Både mp och cp ropade sig som segrare i strandskyddsuppgöreslen som var en förutsättning för Magdalena Anderssons sjutimmarsregering. Helt aningslöst för lagändringen lär spolas både av en v-stödd s-regering och en dito på högerkanten. Gravölet kan cp och mp fira som en profilering före riksdagsvalet. För det är vad partiduellen handlar om.

Reformerat strandskydd var ett av de tre krav som cp hade för att släppa fram regeringen s+mp. Utredningen som denna regeringen beställde rekommenderar ökade kommunala dispensmöjligheter i glesbygd och ett förtydligande av strandskyddet i tätbefolkade områden.

Cp vill ge landsbygdskommunerna ökat inflytande över byggrätt nära vattendrag. Ett slag i luften för kommunerna kan redan i översiktsplanen undanta s.k. LIS-områden från strandskydd. Lagregeln Landsbygdsutveckling i Strandnära lägen antogs av borgerliga regeringen. Denna för mp-förhatliga undantag har mp-märkta miljöministrar tillämpat i praktisk politik sedan 2014.

Egentligen begränsas egentliga striden för mp respektive cp om att dispensmöjligheten utvidgas till havskuster och stora sjöar som Vänern.En googling LIS + strandskydd + kommun visar att många kommuner gör undantag från strandskydd. Fast i kommunen där jag håller till syns strandskyddsreserven som en fingersvamp i översiktsplanen. Minsta rännil som man knappt märker då man kliver över är strandskyddad.

Varför dessa skillnader i lagtillämpning som inskränker byggrätt och äganderätt. Olika partikonstellationer i fullmäktige och nämnder? Olika nitiska tjänstemän i kommunen och på länsstyrelsen? Många kommuner vill på landsbygdens bekostnad koncentrera byggandet till centralorten. Där har det investerats i infrastruktur och stora vinster kan hämtas från försäljning av kommunal mark.

Förtydligande i lamt föreslagna nyordningen för strandskyddet innebär undantag för sjöar mindre än ett hektar och vattendrag smalare än två meter. Ett förslag som alltså rinner ut i sanden. Enda resultatet av partifighten c-mp är att de förlorar inflytande i politiken. Något som Lööf och Stenevi kallar en seger.

Min strand vid Hällungen

Lägg sedan till andra reservationer för byggande i kommunernas översiktsplaner. Inte mycket byggbar mark finns kvar efter undantag för biologiska hänsyn, friluftsliv, vägplaner och vindkraftsparker.

Gällande regler strandskydd.


/ Av Ingemar Lindmark