Skall vara minst 5000 meter säkerhetsavstånd säger katastrofmyndigheten MSB.

Stenungsund januari 2019. Äntligen, efter ett antal dispenser, kan Inovyn tillverka klor med nya membranmetoden. Brittiska ägaren Ineos var så illa tvungen. För inom EU förbjöds 2017 klorutvinning med elektrolys av koksalt. Ena elektroden var kvicksilver, som riskerade lagras i fisk och skaldjur ute i fjorden.

Klor är råvara för PVC, polyvinylklorid, och som blekmedel i massaindustrin.

Foto Ingemar Lindmark

Från Inovyns port på Hjälmarevägen ser man vita cisterner och järnvägsvagnar som fraktar klor och natronlut. Bortanför avtecknar sig Borealis och andra företag i petrokemikomplexet. Väster ut skymtar Askeröfjorden och Stenungsön med grosshandlarvillorna. Efter en kort promenad Ängsvägen söderut syns butikerna i Strandvägsområdet. Närmast Ivaers färgvaruhus, med runt 600 meter fågelvägen till klorfabriken.

Cirka 600 meter från Inovyn. Foto Ingemar Lindmark

Det är från Inovyn 700 meter till butiker som Willys och Jydsk. Lika långt till byggmarknad och järnhandel.

Cirka 700 meter från Inovyn. Foto Ingemar Lindmark

Från klorfabriken är det 600 meter mot öster på Hjälmarevägen till några villor. Vägen mynnar till hårt trafikerade Uddevallavägen med bilservice, matställen och Ica stormarknad. Jämsides med bilvägen löper järnvägsspåren där tankvagnarna, med klor bland annat, brukar parkera. Så riskabelt att järnvägsstationen med bussterminal ska flytta till ett resecentrum längre söderut.

Villor Hjälmarevägen / Gärdesvägen. Cirka 600 meter från Inovyn

MSB: 5 km säkerhetsavstånd för klorfabrik

Inovyn och andra petrokemiföretag i samhället är Sevesoklassade. Verksamheten anses så riskfylld att den lyder under ett antal lagar under ett EUs Sevesodirektiv. Namnet kommer från katastrofen 1976 norr om Milano då klorföreningen Dixoxin spreds över ett stor område.

Miljöbalken och Plan och Bygglagen är exempel på regler för att begränsa effekten av giftutsläpp. Myndigheten för Samhälle och Beredskap konstaterar i en rapport ”Klor (3,21 kg/m3), en tung, mycket giftig gas som vid ett
utsläpp kan ge upphov till stora konsekvensavstånd. Klor är en tryckkondenserad
gas som är giftig, frätande och brandunderstödjande. Slutna behållare kan explodera under upphettning.”
. Typiska klorlukten märks inte om gasen är koncentrerad. Klorgas är tyngre än luft och stannar i sänkor längs marken.

Källa: MSB Samhällsplanering och riskhantering. (Stenungsundsfabrikens årskapacitet är 123 tusen ton klor)

Som vägledning rekommenderar därför MSB 2015 ett riskhanteringsavstånd 5 kilometer för klor. Hade det kravet ställts vid bygglovsprövningen 2016 hade nya klorfabriken tvingats långt från tätorten, kanske i skogarna öster om motorvägen.

2016, året efter första varningen från MSB, beviljar kommunen Inovyn bygglov för att bygga klorfabriken. Utan överklagan och larm i media tycks det. Tanken går till Parkinsons lag: Ett beslut att bygga ett kärnkraftverk klubbas utan diskussion medan frågan att måla ett cykelskjul får många att engagera sig.


Graniteville väckarklocka

Strax efter midnatt 6 januari 2005 rullar ett godståg genom textilstaden Graniteville i South Carolina. En fellagd växel för in tåget på ett sidospår där det krockar med ett parkerat tåg. En av tankvagnarna välter och 60 ton klor läcker ut. Gasmolnet dödar tio personer. Fem hundra vårdas på sjukhus och några får bestående skador. Drygt fem tusen evakueras inom två kilometers radie.

Egentligen borde inte olyckan ha varit värre än andra liknande i USA, med några få döda, Tågets fart var 75 km/timma. Endast en vagn kraschade. Olycksplatsen omgavs med få hus i stora parkområden. Men gasmolnet drev över fälten 300 meter till Avonddale Mills bomullsrenseri, där de flesta omkomna arbetade, Hade olyckan skett dagtid hade skadorna blivit värre. Företaget hade kontor och datacenter tätt inpå järnvägsspåret.

Fabrikens utrustning korroderade. Avondale Mills repades sig inte efter olyckan vilket ledde till nedläggning av företagsgruppen, med 4 000 arbetslösa.


Svenska olyckstillbud

Fem månader senare, i maj 2005 var det nära att Sverige fått en katastrof likt den i Graniteville. Ett tåg med klor i tolv tankvagnar hade felställda bromsar och rände genom stopplocken i Ledsgård norr om Kungsbacka. Fyra vagnar spårade ur, dock inte så illa att klor läckte ut. Västkustbanan stängdes i tre veckor för att tömma tåget på 770 ton klor. Olyckplatsen är landsbygd. Men hade vagnarna sprungit läck genom Göteborg, Helsingborg och vidare till Rotterdam kunde det blivit en en förödande katastrof.

I augusti 2006 var det dags igen i Ledsgård. Fyra vagnar kom i rullning genom stoppblocken. De lade sig på tvären där vagn en lastad med giftig etylenoxid läckte. Med assistans från kemiföretaget i Stenungsund lyckades räddningstjänsten dämpa spridningen.

Aftonbladet 1986 08 04. Bild länkad till Aftonbladet. Klicka till källan.

Ett exempel på olyckstillbud som inträffat i eller nära Stenungsund är tågurspårningen i Jörlanda 1986. Inte med vådliga konsekvenser dock. Även etylenoxid är tyngre än luft och koncentreras därför i låglänt terräng. Man får kramper och kräkningar innan lukten märks. En annan varningssignal var klorväteläckaget från Stenungsundsfabriken i november 2015.

DN 1986 04 16. Klicka till källan.

Det positiva är att klortransporterna på järnväg minskar. Eftersom bruken övergår till andra metoder för att bleka pappersmassan.

I september 2020 krockade två tåg på Sävenäs rangerbangård i Göteborg. Två vagnar innehöll etylenoxid och väteperoxid från Stenungsund. Citat ur Räddningstjänsens rapport: ”Den 1 september skedde en olycka på Sävenäs rangerbangård. Ett tomt vagnsunderrede kolliderade med en vagn med etylenoxid och ytterligare en vagn med väteperoxid fanns i
direkt närhet. Ämnet etylenoxid är ett brandfarligt ämne som dessutom är giftigt och ett
initialt riskområde vid ett stort utsläpp och vid ogynnsamma vindförhållanden är 3100 m
radiellt. Vid detta tillfälle hade det inneburit att närmare 90 000 människor skulle påverkats
i någon utsträckning”.

Med samma mått, 3100 meter, innebär det att hela Stenungsund hade tömts på folk.


/ Av Ingemar Lindmark