Fotografiet visar ett rum med fyra sängar. På skrivbordet en blomma, konstgjord för växter trivs inte i fönsterlösa utrymmet under åtskilliga meter massivt Bohusberg. Sänggavlar antyder sovplats för kungabarnen. I alkoven syns en säng, avsedd för adjutanten? Eller där kungen kan föra hemliga samtal om han drar igen skjutdörren.

Kungliga familjens skyddsrum i militära Kvistrumberget Greger B380. Även tänkt som vistelse för regeringens krigskabinett. Därför ofta kallat Riksberget.

Fotot avslöjar kungliga ”gemaket” i marinens bergrumskomplex Greger B380 sydost om Munkedal. Här var det tänkt att kungafamiljen skulle ta skydd om kalla kriget övergick i ett stormaktskrig – där sannolikt Sverige skulle dras med.

Marinkommando Västs insprängda fästning var som ett trollberg i fler våningar; med flottans ledningscentral, kraftverk, oljesilos, sjukhus och logi för 4 000 personer i skarpt läge.

Allt var hemligt då anläggningen byggdes på 50-talet. Älvsborg Radio med 180 rum i två, som är rensad på inkråm, kan besökas om man snällt ber markägaren. Merparten har försvaret plomberat med en inredning så som det sågs ut vid stängningen i början på 2000-talet. Marinkommando Väst bemannade en ledningscentral för att övervaka Skagerack 1962-1987. Kustartilleriet för denna del av Bohuslän styrdes härifrån. Kommunikationen sköttes via ett femtiotal antenner på bergets topp. Liknande antennannex fanns på Skaftö och i skogarna norr om Kvistrum. Den militära verksamheten avvecklades 2004 då fastigheterna såldes till privata ägare.


Riksberget ett törnrosaslott?

Delar av marinens bergrum går att identifiera med markröntgen inne i kustradiostationen. Kungafamiljens och regeringens logement lär finnas kvar. Stridsledningscentralen stora sal, kyrkan kallad, förmodas stå orörd med datorer och dataskärmar, så som lokalerna övergavs på 1980-talet.

Kungen hade i skarpt läge delat lokalerna med krigskabinettet. Med minst fem statsråd var den tänkt som en exilregering i Storbritannien eller USA. Tillsammans med ett antal ledamöter i riksdagen. I evakueringen ingick ett ett antal officerare, som i samarbete med Nato skulle fortsätta kampen mot fienden.

Foto på matsalen/konferensrum vid kungens bergsresidens tyder på en krigsuppehållsort för många i statsledningen.

Bergrumkompexet Greger B380 är döpt efter namnsdagen då kung Gustaf VI Adolf invigde komplexet 13 mars 1958. Statsrådet Ulla Lindström avslöjar i en memoarbok detaljer från en konselj dei februari det året.

Ur statsrådet Ulla Lindströms dagboksanteckningar

Av anteckningarna framgår att det fanns en samlingssal för hela riksdagen och lokaler ett antal myndigheter. Tanken på att rikets styresmän skulle överleva medan deras familjer utplånas av atombomber var något skrämde fler än statsminister Erlander.

Klicka till SvD 19980322

I hemliga beredskapen var det som regel marinens chef som från Storbritannien eller USA skulle fungera som ÖB i exil om svenska militärledningen stupade. Eller rättare sagt ”då” för i ett storkrig skulle delar av Sverige utplånas av atomvapen trodde man. Det var därför militär och civil administration skulle ta skydd i bergrum som detta i Munkedal. Fanns där kungafamilj och krigskabinett kunde det betraktas som Riksberget.

Munkedalfortets militära roll avtog på1980-talet, särskilt efter Sovjetunionens sammanbrott. Beredskap för en statsledning i exil tycks ha funnits under hela kalla kriget. Per Rudberg, var som pensionerad marinchef krigsplacerad exil-ÖB, med en halvpackad resväska. Morgonen efter Palmemordet 28 februari 1986 ringde han överbefälhavaren Lennart Ljung och meddelade ””Om det behövs så är jag klar.”


Trondheim livlina till engelsk exil

Flykten från Sverige var planerad sedan länge för de kungliga och krigskabinettet med minst fem statsråd. De skulle transporteras i marinens fartyg från Stockholm till Arbogatrakten längst in i Mälaren. (Det avslöjar Säpochefen Olle Frånstedt i boken Spionjägarna). För att i Bergslagen eller Tiveden ta skydd i bergfortet Zonen, eller Riksberget som det också kallades. Oklart var, kanske i Försvarsmaktens bunkerkomplex i Arboga eller Hästskoberget i Nora. Superhemligt av förklarliga skäl, även om det inte folkrättsligt stred mot neutralitetsprincipen.

Kunde inte statsledningen flygas till England eller USA fanns det i 60-talets början en evakueringsväg till Trondheimsfjorden. Fienden skulle invadera Danmark och kanske Skåne. Att Skagerack kunde spärras av hade man i färskt minne. Den hamn som svenska staten byggde med oljelager i berg nära Trondheim stod klar 1962. Då en naturlig flyktväg för statsledningen på samma sätt som för den norska under andra världskriget, med båt om det inte gick att flyga. Klicka till Google Maps med en vy där svenska hamnen fanns i Murvik.

En felsatsning insåg man redan 1964 och anläggningen skrotades och därmed tanken på en kunglig flykt den vägen. Risken fanns att Nato konfiskerade flygbränslet och transporterna landvägen var sårbara. Med ryska militära uppbyggnaden på Kolahalvön växte farhågorna för en ockupation norrifrån över nordkalotten.

Klicka till vy vid Hell vid Trondheimsfjorden där svenska hamnen med oljedepåerna fanns.


Kvistrumberget och Gullmarsbasen nya livlinan

Västkusthamnarna blev åter viktiga för varuinförseln. Norska flottan utökades med amerikanska pengar. Nato ökade kontrollen över Östersjöutloppen , delvis med minering gemensam med svenskarna. Marinens baser vid Göteborg och Gullmaren stärktes med en stridsledningscentral i Kvistrumberget. Marinkommando Västs viktigaste uppgift var trygga sjöfarten. Kryssarna Göta Lejon och Tre Kronor skulle assistera konvojer tills de togs ur bruk 1964 och 1970.

Även om det inte kan beläggas med annat än med berättelser från trakten står det klart att utan flyg var detta den givna evakueringsvägen för kungafamilj och statsledning. Troligen skulle de färdas med ett vagntåg draget av en grön Aseatruck. Ett antal sådan tåg står fortfarande parkerade i en tunnel.

Skyddsområde för marinens Gullmarsbas. Med evakueringsväg till ubåt/skepp vid Saltkällefjorden eller basen anläggning vid Gullmarsfjorden.

Evakueringen med vagnarna gick i så fall genom den nära en mil långa tunneln till Gullmarsbasen. Där kunde man embarkera en ubåt inne i berget. Som likt en bäver tog sig in och ut genom en dold undervattenstunnel från Gullmaren.

Neutralitetspolitikkommissionens vitbok SOU 1994:11 stödjer iakttagelserna i Munkedal:

Som reservofficer kustartilleriet sägs Stig Bergling ha tjänstgjort i Kvistrumberget. Försvarsmaktens film Om kriget kom visar en liknande anläggning i Oxelösund där spionen Bergling också var stationerad.

Avsnitt ur Försvarsmaktens film Om kriget kom

Stay Behind Bohusläns hjemmefront

Om Sverige blev invaderat och militären kapitulera skulle en hemlig motståndsrörelse, Stay Behind, fortsätta kampen. Då om inte förr skulle den underjordiska verksamheten stå för statsledningens flykt. Den byggdes upp 50-talet på initiativ av William Colby från CIA:s föregångare OSS. Planeringen för denna gerillarörelse leddes av regeringen under Erlander och företagsledare.

Under 60-talet tog regeringen ett fastare grepp över Stay Behind, där försvarsminister Sven Andersson och hans statssekreterare Karl Frithiofson höll i trådarna, under Tage Erlander. Verksamheten sorterade formellt under försvarsdepartementet efter 1968.

Militära befälhavarna semestrade gärna i Bohuslän, uppmuntrade av att försvarsministern hade stuga på Rossön vid Stigfjorden och statssekreteraren på släktgården Tönsäng i Morlanda. Det vill säga bra utgångspunkt för den som i skarpt läge tänkte västerut. Relationen med Stay Behind illustreras i Frithofsons fickalmanacka från maj 1967. Först vännen Stig Synnergren, som fick låna Frithioffsons stuga på Orust. Han var engagerad i Stay Behind och var då chef före Försvarsstaben, senare ÖB. Nästa dag möte med Alvar Lindencrona, VD för Thule/Skandia och främste organisatören av Stay Behind.

Ur statssekreterare Frithiofsons almanacka

Kort före vigseln med Silvia, i mars 1976 inspekterade Carl XVI Gustaf stora militärmanövern i mellersta Bohuslän. Från flygplatsen på Torslanda flög han med militär helikopter till Gullmarsbasen för att på jagaren följa en ubåtsjakt utanför Lysekil.

Ängen landningsplats för kungen. Plats. Fotovy: SÖ

Om kungen då besökte bergfortet i Kvistrum framgår inte. Två av kungens besök i berget är kända, 1982 och 1986. Folk i trakten såg kungen landa med helikopter utanför berget, kanske för att följa en stridsövning eller för att se kungafamiljens krigsrum. Vertolhelikoptern sågs landa på en äng nära öppningen till Älvsborg radio, dit kungen sedan fördes med bil. Den parkerade vid ett garage intill bergsporten, som sedan kungen med uppvaktning passerade.

Stay Behind byggdes upp i anslutning till civilförsvaret som motståndsceller, där deltagarna inte kände till varandras existens. En sådan cell fanns i Uddevallaregionen, som förmodligen var den sista i stafetten genom landet för att främja statsledningens flykt.

Entreprenören Anders Karlsson äger fastigheten med de centrala delarna av bergfästningen

Kubakrisen

En hel värld höll andan under Kubakrisen i oktober 1962. President Kennedy och Sovjets Krustschov satt med tummarna på avtryckarna för att utlösa ett tredje världskrig. En stor del av jordens befolkning riskerade att dö genast. Resten av strålning och svält i en atomöken.

Svensk underrättelsetjänst registrerade ökad aktivitet i Leningrads hamn. Lansenplan fotograferade ryska fartyg på väg norrut genom Kattegatt och Skagerack. Fototolkarna räknade antalet medeldistansrobotar under presenningar på däck. På Kuba stod ramper beredda att installera raketerna med USA.s veka liv som måltavla.lans

Ryskt fartyg med missiler efter u-svängen sedan det stoppars av amerikanska blockaden

Mitt i krisen hämtade ett amerikanskt militärplan överste Åke Malmgård för att medverka med militärt samband i Washington. Malmgård arbetade på Försvarsstaben där det i ett kassaskåp fanns en hemlig pärm. I den fanns namn på officerare som i krig skulle bege sig till Natostaber, i tyska Wiesbaden bland annat. Sedan länge fanns en beredskap att i Gullmaren ta emot ett hundratal marina fartyg som flytt från anfallen i Västtyskland och grannländerna.

Svenska Dagbladet 1994 10 04

Beredskapen under Kubakrisen gick på högvarv i Kvistrumfortet kan man förmoda. Västkustens Marinkommandos främsta uppgift var att med örlogsfartygen trygga tillförsel av förnödenheter och Natotrupper till västkusthamnarna.

Marinchefen Åke Lindemalm hälsas välkommen på en amerikansk flottbas

Under Kubakrisen befann sig amiralen Åke Lindemalm i London, officiellt som turist men i själva verket för att i exillokalerna ta emot kungafamiljen och krigskabinettet. Dessutom fungera som ÖB i exil om landets militära ledningen stupade.

Med president Kennedys flottspärr hotade ett tredje världskrig, vilket utlöste en svensk kuppförsvarsorder. Ett amerikanskt militärplan hämtade flygstabschefen Åke Malmgård till Washington. I London fanns marinchefen Åke Lindemalm som ”turist”. Där var amiralen beredd att ta emot kungen i skarpt läge. Dessutom regeringens krigskabinett med minst fem statsråd och Gunnar Sträng tänkt som regeringschef i exil.

Lokaler fanns redan i London, också som logi också för de andra i kungafamiljen. Stupade svenska militära ledningen skulle amiral Lindemalm fungera som exil-ÖB. Som en upprepning på norska statsledningens evakuering till England under andringa världskriget.

Från vänster Sovjetofficerare, försvarsminister Sven Andersson och överste Stig Wennerström

Urval källor:


/ Av Ingemar Lindmark ingemarlindmark39 (snabel-a) gmail.com Tel 073 530 97 22