerstin gm Olof Svensson Kungsviken, 4) Christina gm Olof Jacobsson Kungsviken, 5) Johanna gm Anders Jacobsson Vrångevatten. Alla närvarande utom Kerstin som avled ett år tidigare. Värderingsmän Lars Olsson och Per Andersson Mossen.

g5  Anders Andersson d y f1752 Brattås Röra d1800305 Brattås Röra AA var genom arv och lösen ägare av 5/16 mantal Västra Brattås. Gm ML 17300405. Makarna dog nästan samtidigt. Anders Andersson Ö Brattås (g7) ansvarade för föda, skötseln  och uppfostran av deras omyndiga son Anders och anhöll 1810 i rätten om ersättning hos förmyndaren Johannes Larsson Lunden att fråndras hans arv.

g6 Malena Larsdotter f17680602 Lunden (Gunneröd?) Morlanda d18090304  Brattås Röra . barn:  1) Lars f1799 gm kusinen Inger Andersdotter, 2) Anders , 3) Anna gm nämndemannen Johannes Reersson Röd Röra 4) Johanna gm Lars Engelbrektsson Myckleby

g7  Anders Andersson d ä f1752 Västra Brattås Röra d18120118 Östra Brattås Röra AA ägde 1806 3/8 mantal Ö Brattås som han tillsammans med hustrun förvärvat genom köp och byte. Samt 1/3 mantal Nävrekärr. Av detta 1/3 mantal hade Helena, enda barnet ärvt 2/9 mt. Hon och hennes man köpte 117850916 1/9 mantal av Helenas faster och hennes man. Anders och Helena bodde som nygifta hos föräldrarna i Nävrekärr med flyttade senast 1786 till Ö Brattås. 18050601 AA och HO i Brattås byter ¼ mantal Nävrekärr till Anders Olsson i Kärra o.h.h Anna Jönsdotter mot 1/8 mantal Ö Brattås. 18120212. Bouppteckning efter AA avliden 18120118. Änka Helena.Barn Olle f1778, Anders, Samuel,  Anders, Anna f1788 gm Anders Andersson f1776, Johanna gm Martin Samuelsson Svineviken, Inger Katarina. Den avlidne hade ägt 3/8 mantal Brattås, 1/3 mantal Nävrekärr.

g8 Helena Olofsdotter f1752 Nävrekärr Röra d1814 Östra. Brattås Röra Normanbarn: 1) Anders f17771112, Nävrekärr och Brattås d1857 , gm Christina Waldenström f1788 d1868; 2) Olof f1778 bodde 1814 på Utegård Röra gm Britta Hansdotter från Hvena Röra; 3) Samuel d17871109 d18420415 bodde i Brattås gm Britta Nilsdotter från Livetorp f1796 d18520417; 4) Anna gm Anders Andersson i Svineviken f1776; 5) Johanna f17921126 d18681017 gm Mattias Samuelsson i Svineviken; 6) Inger f17961126 d18261017 gm med kusinen Lars Andersson V Brattås f1799 d1845; 7) Katarina f17990528 d1882 gm kusinen Andreas Andersson i V Brattås f1793 d1876

g9 Olof Relfsson f1780 Rom Östergård Tegneby d18320331 Rom Ö Tegneby . Syskon: Barn: Per d1740 ogift, 2) Anders Relfsson, 3) Christina gm Petter Olsson Rom, 4) Nils, 5) Malena RelfsdotterOR ägde 1/8 mantal Leby och 1/8 mantal Rom Ö. Arvskifte 18320508 efter OR: änkan Ingegerd Nilsdotter,barnen 1) Nils, 2) Kerstin. ¼ Rom Ö, 1/8 mt mantal Leby. 3) Ingegerd Nilsdotter fisk som giftorätt 1/13 del i Rom Ö och 1/96 del i Leby samt ärvt 1/32 del. Sonen Nils fick 11/90 delar samt 1/72 del dotter Kerstin hälften mot broder.1820 meddelas fasta på 1/8 dek hemmanet Leby för Olof Relfsson o.h.h Ingjärd Nilsdotter.18320508 Arvskifte efter avlidne OR vilken avskiftesfördelning med änkan Ingjerd Nilsdotter och barn; son Nils Olsson, dotter Kerstin Olsdotter. ¼ mantal Rom Ö, 1/8 mantal Leby skiftas sålunda att Ingjerd Nilsdotter som giftorätt Rom Ö undfått 1/13 och i Leby 1/96 delar samt 1/72 del och dotter Kerstin hälften mot broder. makarna OR OCH IN ägde 1/4 mantal i Rom Östergård och 1/8 mantal Leby som dels hade ärvt och dels förvärvat. I boet ingick, 1 unghäst, 5 kor, 1 kviga, 2 yngre kvigor, 1 tjur, 2 spädkalvar, 5 får, 1 gris. Tillgångar värda 2125 Skulder 1188 rdr.1831 Undertecknad försäljer mitt ägande 1/8 mantal Rom Ö till min bror Olof Relfsson o.h.h Ingjerd Nilsdotter för 1458 riksdaler till fullt nöje betalt. Tveteberg 18310123 / Anders Relfsson.1841 Ogifte drängen Per Relfson som avled 13712. Arvtagare den avlidne broder Anders Relfsson, avlidne Olof Relfssons barn Nils Olsson i Leby och 2) Christina Olsdotter gm Petter Olsson i Rom 3) avlidne broder Nils Relfssons barn omyndiga Johannes Nilsson, Anna Nilsdotter, Sissela Nilsdotter, vars rätt bevakades av deras släkting Johannes Johansson i Tveteberg. 4) den avlidnes syster avlidna Malena Relfsdotters myndige Samuel Johansson och omyndiga Lars och Anders Johanssöner, vars rätt bevakades av Samuel Johansson i Tvet. Bouppteckning uppgavs av Nils Olsson i Leby (ingen fastighet).Barn: 1) Per d1740 ogift, 2) Anders Relfsson, 3) Christina (Kerstin?) gm Petter Olsson Rom, 4) Nils, 5) Malena Relfsdotter. OR ägde 1/8 mantal Rom Ö och ett hus i Leby. Bouppteckning /arvskifte 18320518 Mågen Peter och dottern Kerstin ärver 11/180 manat Rom Övergård., Kerstin och Peter köpte senare av modern Ingeborg och brodern Nils, 1/32 manat, med undantag för åbobyggnader.

g10 Ingejärd Nilsdotter f17830413 Lunden Tegneby d1868 Rom Ö Tegneby. Sörensson Barn med OR: 1) Nils 2) Kerstin f1810 gm Petter Olsson Rom ( lysning Kerstin )Testamente 1839: Emedan jag Ingegerd Nilsdotter änka för mycket betungad förestå jordbruket, överens att med detta mitt öppna brev att fast som lös egendom till mina barn Nils och Kristina jämte hennes Petter Olsson hälften till vardera utom de hemmanet ståndna mannhus utan ersättning tillfalla sonen Nils. Således bliva mina mina barn ägare av vardera å min nuvarande egendom 5/96 mantal Leby och en 1/32 del Rom Ö.Jag undertecknad upplåter och försäljer mitt ägande 1/160 del mantal Rom Ö till min son Nils Olsson i Rom överenskommen köpesumma 33 riksdaler 16 sp riksgäldssedlar vilken summa är genom särskild likvid betald och därmed kvitterad att tillträda fredagen 17330325. Rom Östergård 17320508 / Ingegerd NilsdotterIngegerd ärvde 5/96 mantal Leby kronoskattehemman. Delades sedan av Kerstin och Nils (huset övertogs av Nils). Marken såldes till Kerstin och hennes man Peter Olsson, Sörensson

H1 Hans Hansson f1161230 Halleröd Högås, rusthållare d1805 Börsås Skredsvik drunknad. gift andra gången 1758 i Skredsvik med Stina Berntsdotter från Hällebäck, Levde på Åsen Högås, skatterusthållshemman vid NO-25 vid Majorens kompani vid Kongl. Bohusläns regemente.

h2 Börta Olofsdotter f172510 Hallerna Högås gm h1 17411213 d17570116 Åsen Högås  barn: 1) Olof f17430814 Åsen d17430821, 2) Hans f17460309 Åsen, d1765 Åsen, 3) Nils f17480811 Åsen d18011007 Tånga Högås, Anders f17510707 Åsen, 4) Jacob Hansson Åberg f17540125 Åsen d18120426 Vrångevatten Morlanda

h3  Sven Olofsson f17320623 Ström Torp d18091127 Kungsviken Morlanda Faddrar: Gullbrand Hansson (gm Olofs syster) i gåre. Jacob Jakobsson och Kersti Svensdotter i Söbben, Anna på ?blibräcka.17691202. Magister Peter Bundi o.h.h Elisabet Bagge bortbyter ½ mantal St. Hvena mot 2/3 mantal Kungsviken. Petter Bundi säljer detta 2/3 mantal Kungsviken till Sven Olofsson i Brunnefjäll o.h.h Johanna Larsdotter för 1708 riksdaler specie. 17711216 omtalas att SO och Anders Halvardsson i Håv på sina hustrurs Johanna och Anna Larsdöttrars vägnar blivit ägare till vardera 1/8 del mantal Brunnefjäll. Hustrurna har dessutom i mödernearv 1/8 del mantal i Utegård. gemensamt. SO byter nu bort hustruns del i Utegård mot 1/8 del mantal i Brunnefjäll samt en mellanskillnad av 200 daler eller 33 riksdaler specie. 17741007. Landsfiskal Sverin i Kolbäck svarande , SO i Kungsviken svarande. Angående av honom påstådd ansvar för olaga huggit av fyra stycken ekar och en bok. Parterna infann sig personligen. Svaranden nekade till att olovligt ha huggit ekar eller bok. Nr 88. SO i Kungsviken sin hustrus styvfar utbekomma svaranden innestående persedlar. (i vänlighet överenskomna).Nr 89. Samma parter SO i Kungsviken Olof Svensson i Röd, svarande bliva ålagd ta bort en sjöbod i Kungsviken. 1775 SO instämd som förmyndare för avlidne Anders Sverkersson i Ö Brattås efterlämnade son Christen Andersson . Förmyndare för bemälte pupils syster Relf Gullbrandsson Dalby1800 Försäljer till vår måg Jacob Hansson o.h.h Maria Svensdotter skattehemmanet Kungsviken mot 1150 riksdaler. Kungsviken 1800 /Sven Olofsson Johanna Larsdotter.1800. Försäljer 1/6 av skattehemmanet Kungsviken till vår måg o.h.h vår avlidna dotters och deras barn Anna och Christina 1150 som deras far till fullo betalt. /Sven Olofsson Johanna Larsdotter1800. Försäljer 1/3 av skattehemmanet Kungsviken fill vår son Olof Svensson o.h.h och arvingar 2300 riksdaler. /Sven Olofsson Johanna Larsdotter.

H4 Johanna Larsdotter f1744 (17660725)) Utegård Röra d1805 Kungsviken Morlanda Kungsviken Morlandabarn: 1) Lars, 2) Olof f17730617 , 3) Kristina, 4) Inger, 5) Maria .

h9 13 h Anders Svensson f1725 V Brattås d17780118 Västra Brattås Röra. Bonde båtbyggare. AS andra gången gift med Dordi Persdotter f1729 d1801. ( bouppteckning Dordi arvtagare Andersson d.ä, Jon Andersson, Kerstin gm Arvid Jonsson) Dordis anfäder: Per Torgersson i Holm Tegneby gm NN Jönsdotter, dotter till Jöns Torbjörnsson i Långeby Stala.1756 dombok: AS har stämt grannarna Jon Torgersson och Anders Sverkersson för att de förövat olaga skogshygge på hans enskilda skog .Vidare kräver´AS Olof Sverkersson och dennes son Olof Olsson, även han boende i Brattås, att återställa att återställa en lammunge vilken de med sina får intagit på Hjältön skall ha intagit och sägs vilja tillägna sig. Olof Olsson förklarar inför rätten att lammungen följt med och diat ett av dem tillhörigt får men att han är villig att lämna tillbaka den. Efter hustruns död gifter sig AS med Dordi Persdotter f1729 d18010224. Gemensamma barn: Malena, Maret.AS ägde vid sin död ½ mantal V Brattås. Hälften, dvs ¼ var hans mors odelsjord.17530315 nr 60. Hans Larsson instämde Olof Assersson och Anders Svensson i västra Brattås för det de för tvenne år sedan skall till Hans Larsson sålt en stor s k backebåt vilken skall ha varit av så odugligt virke byggd, för densamma förliden höst uti sjön givit upp sig samt därigenom omkommit, varför käranden påstår betalning samt ersättning för sin därigenom lidna övriga skada. Häremot har svarandena vice versa instämt käranden med påstående icke allenast han måste bevisa, det denna båt första sommaren efter hans undfående haft något fel, utan också att Hans Larsson måste med ed betyga om han med båten icke stött på något skär eller klippa, att båten därigenom tagit någon skada. Olof Assersson och Anders Svensson erbjöd sig att med ed styrka att Hans Larsson av dem mottagit båten i ett försvarligt tillstånd både till virke och byggnad, förmenande att den olyckliga händelsen måste härflyta därav att Hans Larsson 1751, som var första året han brukade båten, med denna stött på en klippa, det Hans Larsson icke frångår, men berättar att han sådant som var på styrbordsidan där strax med nya bord förbättrat, däremot vattnet skall inkommit på babordsidan, nät båten förlidet år i sjön uppgavs och sjunkit, så att Hans Larsson med båtsällskapet med yttersta livsfara blev räddade. ….De tvistande kom överenskom att Olof Assersson och Anders Svensson av medlidande vill återge hälften av de pengar de fått för båten. 17500202 säljer Lars Svensson sin halva del i ¼ mantal V Brattås till brodern AS.176906 AS och Dordi Persdotter har från syskon och svågrar förvärvat ¼ mantal V Brattås.AS ägde vid sin död ½ mantal V Brattås;

h10 Dordi Persdotter f1729 Utgård Röra d1801 AS andra gången gift (före 1755)  med Dordi Persdotter  f1729 d1801.Piga i Brattås 1752 -1753.  Bouppteckning 1801 03 02 efter avlidna änkan Dordi Persdotter. Arvtagare Anders Andersson d ä, Jon Andersson, Anders Andersson d y,Kerstin Andersdotter gm Arvid Jonsson, Magdalena Andersdotter gm Olof Mattisson Skredseröd, Maret Andersdotter gm Olof Andersson Vrångevatten. Anna Andersdotter (gm Esbrjörn Johansson) avliden.Barn med AS:  1).Anders d.y Andersson f1760c Brattås Västergård, Röra. d18090305 Brattås V, 2) Anna Andersdotter f1761c i Brattås V.

h13 Anders Svensson f1725 d17881005 Västra Brattås Röra

h14  Anna Gullbrandsdotter Dalby Röra d1748c V Brattås Röra. barn: 1) Anders d.ä f1752 d18120118 Ö Brattås gm Helena Olofsdotter från Nävrekärr,; 2) Jon f17560305 bodde V Brattås gm första gången Inger Svensson Kungsviken, andra gången Catharina Andersdotter Ahlroth d1809; 3) Kerstin d18230612 gm Arvid Jonsson V Brattås d1809; 4) Anna gm Esbjörn Johansson, Myckleby.

h19  Nils Andersson f17570405 Kungsviken Morlanda d1798c Faddrar: Mattias Persson Kungsviken, Anund Andersson, Kersti Svensdotter, Börta Nilsdotter Skälebacken

h20 Anna Andersdotter f1753c Leby Tegneby d1814c Lunden Tegnebybarn: 1) Börta, 2) Ingegjerd, 3) Anna, 4) Malena. 5) Börta var halvsyster till de andra. Nils Andersson var gift tidigare.

i17  Sven Jonsson f1698 Röd Röra (även bosatt i Brattås) d17610118 Ängön Morlanda Efter hustruns död gifte han sig med Börta Andersdotter, f1708 d17740118 Ängö. . Detta äktenskap barnlöst. Tillsammans med två bröder en gård på Ängö Morlanda. Han flyttade dit och dog i lunginflammation 17610118. SJ var nämndeman 1739-1755c. (-1739?) . Änkan Dordi gifte om sig med Sven Jacobsson Kollungeröd Långelanda.Bodde första åren av giftermålet på hustruns gård men flyttade till Ängö Morlanda på 1740-talet.1747. Sven Jonsson, Anders Jonsson och Lars Jonsson köper Ängö Morlanda Fick med hustrun ¼ mantal V Brattås och ärvde 1/8 mantal i Röd. Köper 1747 med sina bröder Anders och Lars Jonsson ½ mantal Ängön . varav Sven hälften och bröderna andra hälften. 17490613 nr 26. Till danemannen Sven Jonsson Brattås och hans söner, bröderna Anders och Lars Jonssöner anhåller om fastebrev på helt skattehemman Ängö varav den förre erhåller hälften och de båda senare vardera en fjärdedel. Köpebrev av 1747 till välborna Makum Winholt och dess hustru välborna Elsa Dorotea Bildt för en betingad och betald köpeskilling tillhopa 4400 daler silvermynt enligt köpebrev 17470122.

i18 Kristansa / Kristina Andersdotter f V Brattås Röra d17931221? Östra Brattås Barn med SJ:1) Anders f1725 d1778 första gången gm Anna Gullbrandsdotter från Dalby Röra, andra gången med Dordi Persdotter från Utgård; 2) Lars som bodde i Utegård. I andra giftet hade SJ minst tre barn : 1) Kerstin gm häradsskrivaren Johan Billing; 2) Olof som tog över 1/8 mantal Röd efter fadern; 3) Bernt f1749, 1770 gm Maria Jönsdotter från Kila. Och som flyttade till Hede i Skredseröd där Bernt dog d1815. Hennes föräldrar hade ägt ¼ mantal i V Brattås dit Sven Jonsson flyttade.

i27 Olof Sverkersson  f Ö Brattås d Ö Brattås Röra OS och systrarna Rangela (gm Olof Börgesson Leby) och Maret (gm Erik Larsson Gäddesgärde) ärvde ¼ mantal i Ö Brattås. OS utlöste systrarna och deras män så att han blev ensam ägare till Ö Brattås. Gården övertogs sedan av sonen Olof. 17310617 nr 8, OS (OSs ?) bror mig betalt en fordran som Erik och Kerstin Björnsdöttrar skall ha ärvt i denna fjärding till 15 daler silvermynt så att han med egen del däruti hela denna 1/4ing i Ö Brattås inlöst från alla. 1746 Fasta för OS ¼ mantal Ö Brattås, hälften ärvt, hälften köpt av systrarna Rangella och Maret.

i28  Kerstin Gullbrandsdotter  f Dalby Röra d Ö Brattås Röra

i37 Anders Corneliusson f172x Kungsviken Morlanda levde 1758 , d1788 Lunden Tegneby eller Tången Morlanda. gm i38 17761102 (omgift?). Barnen föddes i Kungsviken och jordägare i Lunden, Sven Larsson, Nils Persson, Anders Corneliusson och Helena Marcusdotter kärar till ägarna av Nösund, Erik Persson, Tore och Sven Nilssöner samt änkan Ingeborg Svensdotter beträffande markdelning.17571028 nr 53. Olof Olsson Östra Brattås, Jon Jonsson Stora Röra och Anders Corneliusson i Kungsviken har ej inlämnat brännvinspannor, och som skäl till detta anför de ursäkter. Anders uppger att pannan under flera års tid varit oduglig, och att han därför klämt ihop den; eftersom endast brukbara pannor skulle förseglas och sättas i kyrkan. Enligt Konglig förordning 17561126 och landshövdingens brev 17570207. De tre dömdes till dubbla böter och förklarades förlustiga sina brännvinspannor.

i38  Anna Börgesdotter f17300716 Fiskbäckskil d17660809 Tången Morlanda levde i Kungsviken Morlanda. Barn: 1) Nils f17570405 bodde i Lunden Tegneby, 2) Karin f17590721 d18000526 Grundsund gm köpman i Mollösund (kallade sig då Katarina Björnström), 3) Olof f176406xx d17660801F11759-07-21 Karin AndersCorneliusson Anna Börgesdotter Kungsviken