Archives for Uddevallaregionen - Page 2

Kungälvsregionen

Olle Länsbergs trasiga barndom i Ucklum, Fiction och verklighet bakom boken/filmen Käre John

Inte många upptäcker stenplattan på en gravvård några steg innanför grinden till Ucklums kyrkogård. Än färre inser att här ligger mamman till en av 1960-talets mest lästa författare, Olle Länsberg. Två…
Läs mera ...
12