Hösten 1248 seglar Håkon Håkonssen in i viken med ett trettiotal skepp. Hur mycket som var byggt av borgen Dynge uppe på klippan vet man inte. Norske kungen stannar med…
Läs mera ...