• Spår efter Thomas Thorild mellan Vänern och Skagerrak
  • Obändiga tvärviggar på Dal och i Bohuslän
  • Qvinnokönets naturliga fallenhet att författa
  • De styvnackade i Ucklums socken
  • De egensinniga svartrockarna i Thorilds hemtrakter
  • Efter Thorild: Lärde från Västsverige bildade skolan
  • Thorild en bricka i ett elakt spel. Politisk dagbok 1792-1794

Den s