8 april 1594. Efter ridningen från Sibräcka prästgård stiger biskopen och hans folk i roddbåtar vid Valsängs strand. I visitationsboken kallad Valsängs Ed, som tyder på att detta är en…
Läs mera ...