1797 står det på gula huset vid uppfarten till det som var Svenshögens sanatorium. Det byggdes då av häradsskrivaren Joakim Wefvendahl tillsammans med hustrun Maren Kihlman. Hon var dotter till Mårten Andersson Kihlman, gästgivare på Åsen i Grinneröd.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är wefv-endahlhus.jpg
Wäfvendahls hus med skylten 1797

Maren Kihlmans svägerska Maria Katarina Pinello växte upp på gården Ramberg, öster om Hällevadsholm. Adliga föräldrarna hade ett minst sagt äventyrligt förflutet. Hennes pappa Giovanni Battista Pinello föddes i Genua 1682.. Då varGiovanni tio år omkom hans far Domenico Pinello i en sjöstrid med pirater från Alger. Pojken kunde se fram mot att ärva en förmögenhet och flera palats.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är pinelli.jpg
Giovanni Pinello. Se Geni

Farfar skickade tolåringen Giovanni till universitetet i Leyden. En storm avbröt resan och som en av få överlevande tillbringade han en vinter i Bergen. Där fick han svenska kamrater. Via Sverige tog han sig till studier i Leyden i Holland och Paris.

Kanske fick han då smak på det svenska för tjugo år gammal tar han värvning i Karl XIIs livregemente till häst för att strida mot ryssen. Efter Poltava 1709 blev han fånge i Tobolsk. Giovanni rymde och vandrade i två år förklädd till bonde hem till Sverige. Resa till Italien var inte aktuellt ,för som protestant gick han miste om arvet. Lyssna till radioprogrammet.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är hotelpinello.jpg
Hotell Boutique Sevilla

Pinello var en av familjerna i Genua som finansierade Christopher Columbus Amerikaresa. Hotellen Palazzo Pinello i Genua och Hotel Boutique i Sevilla ger påminnelse om släktens storhetstid. Pedro Pinello i Sevilla var kompis med Columbus,

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är namnlospinellobio.jpg

Bohusläns dragoner

I Ystad träffade Giovanni Karl XII i ett fältläger. Kungen gjorde honom 1716 till kapten i Bohusläns dragoner och deltog som sådan i krigen mot Norge fram till kungens död. Tack vare änkedrottningen fick han behålla befattning i Bohusläns dragoner och kunde gifta sig med Justina Nilsdotter Gyllenschruf. Hennes far, amiralitetskaptenen Nils Skruuf, var adlad Gyllenschruf som tack för kaperi i Skagerack.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är kartahallevad.jpg

Paret Pinello flyttade till ett enkelt boställe i Ramberg (Ramneberg) ett par kilometer öster om Hällevadsholm. Han var då en tid chef för posteringar vid svenska gränsen. Som tack för militära bravader fick han svärdsorden och adlades 1751.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är dragoner.jpg
Bohusläns Dragoner

Som en av de äldsta karolinerna dog han 94 år gammal i Ramberg och fick en grav i Svarteborg. I nekrologen stod: ”Efter avslutad aftonbön lyktades på Ramneberg hans långvariga och bragderika levnadslopp, den 20 april 1775, sedan han samma dag på förmiddagen under sin vanliga spatserritt i sporrsträck satt över sju grindar.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är pinellobild.jpg
Giovanni Pinello

Klicka till Googlevy över Ramberg.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är pinelloskold.jpg
Pinellos sköld i svenska Riddarhuset. Med Malteserkors som minne från Medelhavet


Gästgivaren på Åsen

Sex av paret Pinellos tretton barn fick uppleva vuxen ålder. Ett var Maria Katarina, född 1736 i Ramberg, och gift med gästgivare Johannes Kihlman, född 1733 på Åsen i Grinneröd. Hans far Mårten Andersson (från bohussocknen Lycke nära Marstrand) skatteköpte fastigheten. Den låg lägligt i korsningen Kungsvägen Kungälv-Norge och mer trafikerade vägen Åsen – Hjärtum. Affärerna tog fart då Bohuslän Dragonregemente gjorde Backamo till lägerplats 1724. Gästgiveriet blev livligt frekventerat av dragoner och damer. Kanske knöts då band till charmige Giovanni.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är asenvag.jpg
Gamla stenbron och vägen där gästgiveriet låg

Kihlman tycks välbärgad för att ägde tretton hemman. Ett var Stora Måröd i Hjärtum och ett annan Stora Åsen i Västerlanda. Han lär ha ägt halva Svenshögen inräknat gården Hällsås (Hällesås) med handelsbod, post och skjutstation. Det behövdes nog extra hästar för att bemästra de ökända Svenshögebackarna upp mot Aspeliden.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är asen.jpg
Vägen Backamo-Åsen-Svenshögen. Klicka till Google Maps.

Kihlman ansågs snål och drogs inför tinget då han inte betalade räkningar. Som när han stämdes av länsman Forsberg för att inte betala för auktionsinrop på gården Lyckan, strax norr om Svenshögen.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är asengast.jpg
Gästgiveriet på Lilla Åsen

Mycket talar för att det är Åsens gästgiveri Mary Wollstonecraft beskriver från resan genom Bohuslän 1795. Hon var i Norge på jakt efter sin älskares försvunna skepp med silver. Efter franska revolutionen försvann båten i sydnorge under resan till Göteborg.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är asenwosslt.jpg

Svenshögen

Joakim Augustinus Wefvendahl gör säkert ett gott gifte då han äktar Maren Kihlman, dotter till Mårten Andersson Kihlman. Mårten var gästgivare på Åsen i Grinneröd. Han ägde också gården Hällsås i Svenshögen där han dör 1776. Klicka Hällesås som Google

Maren var som sagt svägerska till Maria Katrina Pinello på Åsen, dotter till italienske äventyraren Giovanni Pinello. Marens make Joakim Augustinus var född 1763 i Västerlanda kyrkby. Hans far Hans Joachim Wefwendahl flyttade sedan till Ucklum och kanske var det hos sonen han dog 1764. Klicka till Googlevyn med huset Wefwendal byggde.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är hans-joakim-wefvendahl-fodd-1736-stromstad.-dod-1764-ucklum.-maka-maren-kihlman-fodd-1738-asen-grinnerod-dod-1816-svenshogen-ucklum..jpeg

Joakim Augustinus var kronofogebefallningsman som ansvarade för skatteindrivningen i häradet. Måhända fanns det pengar i det nya dubbelhuset i Svenshögen som lockade till rån. En kulen höstkväll tidigt 1800-tal knackade en frusen och illa klädd Friskas på hos häradsskrivaren. Hon fick nattlogi och på natten öppnade hon för fästmannen för att sedan råna värdparet. Friskas brukade gömma sig i sällskap med tjuvkompisarna Elfström, Henricsson och Pulse Herman i Bua Slottsberg, söder om Svenshögen vid Hällungen. Följ Wefwendahls ättlingar i Ucklum.


/ Av Ingemar Lindmark