Marstrand 1644

I detta nådens år 1597 har månadslånga ridturen genom Bohuslän slitit på krafterna för biskop Jens Nielssøn Frendesonius och hans uppvaktning. Från Oslo ända ner till Björlanda vid svenskgränsen på Hisingen. Präster och kyrkor synas noga för Luthers reformation är bara sextio år gammal. Biskopen predikar och förmanar i var och varannan socken, nu senast Torsby och Lycke på fastlandet innanför Marstrand. Bygderna runt Kungälv har knappt repat sig efter bohusfästningens belägring under nordiska sjuårskriget 1563-70.


Ro i kända vatten

Resan är med brev noga planerad i förväg så att att prästerskapet ställer upp med logi, hästar och roddare. Skjutsplikten för överhögheten är en avskydd plåga hos allmogen men kanske mer acceptabel då biskopen gör besök.

Hästarna får stanna i Lycke. Roddare för sällskapet i tre båtar till Marstrand. Nielsen kan skärgården för han har besökt staden sju gånger. Först 1576 då han var rektor i Oslo hjälpte sin svärfar biskopen med tillsynen i stiftet. Andra gången 1578 efter att Nielsen i Sydjylland av kung Fredrik 2 fått fullmakt som biskop. På båtresan från Köpenhamn stannade han en dag i Marstrand för att visitera kyrkan och skolan.

Jens Nielsen

I första båten sitter biskopen, en kraftigt byggd man runt de sextio. I sällskap har han prästen Michael Basse från Kungälv och Marstrandprästen Christerin. I de andra båtarna sitter Torsbyprästen och biskopens ledsagare från Oslo tätt ihop med ridsadlar och förning. En av de unga männen är Olof Börgesson som dokumenterar resan i visitationsböckerna.

Västerut på Klöverön syns Bremsegården där Marstrands borgmästare Peder Brems huserat sedan 1585. Fast numera ersatt av sonen Mogens Pedersen Brems.

Borgmästare Peder Brems är förfader till mig och många andra med rötter i landskapet. Se släkttavlan. Fast inte ett ord sägs om honom i visitationsböckerna.

Efter trånga passagen Albrektssund ser de ett annat Marstrand än som Nielsens bevittnade på 1580-talet. Då fiskade tusentals in och utrikes båtar i fjordarna. Innan sillen försvann 1587 var staden Europas sillhandelscentrum. En stor del av sillexporten gick genom Öresund. Som mest uppemot 500 fartyg klarerade från Marstrand enligt tullens årsräkenskaper. Tolkat av vissa forskare som 50 tusen ton sill, av andra 10 tusen per år.


I Marstrand med Norges riksståthållare

4-5 augusti 1597. Jens Nielsen tas om hand i Marstrands prästgård av prästen Cristiern och hans fru Susanna Linnertzdotter, dotter till holländske byggmästaren på Bohus. Samma kväll får Marstrand celebert besök. Högvälborne riksståthållaren Axel Gyldenstierna pausar resan från Oslo till Köpenhamn och får bo hos borgmästare Mogens Pedersen Brems.

Nästa dag bjuds biskopen av borgmästaren till en måltid med statsholdern som är danska titeln för ståthållare Gyldenstierna . Samtalet fortsätter på bryggan nedanför gården. Staden är fattig numera har inte råd att reparera kyrktornet och ber därför om hjälp.

Under förmiddagens predikan manar Nielsen folket till gudsfruktan och andra kristliga dygder, så som han också gjorde under visitationen 1594. Före reformationen 1538 hörde kyrkan till franciskanerklostret. För kyrkliga angelägenheter fick marstrandsborna fara till Lycke på fastlandet.

Torsby kyrka där Nielsen predikade. Liknar förmodligen Mariakyrkan i Marstrand.

Efter predikan examinerar biskopen skolbarnen i danska och latin, en undervisning han vil se mer av. Som före detta skolrektor i Oslo ligger barnens förkovran honom varmt om hjärtat.


Från skilda världar

Utåt sett levde de i skilda världar. Gyldenstierne tidigt nära kungen som en av de förnämsta bland adeln. Efter kung Fredrik IIs död 1588 blev han ståthållare för Norge. Så gott som norsk kung för omyndige Kristian styrs av den högadliga förmyndarregeringen, där Gyldenstierna deltar som rigsråd. Dessutom är han i Oslo utnämnd till landshövding för Akershus län, det vill säga landskapet nordost om Oslo. Tack vare arv och förläningar är han stor jordägare i Danmark.

Jens var årsbarn med reformationen, född 1538. Då han var elva dog danska pappan Niels Fredriksen Frendensen, som var styrman och skeppare. Mamman, av norsk bondesläkt, lät honom gå i skola i Köpenhamn där han fortsatte på universitetet.

Kunnig i latin, nu med tillnamnet Frendesonius, gav kontakter i den lärda världen. Han blev lärare på en skola i Oslo. Där han tidigt blev rektor och gifte sig med biskop Frans Bergs dotter,. På 70-talet hjälpte han svärfar med visitationsresor, varav två till Bohuslän och Marstrand. Det blev långa resor till häst oh till sjöss, som han fortsatte med som biskop efter 1580.

Nielsen hann också med att att skriva böcker på latin. Med sina kunskaper i fornnorska språket delade han intresset för isländska sagorna med Axel Gyldenstierne – som tog initiativ till norska översättningen. Oslo blev ett kulturellt centrum tack vare Nielsen engagemang i den litterära kretsen Oslohumanisterna, som hans svärfar Berg introducerat i reformationens anda.


Varför vänner?

Visitationsboken avslöjar inte varför Axel Gyldenstierne sökte upp Nielsen i Marstrand. Knappast för att ta del av stadens problem. Var statsholdern i Bohuslän för att sköta sin bror Henrik Gyldensstienes dödsbo? Denne dog som kommendant på Bohus slott 1592 och hans gård nära Kastellgården i Ytterby förfaller. Eller sökte han upplysningar från svenska upproret mot kung Sigismund? Hertig Karls knektar hade denna sommar ockuperat fästet Älvsborg (idag som ruin vid Älvsborgs södra fäste),

Marstrand 1677

Mest troligt är att Gyldenstiernes söker stöd, änkeman sedan ett år tillbaka. Hustru repade sig inte från slädturen från Köpenhamn, genom Bohuslän, till Oslo. Trots sorgen tvingades han delta i kung Kristians kröning sommaren efter. För han bekymrade sig nog hos biskopen om den nu myndige kungens dryckesvanor och sedeslösa leverne. Värre var nog att med en regerande kung så var Gyldenstierne statsholder bara till namnet. Hans egendomar i Danmark drogs in och krävdes på pengar för en misskött skatteindrivning, som det påstods.

I samma veva som Marstrandsbesöket lämnar en av kungen motarbetad Tycho Brahe Uranienborg på Ven för att bosätta sig i Prag. Med sig har han instrumenten med vilka han har fastställt avstånd till himlakropparna. Fast med jorden som medelpunkt, inte solen som hans elev Johannes Kepler sedan inser.

Tycho Brahe. Med Rosenkrantz och Gyldenstiernes sköldr till vänster.

Biskopen och ståthållaren avhandlar säkert Brahes sorti. Nielsen lärde känna Brahe under studietiden och äldste sonen Krostoffer har gått i lära på Ven. Ett av släktbanden är Tychos svåger Henrik Gyldenstierne, kommendant på Bohus slott, var svåger till Tycho.


Släkt med Gyldenstierna?

Min egen och många andra bohusläningars släkttråd leder via Reer Börjesson Junker till Bente Andersdatter Baden död på Sundsby Mjörn. Se släkttavla som pdf. Hennes andre man Peter Tygesen Brahe var farfar till Tycho Brahe.

j77 Reer (Relf) Börgesson född St Hoga Tegneby död 1735 Leby Tegneby → Ingeborg Nielsdatter Munk hans mor → Elin Reersdatter Green av Rossö hennes mor → Reer Olofsson Green af Rossö hennes far → Birgitta Pedersdotter Måneskiöld hans mor → Bodil Lauridsdotter Green hennes mor → Bente Andersdatter Baden hennes mor → Peder Tygesen Brahe hennes andre make → Otto Tygesson Brahe, till Knutstorp hans bror → Lisbeth Ottesdatter Brahe hans dotter → Henrik Knudsen Gyldenstierne, til Aagaard hennes make → Axel Knudsen Gyldenstierne hans bror

Otto Tygesson Brahe, till Knutstorp → Tycho Brahe hans son

Ingeborg Nielsdatter Munk och hennes man Börje Olofsson Junker, sannolikt från Marstrand, ruinerades under försvenskningen av Tjörn.

I Hamlet som Shakespeare skrev vid sekelskiftet 1600 far prinsens vänner Rosencrantz och Guildenstern till från Danmark till England. Där de dras in i hovets intriger. Är förlagorna Frederik Rosenkrantz and Knud Gyldenstierne, som vistades i London 1592? Likt Hamlet hade de studerat i Wittenberg. Knud Axelsen Gyldenstierna föddes i Skåne 1573 som son till Axel och Karine Gyldenstierne. Enligt andra källor handlar det om Henrik Gyldenstienes son Knud Hendriksen Gyldenstierne, det vill säga Axels brorson.

Vissa källor säger att Shakespeare skapade Hamlet efter 1603 för att hylla James I / Jakob VI vid kröningen till Englands kung . Han umgicks med ståthållare Axel Gyldenstierna i Oslo då han som skotske kungen Jakob VI gifte sig med danska prinsessan Anne. Efter slädturen genom Bohuslän och fest hos Henrik Gyldenstierne på Bohus slott gästade kungaparet slottet Kronborg. Jakob hann också med att besöka Tycho Brahe på Ven.


1585, ett blomstrande Marstrand

Borgmästare Mogens/ Magnus Pedersen Brems, som biskopen gästar har ärvt uppdraget efter sin far Peder Brems. Denne Peder bytte 1585 med kronan sin gård Kleven i Lycke mot en gård på Klöverön (i dag känd som Bremsegården).

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Bremsegart-1.jpg

Vid denna tid föds Peder Brems dotter Johanna på Klöverön. Hon kommer att gifta sig med handlaren Fredrik Nilsson Bagge, borgmästare i Marstrand även han. Deras två söner ärvde sysslan, Per Fredriksson med efternamnet Brems och redaren Nils Fredriksson med Bagge i efternamn. Nils Bagges änka, Malin Burgesdotter, anklagades 1669 för häxeri. Denna Marstrands förnämsta dam frikändes tack vare sönernas aktivitet. En av dessa söner var marstrandsprästen Fredrik Nilsson Bagge, sedan känd för smotstånd mot Tordenskjolds ockupation av Marstrand.

Marstrands belägring 1719

Peder Brems är 1573 skriven som jordägare till Toftenäs på Tjörn (vid dagens Skärhamn) där biskopen sedan landstiger efter rodden från Marstrand). Borgmästare lär han ha blivit omkring 1585 tillsammans med sjökaptenen Torger Torgersson. Till sin hjälp har de två borgmästarna tio rådmän, byfogden och en syndikus som har fullt upp med hor och slagsmål på krogarna. Att Marstrand brinner 1586 ser många som ett guds straff för det syndig levernet i Bohusläns Sodom och Gomorra.

I biskopens korta noteringar från besöken på 80-talet nämns inte borgmästarna. Inget sägs om det hektiska livet i staden. Fartyg lämnar tunnvirke och salt till fiskrensarna på bryggorna. Kungen har förbjudit utlänningar att handskas med beredningen norr om staden för att säkra skatteindrivningen. Många båtar fiskar i fjordarna och runtom byggs stugor och bodar.

Jag och många andra bohusläningar räknar sig som avkomlingar till Peder och Ramiella Brems. Se släkttavlan som pdf.


Marstrandsbor först i Amerika

Det talas många språk i gränderna upp mot Mariakyrkan. Tyska köpmän kom hit redan under Hansatiden. De har nu fått konkurrens av holländare och flera andra nationaliteter. Tidigt 1580-tal får en holländsk familj dottern Tryn, Katrin på norska. Sillen försvinner och familjen flyttar till Flekkeröy (Kristiansand) i Sydnorge.

Vem vet, kanske såg de danska prinsessan Anne landstiga på Flekkeröy sedan en storm hindrat henne att segla till Skottland för att gifta sig. Och sedan på samma ö se Skottlands kung Jakob VI passera för att i Oslo viga sig med Anne, med bistånd av biskop Jens Nielsen och riksståthållaren Axel Gyldenstierne.

Katrin arton år får på Flekkeröy dottern Maria /Marritje och tre år senare Annika / Annetje. Som änka flyttar Katrin / Tryn med döttrarna till Amsterdam där Annika 1623 gifter sig med en ung sjöman från Marstrand, vid namn Rolf Jansen. På holländska Roelof Janszen van Masterlandt, född vid sekelskiftet i denna stad.

Anneke Jansen

1630 far familjen Janszen med skeppet Endracht till en bosättning vid Hudsonfloden. Där blir Anneke änka och beger sig till Nya Amsterdam som engelsmännen sedan kallar New York. Som gift med prästen Evardus Bogardus blir Nuiew Amsterdams näst förnämsta dam. Mamma Katrin blir stadens försa barnmorska. Marritje är efter tre äktenskap en av holländska kolonins mest förmögna. Sett till dagens svenska gränser kan de betraktas som våra första nybyggare i Amerika, åtta år före svenskkolonin Nya Sverige.


Tre från Marstrand första nordborna i Amerika, efter vikingarna

Fast de var inte de första ”svenskarna” på amerikansk mark. I maj 1620 dör tre sjömän – Sven Marstrand, Anders Marstrand, och Morten Marstrand av skörbjugg där floden Churchill mynnar i Hudson Bay. En Anders Oroust dog under påsken. Kaptenen Jens Munk gav sina norska sjömän tillnamn efter platser de kom från.

Med sextio mans besättning på fartygen Enhörningen och Lamprellen hade Munk kung Kristians uppdrag att från Hudson Bay finna en nordvästpassage till Stilla Havet. Bara Munk och två till överlevde övervintringen och lyckas under svåra strapatser segla till Norge.

En tillbakablick: Kalmarkriget 1611-1613 kallas i Bohuslän Brännefejden. Av Axel Gyldenstierne dokumenterat i boken Om Syvaarskrigen.Hisingen brändes helt och även Kungälv och Uddevalla. Däremellan på Inland 450 gårdar men Marstrand klarade sig. Nya Göteborg såg kung Kristian som ett hot mot Öresundtullen. Jens Munk på fregatten Victor deltog som vice härförare i härjningarna. Munks landstigningsbåtar med bohuslänskt manskap rodde en novembernatt till Älvsborgs hamn där de med brinnande tjära satte svenska fartyg i brand. Svenskarna sänkte egna skepp för att hindra kapning. Ett var Lamprellen som danskarna bärgade och förde till Köpenhamn. Året efter erövrades fästet Älvsborgs slott. Svenskarnas återköp har gått till historien som Älvsborgs andra lösen.

Rester av Älvsborgs slott nära Älvsborgsbrons södra fäste

Det var under Brännefejden som Birgitta Måneskiölds bror Isac Måneskiöld värvade bohuslänska sjömän till danska flottan, som hade brist på sjöfolk. Kanske var det så de tre från Marstrand och Anders Oroust rekryterades. (Birgitta Månesköld på Sundsby Tjörn var genom sin mormors gifte släkt med bröderna Gyldenstierna).

Enhörningen och Lamprellen

Länsherre på Bergenhus var Knud Henriksen Gyldenstierne, son till Henrik Gyldenstierne. Om det inte var Axel Gyldenstierns son så var det denne Knud Henriksen Gyldensstiern som var förebild för Guildenstern i Shakespeares Hamlet.

I Bergen råkade en av Munks två kamrater hamna i slagsmål. Det gav Knud Gyldenstierne skäl att fängsla den svårt medtagne Munk på Bergenhus. Högadlige Gyldenstierne och Munk, horunge efter en dömd ädling, var ovänner efter en konflikt under en resa på Ishavet. Munk fick lämna fångenskapen först efter ingripande från kung Kristian.


Exit Marstrand

En regnig morgon 6 augusti lämnar biskopen Marstrand och blir rodd till Toftenäs, vid dagens Skärhamn på Tjörn. Det är samma resa som han gjorde 1594. Innanför Pater Noster, förbi Dyrön och Klädesholmen där Henrik Gyldenstierne äger en bod, förmodligen som en rest från sillperioden. Då fanns stugor och bodar i snart sagt varje vik.

Samma dag reser Axel Gyldenstierne från Marstrand för att träffa Sten Maltesson och Peder Knudson Måneskiöld på Tjörn. Om det verkligen är på Tjörn eller hos ståthållare Malteson på Bohus framgår inte. Peder Måneskiöld äger Åkervik och Olsnäs samt genom hustrun Bodil Lauridsdatter Green en dal av Sundsby. Se släkttavla som pdf.


/ Av Ingemar Lindmark

Åren då Marstrand räknades som Danmarks näst rikaste stad. Dessutom med våra första invandrare till Amerika.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 13040-marstrand1644.jpg
Marstrand 1644

I detta nådens år 1597 har månadslånga ridturen genom Bohuslän slitit på krafterna för biskop Jens Nielssøn Frendesonius och hans uppvaktning. Från Oslo ända ner till Björlanda vid svenskgränsen på Hisingen. Präster och kyrkor synas noga för Luthers reformation är bara sextio år gammal. Biskopen predikar och förmanar i var och varannan socken, nu senast Torsby och Lycke på fastlandet innanför Marstrand. Bygderna runt Kungälv har knappt repat sig efter bohusfästningens belägring under nordiska sjuårskriget 1563-70.


Ro i kända vatten

Resan är med brev noga planerad i förväg så att att prästerskapet ställer upp med logi, hästar och roddare. Skjutsplikten för överhögheten är en avskydd plåga hos allmogen men kanske mer acceptabel då biskopen gör besök.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är eaeba-lyckemrstr600.jpg

Hästarna får stanna i Lycke. Roddare för sällskapet i tre båtar till Marstrand. Nielsen kan skärgården för han har besökt staden sju gånger. Först 1576 då han var rektor i Oslo hjälpte sin svärfar biskopen med tillsynen i stiftet. Andra gången 1578 efter att Nielsen i Sydjylland av kung Fredrik 2 fått fullmakt som biskop. På båtresan från Köpenhamn stannade han en dag i Marstrand för att visitera kyrkan och skolan.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 0ac39-nielsjensengammal.jpg
Jens Nielsen

I första båten sitter biskopen, en kraftigt byggd man runt de sextio. I sällskap har han prästen Michael Basse från Kungälv och Marstrandprästen Christerin. I de andra båtarna sitter Torsbyprästen och biskopens ledsagare från Oslo tätt ihop med ridsadlar och förning. En av de unga männen är Olof Börgesson som dokumenterar resan i visitationsböckerna.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är a817e-lyckemarstr.jpg

Västerut på Klöverön syns Bremsegården där Marstrands borgmästare Peder Brems huserat sedan 1585. Fast numera ersatt av sonen Mogens Pedersen Brems.

Borgmästare Peder Brems är förfader till mig och många andra med rötter i landskapet. Se släkttavlan. Fast inte ett ord sägs om honom i visitationsböckerna.

Efter trånga passagen Albrektssund ser de ett annat Marstrand än som Nielsens bevittnade på 1580-talet. Då fiskade tusentals in och utrikes båtar i fjordarna. Innan sillen försvann 1587 var staden Europas sillhandelscentrum. En stor del av sillexporten gick genom Öresund. Som mest uppemot 500 fartyg klarerade från Marstrand enligt tullens årsräkenskaper. Tolkat av vissa forskare som 50 tusen ton sill, av andra 10 tusen per år.


I Marstrand med Norges riksståthållare

4-5 augusti 1597. Jens Nielsen tas om hand i Marstrands prästgård av prästen Cristiern och hans fru Susanna Linnertzdotter, dotter till holländske byggmästaren på Bohus. Samma kväll får Marstrand celebert besök. Högvälborne riksståthållaren Axel Gyldenstierna pausar resan från Oslo till Köpenhamn och får bo hos borgmästare Mogens Pedersen Brems.

Nästa dag bjuds biskopen av borgmästaren till en måltid med statsholdern som är danska titeln för ståthållare Gyldenstierna . Samtalet fortsätter på bryggan nedanför gården. Staden är fattig numera har inte råd att reparera kyrktornet och ber därför om hjälp.

Under förmiddagens predikan manar Nielsen folket till gudsfruktan och andra kristliga dygder, så som han också gjorde under visitationen 1594. Före reformationen 1538 hörde kyrkan till franciskanerklostret. För kyrkliga angelägenheter fick marstrandsborna fara till Lycke på fastlandet.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 5e4fd-torsbykyrka.jpg
Torsby kyrka där Nielsen predikade. Liknar förmodligen Mariakyrkan i Marstrand.

Efter predikan examinerar biskopen skolbarnen i danska och latin, en undervisning han vil se mer av. Som före detta skolrektor i Oslo ligger barnens förkovran honom varmt om hjärtat.


Från skilda världar

Utåt sett levde de i skilda världar. Gyldenstierne tidigt nära kungen som en av de förnämsta bland adeln. Efter kung Fredrik IIs död 1588 blev han ståthållare för Norge. Så gott som norsk kung för omyndige Kristian styrs av den högadliga förmyndarregeringen, där Gyldenstierna deltar som rigsråd. Dessutom är han i Oslo utnämnd till landshövding för Akershus län, det vill säga landskapet nordost om Oslo. Tack vare arv och förläningar är han stor jordägare i Danmark.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 917b3-jensnilesenung.jpg

Jens var årsbarn med reformationen, född 1538. Då han var elva dog danska pappan Niels Fredriksen Frendensen, som var styrman och skeppare. Mamman, av norsk bondesläkt, lät honom gå i skola i Köpenhamn där han fortsatte på universitetet.

Kunnig i latin, nu med tillnamnet Frendesonius, gav kontakter i den lärda världen. Han blev lärare på en skola i Oslo. Där han tidigt blev rektor och gifte sig med biskop Frans Bergs dotter,. På 70-talet hjälpte han svärfar med visitationsresor, varav två till Bohuslän och Marstrand. Det blev långa resor till häst oh till sjöss, som han fortsatte med som biskop efter 1580.

Nielsen hann också med att att skriva böcker på latin. Med sina kunskaper i fornnorska språket delade han intresset för isländska sagorna med Axel Gyldenstierne – som tog initiativ till norska översättningen. Oslo blev ett kulturellt centrum tack vare Nielsen engagemang i den litterära kretsen Oslohumanisterna, som hans svärfar Berg introducerat i reformationens anda.


Varför vänner?

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är e3839-namnjensaxellmarstros.jpg

Visitationsboken avslöjar inte varför Axel Gyldenstierne sökte upp Nielsen i Marstrand. Knappast för att ta del av stadens problem. Var statsholdern i Bohuslän för att sköta sin bror Henrik Gyldensstienes dödsbo? Denne dog som kommendant på Bohus slott 1592 och hans gård nära Kastellgården i Ytterby förfaller. Eller sökte han upplysningar från svenska upproret mot kung Sigismund? Hertig Karls knektar hade denna sommar ockuperat fästet Älvsborg (idag som ruin vid Älvsborgs södra fäste),

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 2a8f8-marstrand1677.jpg
Marstrand 1677

Mest troligt är att Gyldenstiernes söker stöd, änkeman sedan ett år tillbaka. Hustru repade sig inte från slädturen från Köpenhamn, genom Bohuslän, till Oslo. Trots sorgen tvingades han delta i kung Kristians kröning sommaren efter. För han bekymrade sig nog hos biskopen om den nu myndige kungens dryckesvanor och sedeslösa leverne. Värre var nog att med en regerande kung så var Gyldenstierne statsholder bara till namnet. Hans egendomar i Danmark drogs in och krävdes på pengar för en misskött skatteindrivning, som det påstods.

I samma veva som Marstrandsbesöket lämnar en av kungen motarbetad Tycho Brahe Uranienborg på Ven för att bosätta sig i Prag. Med sig har han instrumenten med vilka han har fastställt avstånd till himlakropparna. Fast med jorden som medelpunkt, inte solen som hans elev Johannes Kepler sedan inser.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 05678-tychobrahe.jpg
Tycho Brahe. Med Rosenkrantz och Gyldenstiernes sköldr till vänster.

Biskopen och ståthållaren avhandlar säkert Brahes sorti. Nielsen lärde känna Brahe under studietiden och äldste sonen Krostoffer har gått i lära på Ven. Ett av släktbanden är Tychos svåger Henrik Gyldenstierne, kommendant på Bohus slott, var svåger till Tycho.


Släkt med Gyldenstierna?

Min egen och många andra bohusläningars släkttråd leder via Reer Börjesson Junker till Bente Andersdatter Baden död på Sundsby Mjörn. Se släkttavla som pdf. Hennes andre man Peter Tygesen Brahe var farfar till Tycho Brahe.

j77 Reer (Relf) Börgesson född St Hoga Tegneby död 1735 Leby Tegneby → Ingeborg Nielsdatter Munk hans mor → Elin Reersdatter Green av Rossö hennes mor → Reer Olofsson Green af Rossö hennes far → Birgitta Pedersdotter Måneskiöld hans mor → Bodil Lauridsdotter Green hennes mor → Bente Andersdatter Baden hennes mor → Peder Tygesen Brahe hennes andre make → Otto Tygesson Brahe, till Knutstorp hans bror → Lisbeth Ottesdatter Brahe hans dotter → Henrik Knudsen Gyldenstierne, til Aagaard hennes make → Axel Knudsen Gyldenstierne hans bror

Otto Tygesson Brahe, till Knutstorp → Tycho Brahe hans son

Ingeborg Nielsdatter Munk och hennes man Börje Olofsson Junker, sannolikt från Marstrand, ruinerades under försvenskningen av Tjörn.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 4a44e-hamlet.jpg

I Hamlet som Shakespeare skrev vid sekelskiftet 1600 far prinsens vänner Rosencrantz och Guildenstern till från Danmark till England. Där de dras in i hovets intriger. Är förlagorna Frederik Rosenkrantz and Knud Gyldenstierne, som vistades i London 1592? Likt Hamlet hade de studerat i Wittenberg. Knud Axelsen Gyldenstierna föddes i Skåne 1573 som son till Axel och Karine Gyldenstierne. Enligt andra källor handlar det om Henrik Gyldenstienes son Knud Hendriksen Gyldenstierne, det vill säga Axels brorson.

Vissa källor säger att Shakespeare skapade Hamlet efter 1603 för att hylla James I / Jakob VI vid kröningen till Englands kung . Han umgicks med ståthållare Axel Gyldenstierna i Oslo då han som skotske kungen Jakob VI gifte sig med danska prinsessan Anne. Efter slädturen genom Bohuslän och fest hos Henrik Gyldenstierne på Bohus slott gästade kungaparet slottet Kronborg. Jakob hann också med att besöka Tycho Brahe på Ven.


1585, ett blomstrande Marstrand

Borgmästare Mogens/ Magnus Pedersen Brems, som biskopen gästar har ärvt uppdraget efter sin far Peder Brems. Denne Peder bytte 1585 med kronan sin gård Kleven i Lycke mot en gård på Klöverön (i dag känd som Bremsegården).

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Bremsegart-1.jpg

Vid denna tid föds Peder Brems dotter Johanna på Klöverön. Hon kommer att gifta sig med handlaren Fredrik Nilsson Bagge, borgmästare i Marstrand även han. Deras två söner ärvde sysslan, Per Fredriksson med efternamnet Brems och redaren Nils Fredriksson med Bagge i efternamn. Nils Bagges änka, Malin Burgesdotter, anklagades 1669 för häxeri. Denna Marstrands förnämsta dam frikändes tack vare sönernas aktivitet. En av dessa söner var marstrandsprästen Fredrik Nilsson Bagge, sedan känd för smotstånd mot Tordenskjolds ockupation av Marstrand.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 8a578-marstr1719.jpg
Marstrands belägring 1719

Peder Brems är 1573 skriven som jordägare till Toftenäs på Tjörn (vid dagens Skärhamn) där biskopen sedan landstiger efter rodden från Marstrand). Borgmästare lär han ha blivit omkring 1585 tillsammans med sjökaptenen Torger Torgersson. Till sin hjälp har de två borgmästarna tio rådmän, byfogden och en syndikus som har fullt upp med hor och slagsmål på krogarna. Att Marstrand brinner 1586 ser många som ett guds straff för det syndig levernet i Bohusläns Sodom och Gomorra.

I biskopens korta noteringar från besöken på 80-talet nämns inte borgmästarna. Inget sägs om det hektiska livet i staden. Fartyg lämnar tunnvirke och salt till fiskrensarna på bryggorna. Kungen har förbjudit utlänningar att handskas med beredningen norr om staden för att säkra skatteindrivningen. Många båtar fiskar i fjordarna och runtom byggs stugor och bodar.

Jag och många andra bohusläningar räknar sig som avkomlingar till Peder och Ramiella Brems. Se släkttavlan som pdf.


Marstrandsbor först i Amerika

Det talas många språk i gränderna upp mot Mariakyrkan. Tyska köpmän kom hit redan under Hansatiden. De har nu fått konkurrens av holländare och flera andra nationaliteter. Tidigt 1580-tal får en holländsk familj dottern Tryn, Katrin på norska. Sillen försvinner och familjen flyttar till Flekkeröy (Kristiansand) i Sydnorge.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 1df52-jamesanne.jpg

Vem vet, kanske såg de danska prinsessan Anne landstiga på Flekkeröy sedan en storm hindrat henne att segla till Skottland för att gifta sig. Och sedan på samma ö se Skottlands kung Jakob VI passera för att i Oslo viga sig med Anne, med bistånd av biskop Jens Nielsen och riksståthållaren Axel Gyldenstierne.

Katrin arton år får på Flekkeröy dottern Maria /Marritje och tre år senare Annika / Annetje. Som änka flyttar Katrin / Tryn med döttrarna till Amsterdam där Annika 1623 gifter sig med en ung sjöman från Marstrand, vid namn Rolf Jansen. På holländska Roelof Janszen van Masterlandt, född vid sekelskiftet i denna stad.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är a4261-anneke2.jpg
Anneke Jansen

1630 far familjen Janszen med skeppet Endracht till en bosättning vid Hudsonfloden. Där blir Anneke änka och beger sig till Nya Amsterdam som engelsmännen sedan kallar New York. Som gift med prästen Evardus Bogardus blir Nuiew Amsterdams näst förnämsta dam. Mamma Katrin blir stadens försa barnmorska. Marritje är efter tre äktenskap en av holländska kolonins mest förmögna. Sett till dagens svenska gränser kan de betraktas som våra första nybyggare i Amerika, åtta år före svenskkolonin Nya Sverige.


Tre från Marstrand första nordborna i Amerika, efter vikingarna

Fast de var inte de första ”svenskarna” på amerikansk mark. I maj 1620 dör tre sjömän – Sven Marstrand, Anders Marstrand, och Morten Marstrand av skörbjugg där floden Churchill mynnar i Hudson Bay. En Anders Oroust dog under påsken. Kaptenen Jens Munk gav sina norska sjömän tillnamn efter platser de kom från.

Med sextio mans besättning på fartygen Enhörningen och Lamprellen hade Munk kung Kristians uppdrag att från Hudson Bay finna en nordvästpassage till Stilla Havet. Bara Munk och två till överlevde övervintringen och lyckas under svåra strapatser segla till Norge.

En tillbakablick: Kalmarkriget 1611-1613 kallas i Bohuslän Brännefejden. Av Axel Gyldenstierne dokumenterat i boken Om Syvaarskrigen.Hisingen brändes helt och även Kungälv och Uddevalla. Däremellan på Inland 450 gårdar men Marstrand klarade sig. Nya Göteborg såg kung Kristian som ett hot mot Öresundtullen. Jens Munk på fregatten Victor deltog som vice härförare i härjningarna. Munks landstigningsbåtar med bohuslänskt manskap rodde en novembernatt till Älvsborgs hamn där de med brinnande tjära satte svenska fartyg i brand. Svenskarna sänkte egna skepp för att hindra kapning. Ett var Lamprellen som danskarna bärgade och förde till Köpenhamn. Året efter erövrades fästet Älvsborgs slott. Svenskarnas återköp har gått till historien som Älvsborgs andra lösen.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 32141-alvsborgslott.jpg
Rester av Älvsborgs slott nära Älvsborgsbrons södra fäste

Det var under Brännefejden som Birgitta Måneskiölds bror Isac Måneskiöld värvade bohuslänska sjömän till danska flottan, som hade brist på sjöfolk. Kanske var det så de tre från Marstrand och Anders Oroust rekryterades. (Birgitta Månesköld på Sundsby Tjörn var genom sin mormors gifte släkt med bröderna Gyldenstierna).

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 5a386-lamprellen.jpg
Enhörningen och Lamprellen

Länsherre på Bergenhus var Knud Henriksen Gyldenstierne, son till Henrik Gyldenstierne. Om det inte var Axel Gyldenstierns son så var det denne Knud Henriksen Gyldensstiern som var förebild för Guildenstern i Shakespeares Hamlet.

I Bergen råkade en av Munks två kamrater hamna i slagsmål. Det gav Knud Gyldenstierne skäl att fängsla den svårt medtagne Munk på Bergenhus. Högadlige Gyldenstierne och Munk, horunge efter en dömd ädling, var ovänner efter en konflikt under en resa på Ishavet. Munk fick lämna fångenskapen först efter ingripande från kung Kristian.


Exit Marstrand

En regnig morgon 6 augusti lämnar biskopen Marstrand och blir rodd till Toftenäs, vid dagens Skärhamn på Tjörn. Det är samma resa som han gjorde 1594. Innanför Pater Noster, förbi Dyrön och Klädesholmen där Henrik Gyldenstierne äger en bod, förmodligen som en rest från sillperioden. Då fanns stugor och bodar i snart sagt varje vik.

Samma dag reser Axel Gyldenstierne från Marstrand för att träffa Sten Maltesson och Peder Knudson Måneskiöld på Tjörn. Om det verkligen är på Tjörn eller hos ståthållare Malteson på Bohus framgår inte. Peder Måneskiöld äger Åkervik och Olsnäs samt genom hustrun Bodil Lauridsdatter Green en dal av Sundsby. Se släkttavla som pdf.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 79dff-marstrandavresa.jpg

/ Av Ingemar Lindmark