Bohusläns Kongelige Hushållningssällskap skulle väckas till liv, Det beskyddades av ordföranden högvälborne landshövdingen Carl Gustaf Löwenhielm. Innan han blev general var han adjutant och kammarherre hos Oscar I. Förutom höga militära höjdare fanns i sällskapets styrelse bonden och förre riksdagsmannen Lars Rasmusson från Huveröd i Ucklum. Mellan dessa två herrar utspann sig i pressen en våldsam konfrontation.

Landskapets första lantbruksmöte, på Ströms säteri i Hjärtum sommaren 1845 var tänkt som ett lyft för lantbruket. Säteriets ägare, Anders Oterdahl, öppnade Ströms slott för evenemanget. Första pris i plöjningstävlan var hundra riksdaler och en järnplog. Kreatur skulle premieras och nya redskap demonstreras.

Ströms slott. Efter branden byggt 1857 likt gamla huset.

Det bar sig inte bättre än att aristokraten Löwenhilm vägrade hälsa på Lars Rasmusson vid lantbruksmötets öppnande. I stället för en agrar manifestation artade sig evenemanget till en präktig skandal speglad i en rad tidningar. Löwenhielm hade redan med sin arrogans retat gallfeber på Göteborgs borgare. Att Göteborgs Handels och Sjöfartstidning var först med grevens skymf av bondeledare förvånade inte.

Anledningen var att Rasmusson inte tidigare behagat uppvakta landshövdingen i samband med riksdagens öppnande. Det gjorde visserligen inte riksdagsmännen från Göteborg heller. Fast det låg närmre till att ondgöra sig över en bondeståndsfullmäktig från Ucklum. Att Rasmusson till skillnad från sina ståndsbröder, vägrade uppvakta landshövdingen kan hänga samman med att han 1844 utnämndes till direktör för riksbankens lånekontor i Göteborg.


Skyttegravskrig

Generalen och länsherren gick till motanfall i Aftonbladet.

Klicka till Aftonbladet

Salvan antyder att mer var demokratins förespråkare som retade den gamle aristokraten. Rasmusson hörde till de mer liberala inom bondeståndet. Vilket senare meriterade honom för riksdagens mäktiga statsutskott.

Greve Löwehielm grundade ståndshögfärden som adjutant till tsarsen för att sedan följa ryska trupperna i striderna mot Napoleon. Då han låg i fält vänstrade hans fru med Oscar I. Men inte ens denna nesa äventyrade den kungliga underdånigheten.

Carl Gustaf Löwenhielm. Bröstet pryds med Serafimerorden och de ryska medaljerna Sankt Vladimirs orden och För Tapperhet i fält 1812.

’Vi är så olika politiskt så att uppvakta greven är att betrakta som fjäsk replikerade Rasmusson.

Hemmansägare Rasmusson gjorde sig känd för liberala åsikter, i tullfrågan bland annat. Han deltog 1846 i beslutet att avskaffa skråväsendet. Samma riksdag gav rätt att öppna handel 3 mil utanför stadsgränsen. Med resultat att hans son Christian Larsson öppnade häradets första affär i Grössby Ucklum.

På 1850-talet ledde Rasmusson den liberala falangen i strid mot mer regeringsvänliga delen av bondeståndet. Å andra sidan ivrade han för sparsamhet med med statens pengar. Han lämnade riksdagen 1863 och motsatte sig då iden tvåkammarriksdag som började 1866. Han dog i april samma år med eftermälet som en slipad karl med ”ett godt hufvud”.


Lantbruksmötet

Vi i Lilla Edets realskola fick 1955 ledigt för att nedanför Ströms slott hylla, Gustaf VI Adolf på hans Eriksgata.

I den vevan var jag hjälpreda på en lantbruksmöte, inte olikt den från 1845. Bilden visar Ströms slott framför nygrävda Ströms kana vid sidan av Lilla Edets fors..

Sröms slott efter branden byggt i samma som 1845

Från säteriets nybyggda ladugård visade ägare Oterdahl på mötet 22 importerade kreatur och får. (Göterborgsgrosshandlaren Oterdahl var för övrigt farfar till den från barnvisorna kända författarinnan Jeanna Oterdahl). Bland demonstrerade redskap väckte en såmaskin särskilt stort intresse.

Avelstjur framför säteriets ladugård

Jag och Lars Rasmusson

På sätt och vis har jag som barn en relation till Lars Rasmusson. Mangårdshuset på gården Sågen i Ucklum där jag växte upp byggdes av Elin Larsdotter, som var dotter till Lars Rasmusson. Lillstugan, som jag numera bor i, röjdes efter hennes svärdotter 1947. I skräphögen fann jag en bunt brev, där några var skrivna av Lars Rasmusson från Stockholm. Han satt i riksdagen fram till 1863 då ståndsriksdagen upplöstes. Bland resterna hittade jag också ett träskrin från 1813 med initialerna för Johannes Olausson, svärson till Lars Rasmusson.

Rarmusson kom till riksdagen för Inlands härad 1840 och deltog i beslutet om allmän folkskola 1842. Från mitt torp är det en kilometer till Lars Rasmussons gård Kleva i Huveröd. Han skänkte där mark till småskolan som jag gick i. Utanför fanns kungsvägen fram till 1850 då nya vägen drogs till vad som sedan blev gamla E6. Det sägs att kungen, förmodligen Oscar I, körde sönder vagnen i det förhatliga Svenshögebackarna och då gav order om vägbygget. I den oländiga Huveröds skog rånades postvagnen 1861 och 1874 av indelte soldaten Alfred Bergin.

Spisestenen vid torpet Kungsbron. Foto Ingemar Lindmark

Strax norr om Kleva ligger före detta soldattorpet Kungsbron.. Om det var Oscar eller pappa Karl XIV Johan som rastade där vid den så kallade spisestenen är ingen som vet.

Gården Kleva i Huveröd, Ucklum

/ Av Ingemar Lindmark