Danderyd, Stockholm och Lidingö är sämst att möta bostadsbehovet med byggande. Men sedan följer i denna ranking av landets sämst byggbenägna kommuner kommer Lysekil, Tanum, Göteborg, Orust och Öckerö. Fyra västkustkommuner i tio-värsta listan i Timbros rapport ”Kommunerna som inte vill bygga” .

Priset på villor och bostadsrätter rusar för det byggs för lite. Varför? För att kommunpolitiker inte vinner val på att bygga mer. Folkviljen stryper byggrätterna i detaljplaner. Så är fallet i Danderyd och Lidingö, som toppar Timbros byggindesranking. I Bohusläns orsakat av uppdrivna köpeskillingar på hus i kustbandet. Det är dyrt att bygga i bergen. Strandskydd och andra regleringar sätter stopp i attraktiva lägen.

Under tio år jämförs i Timbrorapporten lokala kvadratpriset för villor och bostadsrätter med rikssnittet. Avvikelsen relateras sedan med kommunens förändring i bostadsbeståndet, vilket skapar indexen.

Husen i skärgården köps dyrt av utsocknes, i norra landskapsdelen av många norrmän. I Norga ställs ofta bokrav för att köpa attraktiva hus. Fastboendee får nöja sig sämre lägen i centralorten, om det finns tomter. Egentligen ingen markbrist i bohuskommunerna. Men på landsbygden stryps byggandet med stranskydd och planmonopol.

Ladda ner rapporten

/ Av Ingemar Lindmark