Året var 1794. Äntligen kan Jacob Hansson Åberg flytta in i nya huset tillsammans med sin Maria Svensdotter och de tre barnen. Han hade köpt Wrångevatten två år tidigare för 1 416 riksgäldmynt av sterbhuset Daniel Henrik Bildt, som dog 1791 på Morlanda säteri. Kort efter dog hustrun Johanna Katarina Weinholtz. För att överta säteriet måste sonen Abraham Gustaf Bildt lösa ut sina fem syskon. Därför sålde han gården på Ängön där familjen bott sedan 1780.

Gården Vrångevatten. Som huset såg ut 1794. Tillbyggnaden mot skogen är byggd senare.

Jacob Hansson hade gått som styrman på snauskeppet Mercurius, ägt av rike borgmästaren Anders Åberg i Uddevalla. Kanske därför Jacob Hansson lade till namnet Åberg. Så mycket mer vet vi inte om hans tidiga år än att han föddes på bostället Åsen i Högås, socknen ett par mil väster om Uddevalla. Pappen Hans Hansson, som drunknade 1805, var som rustmästare materialansvarig underofficer vid Bohusläns Dragoner. Mamman Börta Andersdotter dog då Jakob var fyra år och pappan gifte om sig.

Snauskepp

Snauskepp är en slags brigg, det vill säga ett litet segelfartyg. Mercurius gick på Medelhavet för att hämta salt i Genua (skeppsklocka finns på Uddevalla museum.). Enligt berbernas fribrev får borgmästare Åbergs Mercurius med Jacob H Åberg som kapten fri lejd från pirater i Medelhavet.

Varför gick Jacob i land vid dryga trettio? Maria Svensdotter, dotter till Sven Olofsson och hans Johanna i Kungsviken, var nog orsaken. Han flyttade 1786 till deras gård i Kungsviken, där han gifte sig med Maria i februari året efter. Det brådskade för Olof såg dagens ljus i september. Sedan kom Anders och Britta 1789 och 1791. Jacob är min farfars farfars far.


Skrythuset

Jakob och Maria köpte 1792 Vrångevatten av amiralitetskaptenen Abraham Gustaf Bildt, som i den vevan flyttade med familjen från Ängön. Kanske därför som huset Jakob bygde liknar Bildts herrskapshus på Ängön. Det byggdes 1743 av Abrahams faster Elsa Dorotea Bildt och maken Malkolm Weinholtz, som var avdankad sergeant hos Bohusläns dragoner. 1747-1780 bodde på gården båtbyggaren Svens Jonsson och hans två bröder från Brattås i Röra socken. Det som skiljer är att Jacobs hus bara har en skorsten. Utbyggnaden längs långsidan kom till senare.

Dubbelhuset stack nog i ögonen, för gemena bönder bodde mestadels i enklare hus. Vedboden vid gaveln ståtade med två plan. Den som från sjön Vrångevatten for vägen förbi gården ner till Kungsviken skulle imponeras. Bara två rum var inredda på övre våningen. Det mesta där användes till förråd och kanske lagra spannmål, som var vanligt på gårdarna.


Husesyn

Stort kök med eldstad och stor mur med bakugn.

Spisgruvan. Järnspisen av senare datum.
Ägaren, konstnären Anna Rabe, visar

Låt oss gå husesyn i Vrångevatten med stöd av bouppteckningen som skrevs efter Marias död 1805. Fantasin låter oss se två soffor vid lerklinade väggen. Huggmärken i timret gav fäste för lerputsen.

Tapeterna är ett museum i sig

En järnkakelugn, som kanske Jacob haft med sig från Norge, sprider värme. Värd 12 riksdaler enligt bouppteckningen. Kaminen värmde så gott det gick, för golven är kalla och innanfönster fanns inte då. I finrummen är man sällan annat än när det ska va kalas. Då tas kopparkärlen ur skåpet tillsammans med kärl för brännvinet.

Salen med en stolpsäng där man staplade sängkläder.

Mitt i rummet står ett långbord med sex stolar. På bordet ligger en blågarnsduk där det står mässingljusstakar och en stapel med muggar. På ett av slagborden ligger en huspostilla och en bok med Sions sånger. En slagklocka med fotepall hör till statussymbolerna tillsammans med en 32 lods silverbägare och några andra ting av silver.

Skåpet i salen – med utsikt ner mot sjön

Utsikten ner över sjön var inte bara betagande, den visar en utmärkt transportväg för välvuxet virke djupt in från Orust. Åtta kor och fyra kvigor i fähuset. Tre hästar i stallet men inga åkdon enligt bouppteckningen efter Maria Svensdotter. Inte heller kärror för gårdsbruket. I stället användes släpor kan man gissa.

Boupptecknngen redovisar en liten båt med segel. För resor över Kalvöfjorden. Men också för fiske med sillevaden och två skäddegarn.

Vävstugan

En vävstuga på källarvinden ovanpå källaren för nymodigheten potatis. Förutom de två vävstolarna fanns där tre spinnrockar för att ta till vara ullen från de fjorton fåren. Maria hade då hon dog sju klänningar, vara en i sammet. Ett antal huvudkläden, där sju var gjorda av siden. Sådan lyx var förbjuden för ofrälse under överflödesförordningen 1794-96.


Kungsviken

I Maria Svensdotters bouppteckning från 1805 redovisas två boghållare med järnankare och beslag. Dessutom en timmermanslåda med verktyg, långsåg, stingesåg, 2 bogdesågar, borr hammare och tång. Verktyg användbara i jordbruket men mycket talar för båtbygge.

Marias boupptekning, sid 2

Tills sillen försvann 1808 var det god konjunktur för båtbyggarna, både för fiskebåtar och fraktfartyg. Dels bondesjöfarten med egna varor. Dels också för Uddevalla, som tack vare produktplakatet var landets tredje största sjöfartsstad. Gustaf IIIs krig mot Ryssland 1788 följt av sex veckors ockupation i Bohuslän av norskdanska trupper innebar ett avbräck för näringen. Exporten av sill, tran och virke sjönk drastiskt 1789.

Handelssjöfarten tömdes på manskap. 1789 var 270 sjöbefäl, båtsmän, matroser och gossar från Uddevalla enrollerade i flottan. 10 tusen dog av pesten i Karlskrona och ersattes med fler utskrivningar. I april 1790 marscherade från Uddevalla ytterligare 250 styrmän och matroser till Karlskrona. Att styrman Jakob hade familj räddade honom från kriget kan man förmoda.

Klicka till Carl Gripenhielms kart 1690

Nyfikenheten väcks, vad gjorde Jakob Hansson Åberg under Teaterkriget, som norskinvasionen kallas? Var han en av 35 från traktens allmoge som i Morlanda kyrka belönades med medalj för tapperhet till sjöss. Nämligen kapningen av två danska fartyg lastade med kanoner erövrade i slaget vid Kvistrum september 1788. Någon sådan medalj finns dock inte med i bouppteckningen från Vrångevatten.

Jakob redde sig bra på Vrångevatten. För 1150 riksdaler specie köpte han år 1800 1/5 Kungsviken från svärföräldrarna Sven Olofsson och Johanna Larsdotter. En tredjedel av Kungsviken såldes året efter till deras son Olof Svensson. Föräldrarna hade 1769 köpt 2/3 mantal av skattehemmanet Kungsviken av magister Peter Bundi för 1708 riksdaler specie.

Maria Svensdotter dör 1804 och Jakob Hansson Åberg dör 1812. Sonen Anders ärver Vrångevatten, vars son Janne blir väderkvarnsbyggare på Skaftö. Sonen Olof Jakobsson, min farfars farfar, övertar gården Kroken i Kungsviken där han blir välbärgad skeppsbyggmästare. Då han dör 1846 tar sonen Sven Olsson över Kroken där han bygger nytt hus. Där för han båtbyggarkunskapen vidare till kommande generationer i Kungsviken.

Se släkttavlan.

/ Ingemar Lindmark

  • e