Archives for Kungälvsregionen - Page 2

1800-talet

Hiskeliga bataljen på lantbruksmötet mellan landshöfding Löwenhielm och bonden från Ucklum

Bohusläns Kongelige Hushållningssällskap skulle väckas till liv, Det beskyddades av ordföranden högvälborne landshövdingen Carl Gustaf Löwenhielm. Innan han blev general var han adjutant och kammarherre hos Oscar I. Förutom höga…
Läs mera ...
Kungälvsregionen

Olle Länsbergs trasiga barndom i Ucklum, Fiction och verklighet bakom boken/filmen Käre John

Inte många upptäcker stenplattan på en gravvård några steg innanför grinden till Ucklums kyrkogård. Än färre inser att här ligger mamman till en av 1960-talets mest lästa författare, Olle Länsberg. Två…
Läs mera ...