Du är singel 28 år, nyexad med fast jobb i Göteborg. Hyra lägenhet finns inte på kartan. Du vill köpa en etta 41 kvadrat. Som med en månadsavgift cirka 2 100 kronor i snitt kostar 2,5 miljoner. Problemet är din månadslön, 21 200 kronor. För du behöver låna 85 % och får på banken bara löfte för runt 1,2 miljoner.

Glöm det, för med amorteringsregler och en ränta som sticker får du inget lånelöfte. Lika illa om du pendlar från kranskommunerna. Du måste flytta till Trollhättan, Borås eller Skövde för att banken ska ge tummen upp.

Så ser Skandiabankens analys ut i rapporten Rapport utan lägenhet. Kalkylen med 7,5 % ränta är alltmer sannolik nu när inflationen tar fart.

Med de förutsättningarna är det inte möjligt att skaffa bostad i över hälften av landets stora städer. Bolånetaket stoppar för den som behöver låna mer än 85 % av köpeskillingen. Vid lån över hälften av köpet finns en amorteringstrappa 1-3 % per år. Ytterligare en procent amortering om lånet överstiger 4,5 gånger årsinkomsten brutto.

Inte mycket kvar att leva av resonerar banken och säger nej. Den som inte valt välbärgade föräldrar ligger risigt till.

Förlorare är inte bara de unga utan samhället i stort. Stora städer attraherar inte folk med kompetens. Inte heller lågavlönade, som behövs för att samhället ska fungera. Man väntar med att flytta ihop och skaffa barn, vilket på sikt spär på demografiska obalansen.


/ Av Ingemar Lindmark