En rostig skorv som gav USA en ursäkt att 1954 störta folkvalde presidenten i Guatemala. Som genrep för CIA-kupper mot Kuba och Chile

En flytande likkista. Så kallades AB Bohuslänska kustens MS Alfhem då hon 6 april 1954 lämnade hemmahamnen Uddevalla för att lasta vapen i Polen. Båten var byggd 1930 och hårt sliten av frakter för USA under kriget. Ofta med bara häften av marschfarten 9 knop, för motorerna krånglade ofta. Manskapet sov med flytvästar i bädden och delade maten med kackerlackor. Dock inte värre än att unge kaptenen Henry Lind tog med sig hustru Majken och två barn på resan över Atlanten.

Även, Ove Barrevik som var ny maskinchef på båten, hade med familjen. Han ersatte Ivar Reinhold Svensson, som satt häktad för att i början på året ha drämt en slägga i skallen på sin maskinist. Mordförsöket och maskinhaveri höll Alvhem kvar ett bra tag i Colombo på Ceylon, innan redaren Knud Nordendorph kunde hämta hem båten till huvudägaren Gustaf Thordén i Uddevalla. Hur mycket visste man i Uddevalla om tjeckiska vapnen som Alfhem skulle hämta i Stettin för leverans i Guatemala?

M/S Alfhem i amerikanska maringbasen Key West, Florida.

Gustav Thordéns stjärna i Uddevalla stod då i zenit. Han ägde stadens varv; ett före detta USA-varv som byggt Libertyskepp. Det köptes 1946 med infrusna pengar hans finska rederi med 16 fartyg under kriget tjänat som amerikansk fraktfart. Två av fartygen lyckades Thordén föra över på rederiet i Uddevalla. Ett var Kristina Thordén. Med Knut Nordendorph som kapten brann fartyget ute i Atlanten 1946. En sidogren blev Nya Bohuslänska Kusten AB med Knut Nordendorph som chef. 1953 köpte rederiet från Norge ett fartyg rymmande 4 900 registerton, som döptes till MS Alfhem.


Alfhem

Klippet med händelserna i maj1954 är hämtat från Dwight Eisenhowers memoarer Mandate for Change, The White House Years 1953-1956. Leveransen skulle enligt presidenten leda till ”Communistdictatorship … on this continent to the detriment of all American nations . . .” Hans utrikesminister John Foster Dulles såg ”kommunisterna” i landet som ett hot nära Panamakanalen.

Alfhems last med tjeckiska vapen till Guatemala blev världspolitisk dynamit, som övning för Kubakrisen 1962. President Dwight Eisenhower fruktade att kommunister skulle ta makten i Guatemala på ”USAs bakgård”. Presidenten var trängd av demokratsenator McCarthys kommunistskräck, assisterad av en ung Robert Kennedy.

Guatemalas president var egentligen inte kommunist utan nationalist med sikte på en jordreform. United Fruit Company ägde nästan hälften av landets odlingsbara mark, där vara 15 % användes. Jordeformen skulle innebära att 400 tusen hektar icke odlad mark skulle fördelas på 5 000 småbönder. United Fruit godtog inte ersättningen 600 tusen dollar i obligationer utan ville ha betydligt mer. Trots att företaget fick behålla 60 tusen hektar, där inte ens en tredjedel brukades.

Alfhem kom att bli en bricka i storpolitiken. Fartyget gick på öppet vatten och kunde därför inte stoppas av USA-marinen, påstods det. Närmare sanningen var att Eisenhower fick argument för en statskupp i Guatemala, planerad av CIA. Vilket fick tadministrationen i Washington att i pressen slå på stort med ”Alfhem Affair”.

Allen Dulles, som chef för CIA, planerade en statskupp i Guatemala redan i januari 1954. Både han och brodern John Foster Dulles hade nära band till United Fruit Co, med aktier och mångåriga uppdrag i gemensamma advokatfirman. Alfhem Affair gav president Eisenhower en förevändning för att i juni med bombplan och propaganda ersätta folkvalde presidenten Jacobo Arbenz med en rebellledare. En metod som USA återupprepade i Chile och stödet till Contrasrebellerna i Nicaragua. Även för president Kennedys fiasko med CIA-anfallet i Grisbuken på Kuba.

Senator Joseph McCarthys kommunistjakt i senatens undersökningsutskott hade visserligen klingat av 1954. Fast Eisenhowers administrationen fruktade kommunistisk infiltration i Mellan- och Sydamerika.

Alfhems last värderades till 10 miljoner dollar, där Sovjet misstänktes bidra till betalningen. Fartygets last 5 000 ton översteg med råge militärens behov i Guatemala. Kanske för att vapnen skulle delas ut till en fackföreningsmilis där kommunisterna hade inflytande. Eller så var vapnen avsedda för fler länder i regionen.

Fler videos.

I juni, en månad efter att vapenlasten lossats, initierade USA en statskupp i Guatemala – mer lyckad än då bröderna Kennedy lät CIA invadera Grisbukten på Kuba 1961. CIA beväpnade och tränade 480 rebeller som från Honduras anföll Guatemala. Psykpropaganda över radion och bomber som blindgågare i Guatemala City fick landets militäre att avsätta folkvalde presidenten Jacobo Árbenz med rebelledaren Carlos Castillo Armas. Denne diktator stoppade jordreformen stoppades, till lättnad för John Foster Dulles och CIA-chefen Allan Dulles. Bröderna hade med aktier och uppdrag nära relationer till United Fruit.


Uddevalla -Stettin

Vad visste man i Uddevalla om de vapen som skulle hämtas Stettin (som är polska namnet på Szczecin)? Förmodligen ingenting före avresan. ”Endast godkända varor” skrevs in i charterkontraktet. Skeppsmäklaren Alfred Christensen, som var agent för tjeckiska transportmonopolet Czekofracht, hade hyrt ut Alfhem till stockholmsrederit AB Navigator. Båten var i sin tur chartrad till mäklarfirman E.E. Dean i London, som skötte förskottshyran till rederiet i Uddevalla.

Fartyget hade i årets början för Czekofrachts räkning fraktat tjeckiska vapen från Gdynia i Polen till Kina. På hemresan fastnade båten i Pendang på Malaysia, orsakat av maskinhaveri och problem med betalningen. Det saknades pengar för reparationen eftersom Valutakontoret efter regeringens (och USA:s) påtryckning vägrade transferera tjeckiske beställarens ersättning drygt 100 tusen kronor. JO fastslog senare att myndighetsbeslutet saknade lagligt stöd. Kanske den läxan gjorde att förskottet för frakten Stettin-Guatemala diskret slussade genom mäklarfirman E.E. Dean i London.

Än värre blev det utanför Ceylon. Maskinchefens dråpförsök, som medförde att det inte fanns folk i maskinrummet – där motorerna strejkade. Det tvingade kapten Nordendorph att själv hämta fartyget i Colombo på Ceylon.

Samma vinter gjorde en representant för Guatemala upp om vapenköpet i Prag. Efter den vådliga Kinaresan blev lukrativa frakten i Stettin mycket välkommen för kapten Nordendorph, som tillsammans med Gustav Thordén tycks ha varit delägare i rederiet.

Knut Nordendorph intervjuas

Alfhem lämnar Uddevalla 6 april för att dagen efter bunkra i Köpenhamn. Kaptenen Karl Timo Johans blev sjuk så unge styrman Henry Lind tar över befälet. Eller så anade Johans att det inte stod rätt till med frakten. Samma dag åtalas förre maskinchefen för dråpförsöket.

En CIA-agent klädd som fågelskådare ser i kikaren hur kranarna lyfter misstänkt tunga trälårar från järnvägsvagnar till Alfhems lastrum. Trälårarna tycks onödigt bastanta för att innehålla spadar, spik, verktyg och labbutrustning som det står i fraktdokumenten. Agenten skickar brev till en bildelsfirma i Paris. En punkt i brevet är mikrofilm. Det tolkas av CIA-kollega som via radio sänder ett kodat meddelade till Washington. CIA-chefen Allan Dulles är snabb med att informera president Eisenhower. CIA-rapporten är som att läsa en bok av John Le Carré.


Över Atlanten

Efter tio dygn lämnar Alfhem Stettin 17 april med order att gå till Dakar i Västafrika. Efter ett uppehåll i Köpenhamn, där kapten Nordendorph synar fraktdokumenten, fortsätter resan över Skagerack och Nordsjön. Fartyg i US Navy misslyckas hålla utkik – eller så ville man inte.

Ute på Biscaya 23 april får kapten Lind kontraorder, vrid kursen 90 grader och gå mot Curasao i Holländska Västindien. Där sätta kurs mot Puerto Cortes i Honduras. Kurragömmaleken med USA slutar med befallning att gå till Puerto Barrios i Guatemala.

Kapten Lind saknade sjökort för hamnarna i Västindien, vilket tyder på att rederiet inte visste om resmålet innan. Fast den okunskapen om vapenlast övertygade inte Stig Åhlund, som i Uddevalla mönstrat på som jungman. Det berättar Bohusläningens Lysekilsreportern Terje Fredh i boken Röd Storm. (Där nämns flera västkustbor i 29 man stora besättningen: tredje maskinist Bertil Johansson Munkedal, motormännen Evert Johansson Spekeröd och Gunnar Lindqvist Uddevalla. Från Göteborg radiotelegrafisten Ralph Johansson, maskinisten Rune Jansson, svarvare Bertil Johansson, Bertil Kamph, Bo Malmberg och Per Carlsson).

Källa: Terje Fredh Röd Storm

Guatemala

Besättningen på Alfhem fick misstankar om vapen bekräftade då fartyget låg vid kaj i Puerto Barriso 15 maj. Lastningen på järnvägsvagnar övervakades av ett stort antal soldater och officerare. Till och med krigsministern deltog. USA-agenter rapporterade till CIA och ambassaden i Stockholm.

 • 16 maj. Alfhem läggger till i Puerto Barrios vid Atlantkusten.
 • 17 maj. Utrikesminister John Foster Dulles kör presskampanj riktad mot Alfhems vapenlast i Puerto Barrios. 2000 ton sägs det, långt mer än vad Guatemalas militär behövde. Kanske för att beväpna ”kommunister” i grannländerna. Eller hos egna befolkningen, eftersom presidenten fruktar sin egen militär. Enligt State Department kan Alfhems last vara inledningen till en infiltration från Sovjet.
 • 19 maj. Nicaraugua bryter diplomatiska förbindelser med Guatemala. Strax efter flyger USA vapen till Nicaragua och Honduras.
 • 23 maj. Alfhem lämnar Puerto Barrios.
 • 24 maj. USA-marinen blockerar Guatemala med fartyg och ubåtar
 • 28 maj. US Coast Guard får Alfhem ankra utanför Key West i Florida. Där förhörs besättningen.
 • 31 maj. TidskriftenTime rapporterar: ”Two thousand tons of arms and ammunition, more than all Central America has received in the last 30 years, were pouring out of the holds of a Swedish ship into Communist-infiltrated Guatemala. They were Communist weapons, almost certainly from Czechoslovakia’s famed Skoda works. More were thought to be on the way, in two more freighters”.
 • 18 juni. Förre översten i Guatemala, Carlos Castillo Armas, med ett par hundra gerillasoldater anfaller Guatemala från Honduras.
 • 27 juni. Ett CIA-flyg bombar städer i Guatemala. Ett brittiskt fartyg som lastar bomull napalmbombas. Grundat på ryktet att Alfhem ska följas av två andra skepp med vapen.

I detalj redovisat i CIA-rapporter.


Händelser under Alfhems resa

5 april. Sovjetagenten Vladimir Petrov hoppar av i Australien. Där avslöjar han svenska förrädarna Getingen och Örnen. Den förre tolkat som Sverker Åström, högrankad på UD. Och den senare tidigt misstänkte Stig Wennerström, då flyg attaché i Washington. Där han för ryssarna avslöjade CIA:s samarbete med Försvarets Radioanstalt FRA, vilket ledde till att MIG-plan 1952 sköt ner en signalspanande DC3 från flygvapnet öster om Gotland. Om Wennerström även medverkade i Alfhem Affair är troligt men inte belagt.

7 april. President Eisenhower lanserar i ett tal dominioteorin, som innebär att om kommunister tar makten i ett land så sprids revolter till grannländer. Aktuellt både för Guatemala och Vietnam.

28-29 april. I skymningen, då Alfhem var mitt i Atlanten, cirklar två amerikanska bombplan (B-36 Peacemaker och B-47 Stratojet) utanför Hisingen och över Kattegatt. De genar över Skåne och Öland/Gotland för att spana nära Moskva och Kiev. Ovisst för att fotografera militära installationer eller träna massiv vedergällning i ett kärnvapenkrig. Flesta planen återvände över Skåne där de lufttankar över Öresund. Sedan vidare till baser i Storbritannien. Var spionflygningen för att skrämma ryssen från att reagera för kuppen i Guatemala?

5 maj. En militärkupp störtar valde presidenten Frederico Chahavez i Paraguay. General Alfredo Stroessner blir landets diktator fram till 1989. Kuppen låg i linje med USAs säkerhetspolitik.

6 maj. J29B Tunnan slår världsrekord på 500 kilometer sluten bana med 977 km/timman.

22 maj. I TV-sänt senatsförhör anklagar Joseph McCarthy, assisterad av Robert F Kennedy, US Army för att vara för undfallande mot kommunisterna.

24 maj. USAs blockerar Guatemala med fartyg och ubåtar.


Vapenhandlaren

Redan när Alfhem lastade av i Gutamela misstänktes vapenhandlaren Hubert Julian vara inblandad i affären. Han befann sig i Guatamala då landets representanter i februari skrev under kontraktet i Prag. I mars var Julin i Stockholm och från AB Namot på Södermalm köpte bland annat 24 Volvo M/43 artilleritraktorer. För att som han påstod militären i Guatemala ville skrämma Gatemalas indianer. Julian var som färgad född på Trinidad och blev flygaress före Charles Lindberg om man får tro memoarerna The Black Eagle of Harlem. Han kallade sig överste efter att på trettiotalet tjänat i Etiopens flygvapen. Efter Abesseninenkriger deltog han i finska vinterkriget mot Sovjet. Han utmanade Hermann Göring på flygduell över Nordsjön för att sedan efter Pearl Harbor strida för USA, belönad med medalj och amerikanskt medborgarskap.

Vapenhandlaren Julian Assange var 6 juni åter i Stockholm. För Guatemalas räkning vill han köpa femton J26 Mustanger för halvannan miljon kronor. Tillsammans med sin partner AB Namot i Stockholm inspekterades planen på Barkarby. En vink från amerikanska ambassaden satte stopp för affären. Vilket inte hindrade att ett antal plan såldes till Nicaragua.

Epilog

 • 1958. Bankerna får Uddevallavarvet på fallrepet. Trots fylld orderbok för utvidgade Sörviksvarvet. Staten blir delägare.
 • 1960. MS Alfhem säljs till Panama. Efter ett år i Libanon skrotar ett japanskt företag fartyget.
 • 1960. Gustaf Thordén får hjärtinfarkt och hans finska rederi gör konkurs.
 • 1963. Gustaf Thordén tillsammans med Knut Nordendorph ankrar lustjakten utanför Hunnebostrand. På natten upptäcks Thordén drunknad. Flertalet av rederiets båtar säljs.
 • 1965. Rederi AB Rex köper Thordén Lines resterande två stora fartyg.
 • 1965-1970. Änkan Clary Thordén och Knut Nordendorph (som hon gifter sig med) driver ett småbåtsrederi I Uddevalla.

/ Av Ingemar Lindmark