Tidigt 20 juni 1963 befinner sig Stig Wennerström på Riksbron, nedanför slottet där han som ung officer var arvprinsens adjutant. Fast översten når inte fram till UD vid Rosenbad, där han har en tjänst som nedrustningsexpert. Tre män sluter upp bakom honom. Den ene lägger handen på Wennerströms axel och säger ”Vi är från säkerhetspolisen. Översten är anhållen”. 20 tusen hemliga handlingar har mikrofilmats. Rullarna har överlämnats med handslag på cocktailparties. Straffet blir livstids straffarbete.

Åtskilliga utredningar och böcker målar upp denna Sveriges största spionskandal. Men inte en rad avslöjar tiden han hyrde en källarlägenhet i Kvistrum, vid Örekilsälven strax söder om Munkedal. Det hände förmodligen mellan 1960 fram till gripandet. För då byggdes försvarets hemliga bergrum Greger B380 i Munkedalsbergen. Även kallat Riksberget i tron att vara en reserv för regeringens krigskabinett och kungen, som alternativ till bergkomplexet Zonen någonstans i Bergslagen.

Marinkommando Väst flyttade in i Greger med ledningscentral och krigsstabplats 1962. I sällskap med regionala ledningen för kustartilleriet och Älvsborg radio, som ansvarade för kustradiostationerna. Så hemligt att den stenen vände man inte på i Wennerströms rättegång. Samarbete med Nato, som nog var främsta skälet till överstens spionage på västkusten, fick absolut inte läggas i dagen. Det är vad skeptiker tror.

Det har gått femtio år och pusselbitar från Wennerströms sejour i Kvistrum dyker upp, visserligen ofta att ha vandrat i flera led. Många i Munkedal som deltog i bergsrumsbygget var som musslor. Några bitar bekräftar verkligheten, andra verkar troliga. Men rykten kan ha blivit skrönor. Trots det får minnen och hörsägner duga som belägg för dokumentation saknas.

Är berättelsen om överstens framfart i Munkedal ett resultat av folklig fantasi? Det finns fog för tvivel. För hur vågade han exponera sig så öppet? Han kanske var där på eget bevåg för att bekräfta hemligheter han redan avslöjat. Hans hybris som risktagare kunde oroa de ryska kontaktmännen.

Huset där Wennerström hyrde i källaren. Ägaren vidimerar vistelsen. Foto Ingemar Lindmark

Ägaren till Östra Åtorpsvägen 4 i Kvistrum är en säker källa. Stig Wennerström hyrde källarlägenheten, förmodligen mellan 1960 och gripandet 1963. Det sägs att han rörde sig i trakten på helger under ett år. Senare upptäcktes en kabel mellan källaren och ett äppleträd. Förmodligen till en antenn för att ta mot ryskt chiffer på kortvågsradion.

DN 1963 06 26

På första parkett

Utsikt från Wennerströms hus. Foto Ingemar Lindmark

Ett stenkast norrut såg Wennerström trafiken på Kistrumbron. Vid brofästet syns gästgiveriet och vid avfarten till Hedekas det slottsliknande tingshuset. Det ligger på resterna av Kung Karls skansar byggda då Gyldenlöve härjade här 1676. Då och i flera andra krig revs bron då fiender nalkades. Stora landsvägen löper här i ett smalt pass mellan Örekilsälven och bergsbranten. Bakom den gömmer i bergen Gregerkomplexet. Eller snarare gömde för militären lämnade bergrummen på 1980-talet. Definitivt vid sekelskiftet då hemvärnet flyttade.https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1630693500098!6m8!1m7!1sO_0ScI2yYY_oTzYlFlWaAA!2m2!1d58.46051676279939!2d11.68485950801893!3f15.380153418389796!4f-3.611363396097147!5f0.7820865974627469

Några hundra meter söderut på Rikstvåan upptäcker översten stora porten till militära bergrummen. Nattetid ses lastbilar köra ut med sprängsten, som tippas i Munkedals omgivningar. Volymerna kan ha tipsat Wennerström om Riksbergets storlek om han inte visste det redan. Det ryktas i Munkedal om två miljoner kubikmeter sten. Enkel huvudräkning tyder i så fall på golvytor cirka 12 tusen kvadratmeter.

Stora porten dold med betong, skog och en påfyll vägbank. Foto Ingemar Lindmark

Idag döljs porten med cement och jord. Vägbanken för gamla E6, då kallad Rikstvåan, är högre numera. En uppfällbar klaff i vägbanan var tänkt som hinder i skarpt läge. Ett nålsöga för stridsfordon för det är inte många meter mellan älven och bergsbranten.

Då fanns en bensinstation med en vakt som slussade in lastbilar med gods in i berget. Tankbilar fyllde inte bara stationens tankar utan pumpade från samma plats olja till försvarets bergrum. Oljeberget med stor bassäng lär ha legat ovanför Hensbacka gård.

Före detta bensinstationen. Foto Ingemar Lindmark

Tidiga mornar stoppade militärpoliser trafiken på Rikstvåan. Den kamouflerade bergrumsporten öppnades så att en karavan med bilar och bussar kunde köra in. Bergfäster var så hemligt att militären var tvungna parkera privata bilar på Gullmarsbasen.


Som att öppna Tutankamons grav

Entreprenören Anders Karlsson köpte av Fortifikationsverket tusen drygt 2 000 kvadratmeter mark i sydkanten av Kvistrumberget. . Han känner många som har något att berätta eftersom han är uppväxt i trakten.

Barndomsminnen väckte misstankar så Karlsson lät en grävskopa öppna ingången till de två över planen där Älvsborg radio höll till. Militär signaleringen gick via tjocka telekablar och från en mängd antenner ovanpå berget. Som en bygdens son anade han han en hemlig ingång till berget. Det var nästan som att öppna en egyptisk gravkammare då grävmaskinen gjort sitt och han spettat genom betongen. Bakom stålgrinden öppnade sig en korridor till 180 rum. Visserligen tömt på inkråm men man får ändå en uppfattning hur operatörerna jobbade på Älvsborg radio. Här sköttes kommunikation för kustradiostationerna och även utlandstrafik fram till flytten på 1980-talet.

Anders Karlsson köpte mark och blev ägare till ett fort

Grinden dyrkades upp och innanför till höger i stötvågszonen fanns och finns en bastant ståldörr in till anläggningen i två plan. Enligt Anders Karlsson tog sig Wennerström in men stoppades av vakten längre in i gången.

Vaktkuren. Längre in än så kom inte Wennerström

Ledningscentralen

Om Wennerström släppts in till Älvsborgs radio hade han kunnat ta trappan ner till Marinkommando västs ledningscentral. Där det övades för en krigsstab. Ingångarna är plomberade. Vi får från lokalbefolkningens minnesbilder för gissa utseendet. Inredning med datorer sägs finnas kvar som ett mausoleum över den tidens stridsledning, med luftförsvarets STRIL och marinens STRIKE. Digitala STRIL 60 inköptes från England efter ett besök av försvarsminister Sven Andersson och Stig Wennerström.

Incidentberedskapen var ett lärdom dragen från ryssarnas nerskjutning av DC3-planet i Östersjön. Man tror att Wennerström tipsat om den hemliga signalspaningen från Försvarets Radioanstalt.

I ledningscentralen, kyrkan kallad, kunde officerare på läktarna se radaroperatörerna på golvet. En uppförstorad bild visar en radarbild centrerad till Västkusten. Ur en silo i berget hissades en radarantenn upp ovanför berget.

Uppgifter att fyra kilometer långa tunnlar band samman Gregerkomplexet låter sig svårligen bekräftas. Körbara med lastbil sägs det. En skulle löpa upp Munkedals bruk med insprängt fältlasarett och en vattenturbin som försåg Gregerberget med el. En annan tunnel lär gå ner till Saltkällefjorden. Och en tredje tunnel till skogen ovanför Hensbacka gård.

Betongbunkrar kamouflerade till en ladugård och ett fritidshus vittnar om den militära närvaron. Med fuskluckor och klippt gräsmatta. Wennerström sägs ha varit här och frågat folk om regnummer på bilar bland annat.

SvD 1998 08 02. Mikael Holmström Den dolda alliansen

Finns tunneln till Saltkällan var den kanske tänkt som flyktväg för kungafamiljen och regeringens krigskabinett. Gick et inte att flyga skulle de med ubåt föras till en exil i södra England eller USA. Att kung Carl Gustaf brukade landa här med helikopter för att inspektera Riksberget gav näring till spekulationen. Chefen för marinen och förmodligen några sambandsofficerare skulle bege sig till denna exil. Då låg Gullmarn bra till för utresa.


Wennersröm rysk ubåtspanare?

Ägaren till en del av Gregerberget, Anders Karlsson, är uppväxt vid Gullmarn. Han undrade vad det var för utländska ubåtar som dök upp titt som tätt ute i fjorden. Det skall du inte bry dig om svarade pappan, som vid sidan chefskapet för en tekofabrik Uddevalla hade hemligt uppdrag för lokala försvaret.

1959 har Wennerström i Helsingfors två möten med ryska kontaktmannen. Denne övertygar från ett ”Pentagondokument” om svenska marinens välvilja till amerikanska stridskrafter. Vilket översten redan visste, för han var före 1957 flygattaché i Washington. USA:s nya ubåtar med Polarismissiler oroar ryssen särskilt. En provskjutning från Cape Carneveral 1958 och en annan 1960 med ubåten George Washington spädde på farhågorna. I danska sunden var en sådan ubåt för att exponerad att ta sig in i Östersjön. Norska fjordar och Bohusläns skärgård var bättre gömställen för att fyra av raketerna.

Klicka till sid Louis Hugemark Malmström Garderad neutralitet. Citat KTH-forskare Nils Bruzelius avhandling

Skjutavståndet för de först Polarismissilerna var drygt 200 mil. Det räckte för att från norska fjordar nå bortanför Moskva om banan gick över Sverige. Rakaste vägen från Norge och bohuskusten gick över svenskt territorium. Det var sämre ställt med träffsäkerheten och då låg Bohuslän bättre till. Likaväl som svenska landningsbanor förlängdes för att ta emot amerikanska bombplan fruktade ryssarna att navigationssystem för Polarismissiler i Sverige. I mars 1960 installerade amerikanska tekniker Loran-C på svenska flygplatser. Radiofyrar kalibrerade positionen för Natos ubåtar och bombflyg ungefär som vår tids GPS-satelliter.

Vraken efter tyska transportfartygen Antares och Amasis utanför Lysekil är en påminnelse hur brittiska ubåtar låg i bakhåll på svenskt vatten i andra världskrigets början. Ryssarna hade inte glömt hur de då stängdes in i Östersjön av tyska mineringar tillsammans med svenskarna. Enligt Warszawapaktländernas krigsplan skulle Danmark, Skåne och västkusten ockuperas. I den strategin blev marinbaserna innanför Gullmarn hot spots.


Mullvadarna

En avhoppad sovjetisk KGB-agent, Vladimir Petrov, varnade 1956 för två svenska Sovjet-agenter. Militären hade täcknamnet Örnen och diplomaten kallades Getingen. Örnen Wennerström umgicks privat med utrikesrådet Sverker Åström. Med misstanke att som homosexuell vara getingen bromsade hans karriär under 60-talet. Arkitekter för kalla krigets försvarspolitik var försvarsminister Sven Andersson och statssekreterare Karl Frithiofsson från Orust, där även Andersson hade sommarstuga.

Stig Wennerström, försvarsminister Sven Andersson, utrikesminister Östen Undén, statsminister Erlander och Sverker Åström

Språkbegåvade salongslejonen Wennerström och Åström såg sig så intelligenta att självöverskattningen tillät att överskrida gränser. Trots det fick utrikesrådet Åström förtroendet att till att Wennerström på UD fick tillgång till känslig information.

Förmodligen var det under tiden på UD som Wennerström spionerade i Munkedal. Natokontakter och ubåtskunnande hade han med sig från tiden flygattaché Washington. Så översten var nog rätt spion i Munkedal för ryssarna oh därför tog risken med att han avslöjades. Wennerström var av naturen en gambler som umgicks flitigt med ryska kollegor och inte drog sig för att inhämta handlingar som han inte hade rätt till. Mycket talar för att Polarisubåtar och svenska natokontakterna var av stor intresse för den ryske kontaktmannen.

Karta från Sovjet på 1980-talet då missilerna gick längre med bättre precision.

Neutralitet?

Varför landade utländska helikoptrar vid Gregerberget? Hade besöken i Gullamaren av militära farkoster från Natoländer fler syften än sedvanliga örlogsbesök? Snappade KGB upp sådana rykten fanns kanske anledning att skicka Wennerström till Munkedal.

En tid sågs åtta civilklädda amerikaner från Gregerberget gå på järnvägsbron över älven för att inte lunch på Åtorps pensionat. De engelsktalande kanske kan ha varit dar där för att trimma radar och annan teknik. Eller med en vild gissning sambandsofficerare från Natohögkvarteret i Wiesbaden på samma sätt som svenska officerare stationerades där. Kontakterna med främst danska och dansk militär sköttes diskret. Delvis inom ramen för neutraliteten, som att ordna med ubåtsleder i Skagerack eller i nödsituation landa på grannländernas baser. Att tumma på denna neutralitet var OK men regeringen ville helst inget veta.

Intog Wennerström lunch på Åtorps herrgård, 500 meter från hans bostad? Ivrigt lyssnande på samtalen vid grannborden

?

Förmodligen fick inte veta så mycket i Munkedal för här gällde det ”En svens tiger”. Värre var det med Stig Bergling som ur militära kassaskåp kunde vittja handlingar om befästningar. Om det berodde på Bergling eller att Gregerberget var dyrt att underhålla som ledde till stängningen på 1980-talet. Särskilt efter Sovjetunionens kollaps. Precisionsstyrda bunkerbomber som exploderar djupt i marken gjorde dessutom stora bergrumskomplex omoderna


Orust reservhuvudstad

Då Wennerström greps sommaren1963 hamnade Orust i mediernas rampljus. Helikoptrar med höga chefer landade vid Sven Anderssons sommarställe på Rossöhalvön. En helikopter stod beredd att föra försvarsministern till Stockholm Han sökte kanske medieskugga från den dåliga kollen på på spionöversten men det blev tvärtom.

Svenska Dagbladet 19630705

Politiker och höga militärer som semestrade i Bohuslän hade nära till stridsledningen i Riksberget B370. Förutom försvarsministern vid Stigfjorden höll hans statssekreterare Karl Frithiofson till på släktgården Tönsäng i Morlanda. Fritiofsons socialdemokratiske vän och tillika ÖB Stig Synnergren lånade stugan i Tönsäng. I närheten semestrade marinchefen Åke Lindemalm och i en båt utanför seglade arméchefen Torsten Rapp. På bekvämt avstånd från Riksberget Greger B380.

Klicka till källan DN 19650725 (betalsajt)

/ Av Ingemar Lindmark

Källor:

SOU 1964:15. Utlåtande av Juristkommissionen i Wennerströmaffären

Wilhelm Agrell. Myten ock en svensk storspion.

Louise Hugemark Magnusson. Garderad neutralitet