Archives for Ucklum

1800-talet

Hiskeliga bataljen på lantbruksmötet mellan landshöfding Löwenhielm och bonden från Ucklum

Bohusläns Kongelige Hushållningssällskap skulle väckas till liv, Det beskyddades av ordföranden högvälborne landshövdingen Carl Gustaf Löwenhielm. Innan han blev general var han adjutant och kammarherre hos Oscar I. Förutom höga…
Läs mera ...