Som riddar Katos borg i Mio min Mio. Känslan infinner sig när man ser Ragnhildsholmen från spången över vad som förr vad en bifåra till Nordre älv. Visserligen syns bara rester av fästet som kung Håkon Håkonsson lät bygga på1250-talet. I fantasin reser sig den långa ringmuren och bakom den slottet med sitt torg Bakom syns taken från träbyggen för förråd och logement. Granitklippan var en perfekt plats för att bevaka på Nordre älv, då kallad Älven eftersom här gick mesta sjöfarten. Svenskarnas utfart i östra älvfåran var mer eller mindre strypt av rasmassorna vid Jordfall några år tidigare. Läs mera